Kvinna i vit rock och mössa sköter om jordgubbsplantor i långa rader i ett växthus.

Skånsk livsmedelsstrategi

I december 2017 antog regionstyrelsen den skånska livsmedelsstrategin "Smart mat". Livsmedelsstrategin är en gemensam utvecklingsstrategi för mat- och livsmedelsproduktion med koppling till hälsa och hållbarhet.

Strategin utgår från den regionala utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 2030. 

Vårt mål är att strategin ska visa vägen för hur vi agerar tillsammans i Skåne för att skapa bästa möjliga förutsättningar för produktion och konsumtion av hållbar och hälsosam mat.

Strategiska samhandlingsområden

För att förverkliga våra vägval har vi preciserat fem strategiska samhandlingsområden, som vi utvecklar i strategin. Dessa områden är:

  • Regler och villkor
  • Cirkulärt och biobaserat livsmedelssystem
  • Mat för livskvalitet och hälsa
  • Digitaliserad konsumentmarknad och livsmedelsproduktion
  • Ny kunskap, innovation och entreprenörskap

Bred dialog bakom strategin

Den regionala delen av strategin är ett resultat av ett flertal dialogmöten med livsmedels- och utvecklingsaktörer i Skåne.

Detta har gett Region Skåne och samverkansaktörerna i projektgruppen en mycket tydlig bild av behovet av samhandling. Vi uppmanar därför alla aktörer, på alla nivåer, i det skånska livsmedelssystemet att ta fram egna handlingsplaner som bidrar till förverkligandet av målbilden.

Om du vill veta mer om livsmedelsstrategin, eller hur du kan bidra till arbetet, kontakta oss gärna.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter