logotyp - Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas är en gemensam kraftsamling mellan biogasaktörer och organisationer i Skåne för att driva fram utvecklingen av biogas.

Region Skåne har tagit på sig rollen att koordinera Skånes färdplan för biogas. Drygt 70 aktörer har skrivit på avsiktsförklaringen och är med i det viktiga arbetet mot ett hållbart och tillväxtkraftigt Skåne.

Biogasen är en del av ett slutet kretslopp där samhällets avfall tas tillvara. Matrester och industrispill ger värdefulla och klimatsmarta produkter som fordonsgas, el och kraftvärme. En stor del av rötresten kan återföras till åkermark i form av biogödsel.

Genom att ansluta dig till Skånes färdplan för biogas deltar du tillsammans med bland annat kommuner, energibolag, jordbruksföretag, fordonsindustri, forskning och många fler.

Skåne – Europas ledande biogasregion 2030

13 mars 2015 antog regionala utvecklingsnämnden målet att Skåne ska vara Europas ledande biogasregion år 2030.

Det innebär att :

  • Biogas är en viktig del i hela Europas omställning till fossilbränslefrihet och finns högt uppe på EU:s agenda.
  • Innovationsgraden i Skåne är hög och det har utvecklats nya produkter i värdekedjan för biogas som skapar ett mervärde på marknaden och ökar sysselsättning i Skåne.
  • Biogasen har en tydlig roll i det skånska kretsloppet. Alla restprodukter från biogasanläggningarna kan genom innovationer och utveckling återföras till kretsloppet.
  • Biogasen är en del av helheten i ett hållbart energisystem i Skåne. 
  • Biogas används på effektivast sätt inom fordons- och färjetrafiken. 
  • Infrastrukturen är utbyggd utifrån den marknad och efterfrågan som finns.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter