Beviljade stöd

Stöd som har beviljats av Region Skånes kulturnämnd eller Region Skånes kulturförvaltning.

Produktionsstöd

  • Anti AB får 200 000 kronor för att arrangera ett femtiotal litterära evenemang under 2022. Arrangemangen görs i samverkan med en skara medverkande såsom enskilda kulturarbetare och författare, förlag, samt andra kulturinstitutioner. De som medverkar är ett tvärsnitt av litteratur- och konstsverige, unga och oetablerade liksom de mest tongivande rösterna.

   Kritiker, författare och poeter, konstnärer, musiker, akademiker och forskare, förläggare, filmare, redaktörer och journalister som kommer från hela landet samt från Danmark och Europa, USA och andra kontinenter. Fokus ligger på det skrivna ordet och därmed på svenska språket, men ofta genomförs också presentationer på andra språk. Projektet har som ett sidospår intresse för judisk kultur och minoritetsspråket jiddisch. Under året kommer föredrag, litteratursamtal, uppläsningar, utställningar och artist talks, performances, konserter och teaterprojekt äga rum i stort sett varje vecka under hela året. Syftet är att främja litteratur och läsande och konst och kultur i Skåne, att förmedla och sprida samtida bokutgivning och att generera konstnärligt skapande.

   Projektet pågår under hela 2022, främst i Malmö, men även på Österlen i samverkan med Rikstolvan och Östhem samt Hedlandet i Lunds kommun.

  • Bobbi Lo Produktion får 200 000 kronor till en föreställning som sätter fokus på ”koloniseringen” och hur vi i västvärlden på olika sätt utnyttjat en ursprungsbefolkning. Föreställningen är interaktiv och publiken spelar också en tydlig roll som de som blir koloniserade. Bobbi Lo är en konstnärsduo och består av Lava Markusson och Michal Tang.

   Föreställningen ska tas fram i samarbete med referensgrupper från gymnasieskolor i Malmö. Projektet är även ett internationellt samarbete med dansare, musiker och andra medskapare från Danmark, Färöarna och Grönland. Research och förberedelsearbete inför produktionen startar i februari/mars 2022 och premiären är planerad att äga rum i Malmö i november. Föreställningen skapas i olika residens på bland annat Dansstationen och Danscentrum Syd. Dessutom sker visst researcharbete i samarbete med aktörer i Halland, Danmark, Färöarna och Grönland.

  • Candy Club får 100 000 kronor för projekteringen av föreställningen Vinterzirkus. Bakom Candy Club står en person som heter Albin Ganovic. Vinterzirkus är en föreställning/projekt som hämtar mycket av sin inspiration från traditionell cirkus, bland annat genom att spela föreställningen i ett stort cirkustält. I Vinterzirkus har han etablerat ett samarbete med en finsk nycirkusgrupp men kommer även anlita lokala/regionala cirkusartister.

   Produktionsarbetet påbörjas under våren 2022 för att sedan leda fram till en färdig föreställning som ska presenteras för publik i Malmö och Helsingborg under november och december 2022. Det kommer både bli offentliga föreställningar och skolföreställningar.

  • ENT via Aamås Kjelsson AB får 150 000 kronor för att göra en hyllningsföreställning i och till stora träd. ENT är en konstellation med cirkusartister, musiker och dansare från Skåne, Stockholm och Norge. De vill utforska träden i dess olika dimensioner och skapa en rörelse- och musikbaserad upplevelse. Genom att väcka publikens egna minnen och associationer hedras träden och föreställningen vill lyfta fram både deras symboliska och sociala funktion.

   Föreställningen kommer att utspela sig i och runt ett träd som utgör föreställningens scenrum. Tanken är att den ska gå på turné och då anpassas utifrån de förutsättningar som respektive träd innebär. Föreställningen kommer att skapas i residens i tre olika träd i Skåne (Simrishamn), Norge och Estland under sommaren 2022.

  • Freebird Operacompany Malmö får 275 000 kronor för att sätta upp den nyskrivna kammaroperan 2021 som ska gestalta 100 år av kvinnlig rösträtt. Den fria operagruppen Freebirds vision är att skapa ny opera som en stark scenkonstform med nutida perspektiv, tolkningar och gestaltning. Med musik av tonsättaren Andrea Tarrodi och libretto av regissören och dramatikern Helena Röhr är operan ett drömspel om osedda kvinnors historia, en tidsresa och ett psykologiskt utvecklingsdrama om en kvinna som representerar många liv och öden. Hon vandrar genom seklet mellan de olika roller som kvinnor tvingats ta, spela och bära med både känslomässiga och politiska insikter och konsekvenser. Premiären är planerad till hösten 2022 i Malmö, för att därefter gå på turné i Skåne och övriga Sverige.

  • Frida Alkestrand Christiansen får 80 000 kronor för att visa 11 utställningar i Macken, ett temporärt galleri i en nedlagd bensinmack på Tessins väg 9b i Malmö. Byggnaden från 1953 har i många år stått öde men har under sommaren 2021 förvandlats till ett utställningsrum där besökaren endast kan titta in genom de stora fönsterrutorna, som ett stort tittskåp. Under 2022 kommer 11 utställningar visas i lokalen. De utställande konstnärerna söker en utställningsperiod via en öppen utlysning, därefter görs ett urval. Macken Malmö bidrar till en förnyad stadsbild där en nedlagd verksamhet, i en lokal bygd för andra ändamål, blir aktiverad och ges en annan samhällsfunktion genom att vara ett utställningsrum.

  • Förord – Litteratursällskapet Helsingborg får 75 000 kronor för att skapa en litterär plattform för skrivande och läsande människor i nordvästra Skåne. Denna ansökan gäller fortsättningen på projektet som fått utvecklingsstöd tidigare. Under vintern och våren 2022 ska man genomföra ett antal evenemang i form av skrivarverkstäder, workshops, litterära scener med fokus på genrebestämd text. Varje evenemang lyfter nya röster sida vid sida med etablerade författare. Projektet äger rum i samverkan med Dunkers kulturhus i Helsingborg, men söker sig också till andra platser och kommuner inom Familjen Helsingborg för att hitta ny publik och nya författarröster.

  • Idas Apolonia ekonomisk förening får 100 000 kronor för att producera den musikaliska föreställningen Trollvind för mindre barn (3–5 år) på Kulturhuset Anders i Höör våren 2022. Musikgruppen Apolonia vill skapa en saga som bygger på aktiv interaktion och där barnen vandrar runt med Apolonia till olika miljöer och situationer. Tanken är att Trollvind ska få ett drömlikt uttryck, där Apolonia förenar det vemodiga och sköra med det medryckande och underfundiga i musik som består av sång, gitarr, mandolin, kontrabas, fiol och slagverk. Barnen upplever sagan genom att själva vara en del av skapandet med hela kroppen, rösten, agerandet och sången. Föreställningen ska efter avslutad spelperiod i Höör gå på turné i Skåne.

  • Impact Unified AB får 100 000 kronor till virtual reality-verket The Crossing. Syftet med verket är att öka förståelsen för flyktingars situation genom att synliggöra människorna bakom siffrorna. The Crossing utgår från 3 kortfilmer som genom virtual reality (VR) och tillhörande scenografi speglar flyktingar som korsar medelhavet. Berättelsen utspelar sig både på scen och i det virtuella rummet. Ljud- video- och ljusinstallationer är en del av den sceniska installationen. Syftet är att få publiken, målgruppen är i första hand ungdomar och unga vuxna, att stanna upp och reflektera över sin egen och andras utsatthet och stimulera till samtal.

   Föreställningen kommer att sättas upp och ha sin premiär på Skillinge teater i Simrishamn, i maj. Senare under 2022 kommer den visas på Dunkers kulturhus i Helsingborg, där den ska ingå i en större tematisk utställning. Därefter kommer den att visas i Göteborg och på två platser i Tyskland. Upplevelsen kommer också vara tillgänglig via en webbplats. Manus skrivs i samarbete med invånare i Simrishamn som kommit till Sverige som flyktingar.

  • Joanna Holewa Chrona får 77 500 kronor för att göra färdigt en föreställning som ska ha premiär på Dansstationen/Palladium i januari. Det är en dansföreställning på temat ”vatten” skapad av duon Joanna Holewa Chrona och Yared Tilahun Cedelund. Duon utgår från sina individuella rörelsemönster som är utformat och inspirerat av ett flertal kulturella danser: Streetdance och liknande uttryck från den afrikanska diasporan. Utan stereotypiskt maskulina och feminina rörelser svävar dansarna över gränser för vad som kan uppfattas som manligt och kvinnligt för att förenas i “vattnets rörelser”.

  • Konstnären Kalle Brolin (enskild firma) får 50 000 kronor till projektet ”Fältstation 293/Höja”. I projektet ska Kalle Brolin undersöka hur det skånska landskapet över tid har påverkats av två industrier: kolgruvor och sockerbruk. Insamlade bilder av Skånes landskap ska visas för publik i en fältstation - ett specialbyggt Attefallshus - tillsammans med konstverk av internationella konstnärer. Bilderna kommer från konstnären själv, kollegor, samt från bland annat arkiv och hembygdsföreningar. Fältstationen finns i byn Höja i Ängelholms kommun och är öppen dagligen för publik juni-augusti 2022 och därefter för bokade besök året ut.

  • MALMÖTXT får 150 000 kronor för att arrangera totalt åtta evenemang under 2022 för en litteratur- och kulturintresserad allmänhet i Öresundsregionen. MALMÖTXT arrangerar en mötesplats för litteraturen som kombinerar uppläsningar av och samtal med etablerade författare med öppen scen och nya röster. Medverkande kan delta digitalt och det kommer bli interaktiva experiment i skärningspunkten mellan scen och text.

   Målet är att till varje tillfälle boka en internationell, en svensk och en nordisk författare. Projektet äger i huvudsak rum i Malmö, men även på andra platser i Skåne, Öresundsregionen och i Norden i samverkan med andra scener, festivaler och mötesplatser. Målgrupperna består dels av en bred litteratur- och kulturintresserad allmänhet, dels personer som står på tröskeln till ett eget skrivande eller läsande, unga som vuxna, men också personer som idag inte har någon given relation till den litterära samtiden.

  • Martin Küchen enskild firma får 40 000 kronor till en konsertturné i Skåne med cykel sommaren 2022. Küchen & Müntzing Scheibenhonig är en duo som består av saxofonisten Martin Küchen och friimprovisatören Herman Müntzing. Uppdelat i två cykelrutter i västra respektive östra Skåne vill duon ge totalt sex konserter på utvalda platser, sittande på en matta där publiken kommer i närkontakt med det musikaliska skeendet. Musikerna avser att använda varsin flakcykel för resa och transport av utrustning och kommer att planera turnén i samarbete med spelplatser och kommuner. Målet är att genomföra konserter både i städer som Malmö och Helsingborg och på landsbygden, till exempel Österlen.

  • Poesidagar i Malmö får 60 000 kronor för att arrangera Världspoesidagarna under tre dagar i mars 2022. Världspoesidagarna innehåller litterära salonger med lyrik och utbyte mellan språk och kultur. Internationella poeter deltar och det blir samtal med poeterna och översättarna efter att poesiuppläsningarna ägt rum. Även publiken kommer att få utrymme för att läsa egna dikter.

  • Rikstolvan Konst AB får 275 000 kronor till sin programverksamhet under år 2022. Rikstolvans program 2022 har ett brett anslag över flera konstområden. För fjärde året planeras bland annat internationella samtidskonstnärer med yngre regionala konstnärer, forskar- och författarsamtal, poesifestival, performance och konserter. 2022 byggs en ny scen, en arena av rundbalar på åkern nedanför Rikstolvan. Årsprogrammet har förankring och görs i samarbeten på både lokal, regional, nationell och internationell nivå såsom Östhems bokhandel i Rörum, Jazzkvällar med Musik i Syd, Malmöbaserade scenkonstgruppen Bombina Bombast, plattform för Centrum för Fotografi, den samiska textilkonstnären Britta Marakatt-Labba och Berlin-baserade samtidskonstnären Tino Seghal och flera andra.

  • S O J Scenkonstproduktion får 100 000 kronor för att färdigställa dansföreställningen SOJ Rock. S O J består av scenkonstnärerna Sara Ekman (Helsingborg), Ola Simonsson (Lund) och Jonas Svensson (Malmö). Dansföreställningen kommer att handla om att ta tag i sina drömmar och att våga vara sig själv och bryta normer oavsett vem jag är eller var i livet jag befinner mig. Ramen för föreställningen är att de tre medverkande konstnärerna vill skapa ett punkband. S O J har i sina tidigare föreställningar tagit sig an teman som tennis och julfirande och är något så ovanligt som ett seriöst danskompani som arbetar medvetet med humor som uttryck.

   Föreställningen ska ha premiär på Dansstationen i Malmö i april 2022. Därefter har de klart med föreställningar i Lund och Helsingborg. Föreställningen fungerar för alla åldrar och kan presenteras för turné både som offentlig föreställning och skolföreställning.

  • Sen Kridt får 135 000 kronor till ett nytt tvärkonstnärligt musikaliskt scenkonstverk som heter Mylla. Verket består av två delar och ska behandla människans känslomässiga och ekonomiska förhållande till jord. Verket utformas kring berättelser som tar avstamp i skånska jordbrukares vardag, i nutid och framtid. Materialet till verket skapas i direkt dialog mellan tre musiker och nio yrkesverksamma jordbrukare som också kommer medverka på scen tillsammans med musikerna. Scenografin byggs på bit för bit under föreställningens gång och skapas av konstnärsgruppen Gylleboverket. Efter avslutad föreställningsperiod övergår scenografin till att bli ett självständigt interaktivt verk, en utställning med tillhörande polyfon musik.

   Verkets övergripande musikaliska strategi är baserad på kompositör Halla Steinunn Stefánsdóttir praktik och intresse för att undersöka olika platsers betydelse. Projektet ska pågå från den 1 mars till den 18 september 2022.

  • Skånska Operan får 150 000 kronor för att under sitt 30-årsjubileum 2022 sätta upp kortoperan Björnen med musik av William Walton, efter Anton Tjechovs pjäs med samma namn. Målet är att göra en komisk kammaroperaföreställning med lätt ton och hög konstnärlig kvalitet. De tre rollerna i Tjechovs pjäs är starka karaktärsteckningar med djup psykologisk förankring och musiken är skriven för piano, flöjt och cello. Föreställningen kommer att ges på turné i Skåne våren 2022 för att därefter erbjudas teaterföreningar i hela landet under hösten.

  • SmartSE/ Mikkel Hobitz får 100 000 kronor till en cirkusföreställning som tar sin utgångspunkt i ett utforskande i en metafor om att vi alla är någon slags behållare/container. I föreställningen medverkar tre cirkusartister som alla även är musiker. Parakrobatik, cyr wheel och jonglering är några av de cirkusdicipliner som används och blandas med musik med framförd med nyckelharpa, gitarr, fiol, trummor med mera.

   Föreställningen vänder sig till barn mellan 6–12 år. Produktionen sker som ett utforskande i olika residens på bland annat Karavan, Stenkrossen, Landskrona Teater, i Västerås, Luleå och i Danmark. Premiären är planerad till november 2022.

  • Södra Communityteatern får 250 000 kronor till projektet Our Common Ground. Projektet har uppstått ur ett mycket framgångsrikt Ung i sommar teaterprojekt i Malmö. Åtta ungdomar i åldersspannet 16–18 år arbetade med lön i ett teaterprojekt i Folkets park under professionell ledning. Efter avslutad tid bestämde sig ungdomarna för att fortsätta med teater. De unga har valt att tillsammans med Malmö Stadsarkiv undersöka Malmös historia med utgångspunkt i Ungdomens hus. De vill undersöka och synliggöra individens möjligheter att som ung skapa förutsättningar för att delta i Malmös framtida utveckling. Med communitykulturens arbetssätt skapar professionella och icke-professionella aktörer en föreställning som bygger på communityts researcharbete, framtagande av manus och skådespeleri/gestaltande av berättelsen. Skådespelaren och regissören Andrew Kelsey arbetade med ungdomsgruppen i Ung i sommar teaterprojektet och kommer fortsatt att leda ungdomarna i projekt Our common ground. Kelsey har stor erfarenhet av communitykultur både som skådespelare och regissör, från olika Communityprojekt i New York. Projektet startar 1 december och har slutdatum den 15 juni 2022.

  • Söndrebaljsoperan får 150 000 kronor till festivalen In Between Music Festival. Det är en festival för musik som inte passar in i genrer och mallar, liksom de musiker som arbetar brett och inte låter sig kategoriseras. Festivalen ska genomföras för tredje gången sommaren 2022 i nordvästra Skåne och kommer tematiskt att ha ett särskilt fokus på den mänskliga rösten. För att nå barnfamiljer och personer med funktionsnedsättning planeras även för en barnföreställning samt en specialanpassad konsert för personer på särskilda boenden. Lokala artister och studenter från folkhögskolor är förband och får möjlighet att möta professionella musiker, spela i ett nytt sammanhang och för en annan publik. Festivalen kommer även att streamas.

  • Teater Insite får 250 000 kronor för att skapa föreställningen Arkiv i samarbete med Skånes Arkivförbund för att undersöka komplexa teman som minne och medvetande. Föreställningen gestaltas i ett interaktivt rum med sinnliga och sensoriska upplevelser och med ett inslag av minnesförvanskning genom att publiken ges möjlighet att påverka minnena. Arv och kollektiva minnen ställs i förhållande till olika kvinnors plats i historien. Ljudkonstnären Tim Bishop medverkar i projektet för att skapa nyckelljud. Publikens personliga minnen vävs in i föreställningen som därför blir olika för varje gång den spelas. Teater Insite vill sätta ljus på minnets roll och betydelse för tillkomsten av människans identitet och självuppfattning samt hur minnet påverkar individens handlingar i nutid och i framtid. Teater Insite blev beviljade produktionstöd våren 2021 för en förstudie som ligger till grund för produktionen Arkiv.

  • Teaterrepubliken får 200 000 kronor för att producera och spela Modern konst under våren 2022. Det är en kontrafaktisk föreställning (en alternativhistoria) om den konceptuella konstens födelse och utveckling på scenerna i Malmö.

   Föreställning vill leka med tanken att den moderna konsten egentligen är ett konceptuellt verk som en handfull konstnärer skapat i lönndom under det senaste seklet. Teaterrepubliken framlägger ett tankeexperiment om att hela den konceptuella rörelsen är en utstuderad bluff, en konspiration av konstnärer som Hirst, Abramović och Duchamp med syfte att föra publiken och besökarna bakom ljuset. Med föreställningen vill Teaterrepubliken undersöka varför den moderna konsten är så provocerande för många människor.

  • Höganäs Bokfestival får 100 000 kronor för att arrangera Höganäs Summer Book Festival med seminarier, föreläsningar, utställningar och skolprogram. Festivalen samverkar med bokförlag, besöksplatser inom den lokala näringen och med andra kulturplatser som till exempel bibliotek, men även med kulturfestivaler och kulturaktörer i bland annat Island, Norge och Danmark.

  • Ekonomiska föreningen Litteraturrundan får 50 000 kronor för att genomföra Litteraturrundan 2021, som äger rum första helgen i maj på olika platser runt om i Skåne. Ett hundratal författare och andra kulturarbetare öppnar upp sina hem och andra lokaler på landsbygden för att möta publiken. Föreningen kommer även att genomföra en hybridrunda genom att livestreama vissa aktiviteter och författarsamtal.

   Litteraturrundan skapar synlighet för lokala författarskap gynnar en bred samverkan lokalt mellan enskilda utövare, föreningsliv, bibliotek och andra mötesplatser inom kultur och näringsliv.

  • Lunds kommun/Litteraturhus Lund/Lund som litterär nod får 200 000 kronor för att genomföra festivalen Novellfest i Lund i september. Festivalen kommer att bli helt eller delvis digital, beroende på Covid-19-läget i samhället. I projeket ingår även att genomföra workshops i fyra skånska kommuner; Hörby, Helsinborg, Ystad och Lund. Dessa kommer att äga rum på olika platser bland annat i samverkan med biblioteken. Respektive bibliotek bjuder även in sina grannkommuner.

   En novelltävling ska också utlysas, i samverkan med skrivutbildningarna på Lunds universitet och folkhögskolor samt Folkuniversitetets Skrivarakademi. Det blir även workshops för barn och unga.

  • Maglehems Kulturförening får 40 000 kronor för att under perioden 8 – 25 juli 2021 producera en utställning med keramikern Lisa Larson och formgivaren/konstnären Gunnar Larson. Utställningen har en lokal prägel då den speglar deras konst från 60 års sommarvistelse i byn Maglehem. Utställningen genomförs i samarbete med galleri ROOTH:MAGLEHEM och de båda sönerna är engagerade i genomförandet.

   Kulturföreningen är liten men genomför årligen kulturarrangemang såsom filmvisning, workshops och ateljébesök. Föreningen och arrangemangen är viktiga för att stötta den kulturella infrastrukturen men också som förebilder för andra, att det går att genomföra kulturarrangemang på många olika platser i Skåne.

  • Kulturhotellet får 200 000 kronor till gatukonstfestivalen ”Pow!Wow! Sweden”. Festivalen kommer ursprungligen från Hawaii och har de senaste tio åren spridit sig och genomförts över hela världen. Ett internationellt nätverk finns kring festivalen och nu tar den helsingborgsbaserade verksamheten Kulturhotellet den till Skåne och området Gåsebäck i Helsingborg.

   Under 23-30 augusti 2021 kommer skånska och internationellt verksamma målare att både tillsammans och enskilt uppföra flera både tillfälliga och permanenta muralmålningar, cirka 15 stycken. Det ska finnas väggar för ”prova-på”, guidade visningar, samtal och workshops för olika målgrupper. Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg är en samarbetspart för att nå ut till målgruppen barn och unga. Fastighetsbolaget Wihlborgs har upplåtit flera väggar för målningar och kulturföreningen kvarteret Portugal står för lokaler för scener och möten.

  • Tusen Myror/Lilla Beddinge Teater får 50 000 kronor till produktionen av Julia Capulet, en nyskriven musikal med musik av Jan-Erik Sääf och manus av Rasmus Mononen. Uppsättningen är en omarbetning av Shakespeares Romeo & Julia som sätter Julia i fokus.

   Vi får följa hennes berättelse om en dysfunktionell relation mellan far och dotter. Berättelsen tar avstamp i pappan som försöker rentvå sig sin skuld, men snart avbryts av Julia vilket blir startskottet på en diskussion om vad som egentligen hände. Julia och Romeos kärlekshistoria blir en berättelse om Julias uppror mot den destruktiva, patriarkala maktstrukturen i det tidlösa Verona. Att utgå från Julia är ett nytt grepp som kan bli en ny berättelse samtidigt som publiken känner igen sig. Föreställningen iscensätts i en lokal som efterliknar The Globe.

  • Johanna Karlsson får 80 000 kronor till produktionen av Lonley Girl. Det är ett interaktivt verk där publiken är både vittnen och medskapare. Projektet är inspirerat av lonelygirl15, en interaktiv, webbaserad serie som fick stor spridning på Youtube under 2006. Serien kretsar kring en tonårstjej som berättar om sig själv och sitt liv i sin videodagbok på Youtube, under aliaset lonelygirl15.

   Syftet med projektet är att undersöka människans relation till sig själv på internet i förhållande till vilka vi är i våra fysiska liv. Projektets tema tar sin grund i frågor om existentiell ensamhet och vilken makt vi har att påverka våra, såväl digitala som fysiska liv.

   Ungdomar från Malmö bjuds in att delta i en workshop ledd av en digital kommunikatör för att bli en del i utvecklandet av verket. Tillsammans med referensgruppen kommer de att arbeta med karaktären Lonely Girl, samt testa olika metoder för interaktion genom sociala medier.

  • Interim kultur AB (svb) får 80 000 kronor till produktionen av Babyhood, ett polyfont solo som utforskar fetischering av ung femininitet. Genom att sammanföra bildkonsttraditionens vanitas-stilleben och litteraturens Lolita-figur adresseras samtidens skräck för åldrande. Projektets syfte är att ge en intressant estetisk form åt existentiella frågor som rör åldrande och förgänglighet. I en samtid som skyr döden och hyllar ungdom blir Babyhood ett sätt att problematisera denna logik utan att komma till en entydig slutsats.

   Föreställningen planeras har premiär den 25 augusti 2021 på Inkonst i Malmö. Produktionen är ett samarbete mellan Inkonst, Inter Arts Center (IAC), Skogen i Göteborg och Turteatern i Stockholm. På varje spelplats arrangeras eftersamtal i samband med föreställningen för att fördjupa de sociala aspekterna av verket i dialog med publiken.

   En digital läsecirkel ska skapas och spridas via sociala medie-kanaler där man kan följa hela arbetsprocessen.

  • Iggy Malmborg Cozy Claustrophobic Productions får 100 000 kronor till produktionen av Les non-dupes errant, en föreställning i tre akter som vill undersöka och belysa mönster av exkludering. Det är ett stycke för tre skådespelare och en docka som uteslutande utgår från ett av människans fem sinnen nämligen synen. För att öka känsligheten hos betraktarens syn plockas ljudet bort och föreställningen framförs under total tystnad.

   Iggy Malmborgs konstnärliga arbete utgår från en Queer praktik som i denna produktion delvis handlar om att synliggöra och ifrågasätta normativa sätt att producera och ta till sig scenkonst. Hans produktioner riktar sig oftast mot en marginaliserad grupp, så även denna. Kopplat till föreställningarna kommer samtal att arrangeras med teckentolk.

   Produktionen bygger på ett brett samarbete mellan ett flertal produktionshus som utöver scen för publikmöte erbjudit residensplats; Black Box Teater (Oslo), Inkonst (Malmö), Frascati Theatre (Amsterdam) Rosendal Teater (Trondheim) BIT-Teatergarasjen (Bergen) och Malmö Dockteater.

  • Albertsson Gröning får 100 000 kronor till produktionen av Katakombe. Det är en nyskriven, musikdramatisk, föreställning som utgår från frågeställningar om hur långt vi människor är beredda att gå för att försvara rätten att vara de vi är och vad som händer med vårt samhälle och vår demokrati när yttrandefriheten begränsas. Föreställningen bygger på tre olika och verkliga människoöden som aldrig möttes men vars liv påverkats av Nazismen.

   Målgrupp för projektet är gymnasieungdomar, unga vuxna och vuxna. En referensgrupp bestående av gymnasister från ett flertal kommuner i Skåne ska kopplas till produktionsarbetet. I samband med skolföreställningarna erbjuds ett pedagogiskt material i form av lärarhandledningar samt workshops för eleverna. Föreställningen kommer spelas samma år som Förintelsekonferensen, förhoppningsvis, hålls i Malmö, och ska även gå på turné till ett flertal skånska kommuner.

  • A+A Scenkonst får 41 800 kronor till produktionen av Den lilla sjöjungfrun. Det ska bli en sensorisk performanceföreställning, där scenografi och visuellt uttryck står i centrum för berättandet, inte texten. Produktionen utgår från H C Andersens klassiska saga som berättas i en samtida tappning. Teman är avundsjuka, identitet och tron om längtan efter tvåsam kärlek med en man, när sökandet istället är efter någon annan mening i livet. Dessa teman är tätt sammankopplat med känslan av att vilja offra allt bara för att komma bort, längta efter något större och att hitta sin plats i livet. Publiken bjuds in till ett ”undervattensrum” i vilket de får uppleva en gestaltning av Den lilla sjöjungfrun. Genom kostym, mask, ljud, kropp och text kommer karaktärerna gestalta en berättelse med fokus på visuella narrativ, materialitet och sinnesupplevelser snarare än dialog.

   Eftersom produktionen främst ska upplevas genom ljud, ljus och taktila upplevelser blir föreställningen tillgänglig för fler.

   Föreställningarna är planerade att spela på Bastionen i Malmö med premiär den 27 januari 2022.

  • Rikstolvan AB får 250 000 kronor för att producera utställningen av multikonstverket Tipping point i Skånefrös magasin i Hammenhög sommarsäsongen 2021. Tipping Point är en enorm skulptur av konstnärsduon Birget & Bergström som adresserar klimathotet och målet är att skapa en visuell, ljudkomponerad och poetisk upplevelse som tar avstamp i frågan ”Vilka livsvillkor vill vi att framtida generationer ska ha, men hänsyn till de val vi gör idag?”. Tipping Point kommer att premiärvisas i Skåne.

   Utställningen är ett samarbete mellan Rikstolvan, Skånefrö, Institutet för Framtidsstudier (IFFS) och forskningsstiftelsen FORMAS. Projektet innehåller också en samtalsserie som kommer att äga rum på i Rikstolvans lokaler i Järrestad.

  • InDiscourse får 150 000 kronor till projektet NY DIALOG / NYA VINKLAR. Projektet bygger vidare på ursprungsverket NYA VINKLAR som skapades i Varvsstaden, Malmö, av Jeanette Gostomski. Nu vill Jeanette tillsammans med danskonstnären Emma Ribbing utveckla konstverket till en formskiftande organism som skapar rum för dialoger, i tillfälliga utställningar i Lokstallarna i Malmö, i Brunnshög i Lund och Pixla Piren i Helsingborg. Med avstamp i arkitekturen skapar konstverket ett tillfälligt offentligt rum i stadens mellanrum.

   Genom dans och dialogprocesser vill projektet uppmärksamma hur våra framtidsvisioner formas av konst. Vad påverkar rörelsemönster i det offentliga rummet och hur ruckas normer kring rörelse genom gestaltad livsmiljö? Verket omskapas konstant utifrån dialoger med de inbjudna gästerna som kan komma från olika miljöer och sammanhang och bestå av personer med skiftande åldrar och bakgrunder.

  • Föreningen Hasse och Tages vänner får 200 000 kronor till projektet Picassos äventyr i Tomelilla. Hasse & Tages film Picassos äventyr har gett inspiration till en nytolkning av konstnären Peter Johansson där han likt förlagan vill ta upp samtida frågor om ondska, rasism och konstnärlig hybris. Projektet genomförs i samarbete med Tomelilla konsthall, Hasse och Tage museet, KKV Monumental, Momsteatern och produktionsbolaget Bright film.

   Elva scener ur Picassos äventyr ska tolkas och nyinspelas. Film som sedan blir en utställning, kanske i form av ”titthålsfilm”. Scenografin byggs på KKV Monumental för att sedan byggas upp på Tomelilla torg, konsthallen och Hasse och Tage muséet där inspelningen sker i augusti 2021. Utställningen har vernissage försommaren 2022. I ett senare skede ska manus, film och scenografi återanvändas till en scenföreställning på Momsteatern.

  • Firma Ida Johanna Höög får 47 000 kronor för att producera föreställningen ”Nära – långt ifrån”. Syftet är att ta fram en interaktiv föreställning som genom musik, dans och teater undersöker temat närhet och avstånd utifrån barns upplevelser av coronapandemin. Tillsammans med förskolebarn undersöker musikern Ida Höög och scenkonstnären Emelie Willman hur man kan hitta nya vägar att nå varandra, säga hej eller höras. Hur kommunicerar vi över avstånd, hur når vi fram och kan man känna sig sedd trots att man är långt ifrån?

   Manus skapas utifrån intervjuer med barn kring närhet, ensamhet, längtan och hur pandemin har påverkat vilka de kan träffa och inte. Publikinteraktionen leder till en ljudimprovisation och en rumslig installation, där barnen är aktiva medskapare av händelseförloppet och spelplatsens form, på förskolor i mittskånska kommuner under våren och hösten 2021.

  • Österlövs Andelsbyggnadförening får 30 000 kronor för att arrangera Ekestad Live, en ny satsning som ska bli en plattform för musik inom främst genrerna jazz-, folk- och världsmusik. I Ekestad Folkets Park utanför Kristianstad arrangeras årligen välbesökta kammarmusikkonserter och Ekestad Live är tänkt att komplettera den satsningen, men inom andra – och för arrangören nya – genrer. Fyra konserttillfällen har hittills planerats under senvåren 2021, med musiker inom olika genrer, i samma anda som tidigare evenemang, det vill säga en kombination av hög musikalisk kvalitet inramad i en genuin kulturminnesmärkt folkparksmiljö.

  • Spelmansgården HB får 100 000 kronor för att arrangera Folkrotfestivalen. Folkrot är en festival som vartannan sommar samlar lokalbefolkning och folkmusik-entusiaster för en helgs firande och djupdykande i skånsk folklig kultur i nordvästra Skåne. Festivalen vill vara ett forum för konstnärliga möten och nya sammanhang, där stora artister inom folkmusik, lokala riksspelmän och unga talanger tar plats på scen och kompletteras av programpunkter med deltagarkultur i centrum, genom workshops, jam, dans och familjeaktiviteter. Årets festival vill vidareutveckla tidigare etablerade koncept och säkra festivalen i ett längre perspektiv. Festivalen planeras och genomförs i samarbete med Bilda, Musik i Syd, Skånes Spelmansförbund med flera.

  • Föreningen för Mixkultur får 95 000 kronor för att producera ”Midvinterkonsert – sång och berättande från urgamla jultraditioner”. Vintersolståndet har varit en viktig högtid för människor på norra halvklotet. Hur såg jultraditionerna ut innan det som vi kallar för jul blev till? Hur blandades de urgamla berättelserna med de kristna? Med sång, berättande, blåsinstrument och kantele undersöks midvinterns ritualer från förr i en konsertproduktion med premiär i Malmö i december 2021.

   I fokus står Anna Fält, mångsidig musiker inom folkmusik och expert på den finsk-ugriska sångtraditionen och den finska runåsången, tillsammans med ytterligare en musiker och en berättare. Mix Musik står bakom produktionen och ansvarar för turné och marknadsföring. Den tvåspråkiga konserten är tänkt att turnera både i Skåne, övriga Sverige och Finland.

  • Ödåkra Jazz får 100 000 kronor för att arrangera en ny festival som äger rum på Ödåkra Spritfabrik utanför Helsingborg i augusti 2021. Med jazztrumpetaren Björn Ingelstam som konstnärlig ledare planeras för en tvådagarsfestival med konserter på två scener med såväl internationella som lokala och regionala jazzmusiker. Festivalen ska locka de trogna jazzbesökarna från båda sidor om Öresund men även rikta sig till den unga publiken, bland annat genom att engagera unga på folkhögskolor, musikgymnasier och kulturskolor.

  • Jesper Nielsen enskild firma får 90 000 kronor till ett projekt som handlar om att skapa en musikföreställning utifrån ”Nils Holgersson underbara resa genom Sverige”. Föreställningen ska framföras för barn och deras familjer på Fredriksdal museer och trädgårdar i Helsingborg våren och sommaren 2022. Föreställningen består av tre delar: en inledande instrumentverkstad, en ljudpromenad och en konsert, med nyskriven text och musik. Två tonsättare och två musiker står bakom de ljudande gestaltningarna av landskapen från söder till norr och musiken kommer att framföras tillsammans med bearbetad text av dramatikern Hanna Nygren, utifrån Selma Lagerlöfs berättelse.

  • Söndrebaljsoperan får 90 000 kronor för att arrangera ”In Between Festival”, en ny festival för musik utan och mellan genrer i och omkring Hjärnarp i nordvästra Skåne. Med avstamp i förra årets festival vill de utveckla och förbättra konceptet kring att skapa en plats för den musik som finns mellan genrerna och även utvidga festivalen till fler spelplatser. Årets arrangemang har fokus på samarbeten mellan musiker, möten mellan musiker och publik och på ovanliga musikaliska kombinationer. In Between Festival äger rum i juli 2021, men liksom förra året planeras även för en coronaanpassad digital version.

  • Konstkiosk får 150 000 kronor för projektet ”Konstkiosk - Parallella berättelser”, ett konstprojekt med internationella konstnärer och arkitekter som kommer att äga rum under sommaren i och runt omkring en mobil konstkiosk i Trelleborg. Projektet rymmer utställningar, installationer och samtal kring konstens och arkitekturens roll i det offentliga rummet samt platsens betydelse förr och idag.

   Konstkiosk äger rum i det offentliga rummet på en plats (Strandridaregatan i Trelleborg) där samtidskonst vanligtvis inte finns. Konstkiosk metod har medborgardialog som utgångspunkt som bygger på ett research- och dialogarbete på gatunivå. Projektet samverkar med bland annat LTH – Arkitektskolan, SLU Alnarp, Trelleborgs museum. Trelleborgs kommun och Axel Ebbes konsthall (för arkivmaterial).

  • Paul Gardner Kraus får 50 000 kronor till projektet ”Experiment och dokument: klimatkrisen i film och samtal.” Paul Gardner Kraus vill med filmkultur och vetenskap ta sig an vår tids stora ödesfråga och skapa en produktiv, tvärdisciplinär mötesplats för artister, konstnärer och forskare som söker efter sätt att angripa klimatkrisen.

   Idén är att visa både en experimentell film, som skapar en känslomässig och kanske också en kroppslig upplevelse, och en dokumentärfilm, där klimatfrågorna behandlas intellektuellt. Efter filmvisningen följer ett möte och en expertföreläsning. Sju evenemang ska genomföras designade för att använda båda filmstilarna på ett komplimenterande sätt och skapa nya associationer hos publiken. Ett team med forskare från Lunds universitet kopplade till klimatforskning, filmvetare inom experimentell film samt filmkritiker är tillsatt. Projektledaren Paul Gardner driver biograf Hypnos i Malmö och har erfarenhet av att arrangera evenemang kring angelägna frågor och film. Fyra ”Experiment och dokument” planeras i Malmö och en vardera på biograf Scala i Ystad, Röda kvarn i Helsingborg och på biograf Södran i Kivik. Eventuellt blir det även en visning på biograf Kino i Lund.

  • Spinning Compass Performance/Kollektiv Knaster får 170 000 kronor till föreställningen Free movement on board. Projektet utgår från cirkusskeppet Johanne som sedan 2019 har sin hemmahamn vid posthuskajen i Malmö. Det ska bli en ”site-specific-föreställning” med cirkusbåten som utgångspunkt på temat rörelsefrihet och rörelsebegränsningar som inspirerar till rörelse och kreativitet.

   Temat till föreställningen är inspirerat av en tidigare cirkuskollega till upphovspersonerna som drabbats av sjukdom som gjort att hon blivit gravt rörelsehindrad. I föreställningen deltar cirkusartister som representerar flera olika cirkusdiscipliner, lindans, akrobatik, rullskridskor på gungande/lutande skeppsdäck, jonglering med mera. Föreställningen kommer att skapas i ett residens i Helsingborgs hamn, utanför Dunkers kulturhus. Premiären är planerad att äga rum i Helsingborg i början av juni för att sedan gå på turné med båten under sommaren med förhoppningar om att kunna lägga till i Höganäs, Landskrona, Simrishamn, Malmö med flera orter i Skåne och även i Halland och Blekinge.

  • Circus by me får 170 000 kronor till föreställningen CykelCirkus. Circus by me består av akrobaten Rebecka Nord från Ystad. Hon vill skapa en ambulerande cirkusföreställning som ska turnera på cykel i Skåne under sommaren. Utgångspunkten är känslan av hur det var ”när cirkusen kom till byn” och de vill sprida glädje, skratt och hopp när de kommer. Kramar är temat för föreställningen. Hur kramar, eller avsaknaden av fysisk kontakt, påverkar oss. Förutom Rebecka medverkar tre andra cirkusartister och två musiker i projektet. Musikerna kommer från konstellationen SKROT, Anna Cederquist och Martin Harborg. I projektet vill de koppla ihop sig med cirkusaktörer och arrangörer i regionen. Cykelcirkusen skulle kunna fungera som förband till andra planerade cirkusföreställningar – utomhus – i Skåne. De har etablerade kontakter i Ystad, Malmö, Landskrona, Skurup, Simrishamn och Kristianstad och fler platser kan tillkomma.

  • Kulturföreningen IVER får 100 000 kronor till produktionen av Festen som är ett dansverk för fem dansare skapat av koreograf Viktor Fröjd. Han har sin bakgrund i streetdance-traditionen och har utvecklat ett eget språk och en egen metod för konstnärligt skapande där olika dansstilar och uttryck möts.

   Festen kommer att tas fram i två olika versioner, dels en scenföreställning på cirka 1 timme och dels en klubbversion på upp till 4 timmar. Målgruppen är tonåringar och unga vuxna. Föreställningen kommer att anpassas efter rummet/lokalen som den spelas i och alla som deltar på Festen är också medskapare.

   Föreställningen skapas framför allt i residens i Malmö på Danscentrum, Inkonst och Dansstationen men de har även samarbete med Dalateatern, Norrlandsoperan och Riksteatern i Hallunda som går in med produktionsresurser. Premiär för scenföreställningen är planerad att äga rum på Dansstationen under hösten 2021 och klubbversionen planeras ha premiär på Inkont innan den presenteras på Dalateatern för att sedan erbjudas på turné regionalt, nationellt och internationellt.

  • SmartSE/Sindri Runudde får 100 000 kronor till projektet Delight House Project som är en blandning av en dansföreställning, ljudverk med vissa interaktiva inslag. Föreställningen växlar mellan musik/ljud, rörelse/kropp, ord/text. Sindri Runudde är en egensinnig konstnär som är spännande att följa. Han har en mycket god förmåga att skapa kontakt med sin publik och har ett tilltal som attraherar en bred målgrupp.

   Grunden till föreställningen skapas under några workshopveckor där Sindri introducerar sin metod för de fyra dansarna. Själva föreställningen kommer sedan att utformas till en fullskalig föreställning med residens och premiär på Inkonst i Malmö och det finns även planer på att spela föreställningen i Stockholm och Berlin under hösten. Därefter kan föreställningen bokas som färdig turnéföreställning med originaluppsättning eller i olika varianter med workshops där det är möjligt att involvera lokala dansare på respektive plats.

  • S O J Scenkonstproduktion får 133 120 kronor till föreställningen SOJ Rock. S O J Scenkonstproduktion består av scenkonstnärerna Sara Ekman (Helsingborg), Ola Simonsson (Lund) och Jonas Svensson (Malmö). Med SOJ Rock vill de skapa en dansföreställning som handlar om att ta tag i sina drömmar och att våga vara sig själv och bryta normer oavsett vem jag är eller var i livet jag befinner mig. Ramen för föreställningen är att de tre medverkande konstnärerna vill skapa ett punkband. S O J har i sina tidigare föreställningar tagit sig an teman som tennis och julfirande och är något så ovanligt som ett seriöst danskompani som arbetar medvetet med humor som uttryck.

   SOJ Rock kommer att skapas i residens dels i Malmö (Danscentrum och Dansstationen) och dels i Helsingborg (Dunkers kulturhus). Premiären är planerad att äga rum på Dansstationen i Malmö hösten 2021och ska sedan gå på turné bland annat till Lund och Helsingborg, men även till fler orter i Skåne. Föreställningen fungerar för alla åldrar och kan presenteras både som offentlig föreställning och skolföreställning.

  • Kroppsklubben får 130 000 kronor till föreställningen HUD. Kroppsklubben består av danskonstnärerna Jilda Hallin och Lisa Nilsson. De har tidigare skapat föreställningar med kroppen som tema och vill nu ta sig an huden. HUD är en interaktiv föreställning för lågstadiebarn. Utifrån en segdragen känsla av distans inför den egna och andras kroppar till följd av coronapandemin vill Kroppsklubben med föreställningen uppmärksamma hudens betydelse, vårt behov av beröring och hur vi på ett tryggt sätt kan komma nära andra kroppar igen.

   Föreställningen skapas som ett sydsvenskt samarbete mellan Skåne och Blekinge med premiär på Barnens Scen i Malmö i september för att därefter erbjudas som skolföreställning på turné. Under produktionsperioden kommer de att arbeta med referensgrupper bestående av barn från målgruppen.

Utvecklingsstöd

  • Malmöbaserade produktionsbolaget ajabu! får 200 000 kronor till projektet Ancestres som är ett internationellt kulturutbyte mellan Brasilien och Skåne. Projektet inleds med ett residens i Brasilien våren 2022 där musiker från Brasilien, Kuba, Marocko och Sverige kommer att fördjupa sig i de rötter de har i den afrikanska diasporan. Genom research, workshops och möten skapas och komponeras ny musik utifrån de musikaliska traditioner som har sitt ursprung i slavarna som kom från Västafrika till bland annat Brasilien och Kuba. Hösten 2022 genomförs en konsertturné med de medverkande i Skåne och övriga Sverige, en turné som även omfattar samtal och filmvisningar av dokumentationen från Brasilien.

  • Amfi får 150 000 kronor för att skapa en litterär bearbetning för scen, av boken Hon är vred av Maja Lee Langvad. Bearbetningen kommer ligga till grund för en polyfon text- och dansverk som berättar om adopterades sorger och sökande efter tillhörighet. Underlag till bearbetningen som skapas utifrån samtal med adopterade och gemensamt i workshops ska ligga till grund för kommande produktion år 2023.

   Texten ska arbetas fram i dialog med dansare och musiker för att ge koreografi, text och musik möjlighet att i ett samskapande arbete skapa ett polyfont verk. 

  • Kulturföreningen Artscape får 49 000 kronor för att göra en fördjupad undersökning inför att de under 2022 ska genomföra ett stort regionalt gatukonstprojekt i Skåne. Inom ramen för undersökningen ska Artscape fördjupa dialogen med de 21 kommuner som redan visat intresse för gatukonstprojektet. Den fördjupade dialogen sker under perioden november 2021 till januari 2022 och gäller tidplan och utformning, samarbetspartners och finansiering. Artscape, med bas i Malmö, är en ideell organisation och en ledande aktör inom urban konst som vill inspirera och göra konst tillgänglig för alla. Sedan starten 2013 har organisationen skapat över 150 större muralmålningar med lokala och internationella etablerade konstnärer.

  • Cederlunds Books får 47 000 kronor för en fortsatt etablering av Babbelpodden. Under våren 2021 fick Cederlund Books AB Skånes regionala krisstöd för att kunna starta en podcast om barn och ungdomslitteratur vilket barnboksförfattarna Charlotte Cederlund och Emma Andersson nu gjort. Podcasten riktar sig till vuxna (föräldrar, lärare med flera) och handlar om litteratur för barn och unga.

   Projektet innebär en andra säsong av Babbelpodden med intervjuer som fokuserar på barn- och ungdomslitteratur. Totalt åtta avsnitt på ca 45 min vardera som ska sändas under våren 2022. Det blir intervjuer med författare, förlag och kulturaktörer, boktips och bokprat.

  • Centrum för Fotografi får 130 000 kronor till en förstudie som ska undersöka hur de kan utveckla sin verksamhet i Skåne tillsammans med nya och befintliga lokala samarbetspartners. Målet är att stärka arbetsmarknaden för fotografer i området, skapa yrkesmässiga kontaktnät samt verka för kompetensutveckling inom det fotografiska fältet.

   Förstudien genomförs efter en modell man använt i Västra Götalandsregionen som består av enkäter, kartläggning, djupintervjuer och lokala programpunkter i samverkan med etablerade verksamheter såsom Landskrona Foto, Galleri Format, Mediaverkstaden Skåne och Rikstolvan. Projektledaren är fotograf med regional förankring genom fotoboksförlaget Breadfield och Landskrona Foto. Förstudien ska genomföras mellan februari och maj 2022.

  • CommunityKulturCentrum får 250 000 kronor till projektet Nästa steg. Projektet är CommunityKulturCentrums fördjupning och utveckling av resultatet från ProjektAmbulanserna, som fått utvecklingsstöd tidigare, och den verksamhet som etablerats i samverkan med ett flertal kommuner i Skåne under 2020 och 2021. ProjektAmbulanser har under våren etablerat kontakter, identifierat en rad utmaningar och ingått samarbeten med det offentliga, den idéburna sektorn och civilsamhället.

   CommunityKulturCentrum planerar att under 2021–2022 i samverkan med ett flertal kommuner och civilsamhället genomföra ett 40 tal workshops och tre längre projekt. Ett moment inom projektet är att utbilda lärare och elever i communitykulturens verktygslåda och skapa lokala modeller för samverkan mellan erfarna och oerfarna inom kulturens område. CommunityKulturCentrum planerar att arrangera möten mellan professionella och icke-professionella kulturbärare, där de tillsammans kan formulera gemensamma och nåbara mål för framtida samskapande verksamheter.

  • Dunkers kulturhus får 100 000 kronor för att arrangera en internationell konferens i Helsingborg och Helsingör den 9–12 juni 2022 i anslutning till H22. Konferensens tema är konstens plats och roll i det offentliga rummet med speciellt fokus på hållbarhet, som också är temat för H22. Programmet består av föreställningar, workshops, seminarier, konstinstallationer och olika enskilda akter.

   Konferensen vänder sig framför allt till scenkonstutövare, arrangörer, kuratorer, producenter och andra som arbetar professionellt med konst i det offentliga rummet eller festivaler. Men konferensen har även offentliga arrangemang som är öppna för en publik. Totalt räknar arrangören med att konferensen ska locka cirka 350 deltagare från hela Europa utöver den lokala publiken.

   Arrangemanget är ett samarbete mellan Dunkers kulturhus, Helsingör teater och det internationella cirkusnätverket Circostrada. Tanken är att konferensen ska vara startskottet för etableringen av en internationell mötesplats där mötet mellan det globala och det lokala ska bidra till nya och kreativa perspektiv till den aktuella kultur- och samhällsdialogen. Målet är en ökad dialog, ett kompetensutbyte samt ny inspiration och nya tankar inför kommande utvecklingsarbete av Passagefestivalen för cirkus och gatuperformance i Helsingborg och Helsingör.

  • Emily Willman får 60 000 kronor till en förstudie till en kommande scenproduktion för barn 10–12 år. Emily Willman är en scenkonstnär baserad i Höör. Föreställningen ska behandla frågor kring rädslor, oro och ångest. Projektet är baserat på en bildberättelse som Emily tagit fram själv och i det slutliga verket vill hon blanda dans/koreografi, teater och animationer.

   I förstudien kommer Emily att bjuda in barn till en workshop där de får ta del av ett sceniskt material som ska ge underlag till samtal med barnen om temat. Utifrån barnens egna tankar och idéer får de sedan chansen att prova, testa och knåda om materialet. I workshoparna ska barnen få möjlighet att uttrycka sig med både bild och dans/koreografi. En första kontakt är tagen med en skola i Stehag i Eslövs kommun.

   Det material och den återkoppling som barnen är med och tar fram blir sedan underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet mot en ”färdig föreställning”.

  • Föreningen Nordvästra Skånes Folkhögskola får 49 000 kronor för att arrangera ett konstkollo för ungdomar mellan 13–17 år. Konstkollot äger rum på konstskolan Munka i Munka-Ljungby under juni 2022. Under tre dagar hämtas ungdomarna med buss och tillbringar heldagar på konstskolan för undervisning, workshops, materialexperiment och samtal. Konstskolans lärare och ett par studenter från konstskolan leder konstkollot.

   Föreningen samarbetar med kommunerna i nordvästra Skåne: Helsingborg, Åstorp, Båstad, Klippan, Örkelljunga och Ängelholm. Information om konstkollot sprids till ungdomarna bland annat genom kulturskolorna i respektive kommun.

  • Föreningen Stapelbädden (STPLN) får 214 000 kronor för att starta en inkubatorverksamhet - STPLN:LAB – som riktar sig till professionella aktörer i de kreativa branscherna. I projektet ingår ett program som ger deltagarna en plats på STPLN, tillgång till verkstäder och studios, mediautrustning, maskiner och verktyg. Personlig coaching och ett rullande program med ekonomisk och juridisk rådgivning, internationella utbyten, interdisciplinär träning med mera. I projektet erbjuds återkommande intensivutbildningar i ekonomi, skattefrågor, företagsformer, försäkringar, upphovsrätt och upphandling. Men även utbildning i stresshantering, projektplanering och psykisk hälsa. Dessa utbildningar riktar sig - förutom till de inskrivna i inkubatorprogrammet - till alla frilansare och microföretagare inom de kulturella och kreativa näringarna i Skåne. Under 2022 kommer intensivutbildningarna att genomföras vid sex tillfällen och nå upp till 500 aktörer i det fria kulturlivet.

  • Galleri Rostrum får 130 000 kronor till projektet Behind the Scene. Galleri Rostrum är ett konstnärsdrivet galleri i Malmö. Projektet Behind the Scene är en serie utbyten mellan galleriet och flera andra nationella och internationella självorganiserande gallerier och plattformar samt deltagande i konstnärsdrivna konstmässor. Utbytena ska genomföras under 2022 med bland annat Huddinge konstklubb på Fullersta gård i Huddinge, Studio 44 i Stockholm, Flat 1 i Wien Österrike och Juxtapose Artfair i Århus, Danmark, med flera. Utbytena stärker både det konstnärsdrivna föreningslivet och nätverken och de enskilda deltagande konstnärerna.

  • Interalter får 50 000 kronor för projektet Kreativa rum. Det är ett utforskande projekt där ett redan slutfört projekt, ett filmstudium och tonsättning av Tomas Tranströmers diktning, föder frågor kring konstnärliga rum och förutsättningar. Tillsammans med inbjudna konstnärer från Skåne inom olika discipliner ska projektet undersöka vad kreativa rum är och kan vara. Utifrån det skapas en utställning/ett verk som öppnar upp för en publik och samtal.

   Tomelilla konsthall kommer att hysa utställningen sen vår 2022. Malmö konsthall och Landskrona konsthall är också intresserade av konceptet.

  • Den ideella föreningen Konst-föreningen får 125 000 kronor för att skapa ett årligen återkommande öppna-ateljéer-evenemang på Bjäre- och Kullahalvöarna. Under två helger i juli 2022 öppnar ett 30-tal konstnärer i Höganäs, Ängelholms och Båstads kommun sina ateljéer för publik och bjuder in till samtal om den konstnärliga processen. Projektet ska lyfta fram och öka kunskapen om lokal professionell konstnärlig verksamhet på de båda halvöarna samt uppmuntra konstnärer till olika samarbeten.

  • Kulturskolan Lund får 200 000 kronor för ett projekt där unga i hela Skåne ska kunna delta i en skrivarskola i kreativt skrivande, vilket är ett sällsynt ämne på kulturskolorna i Skåne. Projektet administreras av Lunds kulturskola och extra fokus läggs på att nå ut till kommuner utanför de större städerna. Skrivarskolan kommer att genomföras fysiskt och digitalt för att få en större spridning och nå fler barn och unga. Målet är att utveckla ämnet skrivande för unga i Skåne så att fler elever från en bredare målgrupp ska få möjlighet att delta i undervisning med hög kvalitet. Deltagarna ska utveckla sitt eget skrivande både ur ett skrivtekniskt perspektiv och ett konstnärligt. Målgruppen är barn och unga från 13 år och uppåt och projektet äger rum under hela 2022.

  • Lunds Kammarsolister får 100 000 kronor för att arrangera Lund Indie Chamber Festival i oktober 2022. Genom festivalen vill Lunds Kammarsolister samla och lyfta fram den fria kammarmusiken som en rörelse i egen rätt och etablera begreppet "Indie Chamber Music" samt introducera kammarmusiken för nya målgrupper. Ambitionen är att skapa en återkommande biennal på olika scener och platser i Lund, en kammarmusikalisk mötesplats där kvalitet och tradition möter korsbefruktning och innovation. Det fyra dagar långa programmet kommer att ha frihetslängtan som tema och kommer innehålla konserter, seminarier och mötesplatser. Ett av målen är att möjliggöra tvärdisciplinära samarbeten, som kan innebära nya ingångar till kammarmusiken för exempelvisa unga och unga vuxna.

  • M:brane får 140 000 kronor för att utveckla M:brane Forum 2022 i två spår. Det ena spåret är ett samarbete med Manuskriptskolen for børnefiktion i Köpenhamn. Syftet är att etablera en arena för studenternas avslutande manusprojekt och att etablera Manuskriptskolan för skånska manusförfattare.

   Det andra spåret är att i samarbete med Lunds universitet undersöka och utveckla möjligheterna att föra samman företrädare för berättande för barn och unga med forskningsvärlden och utifrån dessa möten skapa projekt med forskningsresultat som grund. Målet är att skapa berättelser och att bidra till universitetets tredje uppgift, att dela forskning med allmänheten.

   M:brane är en internationell mötesplats för branschen inom film, TV, dokumentärt berättande, VR och andra immersiva medier etc. och som riktar sig mot en ung publik mellan 3 och 18 år.

  • Sahlström Negash AB får 260 000 kronor för att genom en förstudie undersöka förutsättningarna att etablera Malmö Väv, en möjlig kollektivverkstad eller konstnärs-sammanslutning med fokus på monumental väv och textil. Projektet ska pågå mellan 1 jan 2022 och 30 juni 2023, i Skåne. Förstudien ska undersöka platser, organisationsform, samarbetsparter, workshops och bidragsansökningar. Projektet har redan etablerat plats på KKV Monumental i Malmö samt Ifö Center i Bromölla och en nära dialog med KKV Textil i Malmö. Intresset är stort från konstnärsfältet och man ser tydliga möjligheter till samarbeten med Malmö Konsthögskola och Östra Grevie folkhögskola.

  • Muralcentralen får 250 000 kronor till projektet Multiplera Skåne som är ett flerårigt delaktighetsprojekt med barn och unga i Skåne. Den ideella föreningen Muralcentralen, med bas i Malmö, ska med barn och unga skapa en slags skånsk terrakottaarmé längs Skåneleden. Tillsammans ska ett hundratal lerfigurer skapas – figurer i naturlig storlek, som skildrar barn och ungdomar. Några ser kanske ut att prata med varandra, andra ligger och vilar, någon pillar på sin mobil. Tillsammans bildar de en monumental skulptur i bränd lera – ett fruset ögonblick som skildrar vår tid och som kan ses i många år framöver. Multiplera Skåne ska pågå på flera platser runt om i Skåne under åren 2022-2024.

  • Nils Bergendal får 146 000 kronor till ett projekt som ska göra historiskt kartmaterial i tre skikt tillgängligt i en app. Appen ska vara reklamfri, gratis att använda och fungera både för iOS och Android. De tre kartor som ska användas är skånska rekognosceringskartan från 1820, Häradsekonomiska kartan från 1920 samt en nutida karta. Via appen ska användaren kunna stå var som helst i Skåne och se hur det såg ut på den precisa platsen för 100 respektive 200 år sedan. Stödet ska främst gå till georeferering och programmering men även till nätverkande och marknadsföring. Projekttiden är från mars 2022 till juni 2023, dvs 15 månader där våren 2023 ägnas åt lansering och marknadsföring i hela Skåne. Appen kommer speciellt att marknadsföras mot skolan.

  • Re:Orient/Moriska Paviljongen får 100 000 kronor till projektet Cultural Xchange Forum. Projektet är ett internationellt kulturutbyte, där artister och producenter från länder i Mellanöstern och Norden möts för att dela kunskap och erfarenheter av användandet av digital teknik under pandemin för spridning av musik. Under en gemensam workshopvecka på Moriska Paviljongen i Malmö i januari 2022 får de medverkande praktiskt experimentera med digitala plattformar, inspelnings- och liveteknik för att nå en större publik bortom nationsgränserna. Re:Orient har genomfört flera liknande utbyten och med Cultural Xchange Forum tas ytterligare steg för att utveckla och stärka nätverket mellan professionella i musikbranschen i Sverige, övriga Norden och MENA-länderna.

  • Nynna får 50 000 kronor till det utforskande projektet AKROMUSIK. Projektet ska bland annat undersöka; Går det att spela cello när den som spelar hänger upp och ned? Hur låter en luftring? Hur många cirkusartister kan spela på ett dragspel samtidigt? Vilka rytmer kan skapas med hjälp av akrobatik? Och går det att sjunga stående på händer?

   I projektet ska musiker, dansare och cirkusartister tillsammans få möjlighet att experimentera och testa utan krav på att det ska leda fram till en färdig föreställning. Målet är att hitta nya arbetssätt och metoder för konstnärligt utvecklingsarbete där de deltagande artisterna kan utveckla sitt eget artistiska uttryck inom ramen för en hybrid mellan musik och cirkus – AKROMUSIK.

  • Waileth & Bardon får 65 000 kronor till ett projekt där de under 2022 får möjlighet att experimentera och utveckla sitt eget konstnärskap. Genom att bjuda in andra konstnärer från olika konstområden och med olika uttryck till en serie med olika konstnärligt utforskande workshops och labb. Förhoppningen är att de samarbeten som etableras och det som uppstår i de konstnärliga mötena kan ligga till grund för framtida produktioner.

   Elin Waileth och Emily Bardon är en konstnärsduo som främst har arbetat med dans/koreografi för barn. De har bland annat gjort projekt inom Malmö stad där de kopplat ihop läsning och barnböcker med dans.

  • ABF Malmö får 200 000 kronor för att genomföra Känslogalan 2021 i Malmö i nov samt innan dess ett Känslotåg i okt. Känslogalan genomfördes även 2020 med stöd av bland annat Region Skåne. Känslotåget är ett nytt inslag för att få en bredare regional förankring. De vill också nå fler med galans syfte: ökad kunskap om psykisk hälsa, ökad öppenhet kring svåra känslor och psykisk ohälsa samt uppmärksamma de organisationer och volontärer som engagerar sig inom området genom en prisutdelning. Känslotågets program ska äga rum på folkbibliotek i Skåne och programinnehållet ska utvecklas i samverkan med folkbiblioteken.

   På galan ska både amatörer och professionella medverka genom flera olika kulturella uttryck. Målgrupper är unga, personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, anhöriga och allmänheten. Klara samverkanspartners är Fontänhusen i Lund och Malmö, Inkluderingslabbet samt Community works (grafisk design). Känslotåget kommer bli ett program inom ramarna för Skåneveckan för psykisk hälsa.

  • Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne får 86 000 kronor för att arrangera filmvisningar med efterföljande samtal på gymnasieskolor i åtta kommuner i norra Skåne under november-december 2021. Deltagande kommuner är Klippan, Landskrona, Hässleholm, Osby, Båstad, Höganäs, Ängelholm och Örkelljunga.

   Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne arbetar med att ge kostnadsfri rådgivning till personer som upplever att de blivit utsatta för diskriminering. De arbetar förebyggande genom utbildning, opinionsbildning, projekt och kampanjer.

   Syftet med projeket är att genom film och samtal väcka tankar, öka förståelse och starta processer som motverkar intolerans och rasism.

  • Lund International Architecture Filmfestival får 100 000 kronor till ett utvecklingsprojekt som ska utforska möjligheterna för nya visningsformer av film. Syftet är att nå nya målgrupper, till exempel unga och invånare som inte brukar gå på filmfestivaler. Det ska de bland annat göra genom utomhusinstallationer på nya platser utanför Lund eller i bostadsområden utanför stadskärnor som vill samverka med festivalen på olika sätt.

   Arkitektur är ett brett ämne som berör många frågor och områden. Filmvisningar och angelägna samtal som rör samhälls- och stadsutveckling kommer också att arrangeras utifrån frågeställningar som exempelvis: Vems är staden, hållbar utveckling, migration och identitet.

   I projektet ingår även att försöka nå en internationell publik som får möjlighet att delta digitalt via en TV-studio som ska ledas av studenter.

   Festivalen genomförs under några dagar i oktober månad, preliminärt 14-17 oktober, men de kommer också medverka med mindre event i andra sammanhang under året.

  • Arrie 19 får 50 000 kronor till projektet “Film i social context” som handlar om att använda fiktion och dokumentärfilm i samhällelig verksamhet. På samma sätt som film kan vara en självklar pedagogisk del av undervisningen i grundskolan och gymnasiet ser Arrie 19 möjligheter att använda film också inom verksamheter som högre utbildning, socialtjänst samt vård och omsorg.

   Målet med projektet är att utveckla en metodik som sträcker sig från att identifiera vilka verksamheter en film berör till utformningen av material som kan följa filmen, likt lärarhandledningarna som används för film i skolan.

   Genom två nyproducerade filmer som exempel ska de två filmarna och producenterna Karin Haugard och Alaxe Landgren utforska hur en sådan användning kan se ut. Filmerna är sprungna ur egna erfarenheter. Karen om egenupplevd alienation efter en skilsmässa och Alexe om en långvarig förlossningsdepression. Projektet vill undersöka hur film kan fungera som ett verktyg inom verksamheter som möter människor i svåra situationer. Projektet kommer även att ta in andra filmares och kreatörers erfarenheter och intresse av att använda sina projekt på liknande sätt.

  • Barnens scen får 200 000 kronor för att genomföra Malmö Puppetdays, en internationell Dockteaterfestival på Barnens scen i Malmö. Festivalen sträcker sig över nio dagar och presenterar 11 nationella och internationella föreställningar med skuggdockor, marionetter, stavdockor och handdockor. Föreställningar kommer att kombineras med workshops och andra interaktiva aktiviteter där publiken får skapa egna dockor och animerade filmer under professionell ledning.

   Festivalen är ett samarbete mellan Barnens scen, Staffan Björklunds Teater och Pro Ropodi Art Center och riktar sig till en barn- och familjepublik från Malmö, Skåne och övriga Sverige.

  • Be Here Then AB får 170 000 kronor för att utveckla innehållet i appen med en World Pride vandring i samband med World Pride i Malmö och Köpenhamn i augusti 2021. Utveckling av appen görs genom storytelling av och med personer som definierar sig själv som HBTQ. På så sätt lyfter man fram berättelser och platser som är viktiga för människor som inte tillhör heteronormen. Det är et bra exempel på normkritiskt perspektiv på ”vårt kulturarv”. Vem är det som beskriver vår historia och har makten över de historiska berättelserna? Utvecklingsarbetet görs i samarbete med Malmö Pride och Institutionen för studier i Malmös historia vid Malmö universitet.

  • Bombina Bombast får 80 000 kronor för den första delen av det tvådelade projektet Beyond the stream. Projektet tar sin utgångspunkt i vad som hänt under pandemin med den exploderande utvecklingen av digitaliserad scenkonst. Den första delen av projektet är en publikorienterad förstudie med fokus på publikens upplevelse av streamad scenkonst under pandemin. Utifrån ett publik- och deltagarperspektiv vill projektet fånga erfarenheter och lärdomar som samlats under året.

   Resultatet av förstudien utgör i ett senare skede utgångspunkten för del två av projektet som består av sex utforskande labb med fokus på metodutveckling. I labben vill de arbeta med fokusgrupper som består av dels publikrepresentanter och dels kulturaktörer. Teman för de utforskande labben kommer att utformas utifrån resultatet av den inledande förstudien.

  • Communitykulturcentrum får 200 000 kronor för att arrangera Malmö 2 Communitybiennal. Biennalen 2022 ska handla om att synliggöra och utveckla communitykonst- och kultur med huvudfokus på målgruppen unga och unga vuxna. Biennalen bygger på de ungas medverkan från idé till produktion för att skapa en hållbar plattform för ungas röster att höras.

   I samarbete med cirka 42 organisationer och i nära samarbete med lokala communities, från ett flertal skånska kommuner, som drivs och leds av unga, kommer biennalens program ta form under hösten 2021. Involverade kommuner är Simrishamn, Kristianstad, Burlöv och Malmö.

   Mycket goda erfarenheter från den första välbesökta biennalen, som bland annat bestod av idéseminarier, workshops, master klasser, föreställningar, filmvisning och paneldebatter, ligger till grund för kommande biennal.

  • Curatorsgruppen SLAM får 150 000 kronor till ett residensprogram för keramiska konstnärer på Ifö Center i Bromölla. Under residensperioden ska de dels arbeta med platsen och det lokala kulturarvet, dels ha peer to peer samtal med lokala konstnärer och arbeta tillsammans med dem. Projektets övergripande syfte är att stärka den keramiska konsten i Skåne eftersom det saknas eftergymnasial keramiskt utbildning i Skåne. SLAM samarbetar med både Konsthantverkscentrum Skåne och Konstnärscentrum Syd.

   Residensperioden är tänkt att utmynna i en utställning och verksamhet som allmänheten kan ta del av i Ifö Centers nya utställningslokal Lerlagret. Syftet med projektet är att stärka den keramiska konstens förutsättningar i Skåne, såväl som produktionsplats som utställningsplats. Under projektets gång kommer samarbete med andra parter att inledas, till exempel Wanås Konst, Form Designcenter, CG Gallery i Malmö för att visa utställningen där.

  • Firma Susanne Ewerlöf får 50 000 kronor till projektet ”Curatorial Program for Research - The Nordic 2021”. I projektet bjuds yrkesverksamma konstcuratorer från olika delar av världen in till Skåne under en vecka, hösten 2021. I ett omfattande program träffar de konstnärer och andra professionella aktörer såsom representanter för gallerier, mindre initiativ, konsthallar, museet samt konsthögskolan. Här skapas förutsättningar för nya samarbeten mellan internationellt verksamma curatorer och konstnärer med bas i Skåne. Målet är att deltagare från länder bortanför Europa och USA (som är dominanta regioner i konstvärden) kommer till norden, dock kommer planeringen att anpassas av de reserestriktioner som råder 2021. Projektet är en del i en större satsning som inkluderar aktiviteter i Stockholm, Oslo och Köpenhamn.

  • Folkets konsthall får 150 000 kronor till projektet ”Känner du igen dej?”, ett etnologiskt konstprojekt där arbetare från fyra branscher dokumenterar sina arbetsplatser och sina liv i samarbete med fältkonstnärer. Bland fältkonstnärerna återfinns bland annat serietecknare och en textilkonstnärer. Fältarbete och utställningsverksamhet sker under året på flera platser i Skåne på arbetsplatser, fackliga kurser, bibliotek och andra ställen dit utställningar sällan kommer men där folk redan befinner sig. Projektet utgår från devisen: alla arbetsplatser är en konsthall.

  • Freebird får 80 000 kronor för att utveckla en plattform för att experimentera i ett litet format, där målet är nyskapande och folkliga föreställningar. Freebird är en fri operagrupp vars vision är att skapa ny opera som en stark scenkonstform med nutida perspektiv, tolkningar och gestaltning. Opera Lab Malmö ska vara ett laboratorium och ge möjlighet för sångare och musiker att vara medskapande och gestalta nya berättelser i operaform. Under hösten 2021 planerar Freebird att genomföra idéutvecklingsdagar på Skillinge Teater, där fem sångare, kompositör, regissör och repetitör samlas för att genom devising påbörja arbetet med ett nytt operaverk, med musik av kompositören Andrea Tarrodi.

  • Freestyle Phanatix får 150 000 kronor till projektet Dans i utanförskapsområden. Freestyle Phanatix är ett danskompani som arbetar med breakdance, hip hop, street och andra liknande uttryck. De har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med föreställningar och workshops med barn och unga i såväl Sverige som Danmark. De har ett väl fungerande koncept som de nu vill utveckla vidare för att kunna komma ut till flera skånska kommuner. I första hand vänder de sig till Malmö, Helsingborg, Landskrona och Kristianstad.

   Projektet innehåller workshops, koreografi-träning, professionella föreställningar och gemensamma aktiviteter kring breakdance, beatbox, streetdance; alla delar av hip hop kulturen. Målgruppen - ungdomar och barn i utanförskapsområden - får uppleva, göra, försöka, träna; rörelse, dans och musikskapande är nyckelord. Dessutom får ungdomarna och barnen tala om hip hop, samtal som också blir relevanta för deras vardag och situation.

  • Föreningen ARNA får 210 000 kronor till projektet ”Landskapet som gestaltad livsmiljö”. Med projektet vill föreningen ARNA föra en diskussion om vad gestaltad livsmiljö kan innebära i stadsnära landsbygd. Projektet genomförs i samband med att Vombsjösänkan är kandidat till att bli ett nytt Unesco biosfärområde. I Eslövs, Sjöbos och Lunds kommun kommer bland annat konstnärer och en intresserad allmänhet delta i samtal om behov och erfarenheter kring det offentliga rummet, utifrån diskussionsunderlag skapade av konstnärer. Projektet pågår från sommaren 2021 och fram till våren 2022.

  • Helsingborgs stad får 100 000 kronor för att tillsammans med Helsingör genomföra en konferens som en del i ett gemensamt utvecklingsprojekt för ökad internationalisering på popmusikområdet. Under hösten 2021 vill kommunerna genomföra en konferens för att lyfta sektorns aktörer i fråga om kompetens, nätverk och kvalitet i genomförande, särskilt de aktörer som strävar efter att arbeta internationellt.

   Målet är att sprida kunskap och förstärka kompetensen kring musikproduktion och yrkesmässigt internationellt musikerskap bland aktörerna, främst musiker och produktionsbolag samt arrangörer av konserter och festivaler. Konferensen vill även öppna upp för en dialog med beslutsfattare och andra intressenter i fråga om musiksektorns internationalisering.

  • Kulturföreningen Iver får 200 000 kronor till olika kringaktiviteter i samband med Malmö Dance Week, en festival som på några år utvecklats till ett av nordens viktigaste arrangemang när det gäller den urbana danskulturen. Festivalen omfattar drygt 30 arrangemang i Malmö under en vecka (1-7 november 2021) och samlar såväl lokala och regionala deltagare som nationella och internationella gäster.

   Föreningen vill koppla tre utvecklingsspår till årets festival. Ett spår handlar om en regional workshopturné inför festivalen till bland annat Höganäs, Ängelholm, Simrishamn, Lund och Kristianstad. Ett annat spår handlar om att erbjuda ett “stödprogram” för nya danskonstnärer i streetgenren; “Wazup Sweden”. De erbjuder mentorskap, lokalmöjligheter, konstnärlig rådgivning med möjligheter till work-in-progress-visningar på Bastionen och under festivalen. Det tredje spåret är en seminarieserie i samarbete med Malmö universitet. Serien kommer att vara öppen för allmänheten men vänder sig framför allt till utövare och studenter på universitet.

  • Jazzgruppen Landaeus Trio får 50 000 kronor till en förstudie som ska utforska vilka metoder och tekniker som fungerar bäst för att skapa en interaktiv barnföreställning där improvisation spelar en central roll. Under fyra skolbesök i Höör under året vill trion undersöka hur det improvisatoriska momentet kan utvecklas i mötet med en ung publik och hur barnens musikaliska förslag och idéer kan tas till vara i konsertformatet, utan att varje moment är regisserat. Erfarenheterna leder till ny kunskap om interaktion med publiken och är tänkt att ligga till grund för utvecklingen av ett framtida program för unga under 2022.

  • Lunds kommun får 50 000 kronor för att tillsammans med Författarskolan vid Lunds universitet, det litterära sällskapet Unga Skåne, Hörby museum och Skissernas museum undersöka metoder för litterär konstnärlig utveckling. Målgruppen är masterstudenter vid Författarskolan som ska arbeta med föredrag och förankring av Viktoria Benedictssons författarskap i landskap och platser. Projektet ska resuletera i både nytt skrivande och föredrag på Skissernas museum.

   Målet är att skapa en vitalisering av de skånska litterära sällskapen och att dessa kan fungera som en bro mellan historiska författarskap och samtida författarskap, i det här fallet nya talanger/blivande debutanter.

  • Produktionsbolaget MINT får 100 000 kronor för att arrangera Nordic Kids Media i ett digital format. Nordic Kids Media är en mötesplats vartannat år för Nordens alla public service bolag och ledande inköpare och distributörer. Utifrån från det senaste årets erfarenheter vill MINT skapa en mötesplats i ett inspirerande och kreativt format och söker nya former för att mötas digitalt. Festivalen äger rum den 14-15 september 2021. Under dagarna träffas producenter, kreatörer och föreläsare för samtal kring innehåll och berättande för barn och unga och kommande samarbeten.

  • NEOEPOS AB får 50 000 kronor till en förstudie och researcharbete inför ett tänkt projekt som inkluderar de boende på Rasmusgatan 28 i Södra Sofielund, Malmö. Ett hus med en brokig historia och som präglas av de senaste årtiondenas immigration. NEOEPOS AB består av filmarna och konstnärerna Johanna Schartau, Björn Cederberg och Gustaf Grapengiesser.

   Kortfattat går projektet ut på att genom att bosätta sig i huset under ett antal månader, få möjlighet att utforska vad som kan berättas i relation till huset och de boende på Rasmusgatan 28, och hur det i så fall ska berättas. Under förstudien ska idén utvecklas ifråga om format, produktionsbudget, produktionstid, produktionsform, samarbetsformer och vilkas röster som ska representeras genom berättelsen.

  • Rani Nair får 100 000 kronor för projektet Baba Karam Extended. Projektet utgår från den iranska dansformen Baba karam och är ett konstnärligt och publikutvecklande projekt där västerländska normer utmanas. Målgruppen för projektet är framför allt kvinnor med bakgrund från Iran och Afghanistan. Projektet kommer att arbeta uppsökande för att nå målgruppen i samarbete med flera olika parter.

   Inom projektet ingår workshops och möten med målgruppen. Baba Karam extended ingår i ett större sammanhang och stödet från Region Skåne gäller den skånska delen. I övrigt ingår aktiviteter på såväl nationell nivå som i ett större EU-projekt. Projektet drivs av Rani Nair från Lund, en väl etablerad danskonstnär från Lund som har med sig ett starkt stöd från den nationella nivån.

  • Sjöbo kommun får 49 000 kronor till ett projekt som ska ta fram ett pedagogiskt material för att göra Elfstrands krukmakeri tillgängligt för barn och unga i skolåldern. Det pedagogiska materialet tas fram i samarbete med referensgrupper från skolan och två keramiker med pedagogisk kompetens.

   De nya pedagogiska metoderna kommer att öka intresset och kunskapen om lerans kulturhistoriska värde samt kreativa möjligheter. Verksamheten ska äga rum i Elfstrands keramiska verkstad som är bevara och ett besöksmål i dag. Genom projektet kommer verksamheten att utökas och nå flera människor i fler åldrar.

  • Sliperiet Gylsboda får 48 000 kronor till en förstudie som ska resultera i en utvecklingsplan. Hembygdsföreningen har en bred verksamhet och ligger i Stenriket i nordöstra Skåne. Föreningen har under ett par år rustat upp en fallfärdig industribyggnad till ett kulturcenter med utställningsdel, sten- och mineralsamling och verkstäder för konstnärer. Föreningen vill fortsätta utveckla sin verksamhet och med stöd av en förstudie få möjlighet att fördjupa kunskaper kring bland annat målgrupper, ekonomi, samarbetsparter och turism. Förstudien genomförs av föreningen tillsammans med en extern konsult. Resultatet blir en rapport och även en femårsplan för fortsatt utveckling av platsen. 

  • SmartSE/Tunemyr får 100 000 kronor till ett projekt som vill utveckla koreografi som känns istället för hörs. Med utgångspunkt i hur döva och personer med hörselnedsättning upplever ljud genom vibrationer ska en taktil scenkonstupplevelse arbetas fram.

   Stödet ska användas till idéutveckling tillsammans med en grupp där samtliga har erfarenhet och intresse av teckenspråk, taktila objekt eller musik för döva. Målet är att vibrationer ska ses som ett estetiskt element av koreografin och att dans som känns istället för hörs förhöjer den konstnärliga kvalitén på verket och visar att tillgänglighet inte är ett förenklande av konst, utan ett tillskott.

   Utvecklingsarbetet som ansökan avser ska resultera i en scenkonstföreställning under 2022. Tunemyr har arbetat som koreograf i drygt 10 år, främst i England och Tyskland. Hon bor numera i Malmö och detta är hennes första projekt med utgångspunkt från Skåne.

  • Stor Studio får 50 000 kronor för projektet ”Projektil”. Stor Studio är en coworking-plats och kreativ studio i Sofielund/Seved, Malmö. Den startades 2018 och har cirka 65 medlemmar, företag och enskilda kreatörer som står för en stor bredd när det gäller uttryck som film, medier, design, dans, journalistik med mera. Grundarna träffades när de studerade film på Skurups Folkhögskola. De hade alla behov av ett sammanhang efter sina studier på filmskolan och startade Stor studio. De har en fortsatt koppling till folkhögskolorna i Skurup, Fridhem och Östra Grevie och kommer att bjuda in dem i projektet.

   Projektil består av tre delar: work in progress-träffar, workshops och open stage-kvällar för personer och verksamheter som driver projekt inom kultur och media. Projektil är till för att etablera nätverk och skapa sammanhang för att diskutera, utveckla och visa upp sina projekt.

   Stor Studios anknytning till folkhögskolorna är en viktig aspekt i projektet som ger möjlighet att pröva ett intressant sammanhang att verka i för elever efter sin utbildning, att pröva, utvecklas och skaffa nätverk.

  • Studio Kajsa Willner får 58 500 kronor för att utveckla ”Formgivarpodden”. Industridesignern Kajsa Willner och textilformgivaren Karin Olu Lindgård har tagit initiativ till Sveriges första podcast om livet som designer. Varannan vecka, med start våren 2021 och året ut, pratar de om ämnen som berör design, oftast tillsammans med inbjudna gäster.

   Syftet med podden är att bredda synen på design och designerns roll i samhället idag samt att öppna upp en ganska så sluten bransch genom samtal med olika formgivare inom olika discipliner och genrer som ger sin syn på vad design är, kan vara och bör vara i en samtida kontext.

   Formgivarpodden vill under året bidra till en djupare förståelse kring samtida skånsk design. Genom att huvudsakligen bjuda in skånska formgivare inom olika formdiscipliner vill de synliggöra den kompetens och de aktörer som finns tillgängliga i regionen.

  • Teater Insite får 150 000 kronor för att genomföra en förstudie som ska undersöka möjligheten att sammanföra digital respektive fysisk rumslighet och 3D-ljud på temat minne. Projektet är en förstudie inför den kommande interaktiva föreställningen Arkiv som behandlar minnesforskning och kulturarv ur ett kvinnohistoriskt perspektiv. Genom förstudien vill Teater Insite undersöka om det är möjligt att i den kommande föreställningen ta steget in i det virtuella rummet och samtidigt samverka med det fysiskt verkliga rummet.

   Under 2020 har Teater Insite skapat en ny form av konst i det digitala rummet. Det betyder att de inte filmat av en färdig produktion som sedan gjorts tillgänglig digitat utan de har använt sig av digitaliseringens möjligheter för att uppnå konstnärlig utveckling.

   Det virtuella rummet som ska testas i förstudien skapas genom 3D-programmering och ska vara tillgängligt för publiken dygnet runt via en hemsida. Rummet översätts sedan till ett fysiskt rum, i vilket publiken kan träda in tillsammans med huvudpersonen, för att ta del av hennes minnen både visuellt och berättarmässigt. I det virtuella rummet återskapas ramen för föremålen som triggar skådespelaren att minnas och samtidigt utgör ett digitalt minnesarkiv, likt en databas av minnen, som publiken kan interagera med. Sakerna i rummet få liv och förvandlas till olika takter och ljud, som komponeras i stunden, av skådespelaren tillsammans med publiken.

  • Ulla och Gustav Kraitz Kulturstiftelse får 275 000 kronor till Ravinen. Ravinen är ett nytt kulturhus under uppbyggnad i utkanten av Norrvikens trädgårdar i Båstads kommun. Under en utvecklingsfas inför öppnandet ska specifika kompetenser knytas tillfälligt till verksamheten inom bland annat musik- och scen, kvalificerad akustiker, media och sponsring. Utvecklingsstödet säkerställer att dessa kompetenser kan anlitas.

   Verksamheten öppnar under senare delen av 2021. Ravinen kommer att erbjuda besökarna upplevelser av konst, konsthantverk, musik, teater och andra performativa konstarter för en bred publik. Kulturhuset ska bli den mötesplats för olika kulturuttryck som nordvästra Skåne saknar idag. Etablerade samarbetsplaner finns med Musik i Syd, Båstads kammarmusikförening, Konsthögskolan i Malmö; Birgit Nilsson Museum med flera.

  • Alltet får 110 000 kronor till Rättegången, en nyskriven kammaropera som ska sättas upp i den autentiska rättegångssalen i Dalby tingshus våren 2021. Publiken blir åskådare till en rättegångsprocess på samma sätt som byborna blev under 1700-talet, och Alltet vill i uppsättningen jämföra det gamla by- och bondesamhället med vår nutid. Musik och text står i centrum när två solister, en mindre manskör och orkestern Ars Nova Ensemble gestaltar rättegången mot en kvinna som är oskyldigt anklagad för brott. Genom operan vill projektet även uppmärksamma landbygden och därigenom nå en ny publik, lokalt och regionalt.

  • Bobbi Lo Produktion får 160 000 kronor till en interaktiv dansföreställning placerad i en lägenhet/galleri på Davidshallsgatan i Malmö. Bobbi Lo Produktion består av danskonstnärerna Lava Markusson och Michael Tang. I verket vill de utforska frågor om identitet ur ett surrealistiskt perspektiv inspirerat av historien om Alice i Underlandet. De vill skapa en surrealistisk värld med en koreografi och historia som förändras och manipuleras utifrån de val publiken gör och som väcker nya tankar och frågor kring identitet och förändring.

   Målgruppen för föreställningen är ungdomar från 12 år samt vuxna. I förarbetet kommer de bland annat att arbeta med en referensgrupp med ungdomar från Malmö Latinskola. Premiären är planerad att äga rum i november/december 2021 i Malmö med ambitionen att därefter hitta andra spelplatser i regionen.

  • Communitykulturcentrum får 250 000 kronor till ett projekt som består av tre fristående delar som ska utveckla och stärka communitykonst och kulturen i Skåne. Projektet ska ge fler kommuner kompetens i att använda verktyget och modellen som communitykonst och kultur innebär. Fler kommuninvånare ska ges möjlighet att delta i projekt som initieras lokalt. Under första halvan av 2021 besöker organisationen Kristianstad, Burlöv, Helsingborg och stadsdelen Nydala i Malmö för att i samverkan med lokala organisationer och i workshops skapa communitykonst och kultur utifrån invånarinitiativ.

   Inför en serie kunskapsdelande föreläsningar ska föreläsare med erfarenheter från olika arbetssätt och communitys inom communitykonst och kultur möta publiken efter att ha mött regissör och konstnärligt team som förvandlar föreläsningarna till gestaltningar.

   Föreläsningarna ges bland annat på Rörelsernas Museum, Skånes Dansteater och Scenkonststudion i Nydala.

   Under hösten 2021 planerar organisationen att arrangera Malmö Communitybiennal för andra gången. Förberedelse inför höstens stora biennal sker tillsammans med invånarna i Malmö och Skåne. Intresserade i hela Skåne bjuds in att medverka i planeringen av biennalen genom Open Calls och via Communitykulturcentrums medlemsorganisationer.

   Projektet äger rum i Malmö, Burlöv, Kristianstad och Helsingborg under januari till juni 2021.

  • Dela Kakan - Gardeproductions AB får 150 000 kronor för att gestalta Athena Farrokhzads nya pjäs Amfi #5 MORAL ENLIGT MEDEA, en text som sätts upp tillsammans med Euripides drama som första akt. Förutom en fyramannaensemble görs uppsättningen i samarbete med lokala körer.

   Genom föreställningar och samtal, interna och offentliga, vill organisationen utveckla samtidsdramatiken främst genom språket. De interna delarna av projektet riktar sig till de inbjudna författarna att skriva nya verk för scen och att stärka och utmana dem i deras respektive praktik. De externa delarna handlar om att sätta deras pjäser i en vidare litterär kontext och diskutera pjästexter utifrån begrepp som estetik, stil och praktik. Genom att presentera samtal om dramatik, författarskap och scenkonst i nya rum vill de nå en nyfiken eller litteraturintresserad publik.

   I samarbete med museet Stockholms Kvinnohistoriska, arrangeras samtal i samband med föreställningarna för att sätta in Farrokhzads praktik och pjäser in i en litterär kontext. Projektet kommer äga rum från januari till april 2021.

  • Folkets Bio i Malmö får 100 000 kronor till projektet Måndagsfönstret. Projektet innebär att Biograf Panora erbjuder en salong på biografen åt resurssvaga externa aktörer kostnadsfritt varje måndag, samma tid, under hela året. Föreningar och kreatörer arrangerar och står för innehållet och Folkets Bio Malmö för salongen och det tekniska genomförandet. Den externa arrangören och Folkets Bio Malmö/projektgruppen samarbetar kring marknadsföringen. Folkets Bio siktar på att det första året (projektperioden) visa runt 30 föreställningar med externa aktörer. Samtliga visningar och event äger rum på biograf Panora i Malmö. Marknadsföringen kring Måndagsfönstret ska rikta sig till hela Skåne och sker i samarbete med ABF och Filmcentrum Syd.

  • Föreningen Schhh beviljas 137 000 kronor för att tillsammans med den nordiska ensemblen Barriärorkestern skapa ett nytt experimentellt ljudkonstverk och vidareutveckla metoder och nytänkande som coronapandemin inneburit. Genom kollaborativa arbetsprocesser som utnyttjar fördelarna med online-arbete skapas ett verk med sex stämmor, där varje kompositör ansvarar för en eller två stämmor tillsammans med en musiker. Delar av förarbetet, repetitioner och konserter kommer att livesändas och uruppförandet av det nya verket äger rum live i Östra Hoby på Österlen i juni 2021. Med nya stremingtekniker och stor närvaro i sociala medier under arbetsprocessen är ett av målen att nå nya målgrupper.

  • Höör Barock får 65 000 kronor till den årliga Höör Barockfestival som vill utveckla nya konsertkoncept för 2021 års sommarfestival. Med temat ”Gömt men inte glömt” vill man lyfta fram bortglömda skatter ur det kulturhistoriska arvet och levandegöra dem med konserter på musikalisk toppnivå. Musik skriven av kvinnliga kompositörer har ett särskilt fokus och förutom Höör Barock Ensemble medverkar bl.a. Drottningholms Barockensemble. Med årets erfarenheter av att arrangera utomhuskonserter planeras en picknickkonsert från en flotte i Ringsjön, liksom en konsert där professionella musiker och kulturskoleungdomar spelar sida vid sida.

  • Karavan får 180 000 kronor till projektet Cirkus Lab - ett tvärkonstnärligt experiment som ska uppmuntra till lek, lust och skratt. De vill skapa en plattform där nya idéer kan testas och där utrymmet för att misslyckas skapar en grogrund för att hitta fram till guldkornen.

   Inom ramen planeras fyra föreställningstillfällen i Malmö och ytterligare ett par tillfällen på annan plats i Skåne. Föreställningarna tar sin utgångspunkt i cirkuskonsten, både till formatet och uttrycket även om de medverkande representerar en stor bredd i olika konstformer och uttryck. Förutom cirkusartister medverkar bland annat musiker, komiker, stand-up artister, dansare och performancekonstnärer.

   Projektet kan sägas ha två målgrupper. Dels är det en plattform för de medverkande artisterna som skapar föreställningen tillsammans och kan på så sätt dela gemensamma erfarenheter och utmaningar med varandra i ett korsbefruktande konstnärligt arbete. Dels når de offentliga föreställningarna en publik som får uppleva något unikt vid varje enskilt tillfälle.

  • Konstnärernas Kollektivverkstad Nordvästra Skåne beviljas 49 000 kronor till en förstudie som ska undersöka, analysera och föreslå förbättringar för att stärka och utveckla verksamheten. Målet med förstudien är att ge en väl underbyggd bild av hur KKV NV Skåne kan utvecklas till en välfungerande grafikverkstad, stärka verkstaden som resurs i nordvästra Skåne, främja grafiken samt undersöka fler möjligheter till finansiering. En välfungerande verkstad i nordvästra Skåne främjar infrastrukturen för bild och formkonsten i hela Skåne. Förstudien ska göras under januari till juni 2021.

  • Kulturföreningen Christinas Wänner får 150 000 kronor för att skapa len utomhusutställning som blickar tillbaka på den period om cirka 25 år (1985-2012) då Christinehof var skådeplats för konserter med världsartister som lockade många besökare till området. I parken där konserterna ägde rum ska ett femtiotal bilder sättas upp på stora skärmar som tillverkas av lokala hantverkare och tryckare. Utställningen bygger på bilder och artiklar från konserterna, människors minnen, biljetter, affischer, med mera. Projektet riktar sig till besökare i alla åldrar som uppmuntras bidra med sina egna bilder och minnen från konserterna. Målet med projektet är ett ökat intresse för Christinehof som besöksmål och sydöstra Skåne som destination.

  • Kulturföreningen Theatron får 200 000 kronor för att producera den burleska och tragikomiska pjäsen Resande teatersällskapet. Pjäsen är en turnerande utomhusföreställning som på varje ny spelplats engagerar en lokal kvinnokör. Kören som står för motståndet mot ockupationen belyser också kvinnors ofta utsatta situation i krig- och krissituationer.

   Theatron vill med projektet väcka frågeställningar kring konstens betydelse i krissituationer och ge oss en bild av hur människor tenderar att reagera i kris. Frågor ställs kring vad det är vi värdesätter och finner hopp i när vi ställs inför svårigheter, utmaningar eller hot utifrån.

   Projektet genomförs i första hand i Malmö, på ett flertal ställen, Lund och Visby under april till augusti 2021.

  • Litteratursällskapet Helsingborg får 104 000 kronor för att etablera en litterär plattform som idag inte existerar i Nordvästra Skåne. Tanken är att lokala författare, poeter och andra skribenter ska kunna vända sig dit för att hämta inspiration, utbyta erfarenheter samt dela med sig av sina litterära alster i en miljö som stimulerar till nya möten och samverkan mellan verksamma.

   Under 2021 ska 4 evenemang genomföras som fokuserar på läsande och skrivande, och som erbjuder öppna skrivarverkstäder för etablerade och oetablerade författare inom olika genrer. Evenemangen vill lyfta fram nya berättarröster jämte redan etablerade författares och erbjuda scensessioner och samtal för dem som framträder med sina nyskrivna texter.

   Evenemangen kommer att filmas för spridning och för dem som inte kan delta på plats. Genom att presentera teman som serier, fantastisk essäistik samt biografiskt skrivande vill man arbeta för att få en bred målgrupp, inte minst åldersmässigt och vänder sig till medverkande från 12 till 65+ år.

  • M:brane får 80 000 kronor till mötesplatsen M:Brane 2021 som kommer att äga rum 16-18 mars. M:brane är ett årligt internationellt tre-dagars forum för professionella inom audio-visuella industrin med fokus på berättande för en ung publik mellan 3-18 år. M:Brane ska vara en inspirerande mötesplats som bidrar till internationella samproduktioner av hög kvalité. 2019 bidrog Region Skåne till en ny del av programmet som handlade om nya format, visningsfönster och platser. Ambitionen är att utveckla den inriktningen inför M:Brane 2021.

  • Malmö Dockteater får 245 000 kronor för att producera föreställningen ”Såhär är det alltid” av och med serietecknaren Pontus Lundkvist.

   ”Såhär är det alltid” är en berättelse som med hjälp av ett självspelande kodat maskineri beskriver vardagens tristess. Pontus Lundkvist avser att iscensätta mänskligt samtal mellan folk som pratat med varandra länge om samma saker där konflikter verkar konstanta och olösliga. Vi får möta ett gift övre medelålders (dock) par som ständigt lever i upprepning, repetition och intetsägande mening. Karaktärernas medvetande utgörs av botar som genom en algoritm slumpar fram repliker som förhåller sig till det som sägs innan.

   Projektet äger rum på Sofielund i Malmö under november 2020 till maj 2021.

  • Manegen får 83 500 kronor för att tillsammans med Karavan utveckla cirkusens infrastruktur i Skåne. Manegen är en centrumbildning för cirkus, varieté och gatuperformance. Det är viktigt att även cirkusartister i södra Sverige har tillgång till träning, vidareutbildning, samarbeten och nätverk. Möjligheter till daglig träning i en säker miljö är en grundläggande förutsättning för att en professionell cirkusartist ska kunna fortsätta att utvecklas och upprätthålla en hög professionell kvalitet i sitt yrke och konstnärskap.

   Under 2021 ska projektet få igång ett samarbete med andra centrumbildningar inom scenkonsten i Skåne för att skapa regionala scenkonstnätverk där även cirkusartister har en naturlig plats. De ska arrangera utbildning och samtal kring facklig organisering, försäkringsfrågor, ansökningsstöd HLR och andra frågor som är relevanta för medlemmarna. Andra aktiviteter handlar om disciplinspecifika workshops och vidareutbildningsinsatser samt daglig träning för cirkusartister tillsammans med Karavan, 4 timmar 5 dagar/vecka.

  • MWmusica får 150 000 kronor till ett projekt som ska skapa en konsertupplevelse där olika tangostilar gestaltas på nya sätt. Duo Naranjo-Weurlander vill tillsammans med en stråkkvartett, en skådespelare och två dansare tolka musik av de främsta tangokompositörerna genom tiderna, i en ny tappning och nya bearbetningar. Projektet innehåller förutom bearbetning av musiken workshops med samtliga medverkande med målet att ta fram en färdig produktion med premiär hösten 2021. Konsertföreställningen ska spelas på turné i Skåne och i resten Sverige under 2021-2022.

  • Neverday får 86 875 kronor för att vidareutveckla ett digitaliserat bokning- och matchningssystem som gör det lättare för filmarbetare, konstnärer projektägare och produktionsbolag i Skåne och Sydsverige att hitta varandra. En väl fungerande matchningstjänst betyder mycket för utvecklingen av infrastrukturen inom rörlig bildområdet framåt. Ett befintligt system finns framtaget och ska nu vidareutvecklas. Exempelvis ska det finnas fler sökkriterier för bättre matchning och pushnotiser för både kulturarbetare och projektägare. Fria filmare såväl som konstnärer och tekniker verksamma inom andra konst och kulturområden ska kunna använda tjänsten. I projektet ingår också att marknadsföra tjänsten som vänder sig till filmare i hela Skåne.

  • Potatopotato får 200 000 kronor för produktion av BRÅK, ett kammarspel på 3,5 timme som undersöker grälets potential. Upprinnelsen till idén är den aktuella och anonyma förekomsten av hot och hat på internet. Potatopotato vill undersöka de nyanser som eventuellt går förlorade när bråket begränsas till Internets bokstäver och tecken, i förhållande till hur folk i verkliga livet bråkar. Fyra skådespelare, gestaltar gräl i en aldrig sinande ström. De intar olika roller, bråken handlar om olika saker och utspelar sig på olika platser. Dramaturgin utmanas och utforskas genom att låta de olika scenernas inbördes ordning vara obestämd och istället impulsstyrd – vilket gör varje föreställning unik.

   Projektet äger rum på Inkonst i Malmö samt i Stockholm från december 2020 till maj 2021. Efter genomförd projektperiod kommer föreställningen ligga kvar på repertoar med ambitionen att spela på turné i Skåne och fler delar av Sverige.

  • ReAct! får 120 000 kronor till en utmanande och interaktiv föreställning – Endangered Species – för det offentliga rummet. Föreställningen utforskar och ifrågasätter dagens kommunikativa händelseförlopp i relation till vår dåtid. Med utgångspunkt från en gammaldags telefonkiosk står gruppen i konstant relation med publiken genom både kropp och röst.

   Projektgruppen består av fem artister som genom att använda dans, cirkus och teater skapar situationer som ger publiken möjlighet att delta i föreställningen och påverka dess händelseförlopp, bland annat genom att använda sina mobiltelefoner för att ringa till telefonkiosken.

   ReAct! kommer att genomföra sista etappen av skapelseprocessen i ett residens kopplat till Barnens Scen och Folkets Park i Malmö där man bland annat har möjlighet att testa olika versioner av föreställningen för publiken och där premiären kommer att äga rum i juni 2021. Tanken är att det färdiga verket ska spelas utomhus i olika stadsmiljöer i samband med festivaler och andra sommararrangemang i Malmö, Helsingborg, Lund med flera städer regionalt, nationellt och internationellt.

  • Röstånga konsthall får 52 000 kronor till projektet Röstånga Konsthalls digitala minne. Röstånga konsthall formades av ideella krafter för snart tio år sedan när ett övergivet före detta andelsfryshus renoverades och blev konsthall. Projektet ska under nästa år samla och göra dokumentation och berättelser tillgänglig om den utställningsverksamhet som ägt rum hittills.

   Röstånga som by tas ofta upp som ett exempel på ett alternativt sätt att verka för det lokala på landsbygden. Att samla och skapa ett digitalt arkiv främjar förståelsen av den nära historien och stärker samtidigt konsthallen som institution då alla konstutställningar som visats under åren synliggörs.

  • Seriefrämjandet får 120 000 kronor till ett projekt för att hitta en gemensam plattform för nordiskt utvecklingsarbete kring seriekonst. En inventering och förankring av en samverkansplattform kring insamling av nordisk seriekultur ska göras tillsammans med aktörer/arrangörer av seriekonst i Köpenhamn, Oslo, Aarhus, Helsingfors och Bergen. Även samverkan med Malmö universitet kring vandringsutställningar, publika föreläsningar och seminarier med utgångspunkt i det nordiska samarbetet.

  • SPECT scenkonst beviljas 150 000 kronor till ett teaterprojekt i Helsingborg som baserar sig på 7 äldre och 7 yngre personer som berättar sina och varandras historier. 14 personer som aldrig annars hade mötts och som tidigare levt i ofrivillig ensamhet.

   Tanken är att personer som vanligtvis inte syns eller tar plats ska synliggöras och det är deltagarnas egna berättelser som står i centrum och som ska utgöra kärnan i föreställningen. Deltagarna kommer att rekryteras med hjälp av bland andra olika förvaltningar i Helsingborgs stad. De medverkande berättarna ska representera så brett skilda grupper som möjligt i samhället.

   Den konstnärliga utmaningen består av att skapa ett scenspråk som tar tillvara de medverkandes unika berättelser, deras insikter, känslor, åsikter, uttryck, stilar och begåvningar och sätter in det i en professionell ram. De medverkande ska inte lära sig att spela teater utan processen ska bidra till att stärka deras autentiska uttryck och visa dem som de personligheter de är.

   Den färdiga föreställningen spelas på Helsingborgs Stadsteater i mars 2021 med möjlighet att därefter spelas på andra platser i Helsingborgs stad.

  • Spelmansgården får 33 400 kronor till en berättarföreställning i juli 2021 om skånska skrönor samt en kreativ öppen workshop som är en grundutbildning i muntlig berättartradition. Det är ett samverkansprojekt mellan folkmusikfestivalen Folkrot, Studieförbundet Bilda och Skånes berättarförening. Projektet äger rum i Ängelholm kommun, men kommer eventuellt att streamas.

  • Stiftelsen Lekoseum får 100 000 kronor för att i samarbete med bland annat arkivarie vid Regionmuseet i Kristianstad, tidigare anställda och andra kulturarbetare vill Stiftelsen Lekoseum i Osby se över museets samlingar, handlingar och föremål. För att kunna göra dessa tillgängliga för studenter, forskare, samlare och andra intresserade av leksakshistoria, design och pedagogik behöver stiftelsen se över bland annat inventarieförteckning och föremålens skick och status samt förutsättningar för framtida utställningar.

  • Swedish Ecstasy Film får 150 000 kronor till projektet Barn filmar Malmö. Genom filmkameran ska barn på samtliga förskolor i Malmö skildra sin stad med filmkamera. Projektet ska stärka barnens röster genom att lyfta fram barnens syn på den stad de lever i. Resultatet blir ett exempel på hur professionella kulturutövare i dialog med civilsamhället kan bidra till åsiktsbildning och delaktighet.

   Insatsen görs i tre steg. Den första fasen handlar om att etablera en förtroendefull samverkan med förskolorna. Att inspirera och stödja deras arbete med att låta förskolebarnen producera filmat material. Föräldrar införlivas och överenskommelser görs kring rättigheter för barnens medverkan. I fas två ska projektet ”märkvärdiggöra” barnens filmer genom forum och sammanhang där vuxna möter barnens filmer och berättelser. I fas tre ska arbetssättet dokumenteras genom att lyfta fram erfarenheter och modeller för hur man kan arbeta med barns estetiska skapande, uttryck och delaktighet. Dokumentationen ska bli ett underlag för andra kommuner som vill implementera arbetssätt för ökad delaktighet hos barn och unga med utgångspunkt i barnkonventionen.

  • The Art & Confusion Project får 120 000 kronor till production av scenkonstverket Under a Light of Amber. Det är en tvärkonstnärlig scenkonstföreställning av dans- och scenkonsnären Miguel Cortés i tätt samarbete med kompositören och musikern Kent Olofsson. Samtida danskonst och rörelse vävs samman med musik, röst, ljud och text till en bildvärld som växlar mellan abstrakta och konkreta tablåer. I ett slags “scenkons(t)ert” skapar de medverkande tillsammans en multidisciplinär scenkonstupplevelse. Verket utgår från det komplexa i tillvaron i att vara människa och vårt behov av ett djupare meningsutbyte, som en motvikt till New Public Management-kulturens “orwellska” nyspråk.

   Föreställningen har premiär på Bastionen i Malmö i april 2021 och kommer sedan att finnas tillgänglig för turné regionalt, nationellt och internationellt.

  • Danskonstnärerna Elin Waileth och Emelie Bardon får 100 000 kronor för att skapa en dansföreställning för barn 2-3 år baserat på Stina Wirséns bilderbok ”Vem är arg?”. Föreställningen integrerar verbalt och dansant berättande. Genom kroppslig gestaltning får boksidorna hoppa ut på golvet. Händelserna tar plats i rummet och bearbetas med alla sinnen. Koreografin baseras på Stina Wirséns uttrycksfulla teckningar och fyller i vad som händer mellan boksidorna. Koreografi, musik och kostym samspelar för att levandegöra Stina Wirséns välkända karaktärer. Stina Wirséns estetik återspeglas i musiken, som specialskrivs till föreställningen i växelverkan med koreografin.

   Projektet bygger vidare på ett tidigare arbete med ”dansläsning” inom ramen för ett läsbefrämjande projekt 2019. Den färdiga föreställningen beräknas ha premiär på Barnens Scen i Malmö i augusti 2021 för att sedan kunna erbjudas på turné i Skåne.

  • Wemmenhög Härads Fornminnes- och Hembygdsförening får 50 000 kronor för att med hjälp av inspel från professionella kulturaktörer genomföra en förstudie. Förstudien ska utveckla verksamhet riktad mot barn i åldrarna 6-12 år. Ett laborativt arbetssätt kan, rätt använt, ofta spara både tid och pengar och föreningen vill ge alla barn möjlighet att få ta del av kulturen i skapande möten med professionella kulturaktörer.

  • Åstorps kommun får 70 000 kronor för att kunna bjuda in en konstnär till ett konstnärsresidens som en del av samverkansprojektet Grevar och gruvor. Konstnären ska leva och verka i Åstorp för att lära känna och undersöka platsen samt skapa dialoger kring kommunens nuvarande och framtida identitet.

   Grevar och gruvor är ett samverkansprojekt som undersöker vad det innebär att vara lokal i en global värld samt vad det innebär att förstå en plats. I projektet ingår - förutom Åstorps konsthall - även Röstånga Konsthall och Tjörnedala konsthall samt konstmuseerna i Ystad och Malmö. Projektet startar hösten 2020 och pågår fram till våren 2022.

  • Örkelljunga kommun får 85 000 kronor till en utställning om konstnärskollektivet Drakabygget för att sprida kunskap om Drakabygget och samtidigt uppmärksamma en viktig del av regionens konsthistoria.

   Under 60- och 70-talet var Drakabygget ett konstnärskollektiv med medlemmar ur kretsen kring konstnären Jørgen Nash. På gården bodde många konstnärer och det var en plats för skapande, aktioner och provokationer. Det var en plats dit alla var välkomna och där man kunde testa nya idéer, skapa något utifrån ”ingenting”.

   I våras avled en av de aktiva konstnärerna, Liz Zwick, och därför vill Örkelljunga kommun göra en minnesutställning som de kallar för Drakabyggets vecka. Inför utställningen ska de göra sex ”happenings” för att rama in och aktivera utställningsveckan. Projektet innehåller även föreläsningar och workshops och äger rum mellan 11 januari och 30 september 2021.

  • ABF Malmö får 80 000 kronor för att tillsammans med Fontänhuset i Malmö respektive Lund göra musikföreställningen Känslogalan. Föreställningen ska genomföras på Palladium i Malmö den 24 november 2020 med artister verksamma i Skåne. Galan är den slutliga mötesplatsen för ett mer omfattande arbete som genomförts i grupper under en längre tid med fokus på psykisk ohälsa som finansierats av bland annat Allmänna arvsfonden. Utvecklingsbidraget ska användas för att betala de medverkande musikerna arvode samt uppförandet av en professionell scenografi.

  • Alla tiders teater får 180 000 kronor för att producera Missing Alice, en surrealistisk platsspecifik vandringsföreställning genom Krapperups slottspark i sommar. Publiken får möta ett gäng unga kvinnor som är på utflykt. En i gänget, Alice, har försvunnit. Publiken som uppmanas att delta i sökandet, delas upp i olika grupper och följer de olika flickorna ut i skymningen.

   Tillsammans med aktörerna hamnar publiken i situationer där de måste samarbeta och ta ställning. När de väl hittar Alice vill hon inte följa med tillbaka. Hon stannar hellre i drömvärlden eftersom hennes verklighet är mycket värre. Centrala frågeställningar som undersöks i projektet är samhörighet, tillhörighet, identitet, sexualitet och kränkningar.

  • Bombina Bombast får 175 000 kronor för att genomföra en förstudie i samarbete med teater Insite. Syftet är att i nästa fas utveckla ett interaktivt verk, med nyskriven musik, som kombinerar spjutspetsteknik med sinnliga och taktila upplevelser. I förstudien undersöks hur barnens och de vuxnas leklust och medverkan med hjälp av teknik kan få inflytande över berättelsens framförande. Olika sätt att använda olika typer av teknik testas för att komma fram till vilken teknik som ska användas i slutproduktionen, exempelvis hur barnen med hjälp av handkontroller styr ljussättning och fokus i rummet. En dramatisk text kommer varvas med spelscener med interaktiva sinnliga moment där publiken får vara med och skapa rum och föra karaktärerna vidare i ett sökande efter det förlorade. I förstudien genomförs en workshop för att testa metoder och utveckla ett sceniskt språk som knyter ihop Teater Insites interaktiv berättarteater med Bombina Bombasts visuella arbetssätt.

   Förstudiens workshop genomförs i ett tält i samarbete med Malmö Sommarscen. Den slutgiltiga produktionen är tänkt för turné i hela Skåne.

  • Föreningen Höganäs bokfestival får 200 000 kronor för att under tre år etablera en litteratur- och kulturfestival i Höganäs. Projektet utgår från det litterära arv som finns i delregionen i samspel med samtidens författarskap. Festivalen är tänkt att äga rum i augusti 2020, men projektgruppen ska arbeta under hela året med litteraturutveckling med utgångspunkt i festivalen och med ett särskilt fokus på barn och unga samt fokus på tvärkulturella insatser. En samverkansplattform med aktörer i Öresundsregionen, Norden och internationellt ska etableras. Projektet är ett projekt inom Kulturella och kreativa näringar (KKN) i samverkan mellan ideella, offentliga och privata aktörer.

  • Föreningen Kulturmejeriet får 174 000 kr för projektet Mejeriets skaparlabb i Lund. Projektet vill stimulera och stärka ungas initiativ och förmåga till självorganisering av egna och andras kreativa processer och skapande. Projektets verksamhet handlar också om att rusta unga i produktion och arrangörskap. Målgruppen är unga mellan 17 och 25 år från hela Skåne, och mycket av verksamheten sker digitalt. Uppstarten äger rum tisdagen 1 september på Mejeriet i Lund på plats eller via länk. Därefter arrangeras ett antal inspirationsworkshops och möten med inbjudna inspiratörer. En podd- och medieverkstad ska byggas upp samt ett projektkontor för deltagarna. En Skaparfestival kommer att arrangeras i maj 2021 på Mejeriet och Stenkrossen då allmänheten bjuds in för att skapa innehållet under en dag, arrangerat av projektdeltagarna.

   Genom att använda digital teknik för att producera och sprida kultur vill Mejeriets skaparlabb öka tillgång och tillgänglighet till kultur för unga vuxna i hela Skåne. Projektet gör det också möjligt för unga att vara delaktiga och kunna påverka utbud och kulturutveckling som rör dem, både regionalt och lokalt.

  • Författarcentrum Syd får 100 000 kronor för att medverka i en nationell skrivtävling med, för och av gymnasieskolan. Projektet innebär att genomföra tydliga insatser för att stimulera gymnasielever att skriva kreativt, läsa men också ta del av litteraturen som konstart genom bland annat fysiska och/eller digitala författarbesök. Kända författarnamn samsas med mer okända som representerar kvalitativa författarskap. Metodhandledning till skolorna ingår i projektet och en särskild satsning på nyanlända gymnasieelever ska genomföras.

   Antal deltagare i hela landet är nästan en halv miljon gymnasielever, författare, bibliotekarie, lärare och andra pedagoger.

  • In Discourse får 70 000 kronor för projektet EDIFICIE of dance. Projektet ska undersöka nya interaktiva former för hur en dansföreställning kan se ut för att skapa en fysisk och estetisk upplevelse. Projektet och föreställningen ska ge ett mervärde till barns egna kreativa arbetsflöde där barns åsikter och behov ska bli synliga för vuxna. Barnen är delaktiga genom rörelser, ljud och konstruktion av föreställningens dekor. Resultatet kommer att bli en dansföreställning för barn mellan 3-6 år.

   Emma Ribbing, koreograf och upphovsperson, har utarbetat metoder för hur barn och unga kan bidra till utvecklingen av stadsrummet och närmiljön genom dans och rörelser. Den erfarenheten ligger till grund för den konstnärliga idén bakom föreställningen.

   Föreställningen är planerad att visas utomhus vid olika tillfällen under sommaren i bland annat Helsingborg och Lund i samarbete med stadsbyggnadskontoren i respektive kontor. Dessutom är den tänkt att erbjudas till programläggare från såväl Skåne som en internationell marknad.

  • Kivik Art Centre får 250 000 kronor för att under sommarmånaderna juni till augusti hålla öppna workshops riktade till barn och unga. Projektet ska lära ut hur den offentliga miljön gestaltas och hur den inverkar på oss människor. Syftet är att under höstterminen även arrangera schemalagda klassbesök. All verksamhet leds av professionella pedagoger. Det offentliga rummets gestaltning är avgörande för medborgarnas trivsel och välbefinnande, därför är det viktigt att skapa en medvetenhet kring detta tidigt i livet vilket ett projekt som Bygga Konst/Land Arc Kids gör.

   Genom sin programverksamhet ger Kivik Art Centre barn och unga redskap att förstå och utveckla nyfikenhet och skaparlust. De deltagande barnen får stöd i utvecklingen att bli medvetna framtida samhällsbyggare.

  • Kollaborativet får 200 000 kronor för projektet ”Jag är tid, jag är rum”. Ansökan gäller det andra och avslutande året av ett längre utvecklingsprojekt. Inom projektet ska man undersöka, utveckla och sprida nya scenkonstnärliga former och uttryck som bland annat riktar sig till barn och unga med funktionsvariation. Ambitionen är att kunna möta barn och unga som uttrycker sig på andra sätt än med den verbala rösten. Det handlar om ett sökande efter en estetik som kan förstärka, förlänga och ge ett eko av kroppens rörelser och närvaro – taktilt, visuellt och auditivt.

   Inom ramen för projektet kommer man att arbeta med Mellanhedens särskola i Malmö för att utforska och testa sina metoder för att det i förlängningen ska produceras en konstnärlig produktion – installation/föreställning – baserad på samarbetet med barnen på särskolan. Produktionen planeras att ha sin premiär/öppning i mars 2021. Denna produktion kommer tillsammans med en tidigare producerad föreställning att turnera såväl regionalt som nationellt.

   En viktig del av projektet är att dela med sig av de erfarenheter och kunskaper som man samlar på sig under processen kring hur man kan arbeta med delaktighet och medskapande för att utforska olika estetiska uttryck.

  • Kroppsklubben får 120 000 kronor för projektet FOF. Efter att under ett par år spelat över hundra föreställningar i hela landet för ungdomar över 12 år där låren har varit i fokus tar sig konstnärsduon bakom Kroppsklubben sig an en ny kroppsdel. FOF ska utläsas ”Föreställningen om fittan” och med projektet vill Kroppsklubben fortsätta utforskandet av kroppen genom att angripa ett nytt tabu och rikta fokus mot det kvinnliga könsorganet.

   Inom ramen för projektet vill Kroppsklubben utveckla två interaktiva scenkonstproduktioner, en för barn/ungdomar i åldern 10-12 år och en för deras vuxna. I förarbetet kommer de att arbeta nära målgrupperna och ta sig an temat utifrån ett lekfullt förhållningssätt för att avtäcka tabun och ersätta dem med glädje och inspiration. Den kunskap om ungdomarnas behov och erfarenheter som samlas in vid olika möten, workshops och samtal ligger till grund för fortsatta diskussioner, inte minst med de vuxna i ungdomarnas närhet.

   I projektet samarbetar Kroppsklubben med bland andra RFSU, Pedagogisk inspiration på Malmö Stad samt United Sisters/Fryshuset för att utveckla ett studiematerial och skapa naturliga mötesplatser med ungdomarna i förarbetet. Premiären äger rum i september 2020 i Malmö och erbjudas därefter på turné såväl regionalt som nationellt.

  • Föreningen Litteraturrundan får 50 000 kronor till Litteraturrundan 2020 som är flyttad från maj till augusti 2020. Litteraturrundan består av cirka 60 litterära arrangemang som genomförs med ett hundratal författare, förläggare, musiker, översättare, fotografer, konstnärer och andra kulturaktörer. Litteraturrundan ska äga rum i huvudsak på landsbygden i Skåne på cirka 25-30 olika platser, men även i städerna Helsingborg, Lund och Trelleborg. Projektet använder sig av befintliga lokaler på plats i samverkan med bibliotek, gallerier, kulturhus, caféer etcetera och fokuserar på att fånga upp lokala författare och andra kulturutövare. Projektet vänder sig till en bred målgrupp som inkluderar vuxna såväl som barn och unga samt publik som inte är svensktalande.

  • Lunds kommun får 74 200 kronor till projektet Work in Progress. En genomförbarhetsstudie ska undersöka hur metoden med att fortbilda och ställa ut verk av illustratörer för barn- och ungdomslitteratur kan utvecklas till att bli en angelägen professionell mötesplats för barn- och ungdomslitteraturen med spridning regionalt, nationellt och internationellt. Syftet är att göra mötesplatsen konstnärligt och kulturellt angelägen för bredare och större målgrupper, både när det gäller deltagande illustratörer och författare, men även geografiskt och publikmässigt. Projektet är en samverkan mellan Lunds kommun, Litteralund och Lunds stadsbibliotek. Projektet ska genomföras från våren 2020 till hösten 2022.

  • Maglehems Kulturförening får 30 000 kronor till ett projekt som ska knyta ihop Gerhard Nordströms bildsvit ”Sommar 1970” med samtiden genom en utställning och ett program. Maglehems kulturförening vill genom att visa tre originalmålningar, gläntan där de skissades upp, bilder ur Life Magazine som inspirerade Nordström samt genom föreläsningar lyfta fram Nordströms samhällsengagerade konstnärskap och samtidigt ge perspektiv på vår samtid med ökade geopolitiska spänningar. Projektet ska påminna om det viktiga och historiska arbete som ägde rum i den lilla byn för femtio år sedan, och dra paralleller till spänningar och konflikter i vår tid. Utställningen och föreläsningarna äger rum i Maglehem och dess närmaste omgivning och är ett samarbete med Skissernas Museum, Jönköpings länsmuseum, Kristianstads kommun samt galleriet ROOTH:MAGLEHEM.

  • Malmö Artist’s Book Biennal får 120 000 kronor för att anordna en mässa för Artist’s books på Victoriateatern i Malmö, MABB 2020. 2018 arrangerades en mässa på samma ställe och genom att genomföra ännu ett arrangemang för konstformen hoppas arrangören att kunna etablera en återkommande biennal. Utöver utställningsdelen ingår seminarier och föreläsningar på Malmö Konsthall och Malmö Stadsbibliotek, samt workshops i samarbete med KKV Grafik. Nytt för denna omgång av mässan är att de ska samarbeta mer med biblioteken och uppmuntra dem att köpa in artist’s books. På grund av rådande situation med spridning av covid-19 är mässan framflyttad till maj 2021.

  • Malmö Dockteater får 170 000 kronor för att, fritt inspirerad bland annat av Virginia Wolfs bok Orlando, skapa ett intermedialt verk där teater, musik och konst blandas. Tematiskt undersöks tid, minne och förvandling med hjälp av lera. I centrum för föreställningen står lergöken som till lika delar är en skulptur och ett musikinstrument. Under processens gång och föreställningsperiod skapas nya lerskulpturer som blir till en växande installation och som på olika sätt integreras i den sceniska upplevelsen. Föreställningen är lika delar ljudverk, videocollage och installation. Premiären är planerad till november 2020.

  • Malmötxt får 135 700 kronor för att genomföra fem litteraturevenemang digitalt. Och om möjlighet ges framöver, även för fysiska scener under 2020-2021, i så fall i samverkan med bland annat Inkonst Malmö. Projektet samverkar med olika bokförlag som till exempel Bonniers, men även mindre bokförlag i Öresundsregionen. Skånska, nordiska och internationella författare medverkar. De vänder sig till en mycket bred målgrupp, allt från barn och unga till den äldre befolkningen, med utgångspunkt i litteraturen som konstart. Projektet utvecklar och utmanar den traditionella författarscenen till att bli en konstnärlig upplevelse som omfattar även andra konstarter och kulturyttringar men där texten alltid är primär.

  • Miscellaneous får 100 000 kronor för projektet Svart Fågel som är en soloföreställning av och med danskonstnären Maria Naidu. Inspiration till verket hämtar hon från den japanska fotografen Fukase och dennes bok Karasul (Korpar). Centrala teman i såväl Fukases fotografiska verk som i Naidus danssolo är isolering och tragedi i olika nivåer av djup och abstraktion. Korpen har genom tiderna varit en kraftfull symbol och ett återkommande ämne i mytologi, ofta kopplat till dess skinande svarta färg, sitt asätande, det säregna lätet och ryktet om dess klokhet. Det är även en olycksbådande fågel som förknippas med död, olycka och förlorade själar. Helt enkelt en fågel som känns mycket speciell och spännande att ha som utgångspunkt för en föreställning.

   Dans, koreografi och rörelser är de bärande uttrycken i föreställningen, men verket innehåller även projektion, talad text samt ett ljudkollage med musikaliska inslag. Premiären är planerad till november/december 2020 i Malmö med efterföljande turné. I dagsläget är inga spelplatser bestämda men Maria har sedan tidigare väl upparbetade kontaktytor såväl regionalt som nationellt.

  • Mr Rice & Peanut/PANG PANG får 100 000 kronor för projektet VARA VARD – vertikal läsning och vardagsmagins fantasi. Projektets ska utveckla nya metoder för hur litteratur och kroppar kan aktivera och interagera med varandra. Med utgångspunkt i den muntliga traditionen av folksagor och den samtida dansen, utvecklas praktiska aktiviteter med syftet att verka hälso-, läs- och litteraturfrämjande. Vad händer när du sluter dina ögon och placerar din kropp horisontellt i en offentlig miljö samtidigt som någon läser högt för dig? Hur upplevs en dikt eller en berättelse när den läses vertikalt i stället för horisontellt? Det är ett par frågor som projektet vill undersöka i samverkan med besökare på olika bibliotek. Målet är att utveckla någon form av workshop eller läsecirkel där vardagliga rörelser, lyssnande och ljudande tillsammans skapar plats för vila och kreativitet.

   Övningar, aktiviteter och instruktioner kommer att utvecklas med hjälp av tekniker från den samtida dansens för att vidga upplevelsen av litteratur. För att göra detta vill projektet knyta kontakter med intresserade folkbibliotek i Skåne. Delar av det undersökande arbetet kommer att genomföras i residens på Dansstationen i Malmö samt på MARC i Knislinge, Östra Göinge.

   Tanken är att de metoder, övningar och aktiviteter som utforskas under projektet ska utvärderas för att i framtiden även kunna användas inom andra offentliga platser och institutioner som till exempel sjukhus och äldreboenden.

  • Muralcentralen får 250 000 kronor för att utveckla och förankra den digitala utbudsplattformen Konstdepartementet (www.konstdepartementet.se) i ett regionalt perspektiv, med fokus att nå utanför Malmö. Konstdepartementet drivs av centrumbildningarna inom bild och form och syftar till att förenkla för skolor att hitta och boka Skapande skola-aktiviteter. Muralcentralen vill förankra projektet i Skåne genom att träffa både beställare (skolor/kulturombud) och utförare (konstnärer) för att dels informera om plattformen och öka användandet, dels för att få inspel på utveckling att skicka vidare till utvecklare i Stockholm.

   Projektet träffar flera av kriterierna i kulturplanen som samverkan, stärkta villkor för konstnärligt skapande och förbättring av konstnärers arbetsmiljö då projektet syftar till att förbättra infrastrukturen och öka konstnärers arbetsmöjligheter. Projektet riktar sig till barn och unga som enligt kulturplanen ska ges redskap att förstå och utveckla nyfikenhet och skaparlust. Med inriktningen på Skapande skola utvecklas konstpedagogiken och främjar intresset för och stärker tillgången till bildkonst, fotografi, form och design. Projektet utgår från Malmö men kommer att involvera andra kommuner i Skåne och pågår fram till november 2021.

  • Musikcentrum Syd får 110 000 kronor för att bredda deltagandet och utveckla sin organisation så att frilansande musiker i hela regionen inkluderas på ett bättre sätt. Projektet består av tre delar som ska genomföras under 2020: ett uppsökande arbete för att utöka kontaktytorna i ett antal skånska kommuner, livesändningar från olika platser i Skåne med exempelvis seminarier, föreläsningar och workshops, samt vidareutveckling av den digitala plattformen så att fler medlemmar kan delta i aktiviteter, få rådgivning med mera. Projekterfarenheterna samlas och blir en kunskapsbank för medlemmarna.

  • Nordic Factory får 150 000 kronor för att med utgångspunkt i det lokala och i samarbete med sex konstnärer bredda bilden av Sjöbo kommun och byn Öved samt skapa en lokal, internationell arena för samtidskonst. I projektet ingår en utställning och en konsert/performance som båda ska föregås av workshopar. Fyra internationella och två lokala konstnärer sammanförs, samt två forskare (geologer) och två till fyra musiker. Syftet är att synliggöra en relation över tid mellan natur och kultur samt människor emellan, vilket görs med hjälp av en geologisk borrkärna som visar hur människor bott i Öved för 14 500 år sedan. Med de deltagande konstnärernas undersökningar av platsen tecknar projektet en tidslinje fram till nutid. Projektet äger rum i Övedskloster i Sjöbo kommun med representation från Holland, USA, Danmark, Tyskland och Österrike. Samarbete sker med Geologiska Institutionen vid Lunds Universitet, Öveds byaförening, Öveds godsförvaltning samt professor Mats Edén. Utställning, workshop samt konsert och performance planeras till sommaren 2020 eventuellt kan förändring ske med anledning av utvecklingen av covid-19.

  • Potatopotato får 190 000 kronor för att skapa en elektromusikalisk mässa med dramaturgi lånad från kyrkans liturgi och med allusioner på epistelläsning, predikan, syndabekännelse med mera. Produktionen är ett gränsöverskridande scenkonstverk som spelas i kyrkorum och som konstnärligt utforskar likheter mellan två olika typer av sammankomster, gudstjänsten och DJ-konserten. Syftet är att tematiskt undersöka religion och identitet, barnsyn och synen på föräldraskap i nutid och dåtid.

   Målgruppen är unga vuxna och vuxna. Föreställningen ska spela i kyrkorum och är tänkt för turné i Skåne och Stockholmsregionen under hösten 2020.

  • Skånes Arkivförbund får 200 000 kronor för att tillsammans med Skånes hembygdsförbund och tre skånska museer projektet till en förstudie om utveckling av metoder för att arbeta med elever i skolans närmiljö. Projektet utgår ifrån den Europeiska landskapskonventionen. Den huvudsakliga målgruppen är kommuner i Skåne som saknar närliggande regionalt finansierade kulturarvsinstitutioner även om det slutliga målet är att nå fler skolbarn. Metoden ska bidra till ökad medvetenhet om landskapets värde, individens roll och om förändringar i landskapet. Genom metoden ska man också kunna arbeta med frågor som rör till exempel hållbarhet, etik, miljö och demokrati. Projektet kommer att starta i juni 2020 och ska vara klart den 1 mars 2021.

  • Skånska Operan får 250 000 kronor för att sätta upp Trollflöjten av Mozart som en familjeföreställning för turné sommaren 2020. Skånska Operan gör en tolkning av Trollflöjten som en spelvärld och lägger därför till en ramberättelse där operan blir ett datorspel med ungdomar som väljer avatarer som motsvarar huvudrollerna. Referensgrupper med barn och unga ska involveras i projektet och förutom att vända sig till en familjepublik vill man även erbjuda biljetter inom de kommunala lovverksamheterna för att nå den unga publiken. Operan kommer att spelas på svenska, i arenaform, i nio kommuner i Skåne samt i Kalmar.

  • Cirkusartisten Mikkel Bobiz Filtenborg via SmartSE får 160 000 kronor för projektet BJÖRN. BJÖRN är en föreställning som kombinerar cirkusens fysiska uttryck med inslag av magi. Föreställningen vill utforska den stund då det vardagliga plötsligt byter skepnad och ett nytt magiskt och abstrakt universum uppstår.

   Bakom projektidén står två mångsysslande cirkusartister, Mikkel Hobitz Filtenborg och Joel Degerfeldt, som beskriver sig själva som två vita män med väldigt långt blont hår. Bland de cirkusdiscipliner som de utövar kan man nämna parakrobatik, tyskt hjul, kinesisk påle, magi och hårhängande.

   Målgruppen för föreställningen är i första hand barn mellan 6-12 år men den kommer även att passa utmärkt som familjeföreställning. Repetitionerna kommer till största delen att äga rum i Karavans lokaler i Malmö, men man har även kontakter med bland andra Landskrona Teater, Dynamo Workspace i Odense, Subtopia i Alby och Dansinitiativet i Luleå om möjligheten till olika typer av residens hos dem. Ambitionen är att föreställningen ska ha premiär i november 2020 kopplat till ett avslutande produktionsresidens någonstans i Skåne. Den största delen av projektet kommer att genomföras i Skåne och man vill i första hand hitta så många speltillfällen i regionen även om den färdiga föreställningen kommer att erbjudas på turné även nationellt och internationellt.

  • Koreografen Sindri Runudde genom SmartSE får 100 000 kronor för projektet Fiskedansen och flera djupare berättelser. Projektet består av 3 olika format som tillsammans ifrågasätter vilken dans som dansas var, och för vem dansen är tillgänglig. 1: En scenföreställning med fem dansare. Premiären är planerad till januari 2021 på Inkonst eller Dansstationen i Malmö. 2: En lekfull men ändå seriös dansterapi där en specifik dans skrivs ut/rekommenderas till en person som delat ett specifikt problem/dilemma. Ges i form av 1-till-1-sessioner. 3. Ett träningsprogram för större grupper som tar del av de danser och praktiker som hör till verket.

   Projektet omfattar dessutom framtagandet av ett koncept-album med musik och ett träningsprogram med olika danser med specifika ändamål. Låtarna/danserna sätter ram och struktur för hur vi kan ta oss an och beröra dessa teman genom individuell och kollektiv rörelse. Projektet möter kontinuerligt publik under processen då den sociala aspekten är viktig i arbetet.

   Föreställningen är den andra delen i en trilogi där “Fiskedansen 2” kommer att fördjupa och vidareutveckla verkens metoder och koncept och beröra teman som melankoli, sentimentalitet och oro/ångest. Det första verket i trilogin fokuserade på teman kopplade till barndomen, det andra verket kopplar an till livets vuxen-fas och den avslutande delen planeras behandla teman kopplade till ålderdomen.

  • Spinning Compass Performance får 125 000 kronor för projektet Mad Floating Cabaret. Sommaren 2019 fick cirkusbåten Johanne en permanent kajplats i centrala Malmö. Nu när båten går in på sin andra säsong som scen och arena för cirkuskonsten vill man bjuda in olika cirkusartister för att tillsammans skapa föreställningen Mad Floating Cabaret under sommaren 2020. Premiären är planerad till mitten av juli i Malmö. Därefter kommer båten att lägga till i bland annat Landskrona, Helsingborg och vidare upp längst den skånska och halländska kusten.

   Publiken utlovas en sprakande föreställning där cirkusartisterna avlöser varandra med olika akter från båten och den omgivande miljön. Artisterna är i huvudsak bosatta i regionen men kommer från hela världen och representerar olika cirkusdiscipliner och konstformer. Föreställningen kommer att se olika ut vid varje enskilt tillfälle beroende på såväl den omgivande miljön, väderförhållanden och vilka artister som medverkar. Till varje föreställning får artisterna ett tema att förhålla sig till och som de behöver anpassa sina akter utifrån.

   Förutom de offentliga föreställningarna erbjuds studiebesök på båten och workshopar i cirkus som framför allt vänder sig till tonåringar och unga vuxna med funktionsvariationer. En målgrupp som projektteamet har stor erfarenhet av att arbeta med sedan tidigare.

  • Statarmuseet får 50 000 kronor i bidrag för att utveckla resultat av tidigare genomförda projekt och ta fram en pedagogisk modell som särskilt riktar sig mot målgruppen barn och unga med särskilda behov. Det handlar om att möta några få individer för att undersöka hur de bästa förutsättningarna kan skapas för målgruppen. Det handlar om att stärka möjligheterna till samverkan med skolan och identifiera finansiering och logistiska lösningar i syfte att förenkla för barn och unga med särskilda behov att besöka museet. Den pedagogiska modellen kommer att ta utgångspunkt i årstider, hållbarhet och biologisk mångfald och knyta an till relevanta styrdokument. Projektet kommer att genomföras under perioden 2020-03-15 och fram till 2020-08-31.

  • Sweden Ecstasy Film får 120 000 kronor till Metodutveckling av barns tecknade berättelser. Projektet vänder sig till förskolor och barn i åldern 5-6 år och äger rum i Malmö under våren-försommaren 2020. Utifrån barnens teckningar och muntliga berättelser på olika teman skapas animationer. Tillsammans med barnen prövas och utforskas en metod där barnens tecknade bilder, figurer och berättelser levandegörs till tecknade filmer.

   Projektet är en del av en större filmproduktion men är tydligt avgränsat och handlar om att utveckla en metod för att inkludera förskolebarns upplevelser och teckningar av sin stad. Barnens erfarenheter ska gestaltas av dem själva och utgöra en fristående del av filmen ”Stad 2020”.

   Det är en nyskapande arbetsmetod som förenar det taktila tecknandet och barnens berättelser med digitala möjligheter att levandegöra barnens berättelser. Projektet inkluderar en prioriterad målgrupp och lyfter Barnkonventionen. Projektet har ett regionalt mervärde och genomförs av en erfaren animatör som skapat flera animationer för små barn. Resultatet och erfarenheterna av projektet har möjligheter att spridas och leda till en metod att praktisera på förskolor och skolor i regionen och i landet.

   Sweden Ecstasy Film har producerat flera filmer för målgruppen yngre barn. Animatören Lasse Persson driver bolaget och har producerat många berättelser i form av tecknade animationer för yngre barn. 2019 kom den senaste filmen, Giraffens cykel.

  • Södra Communityteatern får 180 000 kronor till produktionen Timmarna innan gränsen. Den konstnärliga idén tar avstamp i den klassiska berättelsen om Pygmalion och dilemmat som uppstår när den ursprungliga maktrelationen utmanas. Utifrån intervjuer samt under ett antal workshops med ungdomar som genomgått SFI-undervisning, lärare och mentorer som väglett och undervisat nyanlända skapas underlag till ett nytt manus. En central fråga i projektet är vad som händer när eleven frigör sig, inte längre gör som läraren vill, utan går sin egen väg? Slutgiltigt manus skrivs av den erfarne dramatikern och regissören Jonas Jarl tillsammans med den 22 årige Abdul Hadi Husam Muhi Aldeen. Hadi anlände till Sverige från Syrien 2015.

   Projektet startar i november 2020 och pågår till och med juni 2021. Projektet skapas i Malmö där föreställningen också har premiär. Produktionen är därefter tänkt att gå ut på turné ibland annat Skåne.

  • Söndrebaljsoperan får 80 000 kronor för att arrangera In Between Music Festival som är en ny festival för musik mellan genrer och ska äga rum i Hjärnarp utanför Ängelholm i juli 2020. Festivalen presenterar musik som faller mellan genrer eller använder flera olika uttryck och därmed inte låter sig kategoriseras. Genom att sammanföra etablerade musiker och upphovspersoner från olika delar av landet och framföra musik på olika spelplatser i och omkring byn Hjärnarp vill festivalarrangörerna skapa en festival som innebär att artister och publik får uppleva något nytt och oväntat. Festivalen genomförs som ett samarbete mellan Stockholm Chamber Music och Söndrebaljsoperan och i samverkan med ett antal lokala aktörer.

  • Teater JaLaDa får 100 000 kronor för att undersöka vad flerkulturella och flerspråkiga personer vill se på scen, Syftet är att publiken i framtiden ska spegla demografin i Malmö och Skåne. Intervjuer kommer genomföras med flerkulturella och flerspråkiga personer, aktiva i olika föreningar. Projektets huvudfråga handlar om vad respondenterna vill se på scen, vilken form, genre, stilar, vilka berättelser och teman? Med svaren som utgångspunkt skapar Teater JaLaDa en mindre testföreställning som kommer spelas för de intervjuade personerna och övriga i föreningarna med efterföljande samtal och utvärdering. En branschträff kommer att anordnas för att sprida resultatet och erfarenheter.

   Projektet startar i september 2020 och pågår året ut. Projektet äger rum i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad.

  • Teaterrepubliken får 80 000 kronor till produktion av kammardramat Den agonala principen. Pjäsen är en nyskriven och samtida dramadokumentär om den professionelle längdskidåkaren Petter Northug, en föreställning om sport, prestige och maskulinitet. Teaterrepubliken samarbetar i denna produktion med Manda Stenström, en av Sveriges nya unga dramatiker. Föreställningen bearbetas även till en poddteater som släpps innan föreställningen möter sin publik live. Projektperiod; 2020-04-15 – 2020-09-27. Målgruppen är vuxna samt gymnasieklasser.

  • Trans Mission Research Sverige får 110 000 kronor för att skapa produktionen Kattrin X, en dans och teaterperformans för ungdomar och som utgår från Brechts pjäs Mutter Courage. Publiken möter den stumma och goda dottern Kattrin, som rymmer från den hårda verkligheten i Brechts pjäs och som med sin godhet försöker rädda världen. Genom dans, bild och musik berättar hon en tidlös och fantasirik historia.

   Projektet, som planeras starta i juni, äger initialt rum i Malmö och Simrishamn. Därefter även i Kristianstad, Helsingborg och Lund under hösten. Diskussioner förs om att ta föreställningen till Frankrike och Finland. Primär målgrupp är ungdomar 13-18 år. Projektet kommer innehålla workshops tillsammans med elever från Latinskolan i Malmö samt Nova Academy i Simrishamn. Delar av eleverna kommer medverka som statister i föreställningen.

  • Transcenders Media får 125 000 kronor för att utveckla berättelsebaserade datorspel. Transcenders Media gav 2019 ut Knife Sisters, en visuell interaktiv novell för unga vuxna om kärlek, makt och beroende. Bolaget drivs av Bobbi A Sand, författare av flera ungdomsböcker och speldesigner.

   Projektet ska undersöka kopplingar mellan seriekultur, animerad film och digitala spel. Berättartekniska grepp inom manga och anime ska analyseras och sedan implementeras i ett berättardrivet spel som i sin berättelse vill utmana och utforska normer. Projektet syftar till att skapa nya sammanhang och sammanföra kreatörer inom spelbranschen, serier och animerad film. Resultatet blir till en spelprototyp som sedan kan vidareutvecklas.

   Projektet är intressant cross-over mellan spel, serier/(genre manga) och animerad film och berör målgruppen unga vuxna. Projektet är ett samverkansprojekt mellan tre olika uttryck och intressant ur ett konstnärligt och strukturellt perspektiv. Inom projektet kan en diskussion föras kring vad dessa uttrycksformer kan betyda för varandra. Att stödja utvecklingen av ett berättardrivet spel som tas fram i ett kreativt samarbete mellan aktörer i en ny form av samverkan är intressant och processen är i det här fallet det mest spännande.

   Projektet utgår från Malmö med aktörer som kan vara verksamma även på andra platser i Skåne och varar till 30 mars 2021.

  • Trelleborgs museum får 200 000 kronor för att tillsammans med unga vuxna utveckla en filmverkstad där målgruppen kommer att få lära sig om klippning, foto, analys och manusarbete. Inom de olika referensgrupperna kommer målgruppen också att arbeta med utveckling av kreativa pedagogiska metoder som kombinerar olika konstarter som bild, musik och dans. Trelleborgs Museum kommer också att skapa en utställning dedikerad till Jan Troells verk och gärning inom filmkonsten. Utställningen kommer att genomföras både i en fast och i en ambulerande form och utvecklas i nära samarbete med Jan Troell. Som kringarrangemang erbjuds filmaktiviteter, samtal och workshops. Projektstart är 13 juni 2020 och pågår fram till 18 november 2021.

  • Wanås konst får 200 000 kronor för att lyfta fram linet som kulturarvsväxt genom ett ettårigt projekt. Bidraget ska gå till att genomföra olika workshops på temat lin och vara särskilt inriktade och anpassade för skolklasser från ett till tre. Projektidén låter barnen följa linet från odling till färdig produkt och aktivt delta i olika faser av processen med alltifrån skörd och bearbetning till förädling. Den traditionella kunskapen om linets betydelse kommer också att nå en ny publik och projektet ska arbeta på tvärs med experter från de olika områden inom vilka lin används. Under en del av den tid som projektet löper visar Wanås konst också en utställning med den sydkoreanska konstnären Kimsoojas utställning i vilken kvinnors hantverk är ett bärande tema. Projektet kommer att genomföras under perioden 2020-04-10 och fram till 2021-03-25.

  • Wide Dimensions får 120 000 kronor för att ta fram en barn- och familjeföreställning, baserad på en saga där den arabiska bokstaven Alif möter den latinska bokstaven A. Sagan innehåller alla bokstäver i det arabiska och latinska alfabetet, men ska inte förmedlas i ord utan i musik, rytmer, rörelser, dans och bilder. Detta ska ske i ett interkulturellt lärandeprojekt i tre delar: ett internationellt kulturutbyte kring en animation, ett kollektivt musikskapande och öppna, dialogbaserade publikträffar på Rehab Kultur i Malmö. Målet är en turnéklar produktion som är ”svarabisk” (dvs. svensk och arabisk) med premiär i december 2020, genom en framtagningsprocess som engagerar och inkluderar flera målgrupper.

Stöd till biblioteksutveckling

  • Biblioteken i Höganäs får 120 000 kronor för att under 2022 genomföra ett projekt som ska lägga grunden för framtidens bibliotek i Höganäs kommun. Utgångspunkten är social hållbarhet genom inflytande från bibliotekets prioriterade målgrupper – barn och unga, personer med funktionsvariationer och personer med annat modersmål än svenska. I projektet ska målgrupperna bjudas in till medborgardialoger om behov av biblioteksverksamhet och biblioteksmiljöerna. Bibliotekspersonalen ska också höja sin kompetens om delaktighetsmetoder och användningsområden för dessa.

  • Biblioteken i Malmö får 210 000 kronor för att under de kommande två åren arbeta med ett delprojekt med redaktioner till ett större projekt, kallat Rum för demokrati. Syftet är att demokratisera det offentliga rummet och bredda det offentliga samtalet. I arbetet med arrangemang ska grupper, som kallas redaktioner, arbeta fram innehållet. Dessa redaktioner ska förstärkas med sakkunniga med specialkompetens inom området som behandlas. De sakkunniga kan vara personer som till exempel tillhör nationella minoriteter och/eller representanter för folkbildning, civilsamhället och universitet.

  • Bjuvs bibliotek får 83 812 kronor för att under våren 2022 utveckla programverksamheten för barn och ungdomar med hjälp av nya digitala metoder och verktyg. Ambitionen är att stärka den digitala kompetensen hos barn- och ungdomsbibliotekarierna i Bjuvs kommun genom studiebesök och workshops som kommer att handla om digitala boktips, kreativt skapande med greenscreen, Microbit och digitala makerspace. I projektet kommer tre workshops att hållas med barn- och ungdomsbibliotekarierna med öppen inbjudan till andra bibliotekarier i Skåne. En workshop kommer att hållas med både bibliotekarier och barn som deltagare.

  • Burlövs bibliotek får 132 000 kronor för att under 2022 utvidga den läs- och litteraturfrämjande verksamheten med skrivfrämjande aktiviteter. Läsning, skrivande och språkutveckling hänger tätt ihop. Burlövs bibliotek vill uppmuntra till kreativitet och ge människor möjlighet att tillägna sig språket på nya sätt. Den skrivfrämjande verksamheten kommer att rikta sig till en bred målgrupp med särskild inriktning på unga och personer med annat modersmål än svenska. Stödet kommer att användas för att anlita utbildade skrivpedagoger.

  • Hässleholms bibliotek får 130 000 kronor för att under 2022 göra en översyn av bibliotekets fysiska och kognitiva tillgänglighet inför skapandet av en särskild lugn plats i biblioteksrummet, kallad Bersån, anpassad för personer med funktionsvariationer. Processen ska ske med hjälp av workshops, dialog- och fokusgrupper med berörda besökare, och i samarbete med berörda föreningar och förvaltningar. För att få ett gediget underlag till Bersån ska biblioteket dessutom konsultera till exempel Begripsam och en arkitekt med specialkompetens. Ett mål med projektet är att personalen på biblioteket ska få ökad kunskap och medvetenhet om tillgänglighet och anpassning, samt de lagar som styr detta.

  • Perstorps bibliotek får 251 072 kronor för att under våren och sommaren 2022 arbeta uppsökande gentemot två av bibliotekets prioriterade grupper: nya svenskar som kan lite eller ingen svenska, samt äldre personer som inte kan, vill eller vågar ta sig till biblioteket själva. Genom hembesök och pop up-bibliotek vill biblioteket erbjuda hjälp med exempelvis digitala frågor, Boken kommer och andra tjänster och aktiviteter. Ambitionen är att samverka med bland annat hemtjänst och en folkhögskola i kommunen. Syftet är att fler ska få kunskap om det som biblioteket har att erbjuda den enskilda individen.

  • Simrishamns bibliotek får 150 000 kronor för att under 2022 utveckla den kognitiva tillgängligheten på biblioteket. Projektet är en fortsättning på tidigare arbete med rumslig utveckling inom Stärkta bibliotek. Syftet är att göra biblioteket tillgängligt, tydligt och tryggt vad gäller intryck, funktioner, skyltning och navigation, samt att öka kunskapen i personalen om kognitiv tillgänglighet. Underlag och kunskap ska införskaffas med hjälp av Begripsam och en konsult, samt genom utbildningar och studiebesök. Arbetet kommer att ske tillsammans med målgruppen som är besökare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar av olika slag.

  • Eslövs stadsbibliotek får 120 000 kronor till en förstudie som ska utforska möjligheterna med ett kreativt residens på folkbibliotek för att genom det stärka förutsättningarna för communitykonst och –kultur/deltagarbaserad kultur i en kommun. Förstudien ska tas fram under perioden 2021-12-01 till och med 2022-05-31.

  • Helsingborgs bibliotek får 89 000 kronor till ett projekt som ska vidareutveckla den digitala verksamheten för barn, unga och deras vuxna, genom ett digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal i familjen Helsingborg. Projektet är en fortsättning på ett tidigare kompetensutvecklingsprojekt med fokus på programmering. I projektet ska de arrangera en utbildningsdag, där bibliotekarier inom Familjen Helsingborg delar kunskap och erfarenheter från digital programverksamhet med varandra och med andra bibliotekarier i Skåne. De kommer även anordna en programserie med digitala lov- och helgaktiviteter och workshops som är öppna för alla men har fokus på barn, unga och deras vuxna.

  • Eslövs stadsbibliotek får 21 700 kronor för att genomföra en halvdags utbildning om hur man kan öka barns och ungas delaktighet i verksamheten. Utbildningen ska genomföras av Perspektivbyrån. Syftet med projektet är att få ökad kunskap för att långsiktigt kunna arbeta med demokrati och fri åsiktsbildning mot barn och unga inom biblioteksverksamheten.

  • Ystad bibliotek får 35 000 kronor för att arrangera en kompetensutvecklingsdag om HBTQ+/Normkreativitet och att höra alla röster. Syftet med utbildningsinsatsen är att få inspiration och verktyg för att arbeta med dessa frågor och att hitta praktiska sätt som är anpassade för det egna biblioteket och för samarbetet med andra bibliotek och andra kulturaktörer.

  • Skurups bibliotek får 35 000 kronor till ett projekt som ska främja språkutvecklingen för barn i åldrarna 0–1 år. Tillsammans med Barnhälsovården i Skurup och Rydsgård ska bibliotekspersonalen under 2022 bjuda in alla föräldrar med barn 0–1 år för att berätta om biblioteket, visa de olika avdelningarna och tipsa om böcker, sånger, rim och ramsor. En rytmikpedagog kommer att ha en barnföreställning som är cirka 20 minuter för 10 barn per gång. Stödet ska användas till föreställningarna med rytmikpedagogen.

  • Lomma kommun får 35 000 kronor för projektet Skrivardagen. Bjärreds och Lommas bibliotek ska tillsammans med två skrivpedagoger arrangera skrivardagar för unga vuxna och vuxna i april 2022. Skrivardagarna ska inspirera och uppmuntra kommuninvånare att utveckla sitt eget skrivande. Dagarna innefattar skrivövningar i grupper, individuell textrespons/feedback, samtal om skrivteknik, skrivprocessen och författaryrket med många möjligheter att ställa frågor.

   Ett syfte med projektet är att uppmuntra till kreativitet och eget skrivande. Bjärreds och Lommas bibliotek vill utveckla och bredda sin verksamhet genom att uppmuntra till eget skapande och delaktighet. Ett syfte är också att genom skrivardagar skapa en arena där skrivande kommuninvånare och personer som vill komma igång med skrivandet kan träffas och utbyta erfarenheter.

  • Malmö stadsbibliotek får 35 000 kronor för att utveckla biblioteksbussens verksamhet. Projektet ska undersöka hur verksamheten på ett genomtänkt och hållbart sätt kan nå de prioriterade målgrupperna barn och unga, barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar, samt äldre personer med långt avstånd till sitt närmaste folkbibliotek. Bibliotekspersonalen vill undersöka hur olika samarbeten med andra förvaltningar och externa aktörer i staden kan fördjupa och bredda det läsfrämjande arbetet.

   I projektet ska de kartlägga olika verksamheters - såsom särskolor, dagliga verksamheter, LSS-boenden, vårdboenden och förskolors - avstånd till biblioteken i samarbete med Stadsbyggnadskontoret. De ska testa ett digitalt bokningssystem och göra intervjuer och workshops med medarbetare inom organisationen samt med medarbetare inom andra förvaltningar. De ska även besöka andra kommuners biblioteksbussverksamhet för att få inspiration.

  • Biblioteken i Kävlinge kommun får 35 000 kronor till ett projekt som med filmskapande som metod undersöker hur Kungliga bibliotekets rekommendationer för fjärrlån efterlevs i Skåne, med ett visst fokus på Sydväst och Kävlinge. Detta för att belysa de eventuella svårigheter som uppstått sedan pandemin, men också för att försöka finna den utvecklingspotential som finns i Skåne vad gäller fjärrlån och mediesamarbete. Det är också ett sätt för Kävlinges bibliotekspersonal att lära sig filmmediet och göra detta till en del av den ordinarie verksamheten. Projektet pågår mellan november 2021 och juni 2022.

  • Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor till ett projekt som med utgångspunkt från en multimediakiosk i Löwenströmska trädgården utanför Stadsbiblioteket i Lund, skapa en trygg och välkomnande plats för berättelser och delaktighet. I projektet ingår att arbeta fram nya former för läsfrämjande och digitalisering som blir tillgängligt för alla utomhus. Genom en digital, interaktiv "multimediakiosk" i parken vill Folkbiblioteken i Lund nå fler barn och vuxna än dem som självmant hittar in till biblioteket och skapa ett mervärde i parken och staden.

   I projektet ska metoder och aktiviteter kopplade till sagokiosken utvecklas. Samarbete ska etableras med andra (till exempel lokala författare, berättare, kulturskola, förskola, skola, kulturaktörer, Visit Lund, föreningar) kring innehållet i sagokiosken. Bibliotekspersonalen ska utforska metoder och aktiviteter för prioriterade målgrupper, till exempel barn med annat modersmål än svenska, barn med funktionsnedsättningar, småbarnsfamiljer, förskolegrupper och klasser, för att med utgångspunkt från Sagokiosken, utveckla arbetet med läsfrämjande, berättande och digital delaktighet.

  • Biblioteken i Svedala får 35 000 kronor till ett projekt för att genomföra ett byte av klassifikationssystem med övergång från SAB till Dewey enligt rekommendationen från Svensk biblioteksförening. Detta ska göras i samband med flytt till nya lokaler i Svedala hösten 2021. Praktiskt innebär det katalogarbete och praktiska göranden med ny hylluppställning och skyltning. Arbetet börjar i Svedala, och med erfarenheterna därifrån går arbetet sedan vidare med biblioteken i Bara och Klågerup.

  • Lomma bibliotek får 35 000 kronor till ett projekt som med hjälp av en särskild läsfrämjande metod, Shared Reading, ska stötta människor som lider av långvarig hjärntrötthet med kognitiv påverkan (orsakad av exempelvis förvärvad hjärnskada, stress och utbrändhet).

   En bibliotekarie och en logoped, båda utbildade i den läsfrämjande metoden Shared Reading, ska i samarbete med vårdenheter i den öppna vården i Lomma kommun, erbjuda cirklar i Shared Reading. Cirklarna riktar sig speciellt till hjärntrötta och äger rum på Lomma bibliotek. Takten är långsammare än i "vanliga" Shared Reading-cirklar och mer inriktad på samtal och kommunikation associerad till texten i första hand, än texten i sig.

  • Eslövs stadsbibliotek får 35 000 kronor till en infrastruktursatsning på en utställningsverksamhet. Biblioteket ska, med hjälp av en projektledare, bygga upp ett systematiskt arbetssätt för att jobba med utställningar och göra det möjligt för både privatpersoner, förskolor, föreningar, intresseorganisationer med flera att ställa ut. Under de sex veckor då projektledaren är deltidsanställd ska en bokningskalender skapas och ett stöd för hur en utställning genomförs tas fram så att det finns en tillgänglig struktur för bibliotekspersonal att ta över i framtiden.

   Projektledaren kommer även att bedriva uppsökande verksamhet med så många aktörer i kommunen som möjligt, exempelvis förskolor, skolor, handarbetsföreningar, integrationsföreningar, föreningar för nationella minoriteter, kulturskolan, konstföreningar och så vidare, och bjuda in till samarbete. Minst en utställning ska planeras in och genomföras under hösten 2021.

  • Hässleholms stadsbibliotek får 35 000 kronor för att under andra halvåret 2021 bygga upp en digital och fysisk plattform för alla kommuninvånare i Hässleholm där de kan söka inspiration att förbättra sin hälsa med hjälp av litteratur. Bibliotekspersonalen vill bidra till kommunens hälsoarbete och hitta olika aktörer att samarbeta med, till exempel inom den nya gemensamma fritids- och kulturförvaltningen och med företagshälsovården. I arbetet med Hälsohörnan ska personalen, förutom att samla relevant litteratur och information, också anordna mindre föreläsningar och workshops och själva göra en inspirationsfilm om vardagsmotion.

  • Lomma bibliotek får 35 000 kronor för att under våren 2021 ta reda på hur världens bästa bibliotek ser ut. Biblioteket ska ta hjälp av en sociolog med bibliotekserfarenhet för att genomföra och marknadsföra en enkät som riktas till alla invånare i Lomma kommun. Enkäten ska identifiera olika användarstilar, behov och förväntningar på biblioteksrummet. Genom att analysera enkätsvaren hoppas biblioteket få idéer om aktiviteter/utbud/tjänster som intresserar besökare och även få in svar och synpunkter från icke-användare och lågfrekventa användare. Resultatet ska redovisas i form av en rapport.

  • Helsingborgs bibliotek får 270 000 kronor för att, i samarbete med Institutionen för psykologi vid Lunds universitet, utveckla biblioteksorganisationen så att dess struktur och kultur blir mer hållbar i relation till förändrade roller, arbetsuppgifter och teknikstress/digitalisering. Projektet är en fortsättning på ett tidigare samarbete Den hälsosamma arbetsplatsen, som pågick 2014-2016. Projektet kommer att kombinera kompetensutveckling och interaktion med all bibliotekspersonal. Det kommer också att vara ett forskningsprojekt där resultatet bland annat kommer att bli i form av föreläsningar och artiklar.

  • Kristianstad bibliotek får 120 000 kronor för att under 2021 ta fram en gemensam medieplan för biblioteken inom SNOKA-samarbetet. Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna för biblioteken i delregionen att, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, i högre grad bli självförsörjande när det gäller medier. En del av arbetet är att ta fram en gemensam fjärrlånepolicy. Den kommande medieplanen ska ge personalen bättre möjligheter att möta invånarnas behov och bidra till en likvärdig tillgång till information och litteratur. Möjligheten till samordnade inköp ska undersökas

  • Lomma bibliotek får 150 000 kronor för att under våren 2021 tillsammans med biblioteken i Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge utreda samarbetsformer som kan leda till en modell för en ny typ av mediesamarbete. Utredningen ska utgöra beslutsunderlag för kommande mediesamarbete för de deltagande kommunerna. Mediesamarbetet ska leda till en bättre och mer likvärdig service för invånarna i de deltagande kommunerna. Tillgången till medier ska öka och fjärrlånen minska. Efter projektets avslutande ska samtliga ingående bibliotek vara anslutna till den nationella bibliotekskatalogen, Libris, vilket förväntas underlätta mediesamarbetet.

  • Malmö stadsbibliotek har med stöd av experimentspår kunnat starta upp arbetet med Debutantscen Malmö. Både debutanterna och deras förlag har visat stort intresse för en sådan scen. Malmö stadsbibliotek får 216 000 kronor för att genomföra fyra debutanttillfällen under 2021. Syftet är att Debutscen Malmö ska kunna utvecklas som en intressant plats för debutanter och deras förlag. Genom ett fördjupat samarbete med skrivutbildningarna i Skåne kan Debutantscen Malmö även vara en intressant plats för aspirerande författare.

  • Ängelholms kommun får 195 000 kronor för att under 2021 utveckla nya former av berättande och skapande med hjälp av teknik. Ambitionen är att låta barn möta litterära världar på flera sätt: genom läsning och genom virtual reality (VR). De kommer även att utifrån litteratur arbeta med eget skapande som dokumenteras i VR-format. Målgruppen är skolbarn på låg- och mellanstadiet. Projektet kommer att ske i samarbete med skolor i kommunen och tillsammans med lärare kommer bibliotekspersonalen att arbeta tematiskt mot årskurserna 2 och 3.

  • Landskrona stadsbibliotek får 28 200 kronor för att arrangera två halvdagsförläsningar med workshoppar på temat lågaffektivt bemötande. Till arrangemangen ska personal från Landskrona och från övriga folkbibliotek i Skåne bjudas in.

  • Helsingborgs bibliotek får 60 000 kronor för att tillsammans med övriga bibliotek i Familjen Helsingborg lära sig mer om hur de kan genomföra lovaktiviteter online för barn, unga och deras vuxna. Projektet är extra viktigt nu när arrangemang på plats i biblioteket kanske inte är möjlig.

   Tillsammans med den ungdomsdrivna organisationen Hemkodat ska bibliotekspersonal få fortbildning i livesändningar och livechat för att kunna genomföra exempelvis programmeringsworkshoppar. Hemkodat arbetar för att utveckla barns och ungas intresse för kunskap inom teknik och programmering.

  • Folkbiblioteken i Lund får ytterligare 15 000 kronor för att kunna arrangera föreläsningen med Jonna Bornemark som planerades under 2019. Jonna Bornemark är filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Hennes forskning är relevant för bibliotek eftersom den ökade tilliten till kvantifierbara resultat även återfinns i bibliotekens verksamhet. Det är också intressant samtala om hennes idéer angående auktoriteter i förhållande till bibliotekens mål om ökad delaktighet.

  • Biblioteken vid Lunds universitet får 120 000 kronor för att arrangera en föreläsningsdag med titeln Algoritmer & källkritik. Dagen ska innehålla ett antal föreläsningar, såsom: Kathy O'Neill - Weapons of Math Destruction, Jutta Haider -"Algoritmer och källkritik", Källkritik by­rån -källkritik och källtillit?, Carl Heath, det demokratiska samtalet - desinformation och källtillit och Mattias Cederholm - Källkritik, Fake News & faktagranskning.

  • Sjöbo kommun får 40 000 kronor för att arrangera en föreläsning med Emanuel Karlsten. Emanuel Karlsten är journalist och föreläsare. I föreläsningen ställs frågor som: Hur stärker vi förtroendet för demokratin? Svenskarnas förtroende för myndigheter, medier och institutioner är högt, men polariserat. Utmaningen är att nå dem som känner sig svikna av samhället och som söker sig allt djupare ner i digitala kaninhål med alternativa, falska sanningar. Bibliotek har en unik roll som en sekulär kyrka i byn. Hur ser vi till att vara en samlande yta, som fångar upp och hjälper vidare den som slutat tro att någon lyssnar på dem?

  • Helsingborgs bibliotek får 70 000 kronor till ett projekt som ska öka bibliotekspersonalens kompetens i det arabiska språket och därmed förbättra interkulturell kommunikation i möten med arabisktalande besökare. Arabiska är det näst största språket i Sverige och det finns många fördomar och stor okunskap kring språket och den arabiska kulturen. Utbildningen ska ske vid fyra kurstillfällen, med två timmar per tillfälle och två veckors mellanrum.

  • Helsingborgs bibliotek får 42 000 kronor för att producera två filmer med föreläsningar kring vilken roll biblioteket kan spela i barn och ungas digitala liv. Filmerna ska lyfta olika tema såsom digitalt berättande, spelkunnighet, programmering, medie- och informationskunnighet (MIK) med mera. Filmerna ska visa hur Helsingborgs bibliotek arbetar med dessa frågor. Filmerna ska spridas via Digiteket.

  • Stadsbiblioteket i Malmö får 100 000 kronor för att formge och trycka en metodbok om barns delaktighet som tagits fram inom Biblioteken i Malmö (BIM). Under det senaste året har BIM bedrivit utvecklingsarbete kring de minsta barnens delaktighet i biblioteksverksamheten. Inom ramen för Stärkta bibliotek driver BIM ett utvecklingsprojekt för delaktighet för barn 0-8 år som avslutas i maj 2020. De har samlat erfarenheter, goda exempel och konkreta metoder från alla biblioteken i Malmö om hur delaktighet för de minsta barnen kan göras till en del av det vardagliga arbetet och hur BIM därmed kan följa barnkonventionens krav på barns inflytande och delaktighet.

  • Ängelholms bibliotek får 30 000 kronor till ett projekt som ska utveckla en modell som breddar och fördjupar läsupplevelsen och underlättar språkutvecklingen med hjälp av flera olika medier: text, bild, ljud och film. Projektet vänder sig till SFI-elever. Fyra läsecirklar ska planeras och genomföras i samarbete med personal från SFI­utbildningen under 2021.

   Läsecirklarna kommer bland annat att innehålla högläsning, egen läsning, fördjupande samtal om ord och textens innehåll och filmvisning. Personalen ska ta fram bildkort för att förklara svåra ord. Möjligheten att kombinera läsning på svenska med läsning på modersmålet genom resursen Världens bibliotek ska undersökas.

  • Landskrona stadsbibliotek får 33 000 kronor för att under våren och sommaren 2021 hitta former för att fortsätta att mötas och prata om böcker även under en pandemi. De fysiska mötena i form av till exempel språkcaféer och klassbesök stängs ner, men bibliotekspersonalen i Landskrona vill undersöka hur de kan fortsätta arbetet med att förmedla litteratur, underlätta lärande och fungera som mötesplats. Upplägget till satsningen med Sommarboken utgör inspiration. Personalen ska i projektet förmedla lättläst litteratur och anordna digitala möten där deltagarna presenterar de böcker de har läst.

  • Hässleholms bibliotek får 35 000 kronor till en förstudie inför inrättandet av ett Digitalt rum på stadsbiblioteket i Hässleholm. Bibliotekspersonalen vill undersöka vilken digital verksamhet som bör finnas, vilka förändringar i lokalerna som behöver göras, hur de kan genomföra mobila aktiviteter för att nå ut till fler, samt vilka aktörer de kan samarbeta med.

   Under projekttiden ska personalen att göra studiebesök på några bibliotek som har Digidelcenter eller Lärcenter. Förstudien är tänkt att resultera i en ansökan till Stärkta bibliotek alternativt Internetstiftelsen.

  • Husiebiblioteket får 35 000 kronor för att etablera ny samverkan med en förskolas språkombud för att kunna fortbilda och inspirera förskolepersonalen och ge dem verktyg att väcka barnens läsglädje och öka deras läsförståelse. Tillsammans med återSKAPA ska Husiebiblioteket arbeta fram en ny manual för vägledning och inspiration till förskolan.

   Husiebibliotekets barn- och ungabibliotekarie kommer att genomföra en pilotstudie på en nybyggd storförskola, Granbackens förskola. Där ska kontakt med förskolans språkombud etableras. Genom återSKAPAs Läs- och Skapaväskor ska barnen tillsammans med förskolepersonalen få ta del av en upplevelsebaserad högläsningsstund med tillhörande skaparverkstad efteråt. Barnen som ska vara delaktiga i projektet under höstterminen 2020 är förskolans samtliga 5-åringar.

  • Malmö stadsbibliotek får 30 500 kronor för att undersöka bilderbokens betydelse. Personalen på Malmö stadsbibliotek ska undersöka vad som händer när utvalda barnböcker flyttas till vuxenavdelningen och om bilderböcker kan väcka läslust hos vuxna. De ska även synliggöra bilderboken som genre i hela biblioteket. Under projektet ska bilderboksutgivningen analyseras och böcker som kan vara relevanta för en bredare publik än barn 0-8 år ska identifieras. Arbetet och urvalet ska göras gemensamt av personal som tillhör både barn och vuxenavdelningen. Även föräldrar och barn som besöker barnavdelningen Kanini kan uppmuntras att ge förslag på titlar. Ett antal bilderböcker kommer sedan att placeras på vuxenavdelningen.

   I projektet ingår att analysera utlåningstal samt intervjua besökarna och observera hur de använder sig av materialet. Inom ramarna för projektet ska personalen också fördjupa sig kring genreöverskridande läsning genom omvärldsbevakning, litteraturstudier och studiebesök.

  • KRUT, Malmö stadsbibliotek får 35 000 kronor för att under hösten 2020 prova ett digitalt format för en skrivkurs som utgår från KRUT:s målgrupp med äldre barn och unga vuxna. Kursen är en övning i uttrycka både känslor och åsikter och att skriva för förändring. Projektet är ett steg i ett planerat större krafttag för att stärka målgruppens röst i samhället och skapa samhörighet. Kursledare är författaren och skrivpedagogen Henrik Johansson.

  • Folkbiblioteken i Lund får 25 000 kronor till en digital installation kring Njals saga som är designad av en isländsk byrå och producerad av Fredriksbergs bibliotek i Danmark. Projektet ska främja samarbetet med våra nordiska grannländer och med andra kulturbärande institutioner i vårt närområde och lyfta fram vårt gemensamma litterära kulturarv. I projektet ingår bland annat föreläsning och workshops om Uppåkra, sagostund för barn på temat fornnordiska sagor och föreläsning om isländsk litteratur. Personalen på Lunds stadsbibliotek producerar själva ett bildspel som kommenterar och kompletterar installationen.

  • Biblioteken i Örkelljunga får 30 000 kronor till en förstudie som bland annat ska kartlägga behoven i kommunen inför att verksamheten byggs ut med en liten skåpbil. Medel för skåpbilen har kommunen fått genom den statliga satsningen Stärkta bibliotek och syftet är att göra det möjligt för biblioteken att möta kommuninvånarna med ett anpassat innehåll. Förstudien ska även identifiera målgrupper, uppdatera samarbetspartners, skräddarsy turtider för bilen samt förbereda implementeringen av projektet i övrig verksamhet.

  • Helsingborgs bibliotek får 35 000 kronor till ett projekt som ska undersöka möjligheterna till och konsekvenserna av att genomföra Shared reading-verksamhet digitalt. Helsingborgs bibliotek vill både undersöka möjligheten att en Shared reading-grupp ställer om till digitala möten och att nya digitala grupper formas. I projektet ingår också att införskaffa den tekniska utrustning och de licenser och upphovsrätter som krävs för att genomföra den digitala satsningen.

  • Biblioteken i Malmö får 35 000 kronor för att utveckla biblioteken i enlighet med behov och önskemål hos malmöbor, särskilt när det gäller de som är prioriterade målgrupper. För att kunna göra detta ska Biblioteken i Malmö via ett digitalt verktyg, Sensemaker, samla in mer kunskap om Malmöbors upplevelser av vilka värden bibliotek har. Biblioteken i Malmö är en av flera aktörer i Malmö som kommer att genomföra pilotprojekt med det digitala verktyget. Fortbildning och workshops kommer att erbjudas de som driver de olika pilotprojekten via Digitala Malmö och Forward Malmö som håller ihop arbetet. Det innebär att det finns möjlighet att ha erfarenhetsutbyte med andra pilotprojekt, vilket gynnar det gemensamma lärandet.

  • Kristianstads kommun/Stadsbiblioteket får 30 000 kronor för att utveckla bibliotekens arbete inom mångspråk och minoritetsspråk i Skåne Nordost. Arbetet innefattar både barn, unga och vuxna. Genom att åka på studiebesök till Världslitteraturhuset i Göteborg och till biblioteken i Angered samt Bergsjön vill bibliotekspersonalen i Skåne Nordost få kunskap och inspiration. När studiebesöken har genomförts kommer personalen att analysera och bearbeta det inhämtade materialet för att komma fram till vilka områden de vill fortsätta utveckla.

  • Biblioteken i Malmö får 35 000 kronor till ett delprojekt inom pilotprojektet Läsambassadörerna. Projektet är ett samarbete mellan Biblioteken i Malmö, studieförbundet Sensus och Tillsammans i förening. Projektet ska genomföras i sommar. 60 Ung i sommar-praktikanter och sex handledare ska arbeta läsfrämjande på nya sätt för att nå barn och unga i Malmö och inspirera till läsning. Delprojektet Läsambassadörerna trots restriktioner ska säkra att det läsfrämjande arbetet går att genomföra oavsett Covid-19-situationen sommaren 2020. Projektmedlen ska bekosta en handledare som tillsammans med sina praktikanter etablerar samverkan mellan olika läsfrämjande aktörer och tar fram en version av Läsambassadörerna som kan genomföras trots eventuella restriktioner.

  • Malmö stadsbibliotek får 35 000 kronor till projektet Författarscen Debutant som är tänkt att vara ett forum för unga debutförfattare att nå och kommunicera med sina läsare. Antalet debuterande författare ökar ständigt, medan det samtidigt råder brist på fysiska platser för läsare, författare och förlag att mötas. KRUT på Malmö stadsbibliotek har under 2019 påbörjat ett arbete för att underlätta för unga författare som vill träffa och ha dialog med sina läsare. Författarscen Debutant ska drivas av KRUT tillsammans med unga författare, läsare och förlag och vara till för alla som är intresserade av den unga litteraturen.

   Bidraget går till projektets första fas där två externa personer med stor förlagsvana och med erfarenhet och intresse för debutförfattare engageras för att gå igenom förlagens utgivning under detta år och föreslår intressanta författare som kan framträda på KRUT/Malmö stadsbibliotek.

  • Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor till projektet Hip hop som läs- och skrivfrämjande aktivitet. Projektet ska inspirera unga och unga vuxna till eget skrivande och att stärka dem i deras skrivprocess. Genom att arbeta utåtriktat och samarbeta med fritidsgårdar vill Folkbiblioteken i Lund nå de unga och unga vuxna som sällan besöker bibliotekets övriga aktiviteter. Hiphop-projektet är en del av det större projektet Lund Läser. En del i programserien under Lund Läser kommer att ägnas åt hiphop som ingång till läsning och skrivande. Detta görs genom att bjuda in någon som dels kan hålla en föreläsning om hiphop, dels hålla workshops i att skriva hiphop-texter. Programmen kommer att läggas på Stadsbiblioteket samt på ett eller två stadsdelsbibliotek där det finns möjlighet till samarbete med fritidsgårdarna/mötesplatserna för att nå unga och unga vuxna.

  • Kristianstad bibliotek får 35 000 kronor till ett läs- och litteraturfrämjande arbete som riktar sig till personer i åldersgruppen 13-18 år. Innehållet i projektet har arbetats fram i samverkan med en referensgrupp bestående av ungdomar. Tillsammans med Revolution Poetry, ett poesikollektiv och en plattform för unga spoken word-artister, utformas en programpunkt under Kristianstad bokfestival. Till programpunkten ska alla Kristianstads 14-åringar bjudas in. Detta kräver tre storsamlingar för att inkludera Kristianstad kommuns cirka 1000 ungdomar i denna åldersgrupp, samt deras svensklärare. Bidraget ska främst användas för att arvodera spoken word-poeterna.

   Scenframträdandet är tänkt som ett startskott för ett spoken word-experiment som därefter ska genomföras under det kommande läsåret 20/21 i samverkan mellan Kristianstad folkbibliotek, skolbibliotek samt elever och svensklärare i Kristianstads grundskolor. Arbetet med att utforska poesi genom workshops i spoken word, hiphop och rap i undervisningen kommer att avslutas med ett lokalt Spoken Word-arrangemang med medverkande ungdomar från Kristianstads grundskolor. Detta kommer att äga rum på Kristianstads stadsbibliotek under vårterminen 2021 och förhoppningsvis även som en programpunkt under Kristianstad Bokfestival i september 2021.

  • Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor för att inom projektet Digitalt Lärcentrum lära ut grundläggande IT-kunskap för nyanlända. Personalen på Folkbiblioteken i Lund har identifierat nyanlända som en grupp som är i stort behov av digital kunskap. Att navigera i alla digitala tjänster är svårt och många människor behöver hjälp med att lära sig hantera en dator. Målet är att nyanlända enklare kan röra sig i digitala landskapet och på så sätt snabbare hitta sin plats i samhället.

   Grundläggande IT-kurser ska under 2020 hållas på språken arabiska, dari och tigrinja i samarbete med föreningen Eos Cares. Kurserna består av 4-5 kurstillfällen på varje språk. Kurserna hålls på Lunds stadsbibliotek och om det är möjligt även på något eller några av stadsdelsbiblioteken. I samband med kurserna informerar också bibliotekspersonalen om bibliotekets digitala tjänster

  • Åstorps bibliotek får 34 000 kronor till ett bokstartsprojekt som riktas till förskolorna i kommunen. Genom att kombinera bokstart och kommunens kulturgaranti är tanken att skapa ett heltäckande koncept för förskoleeleverna, med fokus mot läsfrämjande insatser.

   Biblioteket kommer att dela ut böcker under året. Kommunens förskolor kommer få ut bokpaket med åldersanpassat innehåll. De barn som fyller 3 år under 2020 kommer få en bok hemskickad till sig. Boken som biblioteket delar ut kommer vara kopplad till en teaterföreställning som är baserad på boken. Kommunens kulturgaranti kommer erbjuda förskolorna att se föreställningen.

  • Eslövs bibliotek får 120 000 kronor för att utveckla nya arbetsmetoder som ska minska digitalt utanförskap. I första hand ska de fokusera på målgruppen äldre som inte använder biblioteket. Fler ska få erfarenheter av hur digitaliseringen kan berika och förenkla livet och ge fler förståelse för hur digitaliseringen påverkar samhället.

  • Folkbiblioteken i Lund får 120 000 kronor för att skapa ett digitalt lärcentrum, en flexibel digital miljö för att möta föränderliga behov. I samband med det ska de hitta metoder och verktyg för att bättre nå ut med bibliotekets digitala erbjudande till de invånare som behöver digital stöttning i kommunen. I första hand vill de nå personer som inte använder biblioteket idag.

  • Hässleholms bibliotek får 120 000 kronor för att göra biblioteket mer tillgängligt för målgruppen nyanlända och personer som inte har svenska som modersmål. De ska utveckla sitt arbete för att ta emot frågor om det digitala samhället från målgrupperna.

  • Sjöbo bibliotek får 120 000 kronor för att hitta sätt att kommunicera med befintliga och potentiella användare. De ska nå ut med information och hitta digitala lösningar som är tillgängliga och underlättar för biblioteksanvändarna. De kommer bland annat att använda sig av kommunens ungdomsråd som en resurs i arbetet.

  • Malmö stad får 150 000 kronor för att genomföra digital kompetensutvecklingsdag för bibliotekspersonal. Den digitala kompetensutvecklingsdagen har en röd tråd, den börjar med en global trendspaning kring den digitala utvecklingen inom litteraturområdet, via det nationella läget och avslutas med hur digital utveckling kan ske på lokal nivå. Dagen ska stärka bibliotekspersonalen i sin yrkesroll i den digitala världen, genom att ge dem metoder och verktyg som direkt kan tillämpas på det egna biblioteket.

  • Folkbiblioteken i Lund får 100 000 kronor för att arrangera en kompetensutvecklingsdag om hbtq. Syftet är att spetsa bibliotekens kompetens kring hbtq-litteratur och läsfrämjande arbete med fokus på hbtq samt bemötande och hur trygga rum kan skapas på biblioteket. Dagen ska innehålla föreläsningar kring hbtq-litteratur i stort och besök från författare.

   Bidraget ska även användas till att starta ett nätverk i Skåne med fokus på övergripande arbete med hbtq-frågor på bibliotek. Tanken är att nätverket framöver ska träffas regelbundet, minst en gång per år. Nätverket ska vara ett forum för erfarenhetsutbyte inom hbtq-frågor samt en plattform för gemensamt arbete med hbtq-frågor på bibliotek. Några idéer är exempelvis att man i nätverket skulle kunna ta fram gemensamma boktipslistor, arbeta med ämnesord i katalogen, boka gemensamma utbildningar för personal samt gemensamt arbeta med hur bibliotek kan bli bättre på bemötande och att skapa trygga rum på biblioteket.

  • Landskrona stadsbibliotek får 29 000 kronor för att arrangera en dag med föreläsningar, workshops och nätverkande med rubriken ”En dag för fortbildning och nätverkande för oss som verkar i områden med social oro, del 3”. Dagen ska innehålla olika föreläsningar bland annat av en forskare (ännu inte bestämt vem) och en person från Bellevuegårdsbiblioteket, Malmö som ska prata om bemötande och samsyn och hur vi skapar ett tryggt biblioteksrum. På eftermiddagen blir det eventuellt ett studiebesök eller fler föreläsare. Det ska finnas möjlighet till nätverkande och diskussioner under dagen.

  • Folkbiblioteken i Lund får 15 000 kronor för att arrangera en föreläsning med Jonna Bornemark, filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Hon har bland annat skrivit den omtalade boken ”De omätbaras renässans - en uppgörelse med pedanternas världsherravälde” där hon diskuterar vår övertro till siffror och statistik. Hennes forskning är relevant för bibliotek eftersom den ökade tilliten till kvantifierbara resultat även återfinns i bibliotekens verksamhet. Det är också intressant att höra och samtala om hennes idéer angående auktoriteter i förhållande till bibliotekens mål om ökad delaktighet.

  • Malmö universitetsbibliotek får 51 000 kronor till studiecirkeln ”Möjligheternas bibliotek - lärande i det livslånga biblioteket”. Målet är att underlätta biblioteksbesökarens rörelse mellan olika bibliotekstyper beroende på behov och livssituation, med andra ord medborgarens rörelse genom det livslånga biblioteket. I fokus för projektet står biblioteksrummets möjligheter att signalera öppenhet och uppmuntra till deltagande. De deltagande bibliotekarierna ska också lära av varandra och skapa förutsättningar för ett fortsatt erfarenhetsutbyte som kan inspirera andra bibliotek i Skåne till gränsöverskridande samarbete. Max åtta personer kan delta i studiecirkeln, och de ska arbeta i olika bibliotekstyper: två personer från ett folkbibliotek, två personer från ett sjukhusbibliotek, två personer från ett skolbibliotek och två personer från Malmö universitetsbibliotek.

  • Landskrona bibliotek får 25 000 kronor för att arrangera en dag med föreläsningar, workshops och nätverkande med rubriken ”En dag för fortbildning och nätverkande för oss som verkar i områden med social oro”. Dagen innehåller en föreläsning med Ola Pilerot, universitetslektor vid Högskolan i Borås samt goda exempel från bibliotek i Landskrona, Malmö och Helsingborg och på eftermiddagen studiebesök. Det ska finnas möjlighet till nätverkande, diskussioner och workshops. Detta är en uppföljning till vårens uppskattade kompetensdag: En dag för bibliotek och mötesplatser i Skåne som verkar i områden med socioekonomiska utmaningar.

  • Helsingborgs bibliotek får 16 000 kronor för att publicera en antologi med skrivarcirkelns texter. Syftet med projektet är att sprida kunskapen om skrivarcirkel som genomfördes på Helsingborgs bibliotek genom att publicera en antologi med skrivarcirkelns texter, men även med korta tips om hur biblioteken kan starta sina egna skrivarcirklar. Antologin skickas ut till samtliga bibliotek i Skåne. Helsingborgs bibliotek vill även organisera en inspirationsträff, där projektledare Nina Pascoal berättar om skrivcirkels arbetsmetod, mål och lärdomar.

  • Helsingborgs bibliotek får 63 600 kronor för att dela erfarenheter av sitt utvecklingsarbete med digital delaktighet inom den nationella satsningen Digidel genom att ställa ut på Bokmässan i Göteborg i september 2019. Det finns två spår. Det första spåret är Helsingborgs arbete med digital delaktighet på biblioteken i Helsingborg i samarbete med andra, till exempel SFI och LSS-boende. Det andra spåret riktar sig mot Helsingborgs arbete med teknik och barn kopplat till berättande genom IT-verkstäder för olika åldersgrupper. Under mässan finns det möjlighet att ställa frågor, men biblioteket kommer även att visa upp verksamheten och erbjuda möjlighet att prova på.

  • Kirsebergs bibliotek i Malmö får 270 000 kronor för en fördjupning och kunskapsdelning av projektet Läs-och återskapa runtom i Skåne kring skapande och läsförståelse. Projektet är en fortsättning på Läs och återskapa som var ett projekt där Biblioteket Masten 2 i Malmö och återSKAPA - ett centrum för kreativt återbruk, design och utbildning - tog fram ett koncept för att bidra till en läsfrämjande kultur för barn. Tillsammans tog de fram fem olika väskor som innehåller både en bok och skaparmaterial som kan användas för att skapa en fördjupad läsupplevelse.

   Kirsebergs bibliotek ska tillsammans med Masten 2 skapa 30 väskor med bok och skaparmaterial och hålla i workshops för de bibliotek som deltar i projektet. Biblioteket kommer att få testa att prenumerera på 4 olika bokväskor, påfyllnadsmaterial, manual till väskan och även få 3 till 4 fortbildnings-/inspirationstillfällen/prova på workshops med ÅterSKAPA.

  • Folkbiblioteken i Lund får 26 000 kronor till en utställning som ska uppmärksamma att Lunds stadsbibliotek fyller 50 år under 2020. Utställningen ska skapas tillsammans med barn. Projektet med utställningen är tänkt att fungera som ett avstamp för ett fördjupat delaktighetsarbete och dialog med barn kring vad ett bibliotek är idag och vad de hoppas och vill att biblioteket ska vara i framtiden. I förlängningen ska projektet bidra till att biblioteket blir en plats för alla, där barnen känner sig delaktiga. Bidraget ska användas till att anlita personer som kan hålla i framtagningen av utställningen tillsammans med barnen i samband med påsklovet. Stadsbibliotekets personal ska också erbjudas fördjupning och fortbildning för att längre fram själva kunna hålla liknande workshops och bygga utställningar tillsammans med barn.

  • Biblioteken i Staffanstorps kommun får 35 000 kronor till ett projekt som ska öka intresset för läsning i alla åldrar bland invånarna i Staffanstorps kommun. Bibliotekspersonalen vill sätta fokus på vikten av tidiga läsaktiviteter för barn och medverka till att fler barn får läsande vuxenförebilder. Fler personer i alla åldrar ska delta i den återkommande läsaktiviteten Sommarboken genom att upplägget görs om och blir mer inkluderande. För att höja intresset för Sommarboken kommer olika kringaktiviteter som boktips, sagostund, pyssel kopplat till böcker, föreläsning och författarbesök att anordnas på biblioteken. Sommarbokshäften med ny grafisk utformning kommer att tas fram.

  • Ängelholms kommun får 35 000 kronor för att under 2020 utforska nya, digitala, sätt att arbeta med lässtimulans och läsinspiration och att utveckla nya former av berättande och skapande med hjälp av ny teknik. Bibliotekspersonalen kommer under projektets gång att arbeta fram varianter på aktiviteter som kan fördjupa läsupplevelsen. Ambitionen är att låta barn och unga möta litterära världar på flera sätt, genom läsning och genom virtual reality (VR). Målgruppen är skolbarn på låg- och mellanstadiet. Bibliotekspersonalen kommer att etablera kontakt med barnen på olika sätt, dels genom ett redan inarbetat projekt - Skaparbibblan -och dels genom de klassbesök som regelbundet genomförs på biblioteket.

  • Kristianstad bokfestival får 35 000 kronor till ett projekt som ska prova ett nytt arbetssätt för att göra poesi tillgänglig för fler. En portabel diktstol liknande den katolska kyrkans biktstol ska tas fram och placeras på Kristianstad bokfestival 2020. På den ena sidan kommer besökaren att sitta och på den andra uppläsaren/poeten. Besökaren väljer bland ett urval dikter och ber om en uppläsning. Efter bokfestivalen kommer diktstolen att turnera runt på kommunens bibliotek och användas i olika arrangemang, till exempel vid pop up-aktiviteter. Bibliotekspersonalen ska arbeta med passande texturval för olika målgrupper och även undersöka olika format för diktstolen där också familjemedlemmar eller elever i skolklasser kan läsa för varandra.

  • Biblioteken i Malmö får 23 000 kronor för att genomföra två dagars pop-up-verksamhet i en butikslokal på köpcentret Emporia i Malmö den 18-19 oktober 2019. Syftet är att visa upp bibliotekens aktiviteter och utbud, bredda människors bild av vad biblioteken kan erbjuda och på så sätt locka nya målgrupper. Temat för de två dagarna är mångspråk, tillgänglighet och barn & unga.

   Biblioteken i Malmö kommer under dagarna på Emporia ha en biblioteksdisk där besökare kan skaffa bibliotekskort, låna böcker och ställa frågor. På en interaktiv Malmökarta i storformat visas alla biblioteken i Malmö som 3D-figurer för att besökarna ska kunna se var deras närmsta bibliotek finns. Med hjälp av ett fotobås med olika bakgrunder bjuder biblioteken in till aktivitet och spridning i sociala medier. I lokalen erbjuds också ett lugnt häng i en läshörna. En workshop kommer också att genomföras under dagarna av en journalist med mångkulturell kompetens.

  • Bjuvs kommun får 25 000 kronor till ett projekt som ska se till att både bibliotekets besökare och personal har relevanta och välfungerande digitala verktyg. Under hösten 2019 och våren 2020 ska bibliotekspersonalen inventera behovet av teknisk support och digitala verktyg. Resultatet ska användas som underlag i samarbete med IT-avdelningens personal så att de tillsammans kan ta fram arbetssätt så att beställningar av tekniska produkter eller tjänster blir rätt från början. Projektet handlar om att stärka bibliotekspersonalens beställarkompetens såväl som IT-personalens kunskap om och förståelse för biblioteksverksamhetens specifika förutsättningar.

  • Helsingborgs bibliotek får 35 000 kronor till projektet "Lättlästa samtal" - inspirationsdag för lärare inom svenska för invandrare (SFI) i Helsingborgs stad samt bibliotekarier inom Familjen Helsingborg. Projektet är en fortsättning på den satsning som bibliotek inom Familjen Helsingborg gjort inom läsfrämjande och digital kompetens riktat mot elever inom SFI de senaste åren. Inspirationsdagen ska stärka bibliotekens samarbete med stadens SFI-anordnare och få fler lärare att använda sig av lättläst litteratur i undervisningen.

   Inspirationsdagen är också en fortbildning för de bibliotekarier som ingår i Familjen Helsingborgs mångspråksgrupp. Jonas Asklund, lektor i svenska vid Kristianstad högskola, och Josefin Schygge, SFI-lärare och författare av lättläst litteratur, ska hålla varsin föreläsning om lättläst litteratur för vuxna.

   Josefin Schygge ska även leda en workshop i form av en bokcirkel kring en av sina böcker. Under dagen medverkar också Vilja förlag som berättar om sin utgivning och sina tjänster. Bibliotekspersonal visar ljudbokstjänsten Biblio och presenterar de bokcirkelkassar med lättlästa böcker som finns att låna.

  • Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor för att lyfta kunskap om Sveriges nationella minoriteter i kommunen. I och med revideringen av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska de under hösten 2019 göra information om dessa grupper lätt att nå. De ska sprida kunskap om de nationella minoriteterna till sina besökare genom en utställning. Kulturutövare som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska vara med och skapa innehållet i de arrangemang som anordnas i anslutning till utställningen. Detta kan till exempel vara författarbesök, teaterföreställningar, musik, sagostunder och filmvisningar.

   Arrangemangen kommer att äga rum i olika lokaler på biblioteken i Lund. Utställningen är tänkt att pågå från den 5 november till den 6 december på Lunds stadsbibliotek och ska sedan gå på turné till stadsdelsbiblioteken.

  • Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor till ett projekt som ska utforska olika former för att stimulera barns fantasi och digitala skapande med flera sinnen. Under hösten 2019 vill Lunds stadsbibliotek öka sitt utbud av digitala, skapande aktiviteter riktade mot barn.

   Kring årsskiftet gjordes en uppfräschning av Lunds Stadsbiblioteks sagoskåp, med bland annat ommålning och nya sagotäcken. Tanken är att utvidga användningsområdet för denna plats och öppna upp för nya sorters medskapande berättande - inte bara den traditionella sagostunden. Det kan handla om digital ljudlooping där barnen tillsammans skapar berättelser och/eller poesi genom att loopa olika ljud tillsammans, eller digitala interaktiva sagostunder där barnen gestaltar berättelser genom olika ljud-/ljuseffekter.

   Personer som kan hålla digitala workshopar i ljudlooping samt digitala sagostunder kommer att anlitas. Personal på Lunds stadsbibliotek kommer också att ges möjlighet till fortbildning för att längre fram själva kunna hålla liknande workshops. Visst material till workshops kommer att köpas in.

  • Bibliotek Familjen Helsingborg får 31 500 kronor till ett projekt som ska öka tillgängligheten till biblioteksverksamheten för alla. Bibliotek Familjen Helsingborg vill genom en förstudie under hösten 2019 undersöka förutsättningarna för att ta bort förseningsavgifterna i samtliga elva kommuner i samarbetet. Genom att förenkla kravhanteringen vill man skapa möjligheter att lägga mer av bibliotekspersonalens tid på mötet med allmänheten.

   I förstudien vill biblioteken undersöka följande frågeställningar: Hur många personaltimmar läggs på kravhanteringen idag? Hur många arbetstimmar kräver föreslagen ändring att man fortsatt lägger på kravhanteringen och hur många timmar kan omfördelas till andra arbetsuppgifter? Hur kan vi effektivisera bibliotekens kravhantering genom slopade förseningsavgifter eller slopade ersättningskrav? Finns en enklare kravmodell som är mer användarvänlig för alla? Vilka erfarenheter finns i de nationella och internationella försök som gjorts att ta bort förseningsavgifterna? Projektet genomförs genom intervjuer (såväl internt som externt) samt studier av tillgängligt material.

   Projektrapporten ska fungera som ett beslutsunderlag för hur Bibliotek Familjen Helsingborg ska arbeta vidare med frågan.

  • Biblioteken i Staffanstorp får 35 000 kronor till ett projekt som ska öka tillgängligheten för besökarna på Staffanstorps och Hjärups bibliotek. I projektet ska företaget Begripsam genomföra en fysisk inventering av lokalerna för att kartlägga eventuella hinder för besökarna. Resultatet sammanställs i en rapport tillsammans med förslag på förbättringsåtgärder och prioriteringar. Bibliotekspersonalen kommer därefter att göra en plan för hur förslagen på förbättringar ska genomföras. Hela projektet beräknas ta sammanlagt ett år.

  • Landskrona stadsbibliotek får 35 000 kronor för att i samverkan med andra lokala aktörer bygga upp ett digidelcenter på Landskrona stadsbibliotek. Verksamheten ska i första hand bemannas av bibliotekets personal. I projektet ingår en processledarutbildning samt planering och genomförande av workshops för personalens kompetenshöjning.

  • Rosengårdsbiblioteket i Malmö får 35 000 kronor för att genomföra kompetenshöjande aktiviteter med fokus på mångspråk, delaktighet och barn och unga inför planeringen av ett nytt Rosengårdsbibliotek 2020/2021. Genom att göra studiebesök till exempel museer och andra bibliotek vill de lära sig av andras projekterfarenheter. De tre teamen på Rosengårdsbiblioteket (Barn & unga, Vuxna och Vuxnas lärande) ska planera och testa nya tankar som sedan kan implementeras i den nya verksamheten.

  • Svedala bibliotek får 35 000 kronor för att skriva en metodhandbok där biblioteket beskriver hur man kan ta sig an arbetet med att utveckla sin lokala samling till en levande lokalhistorisk resurs. Svedala fick biblioteksutvecklingsbidrag 2018 för att utveckla Svedalarummet. Biblioteket har integrerat lokalsamlingen i sin övriga verksamhet och har byggt upp samverkan med föreningar och engagerade medborgare. Genom att skriva en metodhandbok kan deras erfarenheter och lärdomar spridas till andra bibliotek. Ett sådant verktyg skulle kunna underlätta för andra bibliotek att börja arbeta aktivt med sina lokala samlingar och i och med det ta vara på den resurs den lokala historien kan vara för kommunens invånare.

  • Biblioteken i Malmö får 35 000 kronor till ett projekt som ska vidareutveckla former för möten, skapande och högläsning med serier som utgångspunkt. Målgruppen är barn i åldern 9-14 år. Projektet ska genomföras i stadsdelen Nydala och på Malmö stadsbibliotek i samverkan med projektet Seriestorm. Under hösten och vintern 2019/20 ska barn i workshops både ta fram högläsningsversioner av existerande seriealbum och göra egna serier med ljudeffekter till.

  • Bjuvs bibliotek får 35 000 kronor för att ta reda på hur bibliotekslokalerna på huvudbiblioteket och en filial i Bjuvs kommun på ett bättre sätt kan möta de behov som finns hos olika målgrupper. Mellan april och oktober ska personalen göra en kartläggning av besökarnas behov som senare är tänkt att leda till en förändring i biblioteksrummet. I projektet ingår också en workshop för personalen och inspirerande studiebesök till verksamheter som arbetat med delaktighet under förändringsarbeten.

  • Landskrona stadsbibliotek får 20 000 kr till projektet Nell & Draken. Landskrona bibliotek och Landskrona museum ska arrangera i en serie gemensamma pop up-arrangemang runt om i staden under sommaren 2019. De ska genomföra workshops, skaparaktiviteter och scenkonstprogram för barn mellan 0 och 16 år i olika delar av staden. Tanken med att möta barnen utomhus och nära deras hem är att sänka trösklarna för dem att ta del av bibliotekets och museets aktiviteter. Förhoppningen är också att skapa en ökad rörlighet för barnen mellan stadens olika delar. Projektet är också tänkt att fördjupa samarbetet mellan biblioteket och museet.

  • Malmö stadsbibliotek får 35 000 kronor för att under våren 2019 undersöka möjligheterna för samarbete med lokalt verksamma organisationer kring en tematiserad utställnings-och evenemangsverksamhet (författarworkshop, bokcirklar, filmvisning) utanför bibliotekslokalerna.

   Malmö stadsbibliotek vill pröva sätt att nå ut till målgruppen unga mellan 13 och 25 år på platser där det inte finns bibliotek. Utställnings-och evenemangsverksamheten i projektet rör reflektioner kring Black Panther Partys sociala verksamhet i USA på 1970-talet med paralleller till Hela Malmös verksamhet i Nydala under 2010-talet.

  • Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor för att utforska former för att integrera digitala spel som uttrycksform i bibliotekets verksamhet. Under våren 2019 ska spelträffar för barn mellan 7 och 12 år arrangeras. Barnen kommer att ha möjlighet att påverka innehållet i spelträffarna. Vid det sista tillfället medverkar spelrecensenten Effie Karabuda. Främst är tanken att locka barn som vill spela men ännu inte funnit någon ingång till spelvärlden. Parallellt med spelträffarna ska fortbildning anordnas för personal som möter barn och unga så att de kan bli bättre i sin hantering och förmedling av TV-spel. För att genomföra fortbildningen engageras en spelkunnig person.

  • Höörs bibliotek får 250 000 kronor för att förankra arbetet med att förändra biblioteksrummet och verksamheten för målgruppen 9-13 år hos alla som arbetar på biblioteket. Personalen ska också öka kunskaperna om och förståelsen för målgruppens behov. Detta ska ske genom gemensam kunskapsinhämtning. Genom studieresor, kompetensutveckling kring delaktighetsarbete tillsammans med personer som har specialistkompetens och arbete tillsammans med målgruppen skapas förutsättningar för ett förändrat rum och verksamhet inför 2021.

  • Klippans bibliotek får 135 000 kronor för att omvandla biblioteksrummet till en mötesplats som är bättre anpassad till invånarnas behov och förväntningar. Ortens lokala identitet ska också få större plats i rummet och i verksamheten. Tillsammans med en konsult ska bibliotekspersonalen under ett år både arbeta med hur de själva tar sig an sitt uppdrag och planera och genomföra aktiviteter för att få in synpunkter från olika målgrupper.

  • Landskrona stadsbibliotek får 250 000 kronor till ett projekt som lyfter fotoböckerna bland den litteratur som sprids till biblioteken genom Kulturrådets distributionsstöd. Projektet innebär ett samarbete mellan stadens institutioner, föreningsliv och fotografer. Valet att lyfta unga och kvinnor som föreläsare är ett sätt att bredda intresset för foto och fotolitteraturen. Fotointresserade med funktionsvariation ska ges särskilda möjligheter att ingå i arbetet.

  • Malmö stadsbibliotek får 50 000 kronor för att tillsammans med personal från Rosengårdsbiblioteket och en journalist och författare från Syrien genomföra kompetensutveckling i vardagsarabiska för biblioteksanställda. Bibliotekspersonalens kunskap om det arabiska språket ska förbättra kontakten med arabisktalande besökare. Vid tre kurstillfällen om arabiska språket kommer deltagarna att få en allmän orientering i arabisktalandes kultur i form av en workshop med kursmaterial.

  • Skurups kommun får 75 000 kronor till ett projekt som ska öka läsandet, läslusten och läskunnigheten hos barn i kommunen. Under sommarmånaderna 2020 ska den interaktiva utställningen LasseMaja och Cirkusmysteriet finnas på Skurups bibliotek. Läsfrämjande aktiviteter i samband med utställningen förbereds i nära samarbete med kommunens skolor och fritidshem.

  • Svedala bibliotek får 200 000 kronor för ett projekt där publika arrangemang planeras, marknadsförs, utvärderas och genomförs av ungdomar för att utöka ungdomars möjlighet till inflytande över kommunens kulturutbud. I denna process ska en metod för arrangemangskunskap utvecklas. Projektet vänder sig i första hand till 13 - 18-åringar, en prioriterad målgrupp men som ibland kan orsaka stök när de väl besöker biblioteken. Genom projektet vill biblioteket hitta en form som ökar ungdomarnas möjlighet att själva aktivt delta och forma verksamheten. Marknadsföringen av projektet och kontakten med ungdomarna kommer att ske med för kommunen upparbetade kanaler.

  • Svedala bibliotek får 250 000 kronor för att under 2020 utveckla ett nytt sätt att arbeta för att skapa en mer flexibel biblioteksverksamhet för att nå ut till nya grupper på nya platser. En projektledare ska leda arbetet till nya nätverk och arenor i samarbete med en referensgrupp bestående av kultur- och bibliotekschef samt bibliotekspersonal. Genom unga biblioteksambassadörer och aktivt föreningssamarbete ska biblioteksverksamheten förankras i kommunen.

  • Kerstin Önnebo enskild firma får 60 000 kronor till projektet Poddkalas. Projektet ska stödja nya skånska talanger och lokala författarskap inom det litterära området. Aktiviteterna innebär bland annat att författare får scenträning i till exempel hur författarsamtal kan gå till, publik läsning samt coaching. Det kan även innebära erfarenhetsutbyte mellan nya talanger som möter erfarna författare, debutantstöd i form av att lyfta och sprida nya och lokala författare samt att ge skrivpedagoger en mediearena att verka från. Poddkalasen sker i samverkan med utvalda lokalbibliotek i Skåne. För många författare är biblioteken deras främsta arbetsgivare och en utvecklingsarena för författarskapet.

Stöd till nationella minoriteter

  • Den ideella föreningen Samer i Syd får 45 000 kronor till projektet Språkcirkus. Samer i Syd, Giron Sámi Teáhter och Bibu – nationell scenkonstbiennal för barn och unga har under 2021 påbörjat ett samarbete. De har identifierat behovet att synliggöra urfolket samer i de regioner som inte ingår i förvaltningsområden för samiska.

   Bibu har under 2022 särskilt fokus på urfolk. Samarbetsparterna vill genom en presentation av föreställningen Språkcirkus och därtill hörande seminarium/workshop lyfta professionell samisk scenkonst för barn och unga för arrangörer utanför Sápmi. Genom deltagandet i Bibu vill de skapa synlighet, nya samarbeten och nätverk som kan leda till ett ökat engagemang för samisk scenkonst för barn och unga i hela Sverige med start i Skåne. Många av deltagarna på Bibu är aktörer från Skåne, varav många från skolans värld och kommunala barnkultursamordnare.

   Giron Sámi Teáhters uppdrag är att producera professionell scenkonst med samisk kultur som grund och främja de samiska språken. Teatern har sitt säte i Kiruna och turnerar främst i svenska delen av Sápmi. Språkcirkus är för barn mellan sex och tolv år där de får vara med om en eller två dagar fyllda av akrobatik, clowneri och lek med de samiska språken.

  • Den ideella föreningen Samer i Syd får 100 000 kronor för att tillsammans med Giron Sámi Teáhter och Bibu – nationell scenkonstbiennal för barn och unga, ta fram en förstudie. Förstudien är ett första steg i ett flerårigt samarbete mellan Samer i Syd, Giron Sámi Teáhter (i Kiruna) och Bibu (i Helsingborg). Samarbetet tar sin början med denna förstudie men på sikt vill de producera och testa ett format och ett innehåll med syfte att användas i undervisningen om samer i skolan. Förstudiens resultat ska presenteras på Bibu i maj 2022.

   Inom ramen för förstudieperioden, senhösten 2021 och våren 2022, ska samarbetsparterna bygga en stabil grund att stå på inför det fortsatta arbetet i Skåne. De ska också bygga nätverk och bilda referensgrupp. Parterna bidrar med olika kompetenser i projektet. Bibu har kunskap och ingångar till skolans värld, Giron Sámi Teáhter kan genom scenkonsten på ett konstnärligt och pedagogiskt sätt levandegöra den samiska historien och Samer i Syd har det lokala nätverket i Skåne.

  • Föreningen Suomi-Silta Hbg får 18 000 kronor för att uppmärksamma Finlands självständighetsdag den 6 december genom att arrangera en festlig aktivitet med finsk musik och dans den 5 december i Maria församlingslokal i Helsingborg. På festdagen kommer traditionell finsk julmat att serveras. Primär målgrupp för aktiviteten är äldre sverigefinländare men föreningen hoppas även på att yngre och barnfamiljer sluter upp om arrangemanget. Genom arrangemanget ges deltagarna möjlighet att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. Föreningen Suomi-Silta Hbg är en sverigefinsk förening med säte i Helsingborg och nordvästra Skåne.

  • SFP i Sverigefinska riksförbundet södra distrikt får 12 000 kronor för att uppmärksamma att föreningen firar 30 år och bjuda in till festligheter och social samvaro för sina medlemmar och andra intresserade.Föreningen Sverigefinska pensionärer (SFP), södra Sveriges distrikt, har hela Skåne och Olofström i Blekinge som sitt upptagningsområde. Utöver sverigefinska pensionärer är andra som vill delta i firandet och samvaron välkomna.

   Föreningen planerar att bjuda in till festligheter på tre olika platser: Malmö, Klåveröd och Olofström, för att så många som möjligt av medlemmarna ska kunna delta. Programmet kommer att innehålla musik, sång, temaföreläsning om hälsa samt tipsrunda. Därutöver blir det grillning och samvaro. Det senaste året har många äldre känt sig isolerade och saknat föreningslivet så möjligheten att träffas är efterlängtad för många.

  • Soumi-Silta Helsingborg får 17 000 kronor för att genomföra en bussresa från Helsingborg till Åhus den 26 maj 2021. Föreningen Suomi-Silta Hbg är en sverigefinsk förening med säte i Helsingborg och nordvästra Skåne. Syftet med dagen är både kunskapshöjande och möjlighet till social samvaro. Deltagarna kommer bland annat få en föreläsning om lagen om nationella minoriteter för att öka deras möjligheter att efterfråga sina rättigheter som sverigefinsk minoritet i Sverige. Något som är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv.

   Efter ett drygt år av pandemi och ofrivillig isolering har resan också ett socialt syfte. För många är detta den första föreningsverksamhet de kan delta i på väldigt länge på grund av bristande digital kompetens. Föreningen välkomnar deltagare i alla åldrar och arrangemanget är Corona-anpassat med ett begränsat antal platser i bussen. Hela arrangemanget är på finska.

  • Malmö Ungdomscentral får 90 000 kronor för att översätta den romska barnboken "Världens bästa sagor”, med 17 romska sagor från olika delar av världen, varieteten gurbeti till varieteten arli. Dessutom ska en nyskriven barnbok med romska sagor produceras. Böckerna ska också ha svensk text för att stimulera språkinlärning hos barnen. Båda böckerna ska tryckas i vars 100 exemplar. De ska distribueras till både bibliotek, modersmålslärare och andra intresserade utan kostnad för att kunna användas i sagostunder på bibliotek och som utbildningsmaterial i modersmålsundervisningen exempelvis.

   Utöver bokproduktionen innehåller projektet en del där projektägaren ska texta tidigare gjorda korta djurfilmer så fler barn kan förstå dem och använda dem för att lära sig sin varietet av romani. Filmerna har gjorts av och med barn i förskole-, låg- och mellanstadieåldern i språkstärkande syfte.

  • Judiska Församlingen Malmö får 200 000 kronor för att utveckla pedagogiska koncept och moduler för den publika verksamheten, samt att utbilda de personer som ska guida, hålla visningar och workshops i utställningen. Judiska Församlingen Malmö öppnar sommaren 2021 ett utbildningscenter med fysisk placering i synagogan i Malmö. Syftet med utbildningscentret är att öka kunskapen om judisk kultur och historia och att skapa en plats för samtal, dialog och diskussion.

   De som förväntas besöka den färdiga utställningen och ta del av guidningarna är förutom församlingsmedlemmar skolungdom från hela Skåne, universitets­ och högskolestudenter, yrkesgrupper som myndighetsanställda etcetera samt turister och judiska grupper från Sverige och andra länder. Projektet når således såväl den egna minoritetsgruppen där kunskapsöverföring mellan generationer ska ske, som majoritetssamhället via exempelvis skolungdom och studenter.

   Judiska Församlingen Malmö har ett fyraårigt samarbetsavtal med Malmö stad för att synliggöra och stärka den judiska minoriteten. Därutöver har Judiska Församlingen tätt samarbete med Malmö stadsarkiv och Pedagogisk inspiration i Malmö stad. Etablerat samarbete finns även med Judiska museet i Stockholm och Judiska museet i Köpenhamn samt med Forum för levande historia som samtliga bidrar till projektet med sin kunskap.

  • Frantzwagner Sällskapet får 100 000 kronor till e-tidskriften Drabbrikans redaktion i Skåne under 2021. Drabbrikan är en e-tidsskrift som ges ut av Frantzwagner Sällskapet fyra gånger per år. Den skickas ut via e-post till prenumeranter samt finns att ladda ner utan kostnad på Frantzwagner Sällskapets hemsida. Redaktionen i Helsingborg samordnar och förverkligar publicerandet av historia, källor, berättelser och perspektiv som sällan eller aldrig synliggörs av andra aktörer. Bidraget från Region Skåne ska användas till att kunna arvodera redaktionen i Skåne enligt gällande kollektivavtal.

   Drabbrikans innehåll riktar sig till läsare som har intresse för eller som kommer i kontakt med minoriteten romer i olika avseenden och därmed har önskemål eller behov av att få veta mer om minoriteten romer. För i synnerhet unga romer nyanserar Drabbrikans innehåll de texter som finns att läsa i historiska publikationer om minoriteten romer. De äldre texterna är i väldigt hög grad skrivna i en ensidig och ofta grovt antiziganistisk och negativ anda - vilket är mycket demoraliserande för ungdomar i deras identitetsbyggande. Drabbrikan ger en mångfacetterad och nyanserad bild av den svenskromska historien och minoriteten romer.

  • Södra Sveriges distrikt av Sverigefinska Riksförbundets (SFRF) får 4 050 kronor till lokalhyra som ska göra det möjligt för föreningens medlemmar att delta i Sverigefinska Riksförbundets årliga konferens. Konferensen brukar äga rum på finlandsbåtarna men är i år inställd och ersatt med en digital variant. Då många av SFRFs medlemmar är äldre och ovana vid att använda digital teknik ska Södra Sveriges distrikt av SFRF hyra en större lokal i Malmö dit de medlemmar som vill kan komma och delta på konferensen tillsammans. Möteslokalen i Malmö är Corona-anpassad efter gällande förhåll­ningsregler.

   Årets huvudtema på konferensen är "Jag som debattör och lyssnare" i före­ningslivet och i samrådssammanhang med andra aktörer. Även Coronapande­mins konsekvenser för föreningslivet kommer att stå på agendan. Konferen­sen äger rum den 24 oktober och till lokalen i Malmö beräknas cirka 30 personer komma.

  • Frantzwagner Sällskapet får 46 900 kronor som bland annat ska motverka stigmatisering, fördomar och andra faktorer som påverkar unga romer negativt i förhållande till sin kultur och sitt språk. Som ett led i att skapa förutsättningar för kommande generationer romer att förstå sin minoritetskultur och dess grundläggande värderingar, och samtidigt leva i en majoritetskultur, ska Frantzwagner Sällskapet intervjua äldre romer om deras erfarenheter från att leva i en minoritetskultur och i en majoritetskultur samtidigt.

   Genom att berätta flera olika berättelser från olika delar av Sverige bidrar projektet till att synliggöra minoriteten romer. Totalt kommer 10-15 romer intervjuas varav 3-5 från Skåne. Projektet vill visa på likheter och olikheter i de olika personernas upplevelser av att vara rom i Sverige idag. Mångfalden av berättelser bidrar till att unga romer har större möjligheter till identifikation och igenkänning vilken kan bidra positivt när de skapar sina egna identiteter som unga romer i Sverige idag. Region Skånes bidrag avser den del av projektet som genomförs i Skåne.

  • Frantzwagner Sällskapet får 45 000 kronor till ett projekt som ska visa romers och romanispråkets historiska förekomst i Sverige och hur språket och kulturen har levt vidare och utvecklats inom familjer sedan 1700-talet. Genom att synliggöra språkets betydelse för individen och dennes identitet bidrar projektet till romanispråkets bevarande och överföring till nya generationer.
   I projektet, som pågår från juni 2020 till och med maj 2021, ska Frantzwagner Sällskapet använda sig av arkivmaterial för att följa några romanisläkter från 1700-talet och framåt i tiden. Nu levande släktingar ska intervjuas. De historiska källorna och de nutida intervjuerna sammanställs i publikationer som fokuserar på språkets roll som kulturbärare.

   Information och erfarenheter från projektet kommer att spridas på ett seminarium om romsk historia på Hälsinglands museum hösten 2020. På grund av den rådande Covid-19 pandemin kommer projektet främst spridas via digitala plattformar.

   Region Skånes bidrag ska gå till den del av projektet som genomförs i sex skånska kommuner: Landskrona, Svalöv, Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Ystad.

  • Tehara Media får 25 000 för att arrangera Tehara Filmfestival 2018. Filmfestivalen ska vara ett forum för inspiration, nätverkande och kunskapsutbyte mellan romska aktivister, opinionsbildare samt kultur-, media- och utbildningsaktörer. På filmfestivalen kommer romska frågor diskuteras utifrån olika infallsvinklar såsom exempelvis feminism och romers delaktighet inom film och rörlig media. Fokus ligger på unga romer och därför kommer även diskussionen om vikten av romska förebilder inom film och rörlig media finnas med på festivalen.

   Under festivalen, som pågår 28 november till 1 december 2018 i Malmö, kommer filmvisningar kompletteras med samtal, skolvisningar, föreläsningar, utställningar och workshops. Målgrupp för filmfestivalen är unga romer, filmintresserade och personer som är intresserade av romska frågor och mänskliga rättigheter. Projektet samfinansieras av Svenska Filminstitutet.

  • Frantzwagner sällskapet får 70 000 kronor för att delta i ett nationellt projekt som ska göra källmaterialet i pågående forskning om minoriteten romer tillgänglig för alla. Förebild för den tänkta databasen är den nyligen lanserade Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (skbl.se) som är en kvalitativ och lättöverskådlig databas som skapats i så kallad free-ware.

   Under första kvartalet 2019 kommer Frantzwagner sällskapet arrangera ett tredagarsseminarium i Helsingborg som blir startskottet för arbetet med databasen. På seminariet kommer de ca 20 deltagarna disku­tera och besluta om begreppsdefinitioner, språkbruk, terminologi och andra ramar som ska gälla för arbetet med databasen.

   Region Skånes bidrag går till kostnader för lön till projektledaren som ska planera och genomföra seminariet samt ansvara för att följa upp och kvalitetssäkra innehållet. Frantzwagner sällskapets egenfinansiering i projektet uppgår till drygt 80 000 kronor som bland annat ska täcka kostnader för konferenspaket med övernattning och måltider för 20 deltagare.

  • Malmö Ungdomscentral får 70 000 kronor till projektet "Romani i fokus 2018 - främjande genom kulturarv och seminarium". Genom att översätta och uppdatera/nyproducera undervisningsmaterialet "12 frågor och svar om romer" både i tryckt form och digitalt, synliggörs svensk romani. Projektet ska även arrangera ett seminarium "Romani i fokus 2018 - seminarium som främjar".

   Romska ungdomar kommer genom projektet få möjlighet att fördjupa sig i de olika varianterna av romani chib och det romska kulturarvet. Seminariet kommer att ha fokus på kunskapsdelning mellan romska och icke-romska organisationer, myndigheter samt andra aktörer och ge möjlighet att lära av varandras arbete med att främja romani chib. Romska ungdomars möjlighet att lära sig mer om sitt kulturarv och sitt språk är grunden i projektet. Ungdomarna är medskapare av såväl undervisningsmaterialet som seminariet.

   Projektet kommer att genomföras under hösten 2018 i Malmö och Helsingborg i samarbete med bland annat Frantzwagner Sällskapet.

  • Södra Sveriges distrikt av SFRF får 25 900 kronor till en Uppföljningsdag av projektet "Utveckling av sverigefinskt nätverk i södra Sverige" i samband med Södra Sveriges distrikt av SFRF 50-årsjubileum. Syftet med dagen är att informera om och följa upp projektet som tidigare fått bidrag från Region Skåne. I samband med dagen uppmärksammas också att Södra Sveriges distrikt av SFRF firar 50 år. Region Skånes bidrag ska gå till lokalhyra, personal- och administrativa kostnader samt gage och reseersättning till musiker från Finland. Mat och dryck i samband med jubileumsfirandet betalas av deltagarna via anmälningsavgift.

   Under dagen ska projektledaren Ilkka Rasi informera om projektet som genomfördes från den 1 november 2017 till den 31 mars 2018. Målet med projektet var att bevara, stärka och utöka det sverigefinska nätverket genom att skapa en digital plattform som samlar alla föreningsaktiviteter på ett ställe.

  • Malmö Ungdomscentral får 60 000 kronor för en vidareutveckling av det kompetensutvecklingsprojekt som genomfördes under 2017. Innehållet i projektet har utvecklats med en utställningsdel som finansierats av Riksantikvarieämbetet. Dessutom har målgruppen tydligare identifierats till skolelever åk 4-9 och gymnasiet vilket underlättar för planeringen av det uppsökande arbetet. Projektet genomförs i samarbete med Frantzwagner Sällskapet i Helsingborg.

   Region Skåne beviljar projektmedel till projektets genomförande i kommuner utanför Malmö stad. Projektet pågår från den 1 maj 2018 och avslutas den 28 februari 2019.

  • Ammarnäs Sameförening får 50 000 kronor under förutsättning att Statens Kulturråd och Höörs kommun också beviljar bidrag till projektet. Projektet Samisk sommar på slottet planeras genomföras under perioden 1 maj till 22 augusti 2018 tillsammans med Bosjökloster Slott. Projektet ska sprida kunskap om samisk tradition och kultur till en större och ny publik.

   På Bosjökloster kommer det att visas en fotoutställning med bilder från en renskötarfamiljs vardag. Det kommer även att visas filmer, bland annat dokumentären Ljudet från Norden om samiska rockartisten Yana Mangi som skriver musik utifrån den samiska jojken. Under hela sommaren kommer det även finnas renhornsattrapper att öva lassokastning på för barn och vuxna. Dessutom visas en utställning med olika typer av samiskt hantverk från Tärnaby/ Ammarnäsområdet samt nord- och sydsamiska koltar.

  • TEHARA Media får 65 000 kronor för att arrangera Romsk filmfestival 23-25 november 2017. Filmfestivalen består av fem olika filmvisningar. Tre filmer visas på kvällstid för en vuxen publik och två på dagtid som skolvisningar för barn och unga. I samband med kvällsvisningarna anordnas olika evenemang med koppling till filmernas teman. Filmfestivalen ska visa en annan bild av romer än den som vanligtvis visas i filmer och media.

   Filmfestivalen lyfter även romska frågor som förebilder, feminism och romers delaktighet i film och rörlig media. Projektet Romsk Filmfestival vill bidra till ökad kunskap om och förståelse för romsk kultur för såväl romer som icke-romer.

   Romsk Filmfestival är ett samarbetsprojekt mellan TEHARA Media, Filmcentrum Syd/ARF, Folkets Bio Malmö/Biograf Panora och Romska Kulturcentret i Malmö. Filmfestivalen äger rum på Biograf Panora i Malmö och det är gratis inträde.

  • Södra Sveriges distrikt av SFRF får 10 000 kronor för att genomföra en uppföljningsdag för projektet "Kartläggning och analys av intresse att utveckla finskt föreningsliv i södra Sverige". Under 2016 genomförde Södra Sveriges distrikt av SFRF en kartläggning och analys av intresset att utveckla finskt föreningsliv i södra Sverige. Syftet med denna uppföljningsdag är dels att presentera resultatet för en större grupp och dels att utifrån resultatet hitta nya verksamhetsformer genom att genomföra en workshop. Uppföljningsdagen är i första hand avsedd för representanter från de lokala föreningarna i södra Sverige som deltog i undersökningen. Under dagen medverkar även representanter från Finska Föreningen i Köpenhamn, där föreningen genom förnyelse av verksamheten har fördubblat antalet medlemmar. Uppföljningsdagen planeras äga rum den 17 oktober 2017 på Kommendanthuset i Malmö.

  • Romano Trajo får 100 000 kronor för att genom projektet "Vägen in – fokus tjej" öka delaktigheten och inflytandet för unga romska tjejer och bidra till att ge dem mer egenmakt i frågor som berör dem. Projektet kommer att genomföra en rad olika värderingsövningar kring kultur, traditioner och könsroller som råder inom den romska gruppen. Tjejer från Malmö, Lund och Helsingborg kommer i första hand bjudas in till att delta i projektet.
   Ytterst få romer är aktiva och engagerade på sin fritid eller deltar i någon form av föreningsliv på grund av romernas utanförskap i samhället. Utanförskapet bottnar i brist på tillit till och förtroende för majoritetssamhället. Många romer har därför en torftig fritid och tar inte del av föreningslivet eller andra fritidsverksamheter. Målgruppen romska tjejer är dessutom av kulturella och traditionella orsaker svåra att engagera i aktiviteter utanför hemmet. Genom projektet vill föreningen arbeta med unga tjejer för att påverka dem i positiv riktning gällande egenmakt och förmåga att påverka sina egna liv.

   Projektet görs i samarbete med Romskt informations- och kunskapscenter, Riksförbundet Romer i Europa, Det Romska kulturella utvecklingscentret i Malmö samt IRIS-skolan i Malmö. De deltagande ungdomarna är delaktiga i hela projektprocessessen och har möjlighet att påverka såväl innehåll som tidsplanering. Projektet pågår från den 3 juli 2017 till den 31 maj 2018.

  • Malmö Romska Idécenter får 20 000 kronor för att en lördag under sommaren 2017 bygga upp ett autentiskt romskt läger i Beijers park i Malmö. Bidraget beviljas under förutsättning att det används till att täcka kostnaderna för projektledare, artistarvoden och marknadsföring enligt inskickad projektbudget. Syftet med projektet är att berätta om den romska historien, traditionerna och språket till de som besöker den uppbyggda lägerplatsen. Primär målgrupp för projektet är romska barn och unga men alla är välkomna. Aktiviteterna under dagen kommer att hållas på romani. Exempel på aktiviteter är dans, musik, historieberättande och möjligheter för barnen att prova romska nationaldräkter och lägerliv.

  • Malmö Suomiförening får 54 000 kronor för att arrangera en musikalisk afton på finska i Malmö den 11 november 2017. Bidraget beviljas under förutsättning att föreningen lyckas sprida inbjudan till den sverigefinska minoriteten i hela Skåne. Arrangemangets huvudmålgrupp är den sverigefinska minoriteten i Skåne men är öppen för alla som är intresserade av finsk musik. Orkestern som är bokad heter Darya & Månskensorkestern som bland annat har finsk tango och finsk schlager på sin repertoar.

  • Malmö Ungdomscentral får 30 000 kronor för att med hjälp av romska ungdomar ta fram information om romska dialekter. Tillsammans utvecklar och planerar de ett endagsseminarium där olika romska dialekter presenteras. Deltagare på seminariet kommer vara ungdomar, modersmålslärare, lingvister, författare och musiker. Seminariet är öppet för allmänheten men målgruppen är romska ungdomar. Syftet är att uppmuntra romska ungdomar att använda sitt språk samt främja det romska språket.

  • TEHARA Media får 14 000 kronor för att visa filmen "Opre Roma!". "Opre Roma" är en film/dokumentärfilm av Pablo Bonfanti som i stort behandlar om romsk kultur, historia, musik och konst. Filmen, som ska främja och synliggöra romsk kultur och historia, inger självförtroende då Opre Roma betyder "res er romer!". Under evenemanget kommer även journalisten Erika Oldberg signera sin bok "Jag är Gina" som handlar om en romska kvinna, Gina Ionescu, som försörjer sig genom att tigga på Sveriges gator.

  • Sverigefinska Pensionärsförening "Ikihonka" får 5000 kronor för att arrangera Sverigefinländarnas högtidsdag den 24 februari genom en konsert i Kirsebergskyrkan i Malmö den 26 februari 2017. Medverkande är sopranen Noora Karhuluoma som ackompanjeras av Anne-Marie Lipsonen. Arrangemanget görs i samverkan med Svenska kyrkan och är öppet för alla. Informationen om konserten kommer att spridas via dagstidning, kyrkan, för-eningen, Facebook och via mun mot mun-metoden.

  • Åstorp Finska Klubb får bidrag för genomföra Kalevala-dagen den 18 februari 2017 i Billesholms Folkets park. Finlands nationalepos Kalevala har gett namn åt dagen och programmet innehåller bland annat dragspelsmusik av Aatto Väisänen, folkdans, Kalevaladikter, körsång och allsång. Dagen avslutas med finsk danskväll. Målgruppen är den sverigefinska minoriteten i Skåne men arrangemanget är öppet för alla.

  • Finska Föreningen i Landskrona får bidrag för att genomföra 100-årsfirandet av Finland som självständig stat den 5 december 2017. Programmet kommer att planeras under hela 2017 och fokus under högtidsdagen kommer att ligga på sång, musik och dans, berättelser och Finlands historia från 1917 och fram till idag. Firandet kommer att äga rum i Landskrona och vara tvåspråkigt - både finska och svenska. Arrangemanget är öppet för alla men prioriterad målgrupp är föreningens egna medlemmar. Programmet kommer att locka olika åldersgrupper då det innehåller allt från körsång till hip-hop.

  • Malmö Ungdomscentral får bidrag för ett projekt som ska revitalisera det romska språket genom att låta ungdomar läsa in "12 frågor och svar om romer" på sex romska dialekter: Arli, Bosnisk gurbet, Polsk romani, Resande romani, Kaldarash och Lovari. Inläsningarna sker i studio och ska därefter gå att ladda ner på Malmö Ungdomscentrals hemsida så andra kan lyssna. Romani är i hög grad ett talspråk men många ungdomar behöver träna på att läsa högt. I projektet ingår högläsningsövningar för att stärka deltagande ungdomars känsla för språket. Projektet delfinansieras av Språkrådet. Cirka 40 romska ungdomar- killar och tjejer- från främst Malmö, Landskrona och Helsingborg kommer att erbjudas plats i projektet.

  • Malmö Romska Idécenter får bidrag för att göra det möjligt för romer att bli delaktiga i samhällets kulturliv. Deras barn ska samtidigt ges möjlighet att jämföra och prata om likheter och olikheter mellan "majoritetskulturen" och den romska kulturen. Många romska familjer är ovana att besöka kulturinstitutioner och uppleva icke-romsk kultur och det beror enligt projektägaren till stor del på bristande kunskap om vad som finns.

   Projektet ska erbjuda en möjlighet för romska barnfamiljer att uppleva och lära sig mer om exempelvis museer, bibliotek, teater, konst och dans. Före besöket pratar gruppen om den kulturaktivitet de ska besöka och vilket mål de har med besöket. Under besöket dokumenteras upplevelsen och efter besöket reflekterar och jämför gruppen kulturupplevelsen med den romska kulturen. Projektet pågår i Malmö under sex månader och målgruppen är romska barn och unga 6-18 år samt deras föräldrar.

  • Södra Sveriges distrikt av Sverigefinska riksförbundet (SFRF) får bidrag för att arrangera en kulturdag där de kommer att informera om distriktets kommande enkätundersökning som gäller framförallt yngre icke-föreningsaktiva sverigefinnars intresse av att bevara och utveckla sitt kulturarv. För att föreningen ska överleva är det viktigt att rekrytera yngre personer till lokalföreningarna. Kulturdagen ska äga rum den 24 september i Helsingborg. Programmet innehåller även finsk musik, teater och möjlighet att dansa. Arrangemanget är en offentlig sammankomst dit alla som är intresserade av finsk kultur är välkomna.

  • Malmö Ungdomscentral får bidrag för att hjälpa skolor att uppfylla skollagen genom att kompetensutveckla personalen så de är bättre rustade att undervisa eleverna om nationella minoriteter, med särskilt fokus på romer. Genom ökad kunskap hos lärarkåren kan de i sin tur stärka romska elevers självförtroende vilket kan leda till ökad motivation för eleverna att utveckla sitt romska språk och sin kultur. Ökad kunskap hos skolpersonal om romer kan också leda till en bättre kommunikation med elevernas föräldrar vilket också gynnar eleverna. Projektet leder också till att skolklasser vars lärare genomgått utbildningen får en mer kvalitativ in formation om romer och begreppet "nationella minoriteter". Projektet kommer att genomföras i Helsingborg, Landskrona, Trelleborg och Kristianstad - fem skolor per stad.

  • Romska Kulturcentret i Malmö får bidrag för ett projekt som riktar sig till skolbarn i åk 4 och uppåt. Skolbarnen och deras lärare/pedagoger kommer att genom rollspel och läromedlet ''Vi läser om romer" lära sig mer om romsk historia och romsk kultur. Romska Kulturcentret vill genom projektet skapa förutsättningar för att de många romska och resandebarn ska känna stolthet över sitt ursprung. Ett annat syfte är att öka majoritetsbefolkningens kunskaper om romer och resande. Projektet kommer att genomföras i skolor runt om i Skåne.

  • Sverigefinska pensionärer får bidrag för dokumentation och firande av Finlands 100-åriga självständighet som egen nation runt om i hela landet som äger rum år 2017. Inför firandet ska Sverigefinska pensionärer, södra distriktet, genomföra lägerverksamhet för drygt 50 deltagande Sverigefinska pensionärer där finska folklorelekar, sånger, ordspråk och fotografier dokumenteras och bevaras för de yngre generationerna. Dokumentationen kommer att användas 2017 under 100-årsfesten som planeras äga rum i Helsingborg.

   Under jubileumsåret kommer Sverigefinska pensionärer, södra distriktet, även bjuda in föreläsare och anordna kulturella aktiviteter för att informera om Finlands historia. Arrangemangen kommer att göras i samarbete med många olika Finska föreningar i Skåne och Blekinge (södra distriktet). Arrangemangen kommer att vara öppna för allmänheten.

  • Antalet aktiva medlemmar i de finska lokalföreningarna i södra Sverige har under de senaste åren minskat stadigt. Föreningarna har svårt att rekrytera nya och yngre medlemmar. Projektet ska ta reda på hur nya och framförallt yngre personer och barnfamiljer med finländskt ursprung kan engageras i föreningsverksamheten och vilken typ av kulturaktiviteter som kan intressera dem.

   Hypotesen är nuvarande föreningsutbud inte är lockande för de yngre generationerna men att det kan finnas ett intresse av att starta nya aktiviteter med unga ledare och nya visioner. Projektet genomförs i form av ett frågeformulär med följebrev (på finska och svenska) som skickas till alla medlemmar i de lokalföreningar som ingår i Södra Sveriges distrikt av SFRF (Sverigefinska Riksförbundet), cirka 500 hushåll. Svar skickas via förfrankerat kuvert eller via e-post.

  • Regionmuseet Kristianstad får bidrag för projektet "Romska lägerplatser". Projektet görs tillsammans med romska grupper och ska öka romernas möjligheter att behålla sin kultur och sitt språk. Projektet synliggör även minoritetssamhället för majoritetssamhället som i sin tur kan motverka antiziganism i samhället.

   Syftet med projektet är att tydliggöra och stärka romernas identitet, synliggöra dem och deras historia – både för romerna själva och för andra. Genom att koppla personliga berättelser till lägerplatserna skapas närhet, förståelse, igenkänning och förankring i kulturlandskapet.

   Målgruppen för projektet är romer, samt elever och skolpersonal. Genom skolprogrammen vill man långsiktigt öka förståelse och respekt för andra och varandra och därigenom motverka antiziganism.

   Forskningen om de svenska romerna är begränsad. Det finns därför ett behov av att tillsammans med den äldre generationen, såväl romer som majoritetsbefolkningen, samla in berättelser och dokumentera spår kopplade till romernas liv. Denna insamling kommer att göras i östra och mellersta Skåne under 2016.

  • Malmö Museer får bidrag för projektet "Vi är romer – möt människorna bakom myten". Projektet synliggör även minoritetssamhället för majoritetssamhället som i sin tur kan motverka antiziganism i samhället.

   Utställningen är tidigare producerad av Göteborgs stadsmuseum och utvecklad tillsammans med Forum för levande historia. Den utsågs till årets utställning 2013 av Forum för utställare.

   Utställningen tar utgångspunkt i vandringen från Indien till Europa, språk och kulturarv. Den berättar om romers vardag och historia, om 500 år av utanförskap, tältliv, aktivism, glädje, traditioner, musik och framtidshopp via intervjuer, foton och filmer gjorda med eller av romer.

   Projektet i Malmö är ett samarbete mellan Malmö Museer, Romskt Informations- och kunskapscenter och Forum för levande historia.
   Utställningen kommer att visas på Malmö Museer från september 2016 till september 2017. Region Skånes bidrag ska stärka det romska inflytandet samt användas till pedagogisk verksamhet och programaktiviteter i hela Skåne.

Särskilda utlysningar

 • Gylleboverket, 12 000 kronor

  Freja Andersson, 6 000 kronor

  Jafer Taoun/Galleri Ur, 6 000 kronor

  Ifö Center KKV. 6 000 kronor

  Gallery Extra, 6 000 kronor

  Skånes konstförening, 12 000 kronor

 • Föreningen ARNA, 10 000 kronor

  Konstnärernas Kollektivverkstad Monumental, 5 000 kronor

  Konstnärscentrum Syd, 5 000 kronor

  Lina Eriksson, 5 000 kronor

  MedVind, 5 000 kronor

  Pernilla Norrman, 5 000 kronor

  Skånes konstförening, 5 000 kronor

 • Anti AB, Litterära evenemang på Anti 2020, 50 000 kronor

  ArchFilmLund, ArchFilmLund - Lund International Architecture Film Festival, 50 000 kronor

  Artscape, Artscape: Skåne, 50 000 kronor

  Banditsagor, Den digitala berättelsen - en halvdagskonferens, 50 000 kronor

  Bombina Bombast, Live Streaming Workshop med Bombina Bombast, 50 000 kronor

  Bushwick Book Club Sverige, Bushwick Book Club Online, 50 000 kronor

  DELFI, Passage (arbetsnamn), 50 000 kronor

  Firma Timothy Simon Bishop, SANDBOX, 50 000 kronor

  Framtidens Mötesplats i Helsingborg AB/Biograf Röda Kvarn Helsingborg, Kringaktiviteter och kommunikation, 50 000 kronor

  Freestyle Phanatix, Digital utrustning t. live workshops och föreställningar via streamingservice, 50 000 kronor

  Grafiska Museet Helsingborg, Filmdokumentation, digitalisering av gammal tryckeriteknik, 50 000 kronor

  Höör Barock, Konserter i sommarmorgon, 50 000 kronor

  in-discourse AB, Culturestream Summer, 50 000 kronor

  KKV Monumental, Digital närvaro och kompetensutveckling på KKV Monumental, 50 000 kronor

  KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVA GRAFIKVERKSTAD, KKV Grafik Malmö goes Digital, 43 000 kronor

  Kulturföreningen Christinas Wänner, Christinehofs värld levandegörs med film- och ljudinstallationer, 50 000 kronor

  Kulturföreningen Medvind, Förstudie inför projekt "Se din konst", 24 300 kronor

  Landaeus Trio, Musikaliska skisser på Skissernas Museum, 50 000 kronor

  Lind m. Firma, Årets antologi, 50 000 kronor

  Lunds kammarsolister, Connecting Chambers - förstudie, 50 000 kronor

  Malmö Arab Film festival - MAFF, MAFF 2020 Online, 50 000 kronor

  Marika Hedemyr Projects, Förstudie ’Av jord är du kommen’: Koreografisk Mixed Reality-upplevelse i utställningsformat, 48 000 kronor

  Mediaverkstaden Skåne, Kulturtidskrifter Live, 48 000 kronor

  Nordisk Panorama/Film Festival Nord AB, Nordisk Panorama Digital Visnings-Platform, 50 000 kronor

  Nordvästra Skånes Folkhögskola, ÖPPEN SOMMARSKOLA, 48 000 kronor

  Nosebleed Studio Ek. Fö., App för att läsa våra serier - slutfas, 45 000 kronor

  Periscope Production, SKÅNSKA REK, 50 000 kronor

  Schhh, Hemma Hos Dig, 50 000 kronor

  SheMusic, Live Streaming för musiker (kvinnliga musiker), 50 000 kronor

  SmartSe AB, Community Corner, 50 000 kronor

  Teater Insite ,in - i - från, 50 000 kronor

  Textiltryck Malmö - Konstnärernas kollektivverkstad, Forskning i textila uttryck: konstfibrer, 43 700 kronor

  TL Production/Cirque Arté Diem, Free to Be, 50 000 kronor

 • Danscentrum Syd, Utveckling och support, 150 000 kronor

  FilmCentrum Syd, Digital omställning och kompetenshöjande insatser, 225 000 kronor

  Författarcentrum Syd, Digital omställning på litteratur-, dramatik- och serieområdet, 340 000 kronor

  Konsthantverkscentrum i Skåne, Möten med konsthantverk, steg 2: Stärka kundrelationer i digitala plattformar, 265 000 kronor

  Konstnärscentrumsyd, Plattform KcSyd, uppstart och digitalisering, 180 000 kronor

  Manegen - centrum för cirkus, varieté och gatuperformance, Digitalisering och utveckling för cirkus i Skåne - särskilt gällande målgrupp barn/unga, 250 000 kronor

  Musikcentrum Syd, Omtag – nya strategier för musikbranschen, 140 000 kronor

  Teatercentrum, Särskilda insatser C-19, 50 000 kronor

   • Malmö Konstmuseum, Ystads konstmuseum, Åstorps konsthall, Röstånga konsthall och Tjörnedala konsthall får 225 000 kronor. Projektet är ett tvådagarsseminarium som syftar till att fördjupa och sprida perspektiv, erfarenheter och kunskaper om konstnärliga, curatoriella och institutionella metoder av att utforska det lokala. Projektet bygger på och tillvaratar de erfarenheter som gjorts i samband med det regionala samarbetet "Den platta jorden – nätverk för konstnärligt utforskande av Skåne". Målet är att seminariet resulterar i fler samarbeten och kopplingar, vilket på sikt kan ge ringar på vattnet i regionens olika utställningsplatser i form av exempelvis nya samtal, samarbeten och utställningar. Seminariets föreläsningar kommer att dokumenteras och spridas i sociala medier och på museernas hemsidor.

   • Burlövs kommun, Staffanstorps kommun, Vellinge kommun och Kävlinge kommun får 150 000 kronor till en förstudie som ska undersöka hur de medverkande kommunerna kan samverka kring gestaltning av elskåp. Utöver att innehålla framtagande av tidplan, hållbarhet- och tekniska aspekter ska förstudien bland annat undersöka hur nya gestaltningar på elskåp går att koppla samman med befintliga konstverk i det offentliga rummet eller med kommunens redan identifierade stråk. Förstudien ska vara till nytta för alla kommuner, som inspiration och vägledning till att arbeta med offentlig gestaltning på ytor som redan finns och är lättillgängliga. Resultatet av studien, inklusive checklistor och metod, kommer att publiceras i en rapport som sprids via NOKS – nätverk för offentlig konst i Skåne.

   • Bjuvs kommun och Åstorps kommun får 230 000 kronor för ett projekt som ska ge barn och ungdomar möjlighet att träffa och arbeta tillsammans med professionella konstnärer i sina hemkommuner. Det sker genom ett samarbete mellan två mindre kommuner som går in med personalresurser inom konst respektive lokal för utställning. I projektet bjuds två konstnärer in för en utställning och workshops kopplade till denna. Utställningen kommer att visas av unga feriepraktikanter som får en introduktion och utbildning för att hålla i visningar. Genom att involvera feriepraktikanter i utställningsprocessen och workshops vill projektet även bredda kunskapen om konst och konstnärsyrket.

   • Sjöbo kommun, Ystads kommun och Simrishamns kommun får 200 000 kronor till ett projekt som ska utöka och utveckla fritidsprogram för personer med funktionsnedsättningar, med fokus på olika kulturella platser och aktiviteter. Genom projektet ska kommunerna tillsammans med kulturaktörer undersöka hur kulturutbudet kan kännas angeläget för personer med funktionsnedsättning. Målet är att varje deltagare ska få en stärkt självkänsla, en upplevelse av att ha en meningsfull, engagerande och spännande fritid, ett utökat kontaktnät och möjlighet att lära känna nya vänner inom och utanför sin egen hemkommun. Vidare ska deltagarna få en utökad kunskap om vilka kulturinstitutioner som finns i deras närområde, hur dessa samspelar och vilka möjligheter det finns för deltagarna att själva besöka, delta i eller utöva kultur inom olika genrer.

   • Helsingborgs stad får 300 000 kronor tillsammans med övriga tio kommuner i kommunsamarbetet Familjen Helsingborg: Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

    Projektets grundidé att se tillväxtmöjligheterna i att göra kultur- och industrimiljöer tillgängliga och möjliga att besöka. Inom Familjen Helsingborg finns ett rikt kulturarv. Exempel på industriarv i området är gruvindustri, varvsindustri, livsmedelsproduktion, lädertillverkning, konfektionsindustri, keramisk industri och kemisk industri.

    Projektets grundidé är att se tillväxtmöjligheterna i att göra kultur- och industrimiljöer tillgängliga och möjliga att besöka. Inom ramen för projektet genomförs en kartläggning av kultur- och industriarv i kommunerna, och planer för fysiskt och digitalt tillgängliggörande av kultur- och industriarv tas fram.

   • Landskrona stad, Sjöbo kommun och Karavan får 225 000 kronor till ett projekt med hjälp av skapande, litteratur och cirkus ska arbeta inkluderande och utveckla metoder för att främja kulturellt deltagande bland barn och unga. Projektet bygger på Landskrona stads och Karavans metodhandböcker och arrangerar workshops och föreställningar där metoder och tankar prövas i praktiken samt förmedlingsmaterial kan spridas och få uppmärksamhet. Inom ramen för projektet erbjuds pedagoger och fritidsledare konkreta metoder och verktyg för i hur cirkus kan läras ut till barn och unga. Projektet kan på så sätt bidra både till en utveckling av cirkusen i Skåne samt till att skapa förutsättningar för att fler barn i regionen att få ta del av konst och kultur och delta i ett konstnärligt skapande.

   • Kristianstads kommun får tillsammans med kommunerna i nätverket 200 000 kronor. NOKS arbetar för att höja statusen för den offentliga konsten i kommunerna och regionen. 31 av Skånes 33 kommuner ingår i nätverket som träffas två gånger per år. Nätverksträffarna utgör en arena för den offentliga konsten där olika kulturaktörer föreläser, kommuner presenterar utvecklingsprojekt och konsthandlingsplaner och det ges utrymme till diskussion och workshops runt gemensamma sakfrågor och aktuella utmaningar. Nätverket arbetar långsiktigt med ett tvärsektoriellt perspektiv för att involvera olika yrkesgrupper som i sin profession är delaktiga i arbetsprocessen vid framtagandet av konst i offentlig miljö. Inom ramen för projektet vill nätverket bland annat finna former för att öka utbytet med grannregionerna och deras nätverk och planerar för en studieresa till grannregionerna i öst under hösten 2022.

   • Regional kulturskola Skåne får 200 000 kronor. Regional kulturskola Skåne är ett samarbete mellan Skånes musik- och kulturskolor vars övergripande syfte är att skapa en likvärdig, bred och relevant kulturskola för alla barn och unga i Skåne. Inom ramen för det beviljade projektstödet ska arbetet kopplat till barn och unga med funktionsnedsättningar samordnas och spridas i kulturskolans verksamhet. Målet är att utveckla ett bredare specifikt kursutbud men också att befästa inkluderande arbetsmetoder i kulturskolan pedagogiska och publika verksamhet. Projektstödet avser även arbetet med att ta fram en modell för och starta upp digitala kurser – Digital Kulturskola. Genom dessa regionala kurser kommer alla barn och unga oavsett vart i Skåne de bor kunna välja på ett brett utbud av kurser. I projektet ligger fokus på att tillsammans med målgruppen utveckla ett relevant kursutbud som passar dem och formatet.

   • Malmö stad får 270 000 kronor för att arrangera den regionala UKM-festivalen (Ung Kultur Möts) 2022 där unga kulturutövare planerar, genomför och utvärderar festivalen med stöd av vuxna. UKM syftar bland annat till att arbeta med ungas delaktighet och kultur och att utbilda unga arrangörer, att erbjuda ungdomar möjlighet att uppträda eller ställa ut med professionell teknik och förutsättningar, samt att erbjuda en arena för alla kulturformer. Genom UKM-festivalen ges unga kulturutövare möjlighet att mötas över kommungränserna och skapa nya nätverk och kontaktytor. Lokala festivaler anordnas i de deltagande kommunerna. Ett antal av deltagarna kommer också erbjudas möjlighet att delta vid UKM Riks.

   • Svedala och Lomma kommuner har fått 300 000 kronor för att genomföra projektet "KulturaRV – lokalhistoria för alla med hjälp av Virtual Reality". Genom att använda VR-teknik vill projektet visa och tillgängliggöra intressanta platser och miljöer där historiska händelser ägt rum för såväl invånare som besökare. Syftet är att öka intresset för och kunskapen om det lokala kulturarvet hos personer som sällan eller aldrig besöker traditionella museer eller andra kulturinstitutioner.

   • Kristianstad, Kävlinge och Ängelholms kommuner har fått 500 000 kronor för projektet "Skåneleden Konst – In Motion". Syftet med projektet är att skapa tre nya konstproduktioner längs Skåneleden i tre skånska kommuner, Kristianstad, Kävlinge och Ängelholm. Det är en fristående fortsättning på ett tidigare projekt som handlar om att skapa en av världens längsta konstutställningar med 33 platsspecifika konstprojekt i naturen längs med Skåneleden. Projektet vill bidra till att stärka samtidskonstens närvaro på landsbygden och inom projektets ram planeras särskilda programaktiviteter riktade mot barn och unga.

   • Lunds, Lomma och Kävlinge kommuner får 161 000 kronor för projektet "Samverkansprojekt LitteraLund – Lomma – Kävlinge". Litteralund är Sveriges största bokfestival för barn och unga. Samverkansprojektet bygger vidare på det tidigare projektet Litteralund på turné, med målsättningen att sprida festivalens ordinarie programutbud till en bredare publik. Syftet är att skapa läslust hos barn och unga och öka samverkan mellan de deltagande kommunerna.

   • Familjen Helsingborg (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga) får 250 000 kronor för projektet KulturWKND. Inom ramen för projektet vill de elva kommunerna i Familjen Helsingborg skapa ett gemensamt kulturarrangemang med bredd och spets. Syftet är att tillgängliggöra kulturen genom att visa och arrangera olika kulturformer i samtliga kommuner inom Familjen Helsingborg, samt att stärka samverkan och erfarenhet mellan kommunerna. Under KulturWKND är samtliga kommuner medskapare och arrangerar egna programpunkter, men kommer även att i samverkan låta produktioner turnera mellan kommunerna.

   • Ystads, Tomelilla, Simrishamns, Kävlinge, Vellinge, Trelleborgs, Svedala och Sjöbo kommuner får 210 000 kronor för projektet Kulturcrew Skåne Sydöst och Sydväst. Kulturcrew är en modell som erbjuder unga en möjlighet att utöka sin kompetens och kunskap vad gäller arrangörskap inom kulturområdet. Fokus ligger på ung delaktighet, ansvar och ägarskap. Genom ett utvidgat nätverk mellan kommuner med KulturCrew skapas naturliga mötesplatser för stöttning och erfarenhetsutbyte över kommungränserna, vilket ytterligare stärker kommunernas arbete med ung kultur.

   • Hörby, Höör,Lomma, Malmö, Osby, Svedala och Trelleborgs kommuner får  250 000 kronor för att genomföra "Ung Kultur Möts". Genomförande av den regionala UKM-festivalen (Ung Kultur Möts) där unga kulturutövare planerar, arrangerar och utvärderar festivalen med stöd av vuxna. Genom projektet ges ett antal deltagare även möjligheten att medverka i Riksfestivalen.

   • Hörby, Eslövs, Malmö, Kristianstad och Trelleborgs kommuner får 150 000 kronor för projektet "Nätverket för Kultur i äldreomsorgen Skåne". Uppstart av ett kommunalt nätverk för kultur i äldrevården. Aktiviteter är bland annat nätverksträffar, inspirationsföreläsningar, erfarenhetsutbyte och visionsarbete. Projektet riktar sig till samtliga skånska kommuner och syftar till att öka samverkan både mellan och inom kommunerna.

   • Kristianstads, Landskrona och Höörs kommuner får 275 000 kronor för projektet "NOKS – Skånskt nätverk för offentlig konst". Projektet syftar till fortsatt samverkan och samarbete runt offentlig konst mellan Skånes kommuner inom Nätverket för offentlig konst i Skåne. Aktiviteter inom ramen för projektet är nätverksträffar, fortsatt utveckling av en gemensam plattform, studieresa och/eller utbyteskonferens, samt framtagandet av ett dokument rörande konstpolicy med riktlinjer som stöd för upphandling, inköp och förvaltning av offentlig konst för Skånes kommuner att använda vid behov. NOKS startades av Kristianstads kommun i samarbete med Landskrona stad och Höörs kommun 2016 och har utvecklats med stöd från Region Skåne.

   • Sjöbo och Skurup kommuner får 100 000 kronor till projektet "Filmskatter och skapande i Sjöbo och Skurup". Projektet sätter film i centrum för ungdomar. Genom samarbeten mellan kommunernas biografer samt mellan kulturskolor och fritidsgårdar syftar projektet till att skapa mötesplatser, öka intresse för bio och film som konstform samt stärka filmen som ämne och kulturyttring i Sjöbo och Skurups kommuner.

   • Åstorps kommun, Klippans kommun och Båstad kommun får 244 000 kronor till projektet "Dansen i dig". Ett dansprojekt i samarbete med Skånes dansteater. I en serie av workshoppar koreograferar professionella dansare tillsammans med lokala amatördansare ett mindre verk som sedan uppförs i respektive kommun. Projektet avslutas med ett gemensamt studiebesök till Skånes dansteater. Deltagarna erbjuds även att besöka en av dansteaterns föreställningar under våren 2020.

   • Osby kommun och Östra Göinge kommun får 278 000 kronor till projektet "Förstudie - knyta KKN samt konst till Skåneleden på landsbygden". 
    En förstudie av hur kommunerna på ett hållbart sätt kan tillgängliggöra konst, kulturarv och kreativa näringar för fler på landsbygden i koppling till Skåneleden. Projektet syftar även till att sprida exempel på hur små landsortskommuner kan arbeta med att tillgängliggöra och öka intresset för kvalitativ konst och kultur.

Utvecklingsmedel inom prioriterade områden

   • Plattform KC Syd får 20 000 kronor för att vara medskapande i Samtidskonstdagarnas innehåll. Samtidskonstdagarna arrangeras av Statens konstråd och samlar årligen konstorganisationer från hela Sverige för att diskutera aktuella frågor. 2021 kommer Samtidskonstdagarna äga rum den 20-22 oktober digitalt via zoom. Det övergripande temat för konferensen är Konst och demokrati.

    Sedan Statens konstråd började arrangera Samtidskonstdagarna 2018 har ambitionen varit att arbeta medskapande med konstfältet. Med detta som utgångspunkt utses varje år en arbetsgrupp som fungerar som ett bollplank, med plats för att ta mer aktivt ägarskap för vissa delar. Tillsammans med ett femtontal andra aktörer från olika delar av Sverige har Plattform KC Syd erbjudits att ingå i årets arbetsgrupp som representant från Skåne. Vid ett tiotal möten och genom deltagande vid en förkonferens kommer arbetsgruppen tillsammans med Statens konstråd ta fram olika kärnfrågor och utgångspunkter till agendan för Samtidskonstdagarna 2021.

   • Skånes konstförening får 20 000 kronor för att vara medskapande i Samtidskonstdagarnas innehåll. Samtidskonstdagarna arrangeras av Statens konstråd och samlar årligen konstorganisationer från hela Sverige för att diskutera aktuella frågor. 2021 kommer Samtidskonstdagarna äga rum den 20-22 oktober digitalt via zoom. Det övergripande temat för konferensen är Konst och demokrati.

    Sedan Statens konstråd började arrangera Samtidskonstdagarna 2018 har ambitionen varit att arbeta medskapande med konstfältet. Med detta som utgångspunkt utses varje år en arbetsgrupp som fungerar som ett bollplank, med plats för att ta mer aktivt ägarskap för vissa delar. Tillsammans med ett femtontal andra aktörer från olika delar av Sverige har Skånes konstförening erbjudits att ingå i årets arbetsgrupp som representant från Skåne. Vid ett tiotal möten och genom deltagande vid en förkonferens kommer arbetsgruppen tillsammans med Statens konstråd ta fram olika kärnfrågor och utgångspunkter till agendan för Samtidskonstdagarna 2021.

   • Form/Design Center får 100 000 kronor för att arrangera Southern Sweden Design Days 2021. Southern Sweden Design Days är startskottet för ett årligt återkommande event som synliggör och bygger kunskap kring design - med fokus på hållbarhet, samverkan, utveckling och innovation. Under fyra dagar, 27-30 maj 2021, skapas en plattform för alla tänkbara discipliner inom design genom seminarier, workshops, utställningar och nätverksevent. På grund av pandemin har premiären för det årligt återkommande eventet ställs om och utökas 2021 till en större digital satsning.

    Temat för Southern Sweden Design Days 2021 är "1 + 1 = 3". Årets tema uppmuntrar till samarbeten och korsbefruktningar med syfte att lyfta fram regionens öppenhet.

   • Konstnärscentrum Syd får 30 000 kronor till marknadsföring av projektet (X)sites som är ett konstevenemang där platsspecifika land art-verk uppförs längs cykellederna Kattegattsleden och Sjuhäradsrundan. Region Skåne går in med medel till Konstnärscentrum Syd, som är projektägare tillsammans med Konstnärscentrum Väst, för marknadsföring av projektet. Det inbegriper skyltar, tryckt- och digitalt material for spridning. Finansieringen är ett samarbete mellan Kulturförvaltningen och avdelningen regional utveckling som också går in med medel samt stöttning i att sprida information och material i sina kanaler.

    Mellan åren 2017 och 2019 har (X)Sites bedrivits som en pilot där syftet var att etablera en plattform för land art längs med cykellederna. Från och med 2021 är (X)sites en biennal som äger rum vartannat år. (X)sites bygger på ett undersökande av platser längs med leden, med fokus på konstens egenskaper att spegla, förstärka och utveckla landskapet. Förutom det interregionala samarbetet mellan Skåne och Halland har även lokalsamhällets perspektiv synliggjorts. Deltagande konstnärer bor och arbetar på platsen för att på så sätt arbeta fram ett platsspecifikt verk i dialog med kommunen och dess invånare.

    2021 deltar tre skånska kommuner längs Kattegattsleden: Båstad, Ängelholm och Helsingborg. Kommunerna finansierar minst en deltagande konstnär vardera. Finansieringen går till konstnärsarvode och uppehälle för den deltagande konstnären.

   • Ystad konstmuseum får 50 000 kronor för ett pilotprojekt som ska sprida och utveckla Bästa Biennalen i de fem sydlänen inom Regionssamverkan Sydsverige: Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg. Genom att växla upp Bästa Biennalen både stärks och fördjupas relationerna inom Regionsamverkan Sydsverige, nya nätverk byggs och konstnärer i södra Sverige får fler arenor att verka på. Det stärker även kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan dem som arbetar med konst och barn och unga i samtliga regioner. 

    Bästa biennalens primära målgrupp är barn och unga och detta projekt kommer att leda till att fler barn och unga får ta del av Bästa Biennalens konstbiennal 2021. Bästa Biennalen kommer att projektleda konstbiennalen i hela Sydsverige och utvecklar och sprider konceptet till grannregionerna. Detta kommer att ske genom att Bästa Biennalens projektledare tar fram en planering och vägledning så de nya regionerna kan söka egne medel för att stärka upp sitt deltagande, bokar in individuella möten samt ett större informationsmöte för alla deltagande regioner. 

    Målet är att konstbiennalen under 2021 kommer ha runt 80 programpunkter i sex regioner. Efter genomförandet 2021 kommer en utvärdering att ske och en utvärderingsrapport att sammanställas.

   • Stiftelsen Konstnärernas kollektivverkstad Monumental får 30 000 kronor för att stärka samverkan mellan Skånes kollektivverkstäder och resurscentra. I Skåne finns fem konstnärsdrivna kollektivverkstäder – KKV Grafik Malmö, KKV Monumental, KKV Textiltryck Malmö, KKV Nordvästra Skåne och Mediaverkstaden Skåne – vilka är unika och centrala resurser som möjliggör professionell konstnärlig produktion. Utöver dessa finns även två verkstäder och resurscentra för konstnärlig produktion, Keramiskt Center i Höganäs och Ifö Center i Bromölla. 

    Under 2020 har ett arbete inletts för att stärka samverkan mellan kollektivverkstäder och resurscentra. Som ett led i detta arbete beviljas verkstäderna ett bidrag för att kunna göra studiebesök hos varandra. Stödet ska gå till resor, förtäring och andra omkostnader och det beviljade bidraget ska fördelas mellan verkstäderna och resurscentren.

    Studiebesöken ska äga rum under första halvan av 2021 förutsatt att det är möjligt att genomföra dem på ett smittsäkert sätt och att det inte finns några restriktioner som hindrar fysiska träffar. 

   • Malmö konsthall får 275 000 kronor för att genomföra ett skolprojekt för årskurs 9 i tio skånska kommuner. Projektet utgår från den romska konstnären Ceija Stojkas utställning på Malmö konsthall 30 januari-18 april 2021. Projektet ska öka kunskapen om folkmordet på romer under förintelsen samt om romsk kultur i allmänhet.

    Visningar av utställningen följs av workshops och samtal på konsthallen. Klasserna kommer sedan att få besök från representanter från Romska Ungdomsförbundet för att adressera frågor kring romernas historia i Sverige. Elevernas reflektioner och arbeten kommer att presenteras på det lokala biblioteket, där det också kommer att arrangeras föreläsningar för allmänheten om romsk kultur.

   • Form/Design Center får 100 000 kronor för att genomföra en strategisk kommunikationssatsning i form av bland annat en film som ska belysa och stärka Form/Design Centers roll som nationell nod och mötesplats inom ramverket Gestaltad livsmiljö.

    Gestaltad livsmiljö har fokus på hur arkitektur, design och form på olika sätt formar samhället och invånarens vardag. Området är viktigt för att stärka demokratin och för att möta samhällets utmaningar. Med perspektivet gestaltad livsmiljö följer en helhetssyn på formandet av livsmiljön. I denna ses arkitektur, design och form som ett sammanhållet område. Med detta ramverk som grund, är det människan och människans behov som blir utgångspunkt för hur livsmiljön utformas.
    Den strategiska kommunikationssatsningen ska även öka förståelsen för hur arkitektur, design och konsthantverk kan vara en central tillgång för en hållbar samhällsutveckling.

   • Sveriges Konstföreningar får 10 000 kronor för att arrangera konferensen ”Mellan det fria och det institutionella” i maj 2020 i Malmö. Syftet med konferensen är att under två dagar tillsammans med deltagarna undersöka vad stärkt samverkan mellan kommuner, deras institutioner och civilsamhällets aktörer skulle kunna betyda för kulturområdet och samhället. Konferensen sker i samverkan med Söderslätts konstförening, Sensus, Malmö Live och/eller Trelleborgs kommun. Frågeställningar som lyfts under konferensen är

    • Hur bygger vi en ökad samverkan mellan det fria kulturlivet och landets kommuner och dess kulturinstitutioner?
    • Hur kan vi tillsammans skapa en attitydförändring gentemot konsten och kulturen i en kommun eller ett visst område?
    • Hur gör vi konsten och kulturen mer inkluderande och relevant?

    Konferensen är även ett sätt för att gemensamt med deltagarna undersöka hur befintliga strukturer ser ut, för att göra det möjligt att förändra arbetssätt och "vanor" för att skapa nya och mer hållbara metoder för samverkan mellan det fria och det institutionella konstlivet.

   • Ängelholms kommun får 60 000 kronor till projektet ”(X) Sites Ängelholm – lokalsamhällets involvering i ett internationellt projekt”. Projektet ska förstärka lokalsamhällets perspektiv i konstprojektet (X) Sites genom att utveckla ett fördjupat samarbete mellan Skäldervikens byalag, Ängelholms näringsliv och Konstnärscentrum Väst och Syd. Denna samverkan ger synergier även med näringsliv och turism inom kommunen.

    Konstprojektet (X) Sites, som drivs av konstnärsorganisationen Konstnärscentrum Väst, är ett pilotprojekt som ska etablera en plattform för Land art längs med cykelleden Kattegattleden. (X) Sites bygger på ett undersökande av platser längs med leden, med fokus på konstens egenskaper att spegla, förstärka och utveckla landskapet.

    Under (X) Sites pilotår 2017, 2018 och 2019 har olika aktiviteter genomförts för att främja (X) Sites fortsatta utveckling och framtida återkommande utställningar längs Kattegattleden. Projektet har synliggjort ett interregionalt samarbete mellan Skåne och Halland samt lokalsamhällets perspektiv.

    Dessa samlade erfarenheter vill Ängelholms kommun ta vara på. De ska fungera som inspiration till och stöd för de andra berörda skånska kommunerna, och underlätta och inspirera deras deltagande längre fram.

    Målgruppen är konst-, natur- och lokalhistoriskt intresserade Skäldervikenbor, som kan få inspiration till konstnärligt skapande, men projektet har också ett syfte att väcka kunskap om platsers egenskaper som värdefulla för vår identitet och våra liv även i ett vidare perspektiv.

   • Ifö Center får 200 000 kronor till projektledning av en fördjupad undersökning av hur en långsiktig finansiering av verksamheten kan säkras. Med stödet ska Ifö Center utforska vilka möjligheter som finns att fortsatt driva och utveckla Ifö Center genom såväl offentligt som privat och ideellt stöd. Bidraget omfattar stöd till projektledning samt omkostnader i samband med utredningen vilket även innefattar möten och resor.

    En grundbult i Ifö Centers verksamhet är att öppna upp delar av historiska Ifö-verken för både kulturverksamhet och turism och dess tvärsektoriella verksamhet består av ett viktigt resurscenter både för konst och konstproduktion och för publik och kommuninvånare. Verksamheten har genom åren utvecklats till en viktig arbets- och mötesplats för både professionen och för lokalsamhället, genom aktiviteter som direkt involverar kommunens invånare.

    Bakgrund

    Ifö Center är ett tvärsektoriellt resurscentra för bild-och formkonst som verkar lokalt, regionalt och internationellt. Ifö Center förfogar över exceptionellt stora och unika lokaler inne på anrika Ifö-verken i Bromölla kommun, i nordöstra Skåne och är en viktig del av infrastrukturen för bild-och formkonst i regionen. Verksamheten, som i dagsläget inrymmer kollektivverkstäder och ateljéplatser för professionella bild-och formkonstnärer erbjuder unik tillgång till stora lokaler i det centralt belägna fabriksområdet i Bromölla.

    Utöver lokaler och verkstäder erbjuder Ifö center residensprogram för professionella konstnärer från Sverige och andra länder. Ifö Center har även en publik verksamhet med kursverksamhet, guidade visningar, utställningar och ett växande utomhusgalleri med gatukonst av internationella konstnärer.

    Ifö Center har utvecklats och drivs i dagsläget med stöd från Region Skåne, Bromölla kommun, Sparbanksstiftelsen, EU (Leader Skånes Ess) samt genom stöd från medlemmar, ideella krafter och från näringslivet genom sponsoravtal till exempel med pappersbruket Nymölla. Bakom Ifö Center finns två ideella föreningar som tillsammans har cirka 200 medlemmar. Föreningarna står bakom Iför Center samt Ifö Center Konsthall.

   • Wanås konst får 200 000 kronor för att tillsammans med fem kommuner i nordöstra Skåne fortsätta det projektet Skåneleden konst som är Region Skånes satsning på konst längs Skåneleden. Projektet ska göra det möjligt för vandrare att uppleva internationell samtida konst skapad för utvalda platser i Skåne. Kommunerna i nordöstra Skåne - Östra Göinge, Bromölla, Kristianstad, Osby och Hässleholm ingår i den initiala fasen och samtliga kommuner bidrar med olika former av resurser.

    Hälften av det regionala stödet är riktat till projektledning av projektet, hälften är ett direkt stöd till de medverkande kommunerna. Modeller för samverkan och produktion har skisserats fram och ska provas under sommar/höst 2019. Det inkluderar även idéer och förslag om att dels knyta befintliga kulturbesöksmål till Skåneleden men också att eventuellt bygga ut Skåneleden så att dessa besöksmål kan ingå i projektet.

    Wanås konst ligger i Östra Göinge kommun, där Skåneleden startade för fyrtio år sedan. Wanås konst är en av de internationellt mest kända skulpturparkerna och har gedigen erfarenhet av att uppföra konstverk av mycket hög kvalitet, i utomhusmiljö.

   • Ystads konstmuseum får 150 000 kronor för att dels stärka stödet för befintliga deltagande professionella konstnärer under 2019, dels för att göra det möjligt att öka antalet konstnärer i festivalen 2019. Bidraget ska även stärka den regionala spridningen och bidra till att fler kommuner och aktörer i Skåne kan samverka med professionella konstnärer inom ramen för Bästa Biennalen. Förstärkningen har ett särskilt fokus på mindre kommuner och aktörer utanför storstadsområdena i Skåne.

    En viss del av bidraget kan även användas för utbildning och kompetensutveckling för professionella konstnärer inom Bästa Biennalen.

    Bakgrund

    Bästa biennalen är en regional konstbiennal som arrangeras vart annat år på över femtio platser i hela Skåne under höstlovet. Ystads konstmuseum är huvudman för biennalen.

    www.bastabiennalen.se

   • Moderna Museet Malmö får 50 000 kronor för programaktiviteter i samband med utställningen Sensing Nature From Within som ska visas under perioden 28 september 2019 - 15 mars 2020. Utställningen handlar om människans förhållande till naturen. Utställningen vill rikta särskilt fokus mot sökandet som nu växer sig starkt på många håll i världen, efter ett mer solidariskt och livsbejakande sätt att leva och förstå världen.

    Sensing Nature From Within kommer att bestå av en visuellt stark och internationell konstutställning samt ett gediget program med föreläsningar, läsecirklar, performance och poesi.

   • Film i Skåne får 200 000 kronor till den nationella satsningen Talent to watch som påbörjas under 2021. Projektet ska identifiera nya filmare och ge dem möjlighet att utvecklas och höras. Målet är att lyfta filmare som ännu inte hittat till eller blivit en del av filmens ekosystem. Filmskapare som kanske har gjort film på fritiden för andra plattformar och som har fyllt 19 år. Film i Skåne har under en längre tid arbetat målinriktat med talangutveckling inom regi- och producentyrket. I programmet Talent to watch tar Film i Skåne med sig erfarenheter och kunskaper från utvecklingsprogram som Pure fiction, Producing people och Manusrummet. Programmet är också en del av regionsamverkan sydsverige och samtliga sex regioner finns med och kommer att vara delaktiga i varandras program.

    Talent to watch består av två steg där steg ett har fokus på kortfilm. Där har samtliga regionala filmverksamheter i Sverige möjlighet att delta. Film i Skåne har i egenskap av regionalt produktionscentra möjlighet att delta även i steg två som har fokus på långfilm. Stödet från Region Skåne ska förstärka lärande och coachande insatser och riktar sig till programmet långfilm. Arbetet kommer att göras i samverkan med bland andra Centrum för dramatik och BoostHBG.

   • Game Habitat får 40 000 kronor för att under 2021 arrangera spelkunnighetsdagen och/eller liknande mötesplatser. Ett av Game Habitats uppdrag är att lyfta fram digitala spel som en konst­ och kulturform och inför 2020 fick verksamheten också i uppdrag att stödja utvecklingen av spelpedagogisk verksamhet. Samtidigt har Game Habitat under 2019-2020 i projektet Ökad spelkunnighet och spelpedagogik för barn och unga gjort en kartläggning av den organiserade spelverksamheten i Skåne och undersökt behovet av pedagogisk verksamhet och ökad spelkunnighet hos verksamheter riktade till barn och unga.

    Som en del av projektet arrangerades Spelkunnighetsdagen, om spel, spelande och spelkultur ur många olika perspektiv. Målgrupp var vuxna som möter barn och unga i sitt yrke eller arbetar för barn och unga.

   • BUFF Filmfestival får 220 000 kronor för att undersöka möjligheten att utveckla BUFF:s professionella arbete kring visning och spridning av film riktad till en ung publik. Målet är att fler barn och unga ska få möjlighet att ta del av utvalda filmer som annars bara kan ses under BUFF filmfestival en vecka i mars. Förfrågningar om att visa filmer på andra orter inom skolbioverksamhet och inom fritidsverksamhet har ökat. En inriktning kommer att vara film för mindre barn.

    Distributionsverksamhet är idag en del av verksamheten och BUFF har ett mindre antal kort- och långfilmer för distribution. Med den här insatsen vill BUFF se över möjligheten att utveckla den delen av verksamheten. Med fler visningsmöjligheter som exempelvis via strömmande plattformar ges möjligheter att nå barn och unga i nya sammanhang.

    Att utveckla distributionen är också ett sätt att utveckla och stärka organisationen. BUFF distribution avser att se över möjligheten att utveckla sin distribution i samarbete med andra verksamheter inom visningsområdet.

   • Film i Skåne får 300 000 kronor för att stärka arbetet inom CineSkåne, ett samlat paraply för olika insatser och lokala aktörer i Skåne som arbetar med visning, spridning och publik. I fokus är samarbetet mellan kommun och biograf/annan visningslokal/arrangör. Det övergripande målet är att stärka filmens roll i det lokala kulturlivet, bredda filmutbudet, öka invånarnas tillgång till film oavsett var i Skåne man är bosatt, samt uppmuntra till nya samarbeten och nya visningsformer.

    Från 2019 har Film i Skåne återupptagit en tjänst som visning- och spridningskonsulent som arbetar för och med nätverket men också med andra visningsrelaterade frågor. Under 2019 har CineSkåne knutit till sig många aktörer och ser goda möjligheter att utvecklas framöver.

    Genom bidraget får Film i Skåne och visningsnätverket ytterligare möjligheter att genomföra kompetensutveckling inom filmförmedling och arrangörskap, utgöra en plattform för regional spridning av film från skånska aktörer, samt förstärka lokala visningssatsningar i ett uppstartsskede.

   • Barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF får 300 000 kronor till projektet ”Filmplatser med och för barn och unga i hela Skåne”. Projektet ger BUFF möjligheter till ett större utbyte med kommuner i Skåne. Både som ett sätt att utveckla festivalen och kommunala verksamheter. Genom kontakt med fler ungdomar från olika platser i Skåne kan BUFF växa som organisation och genom inspel från unga bli mer relevanta för sin publik. BUFF ser gärna att fler skolor från hela Skåne besöker festivalen i mars.

    Inom ramen för satsningen på Filmplatser vill BUFF genomföra “BUFF i Sverige” i minst 5 kommuner i Skåne samt utifrån förutsättningar och sammanhang medverka till filmklubbar eller annan filmverksamhet med och för unga på fler platser i Skåne.

    Ett uttalat mål är att nå ut med festivalfilmer i fler kommuner än Malmö och i detta sammanhang erbjuda kompetens inom visning av film för en ung publik och filmpedagogiska samtal och diskussioner. Filmplatser för och med unga kommer att genomföras i samarbete med Film i Skåne, nätverket CineSkåne och kommunala aktörer.

   • Skånes Dansteater får 641 000 kronor i bidrag som medfinansiering till år två i det 4-åriga projektet "Europe Beyond Access". Det är ett samarbetsprojekt mellan Skånes Dansteater, British Council i Storbritannien, Kampnagel i Tyskland, Onassis Cultural Center i Grekland, Holland Dance Festival i Nederländerna, Oriente Occidental i Italien samt Per.Art i Serbien finansierat av EU-medel inom ramen för Kreativa Europa.

    Syftet med projektet är att ge fler europeiska danskonstnärer med olika funktionsförmågor en möjlighet att utvecklas inom dans och koreografi och att lyfta den inkluderande scenkonstens betydelse för dansens utveckling. Projektet har flera olika dimensioner och handlar om såväl ett konstnärligt utvecklingsarbete för de yrkesverksamma konstnärerna som ett aktivt publikarbete.

    Under året kommer Skånes Dansteater inom projektets ram bland annat att ta fram ett nytt verk, en duett, som kommer att ingå som en av fyra delar i den gemensamma föreställningen Mixed Doubles. Premiären äger rum i Den Haag, Nederländerna i början av februari 2020. Den kommer sedan att spelas vid flera andra tillfällen i Europa under året.

    I november 2020 arrangerar Skånes Dansteater festivalen Dansfunk 3.0. Förutom att presentera olika nationella och internationella gästspel innehåller festivalen en konferens samt en stor nätverksträff. Festivalen är även ett tillfälle då fler får möjlighet att ta del av erfarenheterna från projektet.

    Därutöver omfattar projektet olika konstnärliga labb, residens, mentorprogram, kompetensutvecklingsinsatser samt ett kontinuerligt arbete med publikutveckling.

   • Skånes Dansteater får 200 000 kronor som medfinansiering för deltagande i det EU-finansierade projektet "Europe Beyond Access". Det är ett fyraårigt (2018-2022) samarbetsprojekt mellan Skånes Dansteater, British Council i Storbritannien, Kampnagel i Tyskland, Onassis Cultural center i Grekland, Holland Dance Festival i Nederländerna, Oriente Occidental i Italien samt Per.Art i Serbien.

    Syftet med projektet är att ge fler europeiska danskonstnärer med och utan funktionsvariationer en möjlighet att utvecklas inom dans och koreografi och att lyfta den inkluderande scenkonstens betydelse för dansens utveckling. Skånes Dansteater har under många år arbetat med att inkludera en mångfald av olika kroppar på scen. Genom att delta i projektet Europe Beyond Access skapas möjligheter att utveckla och fördjupa det arbetet.

  • Kompetenscentrum för primärvården i Region Skåne får 200 000 kronor i verksamhetsmedel för 2021 kopplat till en gemensam tjänst inom området kultur och hälsa som kulturnämnden och hälso-och sjukvårdsnämnden finansierar sedan januari 2019. Tjänsten är placerad vid Kompetenscentrum för primärvård (KCP). Medlen ska användas till konst­ och kulturaktiviteter i samband med kultur och hälsa-projekt inom primärvår­den samt till kostnader rörande forskningstidskriften Nordic Journal of Arts, Culture and Health.

  • Föreningen Shared Reading Skåne får 50 000 kronor för att skapa en tillgänglig och välfungerande digital informations- och mötesplats för utbildade läsledare regionalt. Den digitala plattformen ska också fungera som ett skyltfönster för spridande av information och kunskap om Shared Reading till en vidare krets både regionalt och nationellt. Föreningen Shared Reading Skåne vill nå ut till både allmänhet och till olika typer av verksamheter och institutioner för framtida samarbeten.

   Shared Reading-metodiken blir allt mera etablerad i Sverige som en socialt förankrad litteratur- och läsfrämjande metod. I Skåne finns mer än 75 läsledare, vilka till professionen ofta är bibliotekarier, lärare inom folkbildningsområdet, litteraturvetare etcetera. Ur denna grupp läsledare har det nu bildats en förening, Föreningen Shared Reading Skåne (FSRS), som vill arbeta ideellt och utveckla och sprida metoden i Skåne.

  • Kompetenscentrum för primärvård får 100 000 kronor för att under hösten 2019 inleda ett Kultur på recept-projekt för att prova samarbetsmöjligheter med ett antal kulturaktörer i Malmö. Detta första delprojekt kommer att involvera minst 35 patienter från vårdcentralerna Granen och Eden. Projektet är en förberedelse inför ett större forskningsprojekt som planeras starta under 2020. Exempel på insatser för delprojektet under hösten är: seminarier för alla aktörer i projektet och halvtidsanställning av en koordinator. Bidraget kommer också användas för att betala ersättning till de medverkande kulturaktörerna.

   • Skånes Hemslöjdsförbund får 50 000 kronor som en tillfällig förstärkning för att avsluta arbetet med att göra Stiftelsen Skånes Hemslöjds arkiv tillgängligt för fler. Hemslöjden i Skåne ska utvecklas till ett nationellt kunskapscentrum för slöjd och hantverk; studier och lärande inom området. Hemslöjden i Skåne har arbetat aktivt med digitalisering av samlingarna vilket är en del i arbetet med det nationella kunskapscentret. Arbetet har bekostats av Region Skåne och staten gemensamt.

    Under våren 2021 flyttades Stiftelsen Skånes Hemslöjds samling till Hemslöjdens lokaler vilket gör det till ett av landets med betydande hemslöjdsarkiv. Syftet är att göra materialet tillgängligt för kursdeltagare och olika grupper samt att knyta samarbete med utbildningar på olika nivåer exempelvis inom konstvetenskap etnologi, ide- och lärdomshistoria, designutbildning, textilvetenskap och modehistoria. Men också förbereda utbildningar på till exempel folkhögskolor och andra utbildningar kring slöjd och hantverk. En person kommer att gå igenom samlingen och lägga grunden för ett professionellt arkivsystem.

   • Skånes Hembygdsförbund får 50 000 kronor till ett vidare samarbete med Tourism in Skane om platsutveckling i Skåne sker genom metoden "Hållbar platsutveckling ". Begrepp som används för en långsiktig och bred samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer på en plats. I detta projekt ingår även ideella organisationer och föreningar, något som stärker den lokala förankringen.

    Skånes hembygdsförbund driver verksamhet och projekt för att stötta sina 105 medlemsföreningar i frågor som rör utveckling, tillgänglighet, bevarande och förmedling av kulturarv. En stor del av verksamheten är kopplad till platser i länet av natur- och kulturhistoriskt värde och intresse. Dessa har, under ett normalt år, cirka 750 000 besökare som består av ortsbor, tillresta turister, sommarboende och i viss mån även turister från andra länder.

    Hembygdsföreningarna vill ha fler besökare till sina besöksmål och arrangemang, både ortsbor och tillresta turister. I nuläget saknas en strategi och arbetsmodell för hur arbetet ska utvecklas och hur föreningarna ska nå sitt mål.

    I projektet kommer ett urval av 5-7 medlemsföreningarna i Skånes hembygdsförbund erbjuds att delta under 2021. I samarbetet ingår Tourism in Skane, medlemsföreningar i Skånes hembygdsförbund och entreprenörer i besöksnäringen. Intresset hos näringslivs-och turismansvariga undersöks i berörda kommuner. Skånes hembygdsförbund och Tourism in Skane bidrar med arbetstid.

   • Skånes Arkivförbund får 250 000 kronor till år 2 i det treåriga samarbetsprojektet mellan Skånes Arkivförbund (projektägare), Regionmuseet Skåne, Trelleborgs museum och Skånes hembygdsförbund. Det första året har ägnats åt metodutveckling och åt att skapa kontakt mellan skolor och kulturaktörer. Utifrån de kontakter som tagits med skolor och lokala kulturaktörer under år 1 prövas identifierade metoder och arbetssätt under år 2. Arbetet sker i nära samverkan med elever, lärare och lokala kulturaktörer genom ett fortlöpande utvärderingsarbete, och fokus ligger på att finna och paketera lösningar som kan spridas till andra kommuner under projektets år 3.

    Projektet kommer under år 2 att fokusera på tre kommuner- Skurup, Höör och Osby - men även andra kommuner kan komma att bli aktuella för mindre pilotstudier. Den lokala platsen och landskapet är centrala för projektet, och under år 2 skapar projektpartnerna fortbildningsfilmer riktade till lärare och lokala kulturarvsaktörer där de inspirerar och visar hur platsen kan användas i undervisningen. Filmerna produceras av professionella filmskapare och tillsammans med andra regionala kulturaktörer som bedriver uppsökande verksamhet.

    Under år 2 vill projektgruppen också undersöka vilka av redan existerande digitala plattformar som kan användas för att skapa ett paketerat pedagogiskt material för skolorna. De lokala kulturaktörernas samlingar och berättelser kan på så vis också lyftas fram, till exempel genom att hembygdsföreningars material paketeras och presenteras digitalt. I samband med detta planeras fortbildningsinsatser kring pedagogiskt tilltal, paketering och läroplanen. Följeforskare från Malmö universitet och medarbetare på Riksantikvarieämbetet ingår i projektgruppen.

   • Klostret i Ystad får 20 000 kronor för att tillsammans med Glimmingehus och Österlens museum arrangera 2020-års verksamhetsdagar för det kulturpedagogiska nätverket (KPN) i Skåne. Verksamhetsdagarna genomförs den 19-20 augusti med cirka 40 deltagare. Huvudsyftet med de årligen återkommande verksamhetsdagarna för KPN är kunskapsdelning och lärande av varandra, men de lägger också grunden till ökad samverkan. Målgruppen för arrangemanget är kulturpedagoger i Skåne.

