Leende man i förgrunden, bakom honom en grön traktor på ett grönt fält.

Livsmedel och jordbruk

Hälften av den mat som produceras i Sverige kommer från Skåne, och hälften av vår svenska livsmedelsindustri är skånsk. Samtidigt är livsmedelssektorn beroende av miljön. Det krävs att vi tillsammans arbetar för att skapa ett hållbart och produktivt jord- och skogsbruk, och en hållbar livsmedelssektor.

En skånsk livsmedelsstrategi

Region Skåne har samordnat arbetet med att sammanställa en skånsk livsmedelsstrategi. 

Ekosystemtjänster

Begreppet ekosystemtjänster används för att beskriva hur människors välfärd och välbefinnande är beroende av hur ekosystemen fungerar. Det kan bland annat handla om mat, cirkulation av näringsämnen och pollinering av blommor.

Tillsammans med Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet arbetar Region Skåne med projektet "Förvaltning av multifunktionella skånska landskap i ett förändrat klimat – ett ekosystemtjänstperspektiv".

Syftet är att dels hitta, testa och utvärdera olika åtgärder som förväntas gynna flera ekosystemtjänster, och att öka förståelsen för nyttan och värdet av ekosystemtjänster.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter