Fyra personer runt ett bord med böcker och dator, bakom dem syns rader av bokhyllor

Entreprenörskap

Region Skånes arbete inom entreprenörskapsområdet ska bidra till att människor förverkligar sina idéer, startar eller utvecklar företag. 

För att Skåne ska utvecklas på bästa sätt är det viktigt att stärka entreprenörskapet och den egna innovationskraften bland invånarna. Skåne ska vara en plats som uppmuntrar entreprenörskap både i utbildningen och senare i livet.

Skånes mångfald och kulturkompetens kan utveckla nya marknader. Vi främjar socialt företagande och samhällsentreprenörskap.

Verksamheter inom entreprenörskap

Starta, driva och utveckla företag

I Skåne finns över 100 aktörer som aktivt arbetar med att stötta entreprenörer och innovatörer att utveckla sina affärsidéer. På Verksamt.se finns det stöd till entreprenörer och innovatörer som vill starta, driva och utveckla företag i Skåne. Den tidigare tjänsten Startadrivautveckla.skane.com har avvecklats.

Entreprenörskap inom vård och omsorg

Via Innovation Skåne kan du som är intresserad av att starta företag inom vård och omsorg få affärsrådgivning och värdefulla kontakter i branschen.

Samhällsentreprenörskap

Tillsammans med näringslivet, myndigheter, akademin och organisationer inom den idéburna sektorn verkar Region Skåne för att skapa förutsättningar för entreprenörer som vill förbättra samhället för allas bästa.

Tillsammans med den idéburna sektorn har vi enats om en överenskommelse för skapa ett långsiktigt hållbart Skåne genom att stärka samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorn.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.