Referensgrupp för det fria konst- och kulturlivet

Referensgrupp för det fria konst- och kulturlivet är en konstområdesöverskridande referensgrupp för det fria konst- och kulturlivet.

Uppdraget innebär att referensgruppen i dialog med Region Skånes kulturförvaltning lyfter fram och formulerar det fria konst- och kulturlivets utvecklingsfrågor.

Samtliga konstområden har nominerat personer att ingå i referensgruppen. De som nominerats ska ha god kännedom om sitt konstfält och sin bransch, ha intresse för konst och kulturpolitiska frågor i en vidare bemärkelse samt engagemang i utvecklingsfrågor. Utifrån förslagen har Kulturförvaltningen gjort urvalet av referenspersoner.

Referensgruppen består av:

Niclas Paulsson
Jennie Järvå
Lena Willhammar
Thuva Härdelin
Camilla Ahlgren
Jamil Mani
Oline Stig

Referensgruppen träffas minst två gånger per år. Personerna i referensgruppen sitter två år i taget.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter