Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas är en gemensam kraftsamling mellan biogasaktörer och organisationer i Skåne för att driva fram utvecklingen av biogas. Region Skåne har tagit på sig rollen att koordinera Skånes färdplan för biogas.

Biogasen är en del av ett slutet kretslopp där samhällets avfall tas tillvara. Matrester och industrispill ger värdefulla och klimatsmarta produkter som fordonsgas, el och kraftvärme. En stor del av rötresten kan återföras till åkermark i form av biogödsel.

Den 13 mars 2015 antog regionala utvecklingsnämnden målet att Skåne ska vara Europas ledande biogasregion år 2030. Det innebär att biogas;

  • är en viktig del i hela Europas omställning till fossilbränslefrihet.
  • är högt uppe i EU:s agenda.
  • har en tydlig roll i det skånska kretsloppet. Alla restprodukter från biogasanläggningarna kan genom innovationer och utveckling återföras till kretsloppet.
  • är ett effektivt drivmedel för fordons- och färjetrafiken.
  • ingår i en infrastruktur som passar marknadens behov.

Se Skånes färdplan för biogas

Bli färdplansaktör

Bidra till att göra Skåne till Europas ledande biogasregion 2030! Anslut dig, ditt företag, organisation eller arbetsplats.

Genom att skriva på Skånes färdplan för biogas tar du en aktiv roll för att bidra till Skåne som ledande biogasregion. Som ansluten uppmuntrar vi dig att ta fram en egen handlingsplan som bidrar till målet om Skåne som en ledande biogasregion 2030.

Nästan 50 företag och organisationer samt 18 skånska kommuner har redan anslutit sig till färdplanen. Anslut dig genom att fylla i följande dokument:

Formulär – Anslut dig till Skånes färdplan för biogas (pdf, öppnas i nytt fönster)

Skicka det sedan till kontaktpersonen på denna sida.

Vi har redan anslutit oss

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.