Region Skånes miljövårdsfond

Har du en idé som skulle kunna förändra Skånes miljö till det bättre? Då har du goda chanser att omsätta dina tankar i praktisk handling.

Region Skåne delar varje år ut pengar ur miljövårdsfonden. Pengarna går till projekt som på olika sätt vårdar och utvecklar natur- och kulturmiljön i Skåne och som bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling, i enlighet med miljöstrategiskt program för Region Skåne.

Fonden vill lyfta idéer som passar i det lokala formatet, men som ändå gynnar en stor del av Skåne.

Ansökan 2020

Region Skånes Miljövårdsfond fyller 20 år i år, men tyvärr utan utlysning av medel under 2020.

Det här kan du få bidrag för:

Alla projekt måste vara av pilot- och utvecklingskaraktär, gärna Skåneövergripande, vara väl avgränsade i tiden (inte längre än två år), och falla inom någon av nedanstående kategorier:

  • konkreta åtgärder (till exempel konferenser, filmer, böcker)
  • information (till exempel utbildningar, nätverk)
  • kartläggning (till exempel förstudier, inventeringar)
  • tillämpad forskning (till exempel steget efter grundforskning )

Fonden ger bidrag med maximalt 50 procent av totalkostnaden. För egeninsats gäller 181 kronor/timme för ideellt arbete och 300–825 kronor/timme enligt Energimyndighetens praxis.

Du som söker är:

Organisation, kommun, högskola, universitet, enskild person eller företagare.

Det här får du inte bidrag för:

  • grundforskning
  • investering i privat egendom och inventarier
  • projekt som faller inom ramen för kommunens egna ansvarsområden
  • pågående eller ofullständigt finansierade projekt
  • riktat företagsstöd

Beslut om medel ur fonden tas av regionala utvecklingsnämnden. 

Miljökriterier att uppfylla om du får bidrag

Alla verksamheter som helt eller delvis finansieras av Region Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter