Skärpt lagstiftning för kommunerna 2019

Den 10 april 2019 bjöd Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne in till en dag som hade som mål att ge kunskap, konkreta verktyg och inspiration i arbetet med nationella minoriteters rättigheter i de skånska kommunerna.

Konferensen har sitt ursprung i regeringens arbete med att stärka det grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur och den skärpta lagstiftningen som påverkar kommunernas arbete med nationella minoriteter.

Bland annat innebär detta:

  • Alla kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.
  • Skyldighet att informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt lagen är ovillkorlig för kommuner och landsting och statliga förvaltningsmyndigheter vars verksamhet är av betydelse för de nationella minoriteterna eller minoritetsspråken.
  • Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter till att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Se föreläsningarna i efterhand

Nedan kan du se och höra föreläsningarna från konferensen. De innehåller dels konkreta exempel från verkligheten på hur man kan jobba med nationella minoriteter i sin kommun, och dels information om skärpningen av lagen. 

Föreläsningarna ligger i alfabetisk ordning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.