• Venetia Lärlund filmas när hon läser en saga på språket lovari i projektet Romska sagor på Lunds stadsbibliotek. Foto: Region Skånes kulturförvaltning

Stöd till biblioteksutveckling

Region Skånes regionala biblioteksverksamhet ska främja samarbete, kvalitet och verksamhetsutveckling när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

Vem kan söka?

Folkbibliotek i Skåne.

När kan jag söka?

Ansökningsperioden öppnar den 1 september. Sista ansökningsdag är den 30 september. 

För vad kan jag söka?

Stöd kan sökas för utvecklingsprojekt som träffar något av följande områden som de beskrivs i Region Skånes regionala biblioteksplan:

  • Demokrati och fri åsiktsbildning
  • Digitalisering
  • Folkbibliotek för alla
  • Litteratur- och läsfrämjande

Läs mer om områdena och tillhörande teman i Regional biblioteksplan. 

Regional biblioteksplan 2017-2020

Prioriterade målgrupper för Region Skånes biblioteksutvecklingsinsatser är barn och unga, personer med annat modersmål än svenska, nationella minoriteter och personer med funktionsnedsättningar.

Ta gärna kontakt med någon av utvecklarna inom biblioteksområdet för att diskutera er projektidé eller andra frågor kring ansökan.

För vad kan jag inte söka?

Syftet är att stimulera biblioteksutveckling. Stöd beviljas inte till drift av ordinarie verksamhet eller pågående projekt. Stöd kan inte användas till investeringar av material, lokaler eller teknik. 

Hur söker jag?

Första gången du söker måste du skapa ett nytt konto. Om du sökt stöd tidigare använder du samma användarid och lösenord. Systemet heter ehandlingar.se och sköts från den 1 januari 2021 av Region Gävleborg som tagit över projektansökningsdelen från Kulturdatabasen. Alla dina tidigare ansökningar och redovisningar följer med över till det nya systemet.

Till ansökningssystemet ehandlingar.se

Uppgifter som efterfrågas i ansökningsformuläret (pdf).

Support

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller villkoren för stöd kontaktar du någon av utvecklarna inom biblioteksområdet.

Har du tekniska frågor eller upplever störningar/problem med din ansökan skicka in din fråga till Kulturförvaltningens support ehandlingar@skane.se. Din fråga besvaras normalt inom loppet av 1-2 dagar.

Vill du ha hjälp av Kulturförvaltningens support bör du ta kontakt i god tid. 

Handläggning och beslut

Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp med berörda handläggare på Region Skånes kulturförvaltning.

Beslut om stöd under sex prisbasbelopp (279 000 kronor) tas i oktober 2021. Stöd över sex prisbasbelopp beslutas av Region Skånes kulturnämnd den 2 december 2021. Projekten ska påbörjas under 2021.

Redovisning

Beviljade projekt ska redovisas digitalt i ehandlingar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.