Erfarenhetsbanken - Så här gör andra

Här har vi samlat lärdomar från verksamheter som använder klimatväxling. Det är ett antal kommuner och organisationer som har god erfarenhet av att klimatväxla och som har uppnått fina resultat. Vad har varit deras viktiga framgångsfaktorer och vad önskar de att de hade tänkt på från början? Här har vi samlat insikter och värdefulla tips.

Framgångsfaktorer

Vår erfarenhet är att klimatväxling ger dubbel effekt. Dels gör det högre priset på fossila resor att dessa minskar och dels ger det en budget att gynna hållbart resande. Men för att lyckas finns det några saker som är extra viktiga:

  • Håll det enkelt: Ju enklare klimatväxlingen är att införa och kommunicera, desto större genomslagskraft får de.
  • Tydligt ansvar: En utsedd person som arbetar med klimatväxlingen, med tid avsatt, har visat sig vara en viktig framgångsfaktor för att lyckas med hållbara resor.
  • En engagerad ledning: Ju mer engagerad ledningen är, och ju mer klimatsmart ledningen reser desto bättre genomslag får klimatväxlingen i organisationen.
  • Lyssna in: Ju mer inflytande, desto mer engagemang. Låt medarbetarna tycka till och komma med idéer! Anpassa modellen vid behov.
  • Belöna många: Ju fler medarbetare som gynnas av hållbarhetsinitiativen, desto rättvisare känns den extra kostnaden.
  • Kommunicera ofta: Tydlig och kontinuerlig kommunikation är en framgångsfaktor för att klimatväxling ska ge bestående resultat.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter