Region Skånes föreningsbidrag

Region Skåne delar varje år ut föreningsbidrag på totalt 900 000 kronor till ideella miljö- och naturvårdsföreningar.

Föreningsbidraget kan sökas av ideella miljö- och naturvårdsföreningar i Skåne med ett regionalt verksamhets- och upptagningsområde och med en aktiv verksamhet.

Bidrag ges till ideella, opolitiska föreningar och organisationer med säte i Skåne vilka har till syfte att:

  • främja miljö-, natur- och kulturmiljövård samt
  • bidra till en ekologiskt hållbar utveckling

Barn- och ungdomsverksamhet tar vi särskild hänsyn till. Bidragets storlek relateras till medlemsantal, verksamhetens omfattning, inriktning och innehåll. Större enskilda projekt inom föreningen finansieras inte.

Sök Region Skånes föreningsbidrag

Datum för när ansökan 2021 ska vara inskickad är ännu inte beslutat. 

Ansökan ska innehålla:

  • Föreningens stadgar
  • Verksamhetsbeskrivning med ekonomisk redogörelse
  • Verksamhetsberättelse för föregående år inklusive bokslut
  • Förteckning över styrelsens ledamöter
  • Uppgift om sökt belopp samt antal medlemmar

Skicka ansökan till:

Föreningsbidrag
Bo Fransman
Region Skåne
Regional utveckling
291 89 Kristianstad

bo.fransman@skane.se

Din ansökan ska skickas både med e-post och som signerad pappersansökan.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter