Människor samlade i stort rum med höga glasfönster

Näringslivsutveckling

Region Skåne arbetar för ett starkare näringsliv som skapar hållbar tillväxt och jobb i Skåne.

Tillsammans med andra offentliga och privata aktörer verkar vi för att uppnå:

  • fler företag
  • fler växande företag
  • fler i arbete
  • en mer innovativ region

För att nå dessa mål samarbetar vi på olika områden med kommunerna i Skåne, högskolor och universitet, ideella organisationer samt privata och offentliga verksamheter som stödjer näringslivet i Skåne.

Vi arbetar bland annat med:

  • Kapitalförsörjning – Vi informerar företagare och gör investeringsfrämjande åtgärder.
  • Konkurrenskraft – Vi hjälper företagare i det skånska näringslivet att höja sin konkurrenskraft genom utbildningar och personal.
  • Kompetensförsörjning – Vi jobbar med att stärka den skånska arbetsmarknaden och se till att matchningen mellan kompetens och arbetsgivare fungerar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.