Människor samlade i stort rum med höga glasfönster

Näringslivsutveckling

Region Skåne arbetar för ett starkare näringsliv som skapar hållbar tillväxt och jobb i Skåne.

Tillsammans med andra offentliga och privata aktörer verkar vi för att uppnå:

  • fler företag
  • fler växande företag
  • fler i arbete
  • en mer innovativ region

För att nå dessa mål samarbetar vi på olika områden med kommunerna i Skåne, högskolor och universitet, ideella organisationer samt privata och offentliga verksamheter som stödjer näringslivet i Skåne.

Vi arbetar bland annat med:

  • Kapitalförsörjning – Vi informerar företagare och gör investeringsfrämjande åtgärder.
  • Konkurrenskraft – Vi hjälper företagare i det skånska näringslivet att höja sin konkurrenskraft genom utbildningar och personal.
  • Kompetensförsörjning – Vi jobbar med att stärka den skånska arbetsmarknaden och se till att matchningen mellan kompetens och arbetsgivare fungerar.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter