Kulturstöd

För att utveckla kulturlivet i Skåne fördelar Region Skåne kulturstöd. Målet är att hela Skåne ska utveckla och ha tillgång till ett rikt och dynamiskt kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som fler ska ha förutsättningar att delta i och ta del av på lika villkor.

Grundläggande för Region Skånes kulturstöd är de demokratiska värdena och den konstnärliga friheten. Kulturen ska spegla mångfalden i samhället, med vilket också menas allas lika rätt och möjligheter att ta del av konst och kultur. Region Skåne stöttar och utvecklar kulturen på flera sätt: genom verksamhetsstöd till kulturaktörer och studieförbund, projektstöd och särskilda stöd. Projektstöd kan fördelas som produktionsstöd, utvecklingsstöd och tematiskt stöd.

Aktuella utlysningar

27 september - 31 oktober 2022
Nya berättarformer barn och unga

26 september - 5 oktober
Deltagarstöd för medverkan på Samtidskonstdagarna 2022

1 mars - 9 december 2022
Stöd till nationella minoriteters kulturverksamhet

1 mars - 9 december 2022
Stöd till biblioteksutveckling: Experimentspåret, Lärandespåret, Projektspåret

Kommande utlysningar

 

Tidigare utlysningar

18 augusti - 14 september 2022
Produktionsstöd
Utvecklingsstöd

25 april - 31 augusti 2022
Stöd till kommunsamverkansprojekt

1 mars - 16 maj 2022
Verksamhetsstöd 2023

28 mars - 5 maj 2022
Residens för tvärdisciplinär samverkan

19 januari - 28 mars 2022
Skrivyta Syd, Konstnärligt utvecklingsprogram för skönlitterära författare

1 oktober - 1 november 2021
Stöd till digitaliseringsprojekt inom scenkonst och performance

1 oktober - 1 november 2021
Stöd till communitykonst och -kultur/deltagarbaserad kultur

Våren 2021
Regionalt krisstöd till kultursektorn

Med anledning av covid-19

Covid-19 har påverkat hela samhället på olika sätt, inte minst är stora delar av kulturlivet hårt drabbat. Samtidigt som vi alla arbetar för att hantera en ny situation är det viktigt att fortsätta blicka framåt och tillsammans fortsätta vårt långsiktiga arbete med att värna och stärka kulturen.

Det bästa vi kan göra i nuläget är att stärka finansieringen till kulturområdet. Under pågående pandemi har vi stor förståelse för att förutsättningarna för de projekt som söker stöd kan komma att förändras.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.