Skräddarsy er egen klimatväxlingsmodell

Hur kan din verksamhet klimatväxla på bästa sätt? Vi har tagit fram verktyg som hjälper er att skräddarsy er egen modell, utifrån era unika förutsättningar.

För att klimatväxlingen ska vara effektiv och leda till att utsläppen minskar så finns det flera saker att tänka på. Hur stor bör avgiften vara? Var gör pengarna bäst nytta? Hur ska driften organiseras? Modellen kan utformas på många olika sätt och det finns några viktiga saker att tänka på för att den ska bli effektiv och passa just er organisation. Det är även viktigt att modellen blir logisk och rättvis och är lätt att berätta om.

Vi har definierat ett antal delar som behöver utvecklas och utformat en workshop utifrån dessa. Ladda gärna ner vårt workshopmaterial och samla några kollegor.

De fyra första delarna handlar om hur det ekonomiska styrmedlet är uppbyggt och hur de olika delarna hänger ihop. Sedan kommer ett antal kontrollfrågor i form av en “Sanity check” som hjälper er att undvika falluckor och förebygga brister. Dessa delar kan genomföras två-tre gånger och i olika skeden i processen, dels för att ta fram ett första förlag och dels för att lite längre fram finslipa detaljerna. De sista stegen i workshoppen är inriktade på genomförande och drift och passar bra när beslutet är på plats och för att involvera fler berörda.

Skräddarsy följande delar i er egen klimatväxlingsmodell

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!