Utvecklingsmedel för biogas

Har du en idé som bidrar till att vi når våra skånska biogasmål? Då har du goda chanser att omsätta dina tankar i praktisk handling via våra utvecklingsmedel.

Så här söker du

Nästa möjlighet att söka medel är under hösten 2019.

Innan du skriver din ansökan är det viktigt att du kontaktar oss, se kontaktinformation på denna sida, för att stämma av att din projektidé är i linje med färdplanens fokusområden. Vilka fokusområdena är ser du längre ner på sidan.

För att kunna söka utvecklingsmedel måste du ha skrivit under avsiktsförklaringen för Skånes färdplan för biogas (bli färdplansaktör). Genom att göra det ansluter du dig till de drygt 60 färdplansaktörerna.

Bli färdplansaktör

För att söka kan du tillhöra en organisation, kommun, högskola, universitet, företagare eller söka som enskild person. Projektet ska finansieras till minst 50 procent med medel från andra källor.

Här hittar du fullständiga kriterier

Fokusområden för Skånes färdplan för biogas

Region Skånes utvecklingsmedel för biogas ska  bidra till att nå målet Skåne - Europas ledande biogasregion 2030. Ledstjärnan för arbetet är Skånes färdplan för biogas.

Kopplat till färdplanen finns identifierade fokusområden och insatser som krävs för att vi tillsammans ska nå målet. Varje aktör tar fram en egen aktivitetsplan kopplat till fokusområdena.

Fokusområden och insatser

Miljöbevis

Alla verksamheter som helt eller delvis finansieras av Region Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås. Verksamheter som får en summa av minst sex prisbasbelopp under ett år (ett prisbasbelopp är 45 500 kronor 2018 ) ska via Region Skånes miljöbevis redovisa att de uppfyller detta genom att fylla i en checklista senast sex månader efter att bidraget beviljats.
Region Skånes miljöbevis

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter