Kusterosion

Klimatförändringarna innebär behov av klimatanpassning och åtgärder längs Skånes kuster. Erosionen har gjort att vissa delar av Skånes stränder riskerar att försvinna.

Vid kusterosion förs sand bort av vågor, strömmar och vind och hamnar antingen längre in på land eller längre ut till havs. Var sanden hamnar bestäms av ett samspel mellan vind, vågor, havsströmmar och geologiska förhållanden.

Skånes kuster är särskilt utsatta för erosion då kusterna till stor del består av sandstrand. Erosion är en naturlig förändringsprocess, men eftersom havsnivån väntas stiga i kombination med hårdare väder förväntas erosionen längs Skånes kuster förvärras.

För att förebygga kusterosionens negativa effekter i Skåne krävs ökad kunskap och ansvarsfulla insatser som inte skadar ekosystemen längs kusterna. Region Skåne ska bistå kommunerna i Skåne för ett sammanhållet och långsiktigt klimatanpassningsarbete för kusterosion. Region Skåne deltar i Regional kustsamverkan för Skåne och Halland för att öka samverkan i frågor avseende kusterosion.

Läs mer på Regional kustsamverkan Skåne och Hallands webbsida

Nya metoder för att motverka erosionens negativa effekter

Region Skåne leder ett projekt som syftar till att mildra effekterna av erosionen i Skåne, LIFE Coast Adapt. Det finansieras delvis av EUs miljö- och klimatfond LIFE och av Hav- och vattenmyndigheten. Projektet syftar till att testa nya metoder.

De metoder som traditionellt använts för att skydda kusterna har ofta på sikt visat sig skada ekosystemen. Försök att skydda ett visst område genom olika hårdgjorda strukturer såsom pirar och utlagda stenblock har i flera fall påskyndat erosionen på andra delar av kustområdet. Därför finns ett behov av att utveckla nya metoder så att vi kan gå ifrån dessa traditionella hårda skydd som ofta visar sig flytta erosionen, och/eller förvärra den. I projektet LIFE Coast Adapt testas istället mjuka naturanpassade åtgärder, såsom ålgräsplantering och att lägga ut mer sand på stranden. De nya skydd som testas är tänkta att vara multifunktionella, det vill säga de ska gynna ekosystemen samtidigt som de skyddar mot kusterosionens negativa effekter. 
Projektet pågår 2018-2022. Resultat presenteras kontinuerligt.

Läs mer om projektet

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.