Fyra personer runt ett bord med böcker och dator, bakom dem syns rader av bokhyllor

Entreprenörskap

Region Skånes arbete inom entreprenörskapsområdet ska bidra till att människor förverkligar sina idéer, startar eller utvecklar företag. 

För att Skåne ska utvecklas på bästa sätt är det viktigt att stärka entreprenörskapet och den egna innovationskraften bland invånarna. Skåne ska vara en plats som uppmuntrar entreprenörskap både i utbildningen och senare i livet.

Skånes mångfald och kulturkompetens kan utveckla nya marknader. Vi främjar socialt företagande och samhällsentreprenörskap.

Verksamheter inom entreprenörskap

Starta, driva och utveckla företag

I Skåne finns över 100 aktörer som aktivt arbetar med att stötta entreprenörer och innovatörer att utveckla sina affärsidéer. På Verksamt.se finns det stöd till entreprenörer och innovatörer som vill starta, driva och utveckla företag i Skåne. Den tidigare tjänsten Startadrivautveckla.skane.com har avvecklats.

Entreprenörskap inom vård och omsorg

Via Innovation Skåne kan du som är intresserad av att starta företag inom vård och omsorg få affärsrådgivning och värdefulla kontakter i branschen.

Samhällsentreprenörskap

Tillsammans med näringslivet, myndigheter, akademin och organisationer inom den idéburna sektorn verkar Region Skåne för att skapa förutsättningar för entreprenörer som vill förbättra samhället för allas bästa.

Tillsammans med den idéburna sektorn har vi enats om en överenskommelse för skapa ett långsiktigt hållbart Skåne genom att stärka samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorn.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter