Utlysning Sommarentreprenör

Sommarentreprenörerna är en satsning där Region Skåne stöttar kommunerna i Skåne för att kunna genomföra ett program för ungdomar där de istället för att sommarjobba testar att starta företag under sommaren

Vem kan söka?

Kommuner i Skåne

När är det möjligt att söka?

Deadline för ansökan om bidrag per deltagare samt extramedel är den 28 februari och besked lämnas den 13 mars.

Kommuner medfinansierar satsningen

Utgångspunkten för att få medel från Region Skåne är att kommunerna också är med och finansierar satsningen. Finansieringen från Region Skåne ska ge ett mervärde till något som redan prioriteras kommunalt. Precis som tidigare år ingår ett krav på samverkan kommuner emellan, minst ett moment ska genomföras tillsammans med minst en annan kommun.

Medel att söka 2020

Medel för sommaren 2020 kommer att gå att söka med 3000 kr per deltagare och max 100 000 kr per kommun. Undantaget är det första året en kommun genomför sommarentreprenörerna då bidrag kan sökas med 5000 kr/deltagare (i likhet med vad alla kommuner fått under första året). 

Då pengarna endast delas ut för de som deltar i hela processen och då det finns en begränsad summa pengar att dela ut är det viktigt att ange realistiska mål på totalt antal ungdomar. Om en kommun ansöker för 20 deltagare och sen bara har fem deltagare innebär det att det blir pengar över som kanske kunde gjort nytta hos en annan kommun.

Söka extra medel

Förutom bidrag per deltagare går det att söka extra medel med upp till 200 000 kr.

Målsättningen med de extra medel som finns är att förlänga processen genom att koppla ihop den med andra initiativ i kommunen eller att utöka samarbete med övriga stödsystemet för entreprenörer. Ansökningar som innebär samarbete mellan flera kommuner prioriteras. Fundera gärna på om ni kan göra något som anknyter till InnoCarnival som äger rum i Folkets park 15-16 april och involverar ungdomar från hela Skåne.

Totalt finns 1,6 miljoner kronor att söka i utlysningen och ca hälften till två tredjedelar brukar gå till grundansökan per deltagare. Det som finns kvar när de pengarna fördelats hamnar i en pott för extra medel.

Utbetalning

Utbetalning av medel kommer att ske i efterhand när rekvisition och rapport skickats in.

Ansökningsformulär

Söka medel från sparbanksstiftelser

Det går också att söka kompletterande bidrag via sparbanksstiftelserna i Skåne för sommaren 2020. Kontakta respektive stiftelse för information om hur ni går till väga.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter