Kom igång med er klimatväxling

Att klimatväxla är enkelt, sparar pengar till din verksamhet och kan bidra till åtgärder som blir populära hos medarbetarna! Här har vi samlat allt du behöver för att komma igång med klimatväxling. Här finns steg för genomförande, verktyg för att kartlägga ert resande och tillhörande utsläpp, viktiga nyckelpersoner, tips på beslutsunderlag som kan vara bra att ta fram och mycket annat matnyttigt.

Varför klimatväxla?

Klimatväxling skapar nytta på många nivåer. Att klimatväxla är i sig en övergripande åtgärd med högt signalvärde som tydliggör en organisations ställningstagande i hållbarhetsfrågan. Genom att avgiftsbelägga oönskade beteenden och subventionera önskade beteenden skapar man incitament till en omställning i enlighet med uppsatta mål.

Klimatväxling ger dubbel effekt – dels fördyras ohållbara resalternativ och dels ger det en budget att genomföra åtgärder som främjar hållbara alternativ. På detta sätt påverkas hur attraktiva olika färdslag uppfattas.

En väl genomtänkt klimatväxlingsmodell och implementering av målstyrande åtgärder ger både minskade kostnader och utsläpp, bättre hälsa bland medarbetare, bidrar till att organisationen får en hållbar image samt blir en attraktivare arbetsgivare och samarbetspartner.

Kom igång

Vi har definierat ett antal steg som kan vara bra att gå igenom när ni ska börja klimatväxla. Ordningen kan variera, beroende på hur det ser ut i just er organisation.

Gör så här – steg för steg

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!