Skräddarsy er egen klimatväxlingsmodell

Hur kan din verksamhet klimatväxla på bästa sätt? Vi har tagit fram verktyg som hjälper er att skräddarsy er egen modell, utifrån era unika förutsättningar.

För att klimatväxlingen ska vara effektiv och leda till att utsläppen minskar finns det flera saker att tänka på. Vilka resor ska beläggas med avgift? Hur stor ska avgiften vara? Var gör pengarna bäst nytta? Hur ska driften organiseras? Modellen kan utformas på flera olika sätt och det finns några viktiga saker att tänka på för att den ska bli effektiv, kännas logisk och rättvis och vara lätt att berätta om.

Här har vi tagit fram några olika steg ni kan gå igenom när ni tar fram en modell som passar just er organisation. De fyra första delarna handlar om hur det ekonomiska styrmedlet är uppbyggt och hur de olika delarna hänger ihop. Därefter kommer ett antal kontrollfrågor i form av en “sanity check” som hjälper er att undvika falluckor och förebygga brister. De sista stegen är inriktade på hur ni vill genomföra och driva er klimatväxling.

Skräddarsy följande delar i er egen klimatväxlingsmodell

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.