Information för dig som har beviljats stöd

Information om Region Skånes logga, utbetalning av stöd samt redovisning.

Kommunikation - använd Region Skånes logga!

I marknadsföring, både digitalt och i tryckt material, ska det framgå att verksamheten finansieras med stöd från Region Skåne. På detta sätt medverkar verksamheten till att invånarna i Skåne får kännedom om att regionala skattemedel bidrar till kulturlivet i Skåne.

Använd Region Skånes logotyp och/eller den förklarande texten "Finansieras med stöd från Region Skåne". Logotypen finns att ladda ner från Skane.se i formaten .eps och .wmf.

Skane.se - Ladda ner Region Skånes logga!

Projektstöd

Besked om beviljat stöd

Beslut skickas per e-post till den e-postadress som finns angiven på ansökan. Beslut publiceras även här på Utveckling.skane.se på angivna datum.

Utbetalning av beviljat stöd

Utbetalningsdatum (och eventuella villkor) finns angivet i beslutet som skickas till den e-postadress som finns angiven på ansökan.

Redovisning projektstöd

Redovisning av genomförd verksamhet ska göras digitalt till Region Skånes kulturförvaltning via systemet ehandlingar.se vid begärd tidpunkt. Datum för redovisning finns angivet i bidragsbeslutet som skickas till den adress som finns angiven på ansökan.

Inloggning i ehandlingar.se

Du använder samma användarnamn och lösenord som du hade när du sökte stöd. Du hittar redovisningen under rubriken "Dina redovisningar". Klicka på pennan för att påbörja redovisningen.

För projekt som inte startar vid överenskommen tidpunkt eller i övrigt inte genomförs enligt beviljad ansökan, kan bidraget komma att återkrävas.

Till ehandlingar.se

Verksamhetsstöd

Besked om beviljat stöd

Beslut om verksamhetsstöd tas av Region Skånes kulturnämnd i december när de beslutar om verksamhetsplan och budget för året som kommer. Region Skånes kulturförvaltning skickar besked om stöd och villkor för stöd via e-post. 

Utbetalning av beviljat stöd

Verksamhetsstöd betalas ut fyra gånger om året. 

Redovisning

Verksamheten ska senast den 15 mars 2021 redovisas i förhållande till de villkor för stöd som kulturnämnden beslutade om i verksamhetsplan och budget 2020. Redovisningen ska göras i kulturdatabasen som driftas av Myndigheten för kulturanalys. 

Inloggning

Verksamheter som beviljats verksamhetsstöd får inloggningsuppgifter till kulturdatabasen från Region Skånes kulturförvaltning. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.