Erfarenhetsbanken - Så här gör andra

Här har vi samlat insikter och värdefulla tips från andra som klimatväxlar. Vi har intervjuat ett antal kommuner och organisationer som har god erfarenhet av att klimatväxla och som har uppnått fina resultat. Vad har varit deras viktiga framgångsfaktorer och vad önskar de att de hade tänkt på från början? Om du vill ha fördjupad information kan du titta i rapporten "Andras erfarenheter av att klimatväxla" som finns under rubriken Rapporter.

Framgångsfaktorer

Vår erfarenhet är att klimatväxling ger dubbel effekt. Dels gör den extra avgiften på fossila resor att dessa minskar och dels ger det en budget att gynna hållbart resande. Men för att lyckas finns det några saker som är extra viktiga:

  • Håll det enkelt: Det är viktigt att klimatväxlingen utformas så att den är lätt att förstå, administrera och kommunicera.
  • Tydligt ansvar: En utsedd person med tid avsatt för att arbeta med klimatväxling och hållbart resande har visat sig vara en viktig framgångsfaktor för att lyckas.
  • En engagerad ledning: Ju mer engagerad ledningen är och ju mer klimatsmart ledningen reser desto bättre genomslag.
  • Lyssna in: Ju mer inflytande, desto mer engagemang. Låt medarbetarna tycka till och komma med idéer! Anpassa modellen vid behov.
  • Belöna rättvist: Om medarbetare med hållbara resmönster belönas så känns den extra avgiften logisk och rättvis.
  • Kommunicera ofta: Tydlig och kontinuerlig kommunikation är en framgångsfaktor för att klimatväxling ska ge bestående resultat.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter