Ny utlysning Sommarentreprenörerna 2020

Region Skåne gör en extra utlysning av medel till satsningen på sommarentreprenörer sommaren 2020. Eftersom effekterna av covid-19 bedöms påverka möjligheten för ungdomar att få sommarjobb vill vi möjliggöra att kommunerna i Skåne kan erbjuda fler att ta del av sommarentreprenörerna. Sommarentreprenörerna är en satsning där Region Skåne stöttar kommunerna i Skåne för att kunna genomföra ett program för ungdomar där de istället för att sommarjobba testar att starta företag under sommaren.

Vem kan söka?

Kommuner i Skåne

När är det möjligt att söka?

Deadline för ansökan om bidrag per deltagare samt extramedel är den 31 maj och besked lämnas senast den 4 juni.

Medel att söka 2020

Nya medel för sommaren 2020 kommer att gå att söka med 5000 kr per deltagare och max 100 000 kr per kommun. Möjlighet att söka dessa medel ges även till de kommuner som inte sökte i första omgången.

Söka extra medel

Förutom bidrag per deltagare var det möjligt att i första omgången ansöka om extra medel med upp till 200 000 kr. För de kommuner som inte beviljades extra medel är det möjligt att återaktivera den ansökan om den fortfarande är genomförbar. Det går inte att söka nya extra medel om man inte ansökte i första omgången.

Totalt finns 1 miljon kr att söka i utlysningen och först prioriteras de som vill utöka grundsatsningen. Det som finns kvar när de pengarna fördelats hamnar i en pott för extra medel.

Utbetalning

Utbetalning av medel kommer att ske i efterhand när rekvisition och rapport skickats in.

Ansökningsformulär

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter