Sommarlovsentrprenörer

Sommarlovsentreprenör

Varje år får hundratals ungdomar runt om i Skåne chansen att prova på att starta eget som sommarjobb. Exempel på sommarföretag kan vara kafé, trädgårdstjänster, hantverk eller verkstad.

Satsningen på sommarlovsentreprenörer genomförs i samarbete mellan Region Skåne och de kommuner som väljer att delta. Syftet är att stimulera ungdomar i åldern 15-19 år att utveckla sina entreprenöriella egenskaper genom att utveckla och driva ett eget företag som sommarjobb. Projektet pågår under cirka 10 veckor utspridda mellan juni-augusti.

Under 2017 deltog cirka 430 ungdomar i 26 av Skånes kommuner i satsningen. 

Varför stöttar Region Skåne de kommuner som vill jobba med sommarlovsentreprenörer?

  • För att öka tillväxten i Skåne behöver entreprenörskapet i regionen stärkas - detta börjar med de unga, vikten av entreprenörskap och stimulans av de entreprenöriella kompetenserna.
  • Det bidrar till de ungas utökade nätverk vilket stärker deras chanser för etablering på arbetsmarknaden.
  • Det sätter igång en dialog i kommunen kring de ungas inträde på arbetsmarknaden.
  • Det är ett koncept som kan engagera flera förvaltningar (Näringsliv, Utbildning, Arbetsmarknad, Socialförvaltning) i en gemensam fråga.

Hur kan Region Skåne stödja?

  • Ge finansiellt stöd.
  • Samordna genom att dela tillvägagångssätt och idéer kring rekrytering, marknadsföring och organisation (personal, budget).
  • Som länk mellan Sommarlovsentreprenörer nationellt och kommuner till exempel kring utbildningsdagar.

Vill du veta mer?

Du är välkommen att kontakta:

  • Charlotta Levin, Region Skåne: Contact
  • David Gisselman, Nationell koordinator för konceptet Sommarlovsentreprenörer: Contact, 0611-34 96 31
  • Stefan Falk Boman, Ung Drive, Contact, 070-302 98 83

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter