Framgångsfaktorer – tips från andra

Vi har intervjuat ett tiotal organisationer som klimatväxlar och som har uppnått fina resultat. Vad har varit deras viktiga framgångsfaktorer och vad önskar de att de hade tänkt på från början?

Framgångsfaktorer

  • Håll det enkelt: Det är viktigt att klimatväxlingen utformas så att den är lätt att förstå, administrera och kommunicera.
  • Tydligt ansvar: En utsedd person med tid avsatt för att arbeta med klimatväxling och hållbart resande har visat sig vara en viktig framgångsfaktor för att lyckas.
  • En engagerad ledning: Ju mer engagerad ledningen är och ju mer klimatsmart ledningen reser desto bättre genomslag. För en kontinuerlig dialog med ledningen om klimatväxlingen och dess resultat.
  • Lyssna in: Ju mer inflytande, desto mer engagemang. Låt medarbetarna tycka till och komma med idéer! Anpassa modellen vid behov.
  • Belöna rättvist: Om medarbetare med hållbara resmönster belönas så känns den extra avgiften logisk och rättvis.
  • Kommunicera ofta: Tydlig och kontinuerlig kommunikation är en framgångsfaktor för att klimatväxling ska ge bestående resultat.

Mer information finns i rapporten "Andras erfarenheter av att klimatväxla" här i högerspalten.

Fler erfarenheter och tips

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.