Gul postbil på grusväg med grönt fält bakom

Landsbygdsutveckling

Det regionala serviceprogrammet för Skåne syftar till att långsiktigt utveckla och främja tillgången till kommersiell och offentlig service på landsbygden.

På flera mindre orter i Skåne sker en minskning av offentlig och kommersiell service då skolor, drivmedelsstationer och livsmedelsaffärer läggs ned. Goda förutsättningar och starka drivkrafter för förnyelse och utveckling behövs i regionens alla delar för att hela regionen ska ha en gynnsam tillväxt och utveckling.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter