Näringslivsutveckling

Region Skåne arbetar för ett starkare näringsliv som skapar hållbar tillväxt och jobb i Skåne.

Tillsammans med andra offentliga och privata aktörer verkar vi för att uppnå:

  • fler företag
  • fler växande företag
  • fler i arbete
  • en mer innovativ region

För att nå dessa mål samarbetar vi på olika områden med kommunerna i Skåne, högskolor och universitet, ideella organisationer samt privata och offentliga verksamheter som stödjer näringslivet i Skåne.

Vi arbetar bland annat med:

  • Kapitalförsörjning – Vi informerar företagare och gör investeringsfrämjande åtgärder.
  • Konkurrenskraft – Vi hjälper företagare i det skånska näringslivet att höja sin konkurrenskraft genom utbildningar och personal.
  • Kompetensförsörjning – Vi jobbar med att stärka den skånska arbetsmarknaden och se till att matchningen mellan kompetens och arbetsgivare fungerar.

Det öppna Skåne 2030

Den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 formulerar en gemensam målbild för Skåne med sikte på år 2030. 

I målbilden ingår bland annat att "Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor" och att "Stärka förutsättningarna för att starta och driva företag".

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter