• Bild av Niki Lindroth von Bahr, still ur The Burden.

Portfoliovisning för Statens konstråd

Region Skånes bild- och formutvecklare, föreningen Konstkonsulenterna i Sverige samt Statens konstråd bjöd i maj in till ett Open Call för yrkesverksamma konstnärer i Skåne.

Konstkonsulenterna i Sverige samarbetar med Statens konstråd för att köpa in konst från hela landet utifrån det uppdrag som Statens konstråd har från regeringen för budgetåret 2021.

Statens konstråds portfoliovisningar för konstnärer i Skåne äger rum den 25 och 27 augusti 2021.

Vem kunde söka?

Detta open call var ett första steg i urvalet som görs regionvis i hela Sverige. Yrkesverksamma konstnärer som är folkbokförda i Skåne kunde söka.

Utlysningen riktade sig till nu levande bild- och formkonstnärer som på yrkesmässig grund verkar inom det svenska konstlivet. 

Det regionala urvalet

En extern urvalsgrupp med representanter från Skånes professionella konstliv har bedömt alla inskickade portfolios och gjort ett urval. 75 konstnärer av cirka 200 sökande gick vidare och kommer att delta i portfoliovisningarna i augusti.

Sista ansökningsdag

Ansökan var öppen från 3-12 maj 2021.

De konstnärer som fått möjlighet att visa sin portfolio får en kallelse från Statens konstråd per e-post i augusti.

Mötet med Statens konstråd och portfoliovisningarna

De 75 konstnärer som gått vidare gör en portfoliovisning som äger rum online i Microsoft Teams. Varje konstnärspresentation är 15 minuter och visningarna är öppna för en större professionell publik i huvudsak curatorer och intendenter vid konsthallar och museer i hela landet. Moderna Museet kommer också att delta.

Konstnärerna ska i portfolion presentera färdiga verk från de senaste fem åren (tidigast tillkomstår 2016) och inte fokusera på generell presentation av konstnärskapet. Under själva portfoliovisningen fokuseras presentationen på 3-5 verk som finns tillgängliga för inköp.

Konstverken som Statens konstråd köper in används för att curera konstkollektioner som de placerar i statliga myndigheters lokaler runt om i landet. Det kan handla om universitet och högskolor, arbetsförmedlingar, domstolar och skattekontor men också om svenska ambassader och centrala organ som exempelvis Regeringskansliet.

Konstnärlig höjd är det viktigaste enskilda urvalskriteriet för Statens konstråd. Men eftersom verken ska utplaceras i statliga myndigheters lokaler bedöms även format, material, hållbarhet, tekniskt utförande och hur verken kan samspela med andra verk i den statliga konstsamlingen.

Portfoliovisningarna äger rum den 25 augusti klockan 9–13 och den 27 augusti klockan 9–13. Arvode per genomförd portfoliovisning är 1 500 SEK + moms per konstnär.

Är du curator och/eller intendent på konstmuseum eller konsthall i Skåne - eller någon annanstans i världen - och vill anmäla ditt intresse för att delta den 25 och 27 augusti? Sista dag för anmälan är den 18 augusti.

Anmäl dig då via Statens konstråds ansökningsformulär

Bakgrund

I Statens konstråds regleringsbrev för budgetåret 2021 tilldelas myndigheten uppdraget att för 25 miljoner kronor i extra inköpsmedel "öka statens förvärv av konst, en satsning som syftar till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen".

Ambitionen är att inköpen under 2021 kommer att lämna ett varaktigt avtryck i den statliga konstsamlingen. Coronasamlingen kan beskrivas som en samling i samlingen. De inköpta verken ska utgöra en betydande del i nya konstkollektioner som Statens konstråd kommer att producera och placera ut de kommande åren. Det kommer göra att fler får möjlighet att möta den samtida konsten i sin egen närmiljö.

Syftet med själva regeringsuppdraget är att stödja konstnärer och det svenska konstlivets aktörer som drabbats hårt av coronapandemin samt att ge den samtida konsten ett starkare uttryck i våra gemensamma livsmiljöer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.