Stöd till biblioteksutveckling - experimentspåret

Experimentspåret är ett stöd som ska underlätta för bibliotek med mindre resurser att bedriva utvecklingsarbete.

Experimentspåret innebär att man kan söka max 35 000 kronor.

Ansökningsformuläret till Experimentspåret är förenklat och ansökningarna handläggs löpande under året. De medel som söks kan till exempel användas till en förstudie eller ett underlag som senare kan resultera i en större projektansökan för biblioteksutveckling.

Vem kan söka?

Kommunala folkbibliotek i Skåne.

När är det möjligt att söka?

Stöd kan sökas löpande under 2021.
Sista ansökningsdag för 2021 är 10 december. 

För vad är det möjligt att söka?

Experimentspåret kan användas till en förstudie eller ett underlag som behövs för att undersöka möjligheterna att senare genomföra en större förändring. Det kan till exempel handla om ett försök att hitta en målgrupp på ett annorlunda sätt, att flytta en viss verksamhet utanför bibliotekets rum eller att finna nya former för samarbeten i era lokalsamhällen. Stöd kan sökas för Experimentspår som träffar något av följande områden:

  • Demokrati och fri åsiktsbildning
  • Digitalisering
  • Folkbibliotek för alla
  • Litteratur- och läsfrämjande

Läs mer om områdena och tillhörande teman i Regional biblioteksplan. 

Regional biblioteksplan 2017-2020

Prioriterade målgrupper för Region Skånes biblioteksutvecklingsinsatser är barn och unga, personer med annat modersmål än svenska, nationella minoriteter och personer med funktionsnedsättningar.

Ta gärna kontakt med någon av utvecklarna inom biblioteksområdet för att diskutera er idé eller andra frågor kring ansökan.

För vad kan man inte söka?

Stöd kan inte användas till investeringar av material, lokaler eller teknik. Stöd beviljas inte heller till drift av ordinarie verksamhet eller pågående projekt.

Hur sker ansökan?

Första gången du söker måste du skapa ett nytt konto. Om du sökt stöd tidigare använder du samma användarid och lösenord. Systemet heter ehandlingar.se och sköts från den 1 januari 2021 av Region Gävleborg som tagit över projektansökningsdelen från Kulturdatabasen. Alla dina tidigare ansökningar och redovisningar följer med över till det nya systemet.

Till ansökningssytemet ehandlingar.se

Handläggning och beslut

Ansökningar handläggs löpande under året. Målet är att beslut ska meddelas sökande inom tre veckor efter inkommen ansökan.

Redovisning

Redovisning görs digitalt i ehandlingar. Datum för redovisning finns angivet i beslutet om stöd som skickas till den adress som finns angiven på ansökan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!