En stor grupp ungdomar samlade tillsammans

Sommarentreprenör

Varje år får hundratals ungdomar runt om i Skåne chansen att prova på att starta eget som sommarjobb. Exempel på sommarföretag kan vara kafé, trädgårdstjänster, hantverk eller verkstad.

Satsningen på sommarentreprenörer genomförs i samarbete mellan Region Skåne och de kommuner som väljer att delta. Syftet är att stimulera ungdomar i åldern 15-19 år att utveckla sina entreprenöriella egenskaper genom att utveckla och driva ett eget företag som sommarjobb. Projektet pågår under cirka tio veckor utspridda mellan juni-augusti.

Varför stöttar vi kommuner som vill jobba med sommarentreprenörer?

  • För att öka tillväxten i Skåne behöver entreprenörskapet i regionen stärkas - detta börjar med de unga.
  • Det bidrar till att ge unga utökade nätverk vilket stärker deras chanser för etablering på arbetsmarknaden.
  • Det sätter igång en dialog i kommunen kring de ungas inträde på arbetsmarknaden.
  • Det är ett koncept som kan engagera flera förvaltningar i kommunerna (näringsliv, utbildning, arbetsmarknad, socialförvaltning) i en gemensam fråga.

Hur stödjer Region Skåne:

  • Bjuder in till träffar med erfarenhetsutbyte mellan kommuner där även företrädare från koncepten Sommarlovsentreprenörer och Ung Drive, samt banker och stiftelser och övriga intresserade deltar.
  • Finansiellt stöd.
  • Som länk mellan sommarentreprenörer nationellt och kommuner till exempel kring gemensamma utbildningsdagar.

Vill du veta mer?

Mer information om utlysningen Sommarentreprenör 2021

Du är välkommen att kontakta Marie-Louise Lövgren, Region Skåne, marie-louise.lovgren@skane.se.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter