Kom igång med er klimatväxling

Att klimatväxla är enkelt, sparar pengar till din verksamhet och kan bidra till åtgärder som blir populära hos medarbetarna! Här har vi samlat allt du behöver för att komma igång med klimatväxling. Här finns steg för genomförande, verktyg för att kartlägga ert resande och tillhörande utsläpp, viktiga nyckelpersoner, tips på beslutsunderlag som kan vara bra att ta fram och mycket annat matnyttigt.

Varför klimatväxla?

Klimatväxling skapar nytta på många nivåer. Förutom det självklara målet med minskade klimatutsläpp innebär klimatväxling också att åtgärder genomförs i den egna organisationen och att kostnaderna sjunker eftersom hållbart resande är billigare. Det blir också allt viktigare för företag och arbetsgivare att visa var man står i olika frågor – att ta ställning och att agera för klimatomställning. Både konsumenter och potentiella medarbetare väljer mer och mer med samvetet och magkänslan. Konkret hållbarhetsarbete är nödvändigt för att fortsätta attrahera kunder och arbetskraft.

Så här gör ni – steg för steg

Vi har definierat ett antal steg som kan vara bra att gå igenom när ni ska börja klimatväxla. Ordningen kan variera, beroende på hur det ser ut i just er organisation.

Att införa klimatväxling

Räkna ut utsläpp och kostnader för era resor

Vi har tagit ett fram ett Excel-verktyg som hjälper er att göra en nulägesanalys. Fyll i aktuell statistik över era tjänsteresor så räknar verktyget ut kostnader och utsläpp. Uppgifterna behöver ni för att kunna ta ett välgrundat beslut om vilka resor som ska avgiftsbeläggas och var åtgärderna behöver sättas in. Detta verktyg kan också användas över tid, så ni ser vilka resultat er klimatväxling får!

Ladda ner Verktyg för datainsamling (Excel-fil)

Intern förankring

Känner du att du börjar få koll på vad klimatväxling är men har svårt att förmedla det till dina kollegor? Använd gärna vår färdiga PowerPoint-presentation.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter