Klimatanpassning

Region Skåne arbetar aktivt med klimatanpassning för att skapa förutsättningar för en hållbar stadsplanering, regional utveckling och folkhälsa.

Klimatförändringarna har många effekter och drabbar hela jordklotet. I Skåne förväntas längre perioder med höga temperaturer och stora mängder regn bli allt mer vanligt i framtiden. Som ansvarig för hälso- och sjukvården har Region Skåne ett särskilt ansvar för att det finns en skånsk beredskap inför de nya folkhälso- och miljöproblem som följer på ett förändrat klimat. Klimatförändringarnas effekt på Skåne är många och komplexa:

  • Ekosystemen och den biologiska mångfalden påverkas
  • Ökad risk för skador på jord- och skogsbruk
  • Kustområden utsätts för stranderosion och höjd havsnivå
  • Hälsorisker vid värmeböljor

Klimatanpassning innebär åtgärder i ekologiska, sociala eller ekonomiska system för att minska effekterna som följer klimatförändringarna. Region Skåne ska bistå de skånska kommunerna i deras klimatanpassningsarbete i de åtgärder som bidrar till att värna ekonomiska, ekologiska och sociala värden.

Arbetet med klimatanpassning är ett av fokusområdena i Region Skånes miljöstrategiska program 2017-2020.

 

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter