• Foto: Statens konstråd

Deltagarersättning för att medverka på Samtidskonstdagarna 2021

Nu kan du som är konstnär och boende i Skåne, verksam inom konstorganisation eller kollektivverkstad i Skåne söka deltagarersättning för att medverka i den digitala konferensen Samtidskonstdagarna.

Samtidskonstdagarna arrangeras av Statens konstråd den 20-22 oktober 2021. Du kan välja att delta en eller flera dagar. Temat för konferensen är Konst och demokrati.

Samtidskonstdagarna 2021 - Statens konstråd

Konferensen är kostnadsfri men förutsätter en investering i form av tid. Region Skåne vill underlätta för aktörer i Skåne att delta och därför finns det möjlighet att söka deltagarersättning i form av ett arvode om 6000 kronor per deltagare. Konstorganisationer och kollektivverkstäder kan söka ersättning för max 2 deltagare. Totalt delar Region Skåne ut deltagarersättning till 10 personer.

För att vara behörig att söka måste du vara anmäld till konferensen och skicka med din konferensbiljett som bilaga.

Praktisk information om konferensen

Datum och tider: 20-22 oktober (man kan välja att delta en eller flera dagar)

Plats: Zoom och andra digitala plattformar. Statens konstråd skickar ut länk till mötesrum den 20 oktober. 

Eftersom att varje anmälan är personlig så tar Statens konstråd endast emot en bokning per person.
Till program och anmälan

Praktisk information om ansökan

När kan jag söka?

Ansökningsperioden startar 7 september och pågår till och med den 16 september 2021. 
Ansökningar som kommer in efter kl. 24.00 sista ansökningsdagen avvisas.

Vem kan söka?

Konstnär boende i Skåne, person verksam inom konstorganisation eller kollektivverkstad i Skåne. Bidrag kan enbart sökas av juridiska personer som till exempel ideella eller ekonomiska föreningar, organisationer, stiftelser och enskilda firmor.

Hur söker jag?

Ansökan görs i ett digitalt system. Ansökan ska skrivas på svenska. Ofullständigt ifylld ansökan behandlas inte. Första gången du söker måste du skapa ett nytt konto. Om du sökt stöd tidigare använder du samma användarid och lösenord. Systemet heter ehandlingar.se och sköts från den 1 januari 2021 av Region Gävleborg som tagit över projektansökningsdelen från Kulturdatabasen. Alla dina tidigare ansökningar och redovisningar följer med över till det nya systemet. 

Till ansökningssystemet ehandlingar.se

Hur redovisar jag?

Redovisning görs digitalt till Region Skånes kulturförvaltning via systemet ehandlingar.se. Redovisning ska skrivas på svenska. Redovisning ska vara Region Skåne tillhanda senast 8 november 2021.

Till ehandlingar.se

Vem kan jag kontakta om jag har frågor om ansökan?

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller villkoren för stöd kontaktar du Jaana Järretorp, jaana.jarretorp@skane.se

Vem kontaktar jag om jag har tekniska problem med ansökan?

Om du har tekniska frågor eller upplever störningar/problem med din ansökan, skickar du din fråga till Kulturförvaltningens support: ehandlingar@skane.se

Ditt e-brev besvaras normalt inom en till två dagar. Vill du ha hjälp av Kulturförvaltningens support ser vi gärna att du tar kontakt i god tid.

När får jag besked?

Senast den 27 september får du besked.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.