Region Skånes miljövårdsfond

Har du en idé som skulle kunna förändra Skånes miljö till det bättre? Då har du goda chanser att omsätta dina tankar i praktisk handling.

Region Skåne delar varje år ut pengar ur miljövårdsfonden. Pengarna går till projekt som på olika sätt vårdar och utvecklar natur- och kulturmiljön i Skåne och som bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling, i enlighet med miljöstrategiskt program för Region Skåne.

Fonden vill lyfta idéer som passar i det lokala formatet, men som ändå gynnar en stor del av Skåne.

Ansökan 2021

Datum för när ansökan 2021 ska vara inskickad är ännu inte beslutat. 

Det här kan du få bidrag för:

Alla projekt måste vara av pilot- och utvecklingskaraktär, gärna Skåneövergripande, vara väl avgränsade i tiden (inte längre än två år), och falla inom någon av nedanstående kategorier:

  • konkreta åtgärder (till exempel konferenser, filmer, böcker)
  • information (till exempel utbildningar, nätverk)
  • kartläggning (till exempel förstudier, inventeringar)
  • tillämpad forskning (till exempel steget efter grundforskning )

Fonden ger bidrag med maximalt 50 procent av totalkostnaden. För egeninsats gäller 181 kronor/timme för ideellt arbete och 300–825 kronor/timme enligt Energimyndighetens praxis.

Du som söker är:

Organisation, kommun, högskola, universitet, enskild person eller företagare.

Det här får du inte bidrag för:

  • grundforskning
  • investering i privat egendom och inventarier
  • projekt som faller inom ramen för kommunens egna ansvarsområden
  • pågående eller ofullständigt finansierade projekt
  • riktat företagsstöd

Beslut om medel ur fonden tas av regionala utvecklingsnämnden. 

Miljökriterier att uppfylla om du får bidrag

Alla verksamheter som helt eller delvis finansieras av Region Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!