Dokumentation delregionala överläggningar 2019

Det var god uppslutning av politiker och tjänstemän på årets fyra delregionala kulturpolitiska överläggningar, viktiga överläggningar inom ramen för kultursamverkansmodellen som bland annat syftar till att stärka utveckling inom kultursektorn genom ökat samspel mellan den kommunala, regionala och statliga nivån. Dessutom är överläggningarna en viktig del i arbetet med kommande kulturplan som träder ikraft 2021

Region Skåne bjöd in de skånska kommunernas kulturnämndspresidier, kulturchefer samt Skånes Kommuner till överläggningar. Årets fyra delregionala överläggningar ägde rum den 27 februari i Kristianstad, 4 mars i Malmö, 5 mars i Ystad och 12 mars i Helsingborg. Totalt deltog drygt 115 politiker och tjänstepersoner i de fyra överläggningarna; 28 av de 33 kommunerna var representerade.

Överläggningarna var också startskottet för flertalet politiker som var nya i regional- samt kulturpolitiken. Diskussionerna om utmaningar kopplade till stad- och landperspektivet, samverkan mellan kommuner och kulturpolitiska strategier för att säkra allas rätt till lika möjligheter för kulturupplevelser och skapande var några av de teman som lyftes på överläggningarna.

Här nedan finns en sammanfattning av samtalen samt länkar till de underlag som vi refererade till under mötena.

Nästa steg i processen med kommande kulturplan blir en workshop med Region Skånes kulturnämnd, utvecklad av tjänstepersoner inom Region Skånes kulturförvaltning, den 23 maj.

Sammanfattning av överläggningarna

Anteckningar från de fyra hörnen

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.