Skärpt lagstiftning för kommunerna 2019

Den 10 april 2019 bjöd Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne in till en dag som hade som mål att ge kunskap, konkreta verktyg och inspiration i arbetet med nationella minoriteters rättigheter i de skånska kommunerna.

Konferensen har sitt ursprung i regeringens arbete med att stärka det grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur och den skärpta lagstiftningen som påverkar kommunernas arbete med nationella minoriteter.

Bland annat innebär detta:

 • Alla kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.
 • Skyldighet att informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt lagen är ovillkorlig för kommuner och landsting och statliga förvaltningsmyndigheter vars verksamhet är av betydelse för de nationella minoriteterna eller minoritetsspråken.
 • Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter till att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Se föreläsningarna i efterhand

Nedan kan du se och höra föreläsningarna från konferensen. De innehåller dels konkreta exempel från verkligheten på hur man kan jobba med nationella minoriteter i sin kommun, och dels information om skärpningen av lagen. 

Föreläsningarna ligger i alfabetisk ordning

 • Elisabeth Rundqvist, handläggare på Kungliga biblioteket. Elisabeth pratar utifrån rubriken att ägna särskild uppmärksamhet.

  Att ägna särskild uppmärksamhet

 • Martina Holmgren, utvecklingsstrateg vid Länsstyrelsen Skåne och Sanna Jälevik, utvecklingssekreterare nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde vid Malmö stad.

  De presenterar dels en checklista om att komma igång med arbetet med nationella minoriteters rättigheter i en kommun, och dels ett praktiskt exempel på hur arbetet med samråd kan organiseras.

  Checklista – att komma igång med arbetet och praktiskt exempel på samråd

 • Malin Nygren, handläggare vid Svenska Filminstitutet. Malin pratar kring filmens möjligheter att stärka arbetet med nationella minoriteter.

  Filmens möjligheter att stärka arbetet med minoritetsfrågor

 • Maria Jiborn, museipedagog, och Karina Krohn, hemspråkslärare i Trelleborgs kommun, delar med sig av hur de arbetar med verksamheten "Filmiklubi - finsk film för unga".

  Filmiklubi – finsk film för unga

 • Karin Westeman, bibliotekarie på Lunds stadsbibliotek. Under rubriken "Från romska sagor till finsk sagopicknick" pratar Karin om hur de arbetat med olika aktiviteter för barn.

  Från romska sagor till finsk sagopicknick – om minoritetsaktiviteter för barn

 • Nermina Wikström, undervisningsråd på Skolverket. Nermina pratar om nationella minoriteter i förskola och grundskola.

  Nationella minoriteter i förskola och grundskola

 • Ingrid Ström, samordnare för nationella minoriteter vid Socialstyrelsen. Ingrid pratar om nationella minoriteter i äldreomsorgen.

  Ingrid Ström, samordnare för nationella minoriteter vid Socialstyrelsen. Ingrid pratar om nationella minoriteter i äldreomsorgen

 • Mujo Halilovic, enhetschef på Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) vid Malmö stad. Mujo pratar om RIKCs arbete utifrån rubriken Romsk inkludering: individuellt, strukturellt och diskursivt.

  Romsk inkludering: individuellt, strukturellt och diskursivt

 • Katarina Popovic, utvecklingsledare med fokus på nationella minoriteter vid Länsstyrelsen Stockholm. Katarinas anförande har fokus på lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och de stärkta rättigheter för de nationella minoriteterna som trädde i kraft 1 januari 2019.

  Stärkta rättigheter för de nationella minoriteterna

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.