Region Skånes föreningsbidrag

Region Skåne delar varje år ut föreningsbidrag på totalt 900 000 kronor till ideella miljö- och naturvårdsföreningar.

Föreningsbidraget kan sökas av ideella miljö- och naturvårdsföreningar i Skåne med ett regionalt verksamhets- och upptagningsområde och med en aktiv verksamhet.

Bidrag ges till ideella, opolitiska föreningar och organisationer med säte i Skåne vilka har till syfte att:

  • främja miljö-, natur- och kulturmiljövård samt
  • bidra till en ekologiskt hållbar utveckling

Barn- och ungdomsverksamhet tar vi särskild hänsyn till. Bidragets storlek relateras till medlemsantal, verksamhetens omfattning, inriktning och innehåll. Större enskilda projekt inom föreningen finansieras inte.

Sök Region Skånes föreningsbidrag

Ansökan ska vara inlämnad senast den 28 februari det år ansökan avser.

Ansökan ska innehålla:

  • Föreningens stadgar
  • Verksamhetsbeskrivning med ekonomisk redogörelse
  • Verksamhetsberättelse för föregående år inklusive bokslut
  • Förteckning över styrelsens ledamöter
  • Uppgift om sökt belopp samt antal medlemmar

Skicka ansökan till:

Föreningsbidrag
Bo Fransman
Region Skåne
Regional utveckling
291 89 Kristianstad

bo.fransman@skane.se

Din ansökan ska skickas både med e-post och som signerad pappersansökan.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter