Bidrag till kommunsamverkansprojekt

Under sommaren kunde kommuner söka bidrag för samverkansprojekt för att främja förutsättningarna för invånare i Skåne att få tillgång till ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet.

Fördelningen av kommunsamverkansmedel ska verka för ett närmare samarbete mellan såväl kommunerna som mellan kommuner och Region Skåne. Minst två kommuner ska delta i samverkansprojektet.

Utlysningen av kommunsamverkansmedel sker inom ramen för utvecklingsområdet Stad och land – en hållbar kulturpolitik för alla. Trots politiska insatser, goda intentioner och det uppsökande arbete som dagligen bedrivs av kulturinstitutioner och andra kulturaktörer, uppnås inte målet att alla invånare i Skåne ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.

Fortfarande råder stora ojämlikheter mellan vilka befolkningsgrupper som tar del av den offentligt finansierade kulturen. Kön, ålder, boendeort, utbildningsnivå och inkomst är avgörande för i vilken utsträckning invånare tar del av kulturupplevelser eller deltar i kulturlivet.

Med bidraget till kommunsamverkansprojekt vill Region Skånes kulturnämnd stärka förutsättningarna för att alla invånare i regionen ska ha möjlighet att ta del av och delta i Skånes konst- och kulturliv.

Följande ansökningar får bidrag

Förstudie – knyta KKN samt konst till Skåneleden på landsbygden, Osby kommun och Östra Göinge kommun (278 000 kr)

Dansen i dig, Åstorps kommun, Klippans kommun och Båstad kommun (244 000 kr)

Filmskatter och skapande i Sjöbo och Skurup, Sjöbo och Skurup kommun (100 000 kr)

NOKS – Skånskt nätverk för offentlig konst, Kristianstads kommun, Landskrona stad och Höörs kommun (275 000 kr)

Nätverket för Kultur i äldreomsorgen Skåne, Hörby kommun, Eslövs kommun, Malmö stad, Kristianstad kommun och Trelleborgs kommun (150 000 kr)

Ung Kultur Möts, Hörby kommun, Höörs kommun, Lomma kommun, Malmö stad, Osby kommun, Svedala kommun och Trelleborgs kommun (250 000 kr)

Kulturcrew Skåne Sydöst och Sydväst, Ystads kommun, Tomelilla kommun, Simrishamns kommun, Kävlinge kommun, Vellinge kommun, Trelleborgs kommun, Svedala kommun och Sjöbo kommun (210 000 kr)

KulturWKND, Familjen Helsingborg (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga) (250 000 kr)

Samverkansprojekt LitteraLund – Lomma – Kävlinge, Lunds kommun, Lomma kommun och Kävlinge kommun (161 000 kr)

Följande projekt beviljades bidrag i kulturnämnden den 31 oktober 2019

Skåneleden Konst – in motion, Kristianstads kommun, Kävlinge kommun och Ängelholms kommun (500 000 kr)

KulturarVR – lokalhistoria för alla med hjälp av Virtual Reality, Lomma kommun och Svedala kommun (300 000 kr)

Följande ansökningar får avslag

Land Art längs med E4an
Samverkansprojekt Musik i Syd
Unga i takt
Konst och spelpedagogik i mötet barn och unga vuxna
HH Bryggan 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.