Region Skånes miljövårdsfond

Har du en idé som skulle kunna förändra Skånes miljö till det bättre? Då har du goda chanser att omsätta dina tankar i praktisk handling.

Region Skåne delar varje år ut pengar ur miljövårdsfonden. Pengarna går till projekt som på olika sätt vårdar och utvecklar natur- och kulturmiljön i Skåne och som bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling, i enlighet med miljöstrategiskt program för Region Skåne.

Fonden vill lyfta idéer som passar i det lokala formatet, men som ändå gynnar en stor del av Skåne.

Ansökan 2017

Du kan ansöka från 15 augusti till och med 15 september.

Formulär för ansökan (pdf, öppnas i nytt fönster)

 1. Du mejlar ansökan till Contact
 2. Skicka även in den underskriven till: Bo Fransman, Miljövårdsfonden, Region Skåne, 291 89 Kristianstad

Det här kan du få bidrag för:

Alla projekt måste vara av pilot- och utvecklingskaraktär, gärna Skåneövergripande, vara väl avgränsade i tiden (inte längre än två år), och falla inom någon av nedanstående kategorier:

 • konkreta åtgärder (till exempel konferenser, filmer, böcker)
 • information (till exempel utbildningar, nätverk)
 • kartläggning (till exempel förstudier, inventeringar)
 • tillämpad forskning (till exempel steget efter grundforskning )

Fonden ger bidrag med maximalt 50 procent av totalkostnaden. För egeninsats gäller 181 kronor/timme för ideellt arbete och 300–825 kronor/timme enligt Energimyndighetens praxis.

Energimyndigheten.se

Du som söker är:

Organisation, kommun, högskola, universitet, enskild person eller företagare.

Det här får du inte bidrag för:

 • grundforskning
 • investering i privat egendom och inventarier
 • projekt som faller inom ramen för kommunens egna ansvarsområden
 • pågående eller ofullständigt finansierade projekt
 • riktat företagsstöd

Beslut om medel ur fonden tas av regionala utvecklingsnämnden. 

Miljökriterier att uppfylla om du får bidrag

Alla verksamheter som helt eller delvis finansieras av Region Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås. Verksamheter som får en summa av minst sex prisbasbelopp under ett år (265 800 kronor 2016) ska via Region Skånes miljöbevis redovisa att de uppfyller detta genom att fylla i en checklista med kriterier, senast sex månader efter att bidraget beviljats.
Läs mer om Region Skånes miljöbevis

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter