Region Skånes kollegier för scenkonst och musik

För att fånga upp kunskap och erfarenheter från kulturlivets aktörer inom scenkonst- och musikområdet träffar kulturförvaltningen regelbundet de tre kollegier som finns inom området.

Scenkonstkollegiet

Scenkonstkollegiet består av cheferna för institutionerna inom scenkonst- och musikområdet som får verksamhetsbidrag från Region Skåne.

Syftet med kollegiet är dels samverkan och kunskapsutbyte mellan verksamheterna, dels en möjlighet för dialog och samråd mellan verksamheterna och kulturförvaltningen.

Scenkonstkollegiet träffas vid fyra tillfällen per år med Kulturförvaltningen som sammankallande. En till två gånger per år deltar även representanter från institutionernas styrelser och Region Skånes kulturnämnd.

Scenkonstkollegiet representeras av följande verksamheter:

Helsingborgs Stadsteater
Helsingborgs Symfoniorkester
Malmö Opera och Musikteater
Malmö Stadsteater
Malmö Symfoniorkester
Musik i Syd
Skånes Dansteater

Kollegiet för fri scenkonst

Kollegiet för fri scenkonst består av representanter från Skånes fria teaterområde som får verksamhetsbidrag från Region Skåne. I kollegiet ingår även en gästspelsscen, en centrumbildning och en arrangörsorganisation.

Syftet med kollegiet är dels samverkan och kunskapsutbyte mellan verksamheterna, dels en möjlighet för dialog och samråd mellan verksamheterna och kulturförvaltningen.

Kollegiet för fri scenkonst träffas vid två tillfällen per år med Kulturförvaltningen som sammankallande.

Kollegiet representeras av följande verksamheter:

Clownronden
Expressteatern
Inkonst
Moomsteatern
Månteatern
Riksteatern Skåne
Scenkonstbiennalen Bibu
Skillinge Teater
Staffan Björklunds teater
Teater 23
Teater Sagohuset
Teatercentrum Södra

Skånes danskollegium

Skånes danskollegium består av representanter från verksamheter inom dansområdet som får verksamhetsbidrag från Region Skåne.
Syftet med kollegiet är dels samverkan och kunskapsutbyte mellan verksamheterna, dels en möjlighet för dialog och samråd mellan verksamheterna och kulturförvaltningen.

Danskollegiet träffas vid fyra tillfällen per år, danskonsulenten är sammankallande. Kulturförvaltningens utvecklare för dansområdet är adjungerad på danskollegiets möten.

Skånes danskollegium representeras av följande verksamheter:

Danscentrum Syd
Danskonsulenten i Skåne
Dansstationen
Inkonst
Memory Wax
Skånes Dansteater

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter