Två barnmorskor pratar.

Affärsutveckling

Genom ett antal riktade insatser och utbildnings- och finansieringsprogram hjälper Region Skåne redan framgångsrika företag att ytterligare öka sin konkurrenskraft.

Det finansiella systemet ska matcha alla faser i ett företags utveckling, från idé till ett etablerat företag på en internationell marknad.

För att lyckas med detta behövs finansiella instrument för hela kedjan. Skånes kapacitet att söka nya finansieringsvägar och att ta emot ny finansiering måste stärkas.

Region Skåne arbetar även för att stärka tillväxten och sysselsättningen i befintliga företag. Företag med färre än 50 anställda står för 99,6 procent av det privata näringslivet i Skåne. Det är också dessa småföretag som är bäst på att skapa jobb för både unga och de grupper som står längst från arbetsmarknaden.

Stöd till företag

På Verksamt.se finns det stöd till entreprenörer och innovatörer som vill starta, driva och utveckla företag i Skåne. Den tidigare tjänsten Startadrivautveckla.skane.com har avvecklats.

Vi erbjuder också stöd till småföretag i form av så kallade affärsutvecklingscheckar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.