Dokumentation delregionala överläggningar 2019

Drygt 115 politiker och tjänstemän deltog i årets fyra delregionala överläggningar som var starten för många nya politiker inom regional- och kulturpolitik. Dessutom ligger dialogen från årets delregionala överläggningar som grund för processen med den kommande kulturplanen.

Region Skåne bjöd in de skånska kommunernas kulturnämndspresidier, kulturchefer samt Kommunförbundet Skåne till överläggningar och dialog. Årets fyra delregionala överläggningar ägde rum den 27 februari i Kristianstad, 4 mars i Malmö, 5 mars i Ystad och 12 mars i Helsingborg. Totalt deltog drygt 115 politiker och tjänstepersoner i de fyra överläggningarna. 28 av de 33 kommunerna var representerade med politiker eller kulturchef i överläggningarna.

Överläggningarna var också startskottet för flertalet politiker som var nya till regional- samt kulturpolitik. Diskussionerna om utmaningar kopplade till stad- och landperspektivet, samverkan mellan kommuner och kulturpolitiska strategier för att säkra allas rätt till lika möjligheter för kulturupplevelser och skapande var några av de teman som lyftes på överläggningarna.

Här nedan finns en sammanfattning av samtalen samt länkar till de underlag som vi refererade till under mötena.

Nästa steg i processen med kommande kulturplan blir en workshop med Region Skånes kulturnämnd, utvecklad av tjänstepersoner inom Region Skånes kulturförvaltning, den 23 maj.

Sammanfattning av överläggningarna

Anteckningar från de fyra hörnen

Dokumentation

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter