Referensgrupp för det fria konst- och kulturlivet

Referensgrupp för det fria konst- och kulturlivet är en konstområdesöverskridande referensgrupp för fria professionella konstnärer/kulturskapare.

Uppdraget innebär att referensgruppen i dialog med Region Skånes kulturförvaltning lyfter fram och formulerar det fria konst- och kulturlivets utvecklingsfrågor.

Referensgruppen har en särskild roll i samband med framtagandet av kulturplan - med lagstadgat krav för oss att samråda med det fria kulturlivet och tillsammans formulera utmaningar och behov kopplade till fria kulturskapare och konstnärer. 

Gruppen är tvärsektoriell och inte konstområdesspecifik. Region Skånes kulturförvaltning utser medlemmarna. Gruppen är ett kompetensstöd till förvaltningen. 

Referensgruppen består av:

Brita Björs
Torbjörn Lindberg
Miguel Cortez
Andrea Hilario
Peter Johansson
Jessica Nettelbladt
Oline Stig
Karolina Bång

Referensgruppen träffas minst två gånger per år. Personerna i referensgruppen sitter två år i taget.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter