Skräddarsy er egen klimatväxlingsmodell

Hur kan din verksamhet klimatväxla på bästa sätt? Vi har tagit fram verktyg som hjälper er att skräddarsy er egen modell, utifrån era unika förutsättningar. För att klimatväxlingen ska vara effektiv och leda till att utsläppen minskar så finns det saker att tänka på. Hur stor bör avgiften vara? Var gör pengarna bäst nytta? Hur ska driften organiseras?

Det finns några saker som ni måste ta ställning till när ni ska införa  klimatväxling. Modellen kan utformas på många olika sätt och det finns några viktiga saker att tänka på för att den ska bli effektiv och passa just er organisation. Det är även viktigt att modellen blir logisk och rättvis och är lätt att berätta om.

Vi har definierat ett antal delar som behöver utvecklas och utformat en workshop utifrån dessa. Vi skickar gärna vårt tryckta workshopmaterial till er, beställ det kostnadsfritt via klimatvaxling@skane.se.

De fyra första delarna handlar om hur det ekonomiska styrmedlet är uppbyggt och hur de olika delarna hänger ihop. Sedan kommer ett antal kontrollfrågor i form av en “Sanity check” som hjälper er att undvika falluckor och förebygga brister. Dessa delar kan genomföras två-tre gånger och i olika skeden i processen, dels för att ta fram ett första förlag och dels för att lite längre fram finslipa detaljerna. De sista stegen i workshoppen är inriktade på genomförande och drift och passar bra när beslutet är på plats och för att involvera fler berörda.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter