• teaterlokal - flera personer står på scen och framför står publik och applåderar

    Applådtack på Malmö Opera. Foto: Roos och Tegnér

Dialog med kommunerna

Region Skånes dialog med kommunerna kallas samverkan och har fokus på utvecklingen av kultur ur ett regionalt helhetsperspektiv genom att identifiera gemensamma mål, ambitioner och prioriteringar.

Kulturens roll som utvecklingsfaktor på andra områden ska också lyftas, bland annat eftersom samverkan också är en viktig del av arbetet med att förverkliga ambitionerna i den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030.

Region Skåne vill genom den kulturpolitiska dialogen också stärka den kulturpolitiska kompetensen. Genom att kulturpolitiska frågor tar större plats på den politiska dagordningen i Region Skåne och i kommunerna, får det kulturpolitiska uppdraget större tyngd och legitimitet.

De kulturpolitiska samtalen inom ramen för kultursamverkansmodellen förs i följande forum:

  • årliga kulturpolitiska överläggningar som samlar kommunala kulturpolitiker och chefstjänstemän tillsammans med regionala kulturpolitiker och tjänstemän. Denna mötesplats ska även omfatta det professionella kulturlivet och den idéburna sektorn. Skånes Kommuner är en aktiv part i detta sammanhang.
  • delregionala kulturpolitiska överläggningar där representanter för kommunernas kulturnämnder eller motsvarande möter representanter för Region Skånes kulturnämnd. De fyra delregionala överläggningarna utgår inte i första hand från geografiska förutsättningar utan syftar till att skapa möten i ett dialogvänligt format. Skånes Kommuner bjuds in.
  • tematiska kulturpolitiska överläggningar som samlar kommunala kulturpolitiker och tjänstemän kring specifika utvecklingsområden. Syftet är att fördjupa diskussionen och dela kunskap men också att vid behov initiera kommunövergripande samarbeten på det specifika temat.
  • särskilda överläggningar mellan Region Skåne och kommunerna kring de samfinansierade kulturinstitutionerna.

Kulturpolitiska samtal mellan Region Skåne och enskilda kommuner eller grupper av kommuner förekommer vid behov.

På tjänstemannanivå finns två former för dialog i arbetet med att genomföra kulturplanen:

  • regionalt nätverk för kommunernas kulturchefer med planering, uppföljning och kunskapsdelning kopplat till den politiska dialogen
  • tematiska nätverk grupperade utifrån de utvecklingsmöjligheter i kulturplanen som respektive kommun prioriterar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.