Klimatanpassning

Region Skåne arbetar aktivt med klimatanpassning för att skapa förutsättningar för en hållbar stadsplanering, regional utveckling och folkhälsa.

Klimatförändringarna har många effekter och drabbar hela jordklotet. I Skåne förväntas längre perioder med höga temperaturer och stora mängder regn bli allt mer vanligt i framtiden. Som ansvarig för hälso- och sjukvården har Region Skåne ett särskilt ansvar för att det finns en skånsk beredskap inför de nya folkhälso- och miljöproblem som följer på ett förändrat klimat. Klimatförändringarnas effekt på Skåne är många och komplexa:

  • Ekosystemen och den biologiska mångfalden påverkas
  • Ökad risk för skador på jord- och skogsbruk
  • Kustområden utsätts för stranderosion och höjd havsnivå
  • Hälsorisker vid värmeböljor

Klimatanpassning innebär åtgärder i ekologiska, sociala eller ekonomiska system för att minska effekterna som följer klimatförändringarna. Region Skåne ska bistå de skånska kommunerna i deras klimatanpassningsarbete i de åtgärder som bidrar till att värna ekonomiska, ekologiska och sociala värden.

Arbetet med klimatanpassning är ett av fokusområdena i Region Skånes miljöstrategiska program 2017-2020.

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!