ben med röda stövlar syns i högt gräs.

Miljö och klimat

Region Skåne arbetar strategiskt för att driva Skånes miljöutveckling i en positiv riktning.

Det miljöstrategiska arbetet har som utgångspunkt att bidra till ett långsiktigt attraktivt och välmående Skåne genom att möta miljöutmaningarna och samtidigt skapa nya innovationer och arbetstillfällen.

Vi ska stödja och skapa förutsättningar för näringsliv, organisationer, idéburen sektor, akademi, offentlig sektor att bedriva sin verksamhet på ett miljömässigt hållbart sätt och bidra till att uppnå de regionala miljömålen.

Ekonomiskt stöd för miljöinsatser

Du och din verksamhet kan få stöd i era miljöinsatser och utvecklingsprojekt via olika bidrag och priser som vi delar ut. 

Klimatsamverkan Skåne

Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Skånes Kommuner och Länsstyrelsen i Skåne län. Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne. Ett effektivt och samlat skånskt klimatarbete bidrar till bättre miljö, hälsa och regional tillväxt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!