Remissvar - Region kulturplan för Skåne 2021-2024

Mellan den 13 februari och den 26 april 2020 är det möjligt att lämna synpunkter på den nya regionala kulturplanen för Skåne 2021-2024.

Formella remissinstanser för Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 är de skånska kommunerna, Länsstyrelsen i Skåne län, Kommunförbundet Skåne samt politiska nämnder inom Region Skåne. Dessutom välkomnar vi remissyttranden från andra aktörer, verksamheter eller organisationer.

Sista dag att skicka in yttranden var söndag 26 april. 68 remissvar har skickats in, 25 från kommuner, 38 från kulturverksamheter och 5 övriga. Alla remissvar publiceras här nedan så snart som möjligt efter att de blivit registrerade och diarieförda. 

Inkomna remissvar

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter