Referenspersoner för produktionsstöd och utvecklingsstöd

Alla ansökningar bedöms i konkurrens med varandra. I arbetet med att handlägga ansökningarna stämmer respektive utvecklare av ansökningarna inom sitt konstområde med en extern referensperson. Referenspersonerna är sakkunniga inom olika områden och verkar rådgivande.

Beslut som avser bidrag över sex prisbasbelopp tas av Region Skånes kulturnämnd. Besluten som avser bidrag under sex prisbasbelopp tas av kulturförvaltningens chef.

Referenspersoner:

Bildkonst och form

Tor Billgren är radioman och frilansjournalist bosatt i Malmö. Han är konstkritiker på Sydsvenskan och på Kulturnytt i Sveriges Radios P1. Tor Billgren har också gjort flera dokumentärer och konstnärsintervjuer för radio.

Dans och cirkus 

Emma Nordanfors är koreograf och skribent bosatt i Malmö. Hon har tidigare haft sin bas i Berlin och Köpenhamn och varit del av koreografkollektivet E.K.K.O. Mellan 2004 och 2012 var hon knuten till Statens Scenekunstskole i Köpenhamn som lärare i koreografi och hon har varit gästlärare vid bland annat Det Kongelige Akademi och Rovaniemi Universitet. Emma har även varit verksamhetsledare vid Danscentrum Syd i Malmö.

Film och rörlig bild

Susann Jonsson har under åren 2012–2018 varit vd för Filmpool Nord och är nu vd för det kommunala bolaget Boden Event. Susann har varit anställd på Svenska Filminstitutet med ansvar för bland annat regionalt utvecklingsarbete. Hon har även arbetet på Dramatiska institutet/Stockholms dramatiska högskola, bland annat som produktionschef. Susann är styrelseledamot i BD Pop – ett regionalt utvecklingsbolag i Norrbotten, vars uppdrag är att främja utvecklingen av populärmusik i länet. Hon är även ledamot i Sveriges Radios styrelse.

Kulturarv 

Ulrika Odenius är kulturvetare med en examen inom arkeologi, konstvetenskap och etnologi från Lunds universitet och har bland annat arbetat som förvaltningschef Kultur och Fritid i Eslövs kommun och museichef för Landskrona museum. Hon är nu verksam som kulturchef i Falkenbergs kommun, Halland.

Litteratur och serier

Johan Öberg är litteraturvetare och slavist, verksam som kritiker och översättare. Han har drivit utbildningen Litterär gestaltning vid Göteborgs universitet, varit kulturråd vid Sveriges ambassad i Moskva och redaktör för tidskriften Ord och Bild. Johan arbetar för närvarande som forskningsrådgivare för konstnärlig forskning vid Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet och översätter ryska författare. 

Musik

Daniel Hansson är Director Musices vid Malmö universitet och konstnärlig ledare för Malmö akademiska kör och orkester. Daniel har dirigerat ett flertal orkestrar i Sverige men är också verksam internationellt. Daniel var en av initiativtagarna till projektet Rösträtt som handlar om barns rätt till musik på barns villkor och att få göra sin röst hörd och drevs på Malmö universitet 2010-2013. Sedan 2018 är Daniel gästprofessor i dirigering vid Lviv National Conservatory of Music, Ukraina.

Teater

Åsa Sandström har en fil.mag. i kulturadministration från Umeå universitet och har verkat som teaterproducent och chef inom kultursektorn. Hon har arbetat både inom det fria kulturlivet och på institutioner samt i kommunala förvaltningar, till exempel på Regionteatern Blekinge Kronoberg och på Malmö stadsbibliotek. Åsa har även haft olika förtroendeuppdrag i styrelser, bland annat för Teatercentrum och Inkonst. Åsa är verksam inom folkbildningen som chef för ABF Malmö.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.