Deltagarstöd för medverkan på Samtidskonstdagarna 2022

Nu kan du som är frilansande curator, konstnär och boende i Skåne, verksam inom konstorganisation eller kollektivverkstad i Skåne söka stöd för att medverka på konferensen Samtidskonstdagarna som Statens konstråd arrangerar 9-11 november på Kulturhuset i Stockholm.

Praktisk information om konferensen

Datum: 9-11 november
Plats: Kulturhuset i Stockholm
Anmälan: Med start den 23 september kan du anmäla dig via Statens konstråds hemsida

Praktisk information om hur du ansöker om deltagarstöd

När kan jag söka?

Ansökningsperioden startar den 26 september och pågår till och med klockan 12.00 den 5 oktober 2022. 
Ansökningar som kommer in efter kl. 12.00 sista ansökningsdagen avvisas.

Vem kan söka?

Frilansande curator, konstnär boende i Skåne, person verksam inom konstorganisation eller kollektivverkstad i Skåne. Stöd kan enbart sökas av juridiska personer som till exempel ideella eller ekonomiska föreningar, organisationer, stiftelser och enskilda firmor.

Hur söker jag?

Ansökan görs i Region Skånes ansökningsportal. Ansökan ska skrivas på svenska och konferensbiljetten ska skickas med som bilaga. Ofullständigt ifylld ansökan behandlas inte.

Region Skånes ansökningsportal

För att kunna logga in i ansökningsportalen behöver du registrera ett konto. Vi skiljer på personkonton och organisationskonton. Ett personkonto använder du för att söka stöd som går att söka som privatperson. Ett organisationskonto använder du för att söka stöd som går att söka för organisationer. De flesta stöd som Kulturförvaltningen hanterar kan endast sökas av juridiska personer och därför ska du välja organisationskonto.

Inloggning sker alltid med ditt personliga BankID eller Freja eID. Om du inte kan skaffa vare sig BankID eller Freja eID, kontakta Kulturförvaltningen på ansokan.kultur@skane.se. Läs mer i användarhandledningen nedan.

Hur redovisar jag?

Redovisning görs i Region Skånes ansökningsportal. Redovisning ska skrivas på svenska. Redovisning ska vara Region Skåne tillhanda senast 25 november 2022.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor om ansökan?

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller villkoren för stöd kontaktar du Jaana Järretorp, utvecklare bildkonst och form,  jaana.jarretorp@skane.se

När får jag besked?

Senast den 12 oktober får du besked.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.