• Oscar Pierrou Lindén som Pippin i Malmö Operas uppsättning våren 2018. Foto: Malin Arnesson

Scenkonst och musik

Skåne har en utvecklad infrastruktur på teater-, dans- och musikområdet med institutioner, fria grupper, enskilda kulturskapare och arrangörer. Tillsammans står dessa aktörer för ett omfattande och varierat utbud av föreställningar och konserter i hela Skåne.

Region Skånes uppgift är att genom stöd, samordning och dialog med nyckelaktörer stärka scenkonstens och musikens ställning i Skåne.

Region Skåne vill

  • säkra konstnärlig utveckling och fördjupning inom scenkonst och musik
  • öka tillgängligheten till institutionernas och de fria aktörernas verksamheter
  • främja barns och ungas möte med scenkonst och musik
  • främja samverkan mellan institutionerna, det fria scenkonst- och musiklivet och kommunerna
  • utveckla infrastrukturen för dans

Hela texten om scenkonst och musik i regional kulturplan för Skåne (pdf)

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter