Kossor på en äng

Livsmedel och jordbruk

Hälften av den mat som produceras i Sverige kommer från Skåne, och hälften av vår svenska livsmedelsindustri är skånsk. Samtidigt är livsmedelssektorn beroende av miljön. Därmed krävs det att vi tillsammans arbetar för att skapa ett hållbart och produktivt jord- och skogsbruk, och en hållbar livsmedelssektor.

En skånsk livsmedelsstrategi

Region Skåne samordnar arbetet med att sammanställa en skånsk livsmedelsstrategi. 

Läs mer om arbetet med en skånsk livsmedelsstrategi

Ekosystemtjänster

Begreppet ekosystemtjänster används för att beskriva hur människors välfärd och välbefinnande är beroende av hur ekosystemen fungerar. Det kan bland annat handla om mat, cirkulation av näringsämnen och pollinering av blommor.

Tillsammans med Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet arbetar Region Skåne med projektet "Förvaltning av multifunktionella skånska landskap i ett förändrat klimat – ett ekosystemtjänstperspektiv". Syftet är att dels hitta, testa och utvärdera olika åtgärder som förväntas gynna flera ekosystemtjänster, och att öka förståelsen för nyttan och värdet av ekosystemtjänster.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter