Stöd till Miljö- och Naturvårdsföreningar

Bidrag prioriteras till idéburna organisationer med en region- övergripande verksamhet och där den egna verksamheten bidrar till att förbättra miljösituationen i Skåne.

Vem kan söka?
Ideella och opolitiska föreningar med en aktiv icke exkluderande verksamhet. 
Sätet skall vara i Skåne.
Bidraget är ämnat för grundverksamhet och inte för enskilda projekt.

Syfte
Syftet skall vara att främja miljö, natur och kulturmiljövård samt bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Bidraget utgår från Region Skånes Miljöarbete för att skapa ökade möjligheter för idéburna organisationer att ta en aktiv roll i Skånes Miljöarbete.

Regionala utvecklingsnämnden vill se tydliga effekter på människors hälsa och miljö. Särskilt att verksamheten bidrar till att barns- och ungdomars intresse för natur- och miljö stimuleras.

Ansökan
Utlysning 15 juni 2021. Sista ansökningsdag 6 augusti 2021.

Ansökningsblankett här. 

Riktlinjer för bidrag till idéburen sektor från regionala utvecklingsnämnden här.

Kriterier för bidrag till Miljö- och Naturvårdsföreningar här.

Finansiering
700 000 SEK är avsatt att fördelas till av Regionala utvecklingsnämnden beslutade godkända ansökningar. Sammanträde sker den 22 oktober 2021.

KONTAKT
miljoforeningsbidrag@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.