Litteratur och serier

Litteratur innefattar prosa, poesi, fackprosa och dramatik. Konstformen serier är väletablerad i Skåne. Skåne har ett gynnsamt litteratur- och serieklimat med flera nätverk och centrumbildningar kring litteratur, författare och serieskapare.

Många författare och serieskapare har Skåne som bas. Här finns flera små förlag, kulturredaktioner, litterära tidskrifter, bibliotek och i två tredjedelar av kommunerna finns en bokhandel.

Alla dessa aktörer är tillsammans delar av infrastrukturen för litteratur och serier. Genom att stärka och utveckla centrumbildningar och stödja samarbetet mellan litteraturområdets olika delar, kan Region Skåne bidra till att förbättra möjligheterna för författare, dramatiker och serieskapare att verka i Skåne.

På så sätt bidrar Region Skåne även till att mångfalden av erfarenheter finner ett litterärt uttryck och ger fler människor möjlighet att ta del av berättelser i litteratur och serier.

Region Skåne vill

  • verka för en mångfald av litteratur och serier för angelägna berättelser åt alla
  • stödja utvecklingen av litterära mötesplatser och arrangörer
  • verka för att förbättra villkoren för författare och serieskapare i Skåne
  • öka kunskapen om den litterära infrastrukturen i Skåne
  • verka för samordning och öka kunskapen om fristadsprogrammet i hela Skåne

Hela texten om litteratur och serier i regional kulturplan för Skåne (pdf)

Prioriterade insatser under 2018

Stöd till regionala aktörer

Region Skåne stödjer läs- och litteraturfrämjande insatser både inom ramen för regional biblioteksverksamhet och inom konstområdet litteratur. Det är viktigt att inte bara satsa på läsaren utan också på förutsättningarna för de litterära upphovspersonerna att verka och samverka. Till skillnad från musik, bild- och scenkonst saknar litteraturen som konstart centrala institutioner. Region Skåne stödjer centrumbildningar inom området med årliga verksamhetsbidrag men fördelar även särskilda utvecklingsmedel till projekt inom litteratur och serier.

Författarcentrum Syd och Seriefrämjandet är centrumbildningar som verkar i hela Skåne med uppdrag att stärka och synliggöra sitt konstområde, bredda arbetsmarknaden genom att förmedla uppdrag, kompetensutveckla samt på andra sätt förbättra villkoren för de professionella konstnärliga utövare som är medlemmar. Centrum för Dramatik Syd stödjer framväxten av litterära upphovspersoner inom berättande och manusförfattande som i sig är viktiga innehållsleverantörer till film, tv, scen och nya medier.

Handlingsplan för litteratur och serier

Kulturnämnden beslutade om en handlingsplan för konstområdet litteratur och serier på sitt sammanträde den 13 juni 2018. Planen beskriver området utifrån utövare – författare, dramatiker och serieskapare, litterära arrangemang och mötesplatser samt publiken och läsaren.

Region Skånes handlingsplan för litteratur och serier 2018-2023

Sydsvensk satsning på centrumbildningar

Under 2018 vill Region Skåne tillsammans med angränsande län undersöka hur en interregional satsning med centrumbildningar som nav, kan stärka området skrivande och berättande.

Mötesplats för serier på Malmö universitet

Det påbörjade samarbetet med Malmö universitet kring en mötesplats för serier som stärker samverkan mellan den akademiska internationella serieforskningsmiljön och Skånes framgångsrika serieskapare ska utvecklas vidare.

Region Skånes biblioteksblogg

På Region Skånes biblioteksblogg skriver vi bland mycket annat om skönlitteratur, läsning och läsfrämjande.

Skönlitteratur på Region Skånes biblioteksblogg

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter