Referensgrupp för det fria konst- och kulturlivet

Referensgrupp för det fria konst- och kulturlivet är en konstområdesöverskridande referensgrupp för fria professionella konstnärer/kulturskapare.

Uppdraget innebär att referensgruppen i dialog med Region Skånes kulturförvaltning lyfter fram och formulerar det fria konst- och kulturlivets utvecklingsfrågor.

Referensgruppen har en särskild roll i samband med framtagandet av kulturplan - med lagstadgat krav för oss att samråda med det fria kulturlivet och tillsammans formulera utmaningar och behov kopplade till fria kulturskapare och konstnärer. 

Gruppen är tvärsektoriell och inte konstområdesspecifik. Region Skånes kulturförvaltning utser medlemmarna. Gruppen är ett kompetensstöd till förvaltningen. 

Referensgruppen och området de representerar:

Brita Björs, musik
Torbjörn Lindberg, teater
Miguel Cortés, dans
Andrea Hilario, cirkus
Peter Johansson, bildkonst
Jessica Nettelbladt, film/rörlig bild
Oline Stig, litteratur
Karolina Bång, seriekonst

Referensgruppen träffas minst två gånger per år. Personerna i referensgruppen sitter två år i taget.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter