• Konstinstallation

    Det interaktiva musikkonstverket KLONK på Malmö Live under Bästa Biennalen 2015. Konstverket KLONK är skapat av Cecilia Sterner. Foto: Bengt Flemark

Nuvarande kulturplan (förlängd till 2020)

Kulturnämnden och regionfullmäktige tog 2015 beslut om en regional kulturplan för Skåne 2016-2019. Målet är att bidra till att så många som möjligt engagerar sig och deltar i Skånes rika kulturliv. Kulturplanen som togs fram under 2019 löper över fyra år; 2016-2019. Under perioden handlar samverkan och samrådet om vilka prioriteringar i kulturplanen som ska utvecklas och resurssättas i de årliga budgetprocesserna.

Kulturnämnden tog den 14 februari 2019 beslut om en förlängning av perioden för innevarande Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 så att den gäller till och med 2020. Den ekonomiska omställningen under 2019 i Region Skåne kräver nytänkande och tid för reflektion. En förlängning av kulturplaneperioden skapar utrymme för analys och dialog, vilket skapar förutsättningar för en väl förankrad regional kulturplan som pekar ut satsningar och utvecklingsområden som ska prioriteras under nästa kulturplaneperiod.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter