• Katja Lindqvist, Flexit-forskare vid Lunds universitet presenterade sitt treåriga forskningsprojekt.

Kunskapsdag om kulturella och kreativa näringar 17 november 2021

Vilka erfarenheter har gjorts hittills när det gäller stöd till utveckling av de kulturella och kreativa näringarna i kommuner och regioner, och vad planeras i framtiden?

Det var några frågeställningar när Region Skåne och Lunds universitet arrangerade ett webbinarium den 17 november 2021. Dagen riktade sig till de som arbetar med regional och kommunal utveckling som tjänsteperson eller politiker samt till forskare med intresse för kulturella och kreativa näringar.

Kunskapsdagen är en del i Region Skånes strategiska arbete med att främja kulturella och kreativa näringar, där forskning inom Riksbankens Jubileumsfonds Flexitprogram under 2018-2021 ingår. Webbinariet samlade politiker och tjänstepersoner från kommuner och regioner i hela Sverige men även forskare, statliga myndigheter och intresseorganisationer deltog. Totalt deltog 148 personer.

Dagen utgår från temat ”Offentliga insatser för utveckling av kulturella och kreativa näringar - från politiskt beslut till implementering” och vi ställer oss bland annat följande frågor:

  • Hur viktiga är kartläggningar av KKN för regionens/kommunens arbete?
  • Hur identifieras och utvecklas de passande stödinsatserna från offentlig sida?

Här kan du se några av föredragen och bildspelen i efterhand.

Dokumentation

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.