Regional kulturplan för Skåne

I den regionala kulturplanen fastställs målbild och riktning för den regionala kulturpolitiken under perioden. Den är ett underlag till dialogen mellan regionen, kommunerna och staten.

Kulturplanen fungerar som ett verktyg inför kulturnämndens verksamhetsplanering och budgetprocess. Nuvarande kulturplan gäller till och med december 2020.

Nuläge

Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 formas i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den idéburna sektorn. Hösten 2018 bjöd Region Skånes kulturförvaltning in representanter från hela det skånska kulturlivet och den idéburna sektorn till samråd för att fånga upp deras kunskap, erfarenheter och syn på framtida utmaningar.

I februari och mars 2019 träffade kulturnämnden kulturpolitiker och tjänstepersoner från de skånska kommunerna i fyra delregionala politiska överläggningar för att diskutera den lokala, delregionala och regionala kulturutvecklingen.

Utgångspunkten för samråden och överläggningarna var vilken roll kulturen och kulturpolitiken kan spela för att möta framtidens utmaningar.

Tidplan

18 oktober

Kulturpolitiska överläggningar med de skånska kommunerna samt samråd med kulturlivet vid Kulturparlament med Rantafej i Malmö

5 december

Region Skånes kulturnämnd beslutar om målbild, inriktning och prioriteringar

13 februari 2020

Beslut om remissversion av ny regional kulturplan för Skåne 2021-2024 i Region Skånes kulturnämnd

Februari/mars

Informationsmöten för såväl Skånes kommuner som kulturlivet inför remissperioden.

Februari-april 2020

Remissperiod

18 juni 2020

Beslut om ny regional kulturplan i Region Skånes kulturnämnd

September 2020

Beslut om ny regional kulturplan i Regionfullmäktige

1 januari 2021

Ny regional kulturplan för Skåne träder i kraft.

Varför tas en regional kulturplan fram?

Processen för att ta fram en regional kulturplan

Bakgrund

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter