Referensgrupp för det fria konst- och kulturlivet

Referensgrupp för det fria konst- och kulturlivet är en konstområdesöverskridande referensgrupp för det fria konst- och kulturlivet.

Uppdraget innebär att referensgruppen i dialog med Region Skånes kulturförvaltning lyfter fram och formulerar det fria konst- och kulturlivets utvecklingsfrågor.

Samtliga konstområden har nominerat personer att ingå i referensgruppen. De som nominerats ska ha god kännedom om sitt konstfält och sin bransch, ha intresse för konst och kulturpolitiska frågor i en vidare bemärkelse samt engagemang i utvecklingsfrågor. Utifrån förslagen har Kulturförvaltningen gjort urvalet av referenspersoner.

Referensgruppen består av:

Niclas Paulsson
Jennie Järvå
Cecilia Malmström Olsson
Lena Willhammar
Gert Olle Göransson
Thuva Härdelin
Camilla Ahlgren
Ingrid Rasch
Jamil Mani

Referensgruppen träffas minst två gånger per år. Personerna i referensgruppen sitter två år i taget.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter