Region Skånes kollegier för scenkonst och musik

För att fånga upp kunskap och erfarenheter från kulturlivets aktörer inom scenkonst- och musikområdet träffar kulturförvaltningen regelbundet de tre kollegier som finns inom området.

Scenkonstkollegiet

Scenkonstkollegiet består av cheferna för institutionerna inom scenkonst- och musikområdet som får verksamhetsbidrag från Region Skåne.

Syftet med kollegiet är dels samverkan och kunskapsutbyte mellan verksamheterna, dels en möjlighet för dialog och samråd mellan verksamheterna och kulturförvaltningen.

Scenkonstkollegiet träffas vid fyra tillfällen per år med Kulturförvaltningen som sammankallande. En till två gånger per år deltar även representanter från institutionernas styrelser och Region Skånes kulturnämnd.

Scenkonstkollegiet representeras av följande verksamheter:

Helsingborgs Stadsteater
Helsingborgs Symfoniorkester
Malmö Opera och Musikteater
Malmö Stadsteater
Malmö Symfoniorkester
Musik i Syd
Skånes Dansteater

Scenkonstkollegiet fria

Kollegiet för fri scenkonst består av representanter från Skånes fria teaterområde som får verksamhetsbidrag från Region Skåne. I kollegiet ingår även en gästspelsscen, en centrumbildning och en arrangörsorganisation.

Syftet med kollegiet är dels samverkan och kunskapsutbyte mellan verksamheterna, dels en möjlighet för dialog och samråd mellan verksamheterna och kulturförvaltningen.

Scenkonstkollegiet fria träffas vid två tillfällen per år med Kulturförvaltningen som sammankallande.

Kollegiet representeras av följande verksamheter:

Bibu - Scenkonstbiennal för barn och unga
Centrum för Dramatik Syd
Clownronden
Danscentrum Syd
Dansstationen
Expressteatern
Inkonst
Memory Wax
Moomsteatern
Musikcentrum Syd
Månteatern
Riksteatern Skåne
Skillinge teater
Staffan Björklunds teater
Teater 23
Teater Sagohuset
Teatercentrum södra regionen

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter