Grusväg i skogen

Klimatväxling i Skåne

Vill du sänka utsläppen och kostnaderna från era tjänsteresor? Då kan intern klimatväxling hjälpa dig på vägen. Här hittar du allt du behöver veta för att komma igång och skräddarsy en egen modell för klimatväxling. Vi har samlat egna och andras erfarenheter, bra argument och en mängd användbart material. I högerspalten kan du ladda ner de filer du behöver och beställa ett workshop-spel för att utforma er egen klimatväxling. Är ni i behov av stöttning eller intresserade av att träffa andra organisationer och prata klimatväxling så hör av er till oss!

Vad är klimatväxling?

Att klimatväxla tjänsteresor är ett enkelt sätt att minska både kostnader och utsläpp. En avgift läggs på organisationens fossila resor, exempelvis flyg och bil. Pengarna används inom den egna organisationen för att stärka klimatsmart resande, som tågresor, el- eller biogasbilar, cykel och inköp för att underlätta digitala möten. Klimatväxling är alltså ett internt ekonomiskt styrmedel som kan hjälpa er att ställa om ert resande. 

Är det inte samma sak som klimatkompensation då?

Klimatkompensation innebär att de utsläpp som en verksamhet eller en privatperson orsakar kompenseras genom åtgärder som genomförs av någon annan. Dessa åtgärder ska leda till utsläppsminskningar som är lika stora som de utsläpp man har orsakat, det vill säga att nettoutsläppen ska vara noll. Klimatväxling å andra sidan används för att aktivt minska de egna utsläppen, istället för att kompensera för dem någon annanstans. På detta sätt kan pengarna användas till åtgärder i den egna organisationen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter