Region Skånes miljövårdsfond

Har du en idé som skulle kunna förändra Skånes miljö till det bättre? Då har du goda chanser att omsätta dina tankar i praktisk handling.

Vem kan söka?

Organisationer
Lärosäten
Företag/bolag
Föreningar
Endast i undantagsfall kan privatpersoner eller enskild firma söka medel.

Region Skånes Miljövårdsfond syftar till att

förbättra miljösituationen i Skåne genom att stimulera och medfinansiera insatser understödja en hållbar utveckling.

Miljövårdsfondens mål är

att medverka till att vi uppnår de Regionala miljömålen, i enlighet med den Regionala utvecklingsstrategin ”Det Öppna Skåne 2030” och Regionala utvecklingsnämndens mål*.

*) Regionala utvecklingsnämndens mål:
- Ökad produktivitet
- Stärkt sysselsättning
- Bättre hälsa för fler
- Ett sammanbundet Skåne

Projekt som stöds av Miljövårdsfonden:

- Tar fram innovationer och tekniska lösningar med hållbar inriktning
- Påverkar människors konsumtionsmönster, resvanor och företags investeringsvilja
- Vårdar och utvecklar natur- och kulturmiljön i Skåne
- Skyddar och bevarar den biologiska mångfalden och det skånska landskapet

Alla projekt måste vara
- Av pilot- och utvecklingskaraktär, gärna Skåneövergripande
- Väl avgränsade i tiden (max två år)
- Inom någon av nedanstående kategorier:
kartläggning, exempelvis förstudier, inventeringar
tillämpad forskning, till exempel steget efter grundforskning
information, till exempel utbildningar, nätverk
konkreta åtgärder, till exempel konferenser, filmer, böcker

Region Skånes Miljöbevis
Vänligen se information på denna länk: Region Skånes Miljöbevis.

Ansökan
Utlysning 15 juni 2021. Sista ansökningsdag 18 augusti 2021.

Ansökningsblankett här.

Riktlinjer för Region Skånes Miljövårdsfond här.

Finansiering
2 500 000 SEK är avsatt att fördelas till av Regionala utvecklingsnämnden beslutade godkända ansökningar. Sammanträde sker den 22 oktober 2021.

Fonden ger bidrag med maximalt 50 procent av totalkostnaden. Högsta belopp per enskilt projekt som kan erhållas av Fonden är 6 Prisbasbelopp (pbb) medan det lägsta är 3 pbb.1

Region Skåne ser gärna att flera parter medfinansierar i tvärsektoriella samarbetsprojekt.

Fonden eftersträvar spridning av projekten

ämnesmässigt
geografiskt i Skåne
mellan kortare och längre projekt

Kontakt:
miljovardsfond@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.