Stöd till biblioteksutveckling - experimentspåret

Experimentspåret är ett stöd som ska underlätta för bibliotek med mindre resurser att bedriva utvecklingsarbete.

Experimentspåret innebär att man kan söka max 35 000 kronor.

Ansökningsformuläret till Experimentspåret är förenklat och ansökningarna handläggs löpande under året. De medel som söks kan till exempel användas till en förstudie eller ett underlag som senare kan resultera i en större projektansökan för biblioteksutveckling.

Vem kan söka?

Kommunala folkbibliotek i Skåne.

När kan jag söka?

Stöd kan sökas löpande under 2021.
Sista ansökningsdag för 2021 är 10 december. 

För vad är det möjligt att söka?

Experimentspåret kan användas till en förstudie eller ett underlag som behövs för att undersöka möjligheterna att senare genomföra en större förändring. Det kan till exempel handla om ett försök att hitta en målgrupp på ett annorlunda sätt, att flytta en viss verksamhet utanför bibliotekets rum eller att finna nya former för samarbeten i era lokalsamhällen. Stöd kan sökas för Experimentspår som träffar något av följande områden:

  • Demokrati och fri åsiktsbildning
  • Digitalisering
  • Folkbibliotek för alla
  • Litteratur- och läsfrämjande

Läs mer om områdena och tillhörande teman i Regional biblioteksplan. 

Regional biblioteksplan 2017-2020

Prioriterade målgrupper för Region Skånes biblioteksutvecklingsinsatser är barn och unga, personer med annat modersmål än svenska, nationella minoriteter och personer med funktionsnedsättningar.

Ta gärna kontakt med någon av utvecklarna inom biblioteksområdet för att diskutera er idé eller andra frågor kring ansökan.

För vad kan jag inte söka?

Stöd kan inte användas till investeringar av material, lokaler eller teknik. Stöd beviljas inte heller till drift av ordinarie verksamhet eller pågående projekt.

Hur söker jag?

Första gången du söker måste du skapa ett nytt konto. Om du sökt stöd tidigare använder du samma användarid och lösenord. Systemet heter ehandlingar.se och sköts från den 1 januari 2021 av Region Gävleborg som tagit över projektansökningsdelen från Kulturdatabasen. Alla dina tidigare ansökningar och redovisningar följer med över till det nya systemet.

Till ansökningssytemet ehandlingar.se

Uppgifter som efterfrågas i ansökningsformuläret (pdf).

Handläggning och beslut

Ansökningar handläggs löpande under året. Målet är att beslut ska meddelas sökande inom tre veckor efter inkommen ansökan.

Redovisning

Redovisning görs digitalt i ehandlingar. Datum för redovisning finns angivet i beslutet om stöd som skickas till den adress som finns angiven på ansökan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.