Stöd för nya berättarformer barn och unga

Barns, ungas och unga vuxnas egna kulturuttryck utgår ofta från den rörliga bilden med digitala och interaktiva berättarformat som kombinerar flera medier och konstnärliga uttryck.

I syfte att skapa nya berättelser för målgruppen barn och unga har kulturnämnden beslutat om en utlysning om tvärkonstnärliga berättarformer ska göras under 2022.

Satsningen kan exempelvis ge möjlighet till interaktiva berättarvärldar där barn och unga deltar i de konstnärliga processerna. Utlysningen riktar sig till professionella aktörer inom skilda konstartsområden som exempelvis film, litteratur, scenkonst, serier och digitala spel och öppnar för tvärkonstnärlig samverkan. Satsningen ger även möjlighet till utveckling av digitalt innehåll och interaktiva berättarvärldar.

När kan jag söka?

Ansökan om stöd är öppen från den 27 september till 31 oktober 2022. 

Mer information publiceras längre fram. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.