   • Föreningen M: brane får 80 000 kronor för att arrangera en årligen återkommande internationell konferens som ska äga rum i Malmö den 10-12 mars 2020. Under konferensdagarna förväntas närmare 200 professionella aktörer inom den audiovisuella industrin att delta. M: branes syfte är att fortsätta utveckla en internationell inspirerande och kreativ mötesplats för målgruppen som vill stärka och utveckla innehåll för barn och unga inom den audiovisuella industrin. De många och olika projekt som kommer att exponeras under konferensen avser de flesta visningsformat och genrer, det vill säga TV-serier, långfilm, interaktiva plattformar, vertual reality, immersivt berättande för utställningar.

    Fokusland för 2020 års konferens är Kanada. Där har man bland annat insett betydelsen av att ha en interaktiv idé kring de filmprojekt som får stöd och samverkar med Canada Media Fund och The Shaw Rocket Foundation i Calgary.

    Under konferensen kommer bland andra Danska Filminstitutet att delta som sedan tidigare har givande samarbeten med kanadensiska producenter.

   • Landskrona museum får 75 000 kronor för att arrangera konferensen MUSUND 25-26 september 2019. MUSUND-konferensen har genomförts varje år sedan år 2000 och vänder sig till museipersonal och andra verksamma i kulturarvssektorn och andra intresserade på båda sidor av Öresund.

    Årets tema är "Analoga utmaningar i en digital era". Föredragshållarna kommer från både forskning och museipraktik från Danmark och Sverige. Konferensen kommer att hållas på Landskrona teater och Landskrona museum inklusive ett studiebesök på Ven.

   • Centrum för Dramatik får 140 000 kronor för att fortsätta pilotprojektet som ägde rum 2020 ”Manuscoach -en nyckel till stärkt manusutveckling”. Centrum för Dramatik och Film i Skåne genomför ett manuscoachprogram för skånska manusförfattare och filmskapare med pågående manusprojekt i utveckling. Under 2021 kommer nya manusförfattare med långa spelfilmsprojekt att få stöd av professionella och väletablerade manuscoacher och dramaturger. Målet är att utveckla den konstnärliga kvaliteten i nya spelfilmsprojekt och att fler originalmanus och filmprojekt ska realiseras i regionen och nå en publik.

    Målet är att fyra filmskapare och manuscoacher arbetar tillsammans i projektet.

   • Estrad Skåne/Skillinge Seriefestival får 140 000 kronor för att arrangera Skillinge seriefestival som äger rum under tre dagar i september 2021. Syftet med projektet är att fånga upp och vidareutveckla den svenska tecknade serien, utveckla synergieffekterna och samverkan med närliggande konstformer och den akademiska världen. Målsättningen med festivalen är att på ett nytt sätt utveckla korsbefruktningen av seriemediet mellan scenkonst, forskning, film, dataspel, scenkonst och undervisning.

    Skillinge Seriefestival har arrangerats tre år i rad och utkristalliserats som ett viktigt och inspirerande publik- och branschevenemang för serietecknare, pedagoger och forskare. Festivalen äger rum på Skillinge Teater som erbjuder flera olika scener och konferensmöjligheter. Till festivalen inbjuds unga debuterande, likväl som äldre etablerade serietecknare samt redaktörer, forskare, journalister, kritiker, översättare till möten med varandra och sist men inte minst en serie-och konstintresserad allmänhet.

    Festivalen samverkar med Malmö universitet K3, Serieskolan, Seriefrämjandet med flera aktörer inom den regionala, nationella och nordiska arenan för seriekonst.

   • Centrum för Dramatik får 55 000 kronor för att i samverkan med Film i Skåne genom att stärka tvärprofessionella relationer inom litteratur- och filmområdet. Manuscoach - en nyckel till stärkt manusutveckling är ett projekt som uppstått från de behov av nya starka berättelser som finns inom litteratur- och filmområdet. Det baseras på de erfarenheter som gjordes utifrån det regionala samverkansprojektet Manusutveckling i Syd och Väst.

    Projektet består av att ett antal etablerade manusförfattare kommer att manuscoacha en regissör som har ett långt spelfilmsprojekt i utveckling och som har behov av att utveckla sin manuskompetens för att stärka sitt spelfilmsprojekt. Regissör och manusförfattare kommer gemensamt att göra konstnärliga val utifrån filmmanuset.

   • Lunds kommun får 170 000 kronor för att genomföra en litteraturfestivalen Novellfest 2020 den 12-13 september. Festivalen ska sätta fokus på novellen som konstart. Novellförfattare från främst Norden ska medverka på plats eller via digitala kanaler. Novellfest 2020 kommer att genomföras i flera steg, förutom festivalen i september, ska de arrangera en rad workshops i novellskrivande runt om i Skåne under våren 2020, som en förberedelse till Novellfests novelltävling. Novellfest kommer även bjuda på författarframträdanden av medverkande författare i olika kommuner i Skåne inför festivalen. Om Covid-19 skapar konsekvenser för arrangörer, författare och andra aktörer att medverka på plats kommer digitala möjligheter att anordnas så långt det är möjligt. Novellfest 2020 är en samverkan mellan den ideella föreningen Litteraturhus Lund, Lunds kommun, Stadsbiblioteket i Lund samt Skissernas museum. I övrigt samverkar projektansvariga med en mängd olika aktörer såsom kommuner, förlag, Författarcentrum Syd med flera.

   • Föreningen Hedlandet får 310 000 kronor för att utveckla ett internationellt litterärt residens på Revingehed i Lunds kommun. 

    Projektet är ett resultat av den förstudie som gjordes under 2018-2019 i dialog med Lunds kommun som handlade om att undersöka behoven av och förutsättningarna för ett internationellt residens för författare, dramatiker och librettister. Förstudien visade att ett internationellt residens för gestaltat berättande inom litteratur, film och scenkonst skulle kunna få stor betydelse för regionala, nationella och internationella utövare.

    I en första fas ska föreningen Hedlandet inleda en etablering av en residensverksamhet som ska ha möjlighet att ta emot professionella utövare under hela året. Utövarna ska under sin residensvistelse kunna arbeta med och utveckla sina konstnärliga projekt, verka tvärkonstnärligt och knyta nya kontakter för samverkan samt ha möjlighet att sprida sin konstnärliga verksamhet och möta sin publik.

    Projektet kommer att samverka med universitet och högskolor för att tillföra akademisk kunskap och ett forskningsperspektiv på utövarnas konstnärliga verksamhet. Residenset bidrar till att stärka och bredda utövarnas förutsättningar att livnära sig på sitt konstnärskap genom tillgång till kompetensutveckling, vistelsestipendier samt strukturer för samverkan och nätverk.

    Region Skåne och Lunds kommun har ett samverkansavtal i syfte att utveckla Lund som en litterär nod i Skåne/Sverige. Hedlandet är en naturlig utvecklingsinsats inom området.

   • Estrad Skåne får 240 000 kronor för att i samverkan med Malmö universitet, Skillinge Teater, Serieskolan i Malmö och Seriefrämjandet med flera arrangera Skillinge Seriefestival i augusti 2020.

    Seriefestivalen ska fånga upp och vidareutveckla den svenska tecknade serien, utveckla synergieffekterna och samverkan med närliggande konstformer och den akademiska världen. Målet är att på ett nytt sätt utveckla korsbefruktningen av seriemediet mellan scenkonst, forskning, film, dataspel, scenkonst och undervisning och därmed också erbjuda ett kvalitativt och konstnärligt spetsutbud utanför de urbana miljöerna.

    Skillinge Seriefestival arrangerar ett femtontal scensamtal och konferenser där besökarna får möta flera av de svenska aktuella serietecknarna. I programmet ingår även en bokmässa med samtliga serieförlag i Sveriges utgivning samt utställning med originalserier och affischer av gästande serietecknare. Målgruppen för projektet är serietecknare, akademiker, konstnärer, journalister, pedagoger, elever, bibliotekarier samt en serie- och konstintresserad allmänhet.

   • Kerstin Önnebo enskild firma får 80 000 kronor för att arrangera skrivardagar i samverkan med lokala bibliotek i Skåne. En Skrivardag består av eget skrivande, workshops, övningar, föreläsningar och uppläsningar. På större bibliotek, somt till exempel Lunds stadsbibliotek kommer det även bli en poddinspelning, ett så kallat Poddkalas inför publik. I poddinspelningen medverkar både deltagare från Skrivardagen och elever och studenter från skrivarutbildningarna i Skåne. Projektet stöder nya talanger i deras skrivprocesser. Arrangemanget är öppet för både unga och vuxna.

   • Lunds kommun får 100 000 kronor för att tillsammans med Litteraturhus Lund skapa en kommunsamverkan kring att etablera och sprida Novellfest till andra kommuner i Skåne. Novellfest är en litteraturfestival som sätter fokus på novellen som konstform. Lunds kommun och Litteraturhus Lund ska ta fram en kommunal samverkansplattform kring Novellfesten och målet är att cirka 8-10 kommuner ska ingå. Plattformen, som ska bestå av konstnärliga, litteraturfrämjande och kommunala nätverk, är en del i samverkansavtalet ”Lund som litterär nod” som Region Skåne har tecknat med Lunds kommun.

    Med utgångspunkt i Novellfest 2020 i Lund kommer festivalen att spridas och genomföras i berörda kommuner. Festivalen ska anpassas till lokala förutsättningar i respektive kommun för att ta tillvara och stärka de litterära resurser som finns och för att kunna nå en bredare målgrupp och publik.

   • Författarcentrum Syd får 100 000 kronor för att arrangera Litterärt Sommarmöte 2020. Sommarmötet förenar verksamma författare, skrivintresserade och blivande författare över regiongränserna i södra Sverige, det vill säga Skåne, Kronoberg, Blekinge, Jönköping och Kalmar län. Genom att skapa en attraktiv mötesplats för litteraturskapare i Sydsverige ökar Författarcentrum Syd möjligheten för dessa regioners författare att utvecklas litterärt i sitt skrivande. Sommarmötet behandlar teman som Författaridentitet och Skapandeprocesser.
    Huvudmålgruppen för mötet är föreningens medlemmar samt skrivintresserade från folkhögskolor och andra kvalificerade litterära utbildningar. Utövare som i framtiden kan ingå i Författarcentrums litterära professionella sammanhang. Temat för 2020 blir Kreativ rörelse. Sommarmötet kommer att äga rum i Nordvästra Skåne och programmet kommer att inspireras av den lokalhistoria och natur som finns i delregionen.

   • Malmö universitet, institutionen för Konst, Kultur och Kommunikation, får 300 000 kronor för att under två år bygga upp ”SerieLab på MaU”. Det ska bli en plattform för samverkan mellan aktörer på den skånska seriescenen.

    Tanken är att det ska vara en plattform för möten mellan yrkesverksamma serieskapare, forskare, studenter och externa intressenter för att främja konstnärligt utvecklingsarbete, forskning och att koppla regionens seriekultur till en internationell kontext.

    Inom ramen för projektet SerieLab på MaU kommer 1-2 större samverkansprojekt att äga rum. Det kan handla om ett möte mellan seniorer och serieskapare under temat berättelser från förr, samverkan med de regionala aktörerna på filmområdet eller att ge ett forskningsperspektiv på fanzines och dess utövare som ett uttryck för deltagarkultur.

    Dessutom planeras kontinuerliga workshops, seminarier, föreläsningar och annan kompetensutveckling, tidsbegränsade residensanställningar av serieskapare på Malmö universitet och olika publika aktiviteter i Malmö med fler platser i regionen.

   • Folkets hörna får 310 000 kronor för att driva ett projekt som ska stärka talangutvecklingen på litteraturområdet i Skåne.

    Projektet består av två delar. ”Arbete pågår” är ett koncept för litteratursamtal där oetablerade författare tillsammans med redan publicerade författare får en möjlighet att låta sina texter möta och få respons av en publik under en pågående skrivprocess. De litterära mötena har hittills ägt rum i Malmö, men från hösten 2019 kommer ”Arbete pågår” att arrangeras i Lund i samverkan med Skissernas Museum.

    Den andra delen i Folkets hörnas projekt heter ”Närodlat”. Det handlar om att skapa en mobil litterär scen för texter under arbete som kan resa runt i hela Skåne för att presentera lokala författarskap för en lokal publik. Den delen av projektet genomförs i nära samarbete med folkbiblioteken i de kommuner som besöks.

    Folkets hörna kommer inom ramen för projektet även att upprätta en digital mötesplats för utövare där ett pågående samtal kring den litterära skapandeprocessen kan föras.

   • Kristianstads kommun får 58 700 kronor för att genomföra en ettårig utbildning ”Att leda författarsamtal” för bibliotekarier i kommunen. Syftet är att bibliotekarier ska bli säkrare mer bekväma i rollen som samtalsledare/moderator i ett författarsamtal.

    Ledare för utbildningen är Kerstin Önnebo, som skapat ”Skrivarpodden” och ”Poddkalas på bibliotek”. Kerstin har många års erfarenhet av att leda författarsamtal på Bokmässan i Göteborg. De bibliotekarier som går utbildningen kommer att få testa sina nya kunskaper på inför publik på Kristianstad bokfestival 2020.

    Målet är att utveckla folkbibliotekets roll som en mötesplats för litteraturen som konstart, nå fler målgrupper till författarscenerna samt att öka delaktigheten hos publik och besökare.

   • Karavan får 80 000 kronor till ett treårigt projekt som i huvudsak finansieras av regionala utvecklingsmedel från Kulturrådet. Projektet ”Metodutveckling – cirkus i skolan” ska med cirkus som verktyg inspirera elever och personal inom skolan till att skapa en bättre lärandesituation och ett bättre välmående. Tanken är att på ett lekfullt sätt arbeta med seriösa målbilder för att främja sammanhållning, lärande, kreativitet och utveckling kring frågor om bland annat samtycke och hälsa i skolan.

    Det 3-åriga projektet består av såväl en utforskande och utformande del som en praktiskt genomförande del. Under det andra året, som denna medfinansiering omfattar, ligger fokus på att ta fram ett metodmaterial till lärare och pedagoger. Tillsammans med en referensgrupp bestående av lärare och elever arbetar Karavan såväl fysiskt som teoretiskt. Arbetet ska resultera i en metodbok med övningar som kan användas i såväl det lilla som stora formatet. Övningarna ska vara anpassningsbara för att kunna genomföras med utgångspunkt från den enskilde elevens kroppsliga och språkliga förutsättningar.

    Arbetet under år två omfattar även förberedelser inför det avslutande projektåret då Karavan planerar att genomföra något de kallar Cirkus Take Over, där de besöker olika skolor för att presentera sitt material för såväl lärare som elever.

   • Flytande Galleriet får 80 000 kronor till projektet ”En annan scenproduktion” som ska skapa och utvidga strukturer för den produktion och arrangemang av samtida danskonst som sker utanför det traditionella scenrummet. Inte minst när det gäller platsspecifika arrangemang som vanligtvis kräver ett annat produktionsflöde än scenproduktioner. Projektet finansieras i huvudsak av Kulturrådets regionala utvecklingsmedel.

    Projektidén går ut på att Flytande Galleriet är en aktör som vill bjuda in arrangörer och danskonstnärer att skapa unika projekt tillsammans utanför det traditionella scenrummet. De vill utveckla en funktion som medproducent/medarrangör som knyter samman arrangörer med danskonstnärer och publik för att öka arrangemang och utbud av platsspecifik danskonst och danskonst i alternativa rum.

   • Danscentrum Syd får 60 000 kronor för att tillsammans med Danscentrum Sverige delta i projektet ”Big Pulse Dance Alliance” som är ett samverkansprojekt mellan 12 parter från olika europeiska länder finansierat av Creative Europe. Projektet är 4-årigt och det övergripande syftet är att utveckla och stärka den samtida dansen i Europa.

    Under de fyra åren kommer de bland annat att arbeta med att ge stöd till danskonstnärer för att skapa ett bredare och mer mångfacetterat program på dansscenerna runt om i Europa, vidga danspublikens mångfald genom att hitta nya arenor för den samtida dansen samt att skapa ett levande nätverk inom branschen för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och kunskapsspridning. I mars 2022 samlas cirka 35 danskonstnärer och konstnärliga ledare från de 12 deltagande länderna i Skåne för att knyta kontakter med såväl varandra som det skånska danslivet.

   • Musikcentrum Syd får 80 000 kronor för att arrangera en tredagarsträff/konferens inom projektet Baltic Artists in Development 2.0 i Skåne hösten 2021. Projektet Baltic Artists in Development 2.0 bygger vidare på det tidigare internationella samarbetsprojektet om music management - ett utvecklingsprogram för musiker och managers - som Musikcentrum Syd genomfört tillsammans med samarbetspartners i Estland och Polen.

    Det nya projektet har fokus på pandemins påverkan på musikbranschen och syftar till att stödja och utveckla musiker och managers från Sverige, Estland, Polen och Ukraina på en förändrad marknad. Med utgångspunkt i gemensamt lärande, kunskaps- och nätverksuppbyggnad genomförs träffar i respektive land tillsammans med deltagarna (musiker, managers och projektledare), med studiebesök, workshops och föreläsningar av externa experter inom musikindustrin.

    Projektet är i huvudsak finansierat av Svenska institutet.

   • Svensk Live får 70 000 kronor för att arrangera The Helsingborg Summit, ett toppmöte som tar avstamp i den pågående covid-19-pandemin och syftar till att vid en omstart minska evenemangs­branschens klimatavtryck. Branschen kommer att göra utfästelser om åtaganden på kortare och längre sikt, i form av ett manifest. Tanken är att The Helsingborg Summit ska vara ett återkommande toppmöte för att successivt utveckla ett hållbart och klimatneutralt arbete inom evenemangsbranschen.

    The Helsingborg Summit är planerat att genomföras i Helsingborg i februari­mars 2021 och deltagare är tongivande aktörer inom evenemangsbranschen, forskare och politiker. Om det på grund av restriktioner inte är möjligt att genomföra ett fysiskt toppmöte kommer det att ställas om till ett digitalt format. Bakom projektet står Svensk Live i samarbete med Skånsk Live och med stöd av Helsingborg stad, Event in Skåne och Region Skånes kulturförvaltning.

   • Riksteatern Skåne får 80 000 kronor till projektet ”Kommunkoreograf - KOKO Skåne” som är en satsning på att lyfta fram dansen som konstform i en utvald skånsk kommun under 2021. En koreograf eller ett danskompani får i uppdrag att under ett år arbeta i en skånsk kommun för att tillsammans med kommunen och andra lokala aktörer arbeta för att presentera dans på väntade och oväntade platser, skapa möten med olika målgrupper samt på olika sätt synliggöra dansens potential.

    Riksteatern Skåne för samtal med intresserade kommuner med den uttalade målsättningen att ha allt klart för att göra en utlysning av uppdraget i december 2020. Projektet och utlysningen skräddarsys utifrån den utvalda kommunens ramar, behov, möjligheter och förutsättningar. Det slutliga beslutet om vilken koreograf eller danskompani som får uppdraget tas av kommunen. Därefter gör kommunen och koreografen/danskompaniet en gemensam planering över vilka konkreta insatser som ska genomföras under året.

    Konceptet med en kommunkoreograf har provats med stor framgång på flera andra platser i Sverige genom åren. KOKO Skåne ingår som en del i ett flerårigt interregionalt projekt i samarbete med bland annat Västra Götalandsregionen och är delfinansierat av regionala utvecklingsmedel från Kulturrådet.

   • Expressteatern får 40 000 kronor för att utveckla samarbetsprojektet Kära nån!, ett projekt som genom kultur vill skapa meningsfulla möten mellan ensamma äldre i vårdboende och barn i förskolor. Projektet som bygger på ett brett samarbete har testats i miniformat under 2019. Under 2021 vill Expressteatern i residens på utvalda vårdboende utveckla en prövad modell genom att fler särskilda vårdboenden och förskolor får ta del av projektet. Målet är att långsiktigt etablera ett stabilt samarbete mellan kulturaktörer och förvaltningar inom vård och omsorg, förskola och kultur i hela Skåne.

   • Ifö Center får 200 000 kronor för att bredda Ifö Centers residensverksamhet till att vid sidan om bildkonst och konsthantverk även omfatta dans och cirkus. Genom att samla konstnärer och kulturskapare från flera olika discipliner kan man skapa förutsättningar för det oförutsägbara att hända. I den gamla fabriksbyggnaden i Bromölla finns det utrymme för att anpassa lokaler som möter såväl dansens som cirkusens respektive specifika behov. Och i det gemensamma residensboendet kan konstnärer från olika delar av världen och olika konstområden mötas för att utbyta erfarenheter och låta sig inspireras av varandra.

    För att genomföra projektet samarbetar Ifö Center i första hand med Danscentrum Syd på danssidan och Nordisk Baltiska Cirkusnätverket (NBCN) på cirkussidan. Genom samverkansparter och referenspersoner från de olika disciplinerna får lfö Center tillgång till såväl nätverk som nödvändig kompetens om vilka förutsättningar som krävs för att det ska finnas förutsättningar för dansen och cirkusen. Danscentrum Syd bidrar även finansiellt genom att stå för material till det nödvändiga dansgolvet samt genom att kunna inkludera lfö Centers lokaler i en större residenssatsning.

    Även Bromölla kommun och den privata actionsportanläggningen Rebel Park deltar som samverkansparter i projektet. Rebel Park ställer sin trampolinhall till förfogande för gästande cirkusartister under förutsättning att de ger något tillbaka i form av workshops eller dylikt för de barn och unga som använder hallen. Bromölla kommun ger stöd till olika publika arrangemang för barn och unga kopplade till residensen.

    Inom ramen för projektet räknar man med att kunna erbjuda 10-12 konstnärer residens i lfö Centers lokaler i Bromölla. Det kommer att ske olika typer av "open call" för konstnärer där danskonstnärer och cirkusartister kan ansöka om ett residens. Danscentrum Syd har huvudansvar för utlysningen på danssidan och på cirkussidan samarbetar lfö Center med NBCN. Även nätverket Trans Europe Halles, som Ifö Center är medlemmar i, är en kanal för att sprida information om residensmöjligheterna till internationellt verksamma konstnärer.

   • Malmö ABF får 150 000 kronor för att bilda ett Communitycenter som ska driva utvecklingen av communitykultur i Skåne. Communitykultur bygger på medborgarnas delaktighet i medskapande processer. Projektet ska bygga upp en kunskaps- och metodbank, erbjuda interaktiva möten, workshops, seminarier och konferenser. Projektet har som mål att skapa ett forum för konstens professionella och lokala aktörer, communitys, för att skapa nya och fler berättelser, baserade på deltagarkultur, relevanta för fler i samhället. Idéer och metoder samt erfarenheterna från Malmö Community biennal hösten 2019 ska ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

    Målgruppen spänner över många olika aktörer och discipliner, professioner, nationaliteter, åldrar och olika communitys. Folkbildningens aktörer bildar stabilitet i projektet och säkrar den regionala spridningen. Under projekttiden genomförs sex labs/workshops för att sprida erfarenheter från både tidigare och pågående arbete. Projektet är tänkt att genomföras i Malmö, Lund, Burlöv, Landskrona och Helsingborg.

   • Bastionen får 80 000 kronor för att stärka verksamhetens grundfinansiering. Bidraget ska användas för att kunna möta behoven och efterfrågan på stöd från det fria kulturlivet i Skåne, avseende lokaler, teknik, publikarbete och marknadsföring. Bastionen är en gästspelsscen i Malmö och en viktig plattform för den fria scenkonsten. Scenkonstaktörer inom teater, dans, musik och cirkus har möjlighet att arbeta fram sina föreställningar eller boka in sig under kortare perioder på Bastionen. Det finns också ett fåtal kontorsplatser att hyra samt en mindre repetitionssal.

   • Kulturföreningen Inkonst får 100 000 kronor till residensverksamheten under hösten 2020. Projektet innebär att Inkonst genom ett Open Call erbjuder aktörer inom scenkonsten att ansöka om att få bli en del av kommande programverksamhet på Inkonst. De utvalda akterna får del av husets infrastruktur (marknadsföring, biljettsystem, expertis med mera), lokaler och teknik, samt tillgång till lokalerna längre än bara speltillfället. Det vill säga en residensperiod på mellan 1 till 3 veckor. Inkonst fick in 75 ansökningar på sitt första Open Call i januari 2020. Allt från etablerade koreografer som turnerar både nationellt och internationellt, till unga aktörer precis i början av sin karriär. Internationella, nationella och lokala akter fanns bland de sökande. Inom residenset erbjuds en ekonomisk trygghet att arbeta fram nya verk samt boende, resa och per diem.

   • Bibu AB får 250 000 kronor för att tillsammans med ASSITEJ Sverige stärka förutsättningarna för att få arrangera ASSITEJ Artistic Gathering (AAG) i samband med genomförandet av Bibu biennalen 2022 i Helsingborg. AAG är ett stort internationellt möte som genomförs varje år mellan ASSITEJ's världskongresser. ASSITEJ, Association International du Theatre pour l'Enfance et la Jeunesse, är en internationell organisation för scenkonst för barn och unga.

    Ett AAG brukar attrahera ungefär tre- till femhundra internationella scenkonstnärer. Under ett vanligt Bibu deltar mellan åttahundra och 1 000 biennaldeltagare, främst från Sverige men också från ett flertal andra länder. Att få anordna ett AAG är mycket prestigefullt. Malmö har tidigare varit värd för ASSITEJ's Världskongress som hölls 2011 i Malmö och Köpenhamn på temat ”Building bridges crossing borders”. Kongressen besöktes av cirka 16 000 personer från 57 länder.

    Processen fram till att eventuellt få arrangera ett AAG är ganska lång och består förutom av ett ansökningsförfarande av omfattande förankrings- och lobbyarbete. Bibu kommer tillsammans med ASSITEJ Sverige skicka in den slutgiltiga ansökan i februari månad och därefter presentera sin ansökan i Tokyo under världskongressen 2020, för generalförsamlingen som fattar beslut om var AAG 2022 ska förläggas. Nominering och uttagning sker i hård konkurrens med ett flertal andra länder från olika delar av världen.

    Målsättningen för AAG är att skapa ett forum för konstnärliga diskussioner och att vara en internationell mötesplats för scenkonstnärer. För Region Skåne och Helsingborg stad är det ett ypperligt tillfälle att presentera Skåne och övriga Sverige som ett scenkonstland på hög internationell nivå samt att genom innehållet i AAG ge deltagarna ny kunskap, nya metoder och nya perspektiv på scenkonsten som kommer att få bestående effekter bland annat på den skånska scenkonsten.

   • Kammarmusikförbundet får 20 000 kronor för att samla arrangörer inom jazz, folk- och världsmusik samt kammarmusik till en regional arrangörsträff i Malmö den 15-16 februari 2020. Arrangemanget anordnas av folkbildningsorganisationen Kulturens tillsammans med Svensk Jazz, Riksförbundet för Folkmusik och Dans samt Kammarmusikförbundet. Arrangemanget riktar sig till alla medlemsföreningar i Skåne, Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Hallands län, med totalt cirka 100 deltagare.

    Arrangörsträffen kommer att innehålla föreläsningar kring bland annat publikarbete, medlemsvård och sociala medier, nätverksbyggande mellan föreningar samt en konsert. Projektet har finansiering från Kulturens, Kammarmusikförbundet och regioner/länsmusikorganisationer.

   • Scesam, Enskild firma, får 50 000 kronor för att arrangera Young Dance Market som är en showcase där dansproducenter i Skåne får möjlighet att presentera föreställningar riktade till barn och unga för internationella arrangörer, inköpare eller bokare. De internationella gästerna bjuds in med stöd från Konstnärsnämnden och i samråd med bland andra Svenska Assitej och Bibu. Arrangemanget kommer även att vara öppet för lokala och regionala arrangörer och inköpare.

    Initiativet till Young Dance Market kommer från Freestyle Phanatix och Memory Wax, två etablerade och rutinerade danskompanier med ambitioner och möjligheter att spela fler föreställningar såväl lokalt och regionalt som nationellt och internationellt. Young Dance Market arrangeras i Malmö den 11-12 maj i samverkan med bland andra Riksteatern Skåne, Danscentrum Syd, Svenska Assitej, Bibu och Konstnärsnämnden.

    Detta blir andra upplagan av Young Dance Market. För att öka möjligheten att få hit internationella gäster har showcasen förlagts till dagarna före Bibu. Nytt för årets upplaga är att man initierat ett skandinaviskt samarbete och att även ett urval av grupper och aktörer från de nordiska grannländerna är inbjudna.

   • ShareMusic & Performing Arts får 250 000 kronor för projektet Residens och minilabb i Skåne. Syftet med projektet är att etablera en inkluderande musikensemble specialiserade på musikteknologi där medlemmarna bor och verkar i Skåne. På sikt ser man att en sådan ensemble skulle kunna bli en viktig resurs för regionens musikliv.

    För att skapa, bygga upp och etablera musikensemblen i Skåne vill ShareMusic arbeta med olika typer av residens och minilabb. Utifrån tidigare samarbeten förs diskussioner med Musikhögskolan i Malmö om att förlägga residens på Inter Arts Center där det bland annat kan ges utrymme för samarbete med musikhögskolans studenter. Tillsammans med Musik i Syds ensemble Musica Vitae planeras gemensamma konstnärliga labb där musikerna får möjlighet till ett gemensamt konstnärligt utvecklingsarbete.

    För att rekrytera medlemmar till den nya ensemblen kommer Share Music nätverket Musik i Skåne att engageras. Nätverket består bland annat av representanter från Musik i Syd, Furuboda, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, FOMS och föreningen Kultur och Kvalitet.

   • Helsingborgs stad får 270 000 kronor till projektet HH musiksamarbete 2020. Projektet ska vidareutveckla samarbetet mellan Helsingborgs och Helsingörs kommuner och bygga en långsiktigt hållbar samarbetsform som med hjälp av fristående aktörer (arrangörer och arrangörsnätverk) förverkliga visionen om ett centrum för svensk och dansk popmusik. Målet är att centret både ska verka som ett internationellt nav för popkonserter (med främst svenska och danska band) och fungera som en utvecklingsplattform för olika discipliner inom musikindustrin och det musikaliska skapandet. Fokus ska ligga på att arrangera och producera, samt stötta andra producenter och arrangörer av popkonserter och musikfestivaler i området.

    Vid sidan av etablering och konceptutveckling av ett systematiskt internationellt musiksamarbete över Öresund ska ett par större programaktiviteter genomföras under 2020 i form av en festival och en konferens.

   • Circus by me får 100 000 kronor till andra etappen av projektet "Det får bära eller brista". Med nycirkusen som metod lyfter projektet kvinnans historia som en del i vårt nordiska kulturarv. Med avstamp i sin egen släkthistoria och egna erfarenheter vill Rebecka Nord skapa en föreställning om kvinnans fysiska styrka ur både ett historiskt och nutida perspektiv. Utgångspunkten är det bärande som alltid legat på kvinnorna oavsett om det handlar om barn, potatissäckar, kastruller, vatten- och mjölkkannor, barnvagnar in i bilen och uppför trappor, matkassar från affären, ved och så vidare.

    Ambitionen är att berätta en viktig del av den nordiska kvinnans historia och belysa kvinnans fysiska styrka. Detta gestaltas med hjälp av kvinnliga par-akrobater som större delen av sina liv arbetat med just fysisk styrka och har som yrke att bära eller bli burna.

    I den första etappen av projektet, som beviljades utvecklingsmedel från Region Skåne under 2018, fokuserade man på ett utforskande arbete och att samla in material. I den andra etappen kommer man att fortsätta bearbetningen av materialet fram till en färdig produktion. Premiären är planerad att äga rum i mars 2020 på Landskrona Teater.

    Projektet har en stark regional förankring i bland annat Ystad, Skurup, Landskrona och Malmö. Genom att Rebecka Nord valt att flytta tillbaka och etablera sig i Skåne efter en lång internationell karriär bidrar hon genom detta projekt till att stärka nycirkusens position i regionen. Projektets ensemble består av personer från flera nordiska länder och cirkusen är som konstform gränsöverskridande till sin natur vad gäller språk, geografi, kulturell bakgrund etcetera.

   • Skånes Dansteater får 60 000 kronor som kompletterande delfinansiering av projektet "Danssamverkan Sydsverige". Under 2019-2020 ska Skånes Dansteater tillsammans med Regionteatern Blekinge Kronoberg, Rum för dans i Halland, Byteatern i Kalmar och Smålands Musik och Teater i Jönköping skapa en gemensam dansproduktion för målgruppen 9-11 år. De olika institutionerna kommer att bidra på olika sätt utifrån respektive institutions primära kompetensområde. Skånes Dansteater kommer bland annat att bidra med de fem medverkande dansarna. Tanken är att den färdiga produktionen ska turnera och spelas i de sex regioner som ingår i Regionsamverkan Sydsverige. Premiären är planerad att äga rum i Falkenberg den 29 februari 2020.

    De regionala institutionernas gemensamma produktion är ett konkret resultat av ett fördjupat samarbete inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige. Projektet bidrar även till att stärka infrastrukturen för dans. Dessutom vänder det sig till barn och unga som är en prioriterad målgrupp.

   • Riksteatern Skåne får 100 000 kronor för att genomföra den regionala delen av det nationella projektet LÄNK 2019/2020. Projektet ska stärka och inspirera unga scenkonstutövare i deras konstnärliga uttryck genom att göra den professionella scenkonstvärlden tillgänglig för dem. Initiativtagare till projektet är Riksteatern på nationell nivå och de ansvarar bland annat för beställning av nyskriven dramatik för de unga ensembler som deltar i projektet.

    På regional nivå bjuds unga ensembler från kulturskola, estetiskt gymnasium och/eller andra amatörteatergrupper in. Tillsammans väljer medlemmarna i de unga ensemblerna ut vilken pjäs de vill arbeta med. I repetitionsarbetet erbjuds ungdomarna stöd och coachning. Den 28-29 mars 2020 träffas alla deltagande ensembler till en festival i Helsingborg där de får möjlighet att presentera sina föreställningar för varandra. Under festivalen kommer de även att få chansen att reflektera över föreställningarna tillsammans, delta i olika workshops samt att få feedback på sitt arbete från pedagoger och andra personer från den professionella scenkonstvärlden.

    De unga ensemblerna kommer från Malmö, Kristianstad, Helsingborg, Lund, Båstad och Höganäs. Samarbetsparter i projektet är Helsingborgs Stadsteater, Sundsgårdens Folkhögskola, Dunkers Kulturhus och Malmö Stadsteater.

   • Skånes Dansteater får 250 000 kronor som delfinansiering för projektet Danssamverkan Sydsverige. Under 2019-2020 ska Skånes Dansteater tillsammans med Regionteatern Blekinge Kronoberg, Rum för dans i Halland, Byteatern i Kalmar och Smålands Musik och Teater i Jönköping skapa en gemensam dansproduktion för målgruppen 9-11 år. De olika institutionerna kommer att bidra på olika sätt utifrån respektive institutions primära kompetensområde. Skånes Dansteater kommer bland annat att bidra med de fem medverkande dansarna. Tanken är att den färdiga produktionen ska turnera och spelas i de sex regioner som ingår i Regionsamverkan Sydsverige. Premiären är planerad till den 29 februari 2020 i Falkenberg.

    Projektet är en del av en tidigare beslutad satsning inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige."

Verksamhetsstöd

  • Form/Design Center, 5 998 000 kronor
   Ifö Center, 1 000 000 kronor
   Keramiskt center Höganäs, 711 000 kronor
   Kivik Art Centre, 500 000 kronor
   Kollektivverkstaden Grafik Malmö, 632 000 kronor
   Kollektivverkstaden Monumental, 901 000 kronor
   Kollektivverkstaden Textiltryck Malmö, 622 000 kronor
   Konstfrämjandet Skåne, 707 000 kronor
   Konsthantverkscentrum Skåne, 875 000 kronor
   Konstnärscentrum Syd, 463 000 kronor
   Landskrona Foto, 660 000 kronor
   Lilith Performance Studio, 948 000 kronor
   Malmö Konstmuseum, 2 335 000 kronor
   Mediaverkstaden Skåne, 641 000 kronor
   Moderna Museet Malmö, 4 333 000 kronor
   Signal - Center för samtidskonst, 559 000 kronor
   Skånes konstförening, 418 000 kronor
   Wanås konst, 2 800 000 kronor
   Ystads konstmuseum, 2 389 000 kronor
   Östra Skånes Konstnärsgrupp/ÖSKG, 593 000 kronor

  • BoostHbg, 2 201 000 kronor
   BUFF filmfestival, 1 047 000 kronor
   Film i Skåne, 6 532 000 kronor
   FilmCentrum Syd, 921 000 kronor
   Folkets Bio Malmö, 219 000 kronor
   Game Habitat Southern Sweden, 1 200 000 kronor
   Gylleboverket, 500 000 kronor
   Malmö Arab Film Festival, 700 000 kronor
   Nordisk Panorama Film Festival, 848 000 kronor

  • Föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan, 260 000 kronor
   Föreningen Skånes studieförbund i samverkan - SISAM, 260 000 kronor
   Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation, 123 000 kronor

   Studieförbund, 29 833 000 kronor

   Stödet till studieförbunden fördelas efter en modell som samspelar med det statliga bidragssystemet och som har arbetats fram gemensamt med studieförbunden. Följande studieförbund får verksamhetsstöd från Region Skåne:

   • ABF Skåne
   • Bilda Sydväst
   • Folkuniversitetet
   • Ibn Rushd Södra Sverige
   • Kulturens Bildningsverksamhet Region Syd
   • Medborgarskolan Region Syd
   • Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet Syd
   • Sensus Skåne-Blekinge
   • Studiefrämjandet Skåne-Blekinge
   • Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund Skåne
  • Trans Europe Halles, 600 000 kronor

  • Glimmingehus, 418 000 kronor
   Helsingborgs museer, 2 862 000 kronor
   Historiska museet vid Lunds universitet, 408 000 kronor
   Klostret i Ystad, 413 000 kronor
   Kulturen Lund, 14 221 000 kronor
   Landskrona museum, 418 000 kronor
   Malmö Museer, 23 047 000 kronor
   Region Skånes medicinhistoriska samling, 2 728 000 kronor
   Regionmuseet Skåne, 14 785 000 kronor
   Skånes Arkivförbund, 3 077 000 kronor
   Skånes Hembygdsförbund, 2 660 000 kronor
   Skånes Hemslöjdsförbund, 3 797 000 kronor
   Skånes Näringslivsarkiv, 675 000 kronor
   Statarmuseet i Skåne, 700 000 kronor
   Trelleborgs Museum, 562 000 kronor
   Österlens museum, 413 000 kronor

  • Centrum för dramatik Syd, 550 000 kronor
   Folkets Hörna, 650 000 kronor
   Författarcentrum Syd, 862 000 kronor
   Seriefrämjandet, 679 000 kronor

  • Frantzwagner Sällskapet, 200 000 kronor
   Romska kulturcentret i Malmö, 250 000 kronor

  • Banditsagor, 850 000 kronor
   Bibu - nationell scenkonstbiennal för barn o unga, 1 100 000 kronor
   Clownronden, 2 321 000 kronor
   Danscentrum Syd, 1 286 000 kronor
   Dansstationen, 2 276 000 kronor
   Drömmarnas hus, 1 101 000 kronor
   Expressteatern, 375 000 kronor
   Helsingborgs Stadsteater, 15 550 000 kronor
   Helsingborgs Symfoniorkester, 21 042 000 kronor
   Inkonst, 1 466 000 kronor
   Karavan Cirkus, 500 000 kronor
   Malmö Dockteater, 450 000 kronor
   Malmö Symfoniorkester, 28 828 000 kronor
   Malmö Opera och Musikteater, 56 251 000 kronor
   Malmö Stadsteater, 20 008 000 kronor
   Memory Wax, 815 000 kronor
   Milvus Artistic Research Center (MARC), 450 000 kronor
   Moomsteatern, 5 928 000 kronor
   Musik i Skåne, 44 981 000 kronor
   Musikcentrum Syd, 724 000 kronor
   Månteatern, 2 858 000 kronor
   Potato Potato, 450 000 kronor
   Riksteatern Skåne, 8 881 000 kronor
   Share Music & Performing Arts, 1 000 000 kronor
   Skillinge Teater, 813 000 kronor
   Skådebanan Södra Regionen, 233 000 kronor
   Skånes Dansteater, 20 853 000 kronor
   Skånsk Live, 1 000 000 kronor
   Staffan Björklunds teater, 357 000 kronor
   Teater 23, 2 700 000 kronor
   Teater Sagohuset, 2 751 000 kronor
   Teatercentrum Södra, 1 059 000 kronor
   Ystad Sweden Jazz, 300 000 kronor

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.