Ny utbildningssatsning 2016-2017 i Skåne och Blekinge

Region Skåne gör i samarbete med Region Blekinge och Lunds universitet en universitetsutbildning över 12 månader för kultur-, näringslivs- och/eller turistchefer i Skånes och Blekinges kommuner.

Trettio chefer inom kultur, turism och näringsliv från kommuner i Skåne och Blekinge går den gemensamma uppdragsutbildningen "När kultur är resans mål" vid Lunds universitet, Campus Helsingborg.

Under 2016/2017 får deltagarna vid fyra kurstillfällen på olika orter lära mer om verksamhetsutveckling inom kulturella och kreativa näringar i Skåne och Blekinge – alltifrån musikfestivalen Live Green till Wanås Konst.

Kursen är en uppdragsutbildning som genomförs i samarbete mellan Region Skåne, Region Blekinge och Lunds universitet med stöd från Tillväxtverket.

Kursdeltagarna möter forskare, företagare och praktiska exempel på utveckling av strategier för att stödja utvecklingen av kulturella och kreativa näringar i Skåne och Blekinge.

En slutkonferens som riktar sig till alla kommuner är inplanerad den 13 juni 2017.

Både kultur-, näringslivs- och/eller turistchefer måste delta

Utbildningens innehåll utformas av Institutionen för Service Management på Campus Helsingborg vid Lunds universitet i dialog med målgruppen och projektparterna. Utbildningen har erbjudits alla kommuner, men endast de som anmält både kultur-, näringslivs- och/eller turistchefer (eller motsvarande) har beretts plats.

Utbildningens har tre huvudsakliga moment: kunskapsuppbyggnad från forskningen, inspiration från praktiska exempel och gemensamt utvecklingsarbete.

Utbildningen fördjupar och breddar kunskapen om utveckling av kulturella kreativa näringar och kulturturism, skapar kontaktytor mellan kultur- näringslivs- och turismansvariga i kommunerna och initierar ytterligare utvecklingsarbete för att optimera stödstrukturerna för aktörerna på området.

Målet är att Skåne och Blekinge får:

  • Fler företagare inom KKN i Skåne och Blekinge
  • Ökad kompetens och kunnande inom KKN och kulturturism
  • Ökad samverkan mellan regional och kommunal nivå samt stimulans av interkommunal samverkan
  • Ökad samverkan mellan forskning, offentlig sektor och KKN
  • Etablerat samarbete mellan kultur-, turism- och näringslivsenheter i region och kommun

Bakgrund

Femton skånska kommuner deltog under 2014-2015 i en gemensam utbildning för skånska näringslivschefer och kulturchefer som Lunds universitet/Campus Helsingborg genomförde på uppdrag av Region Skåne. Kursen "Att driva utveckling av kulturella och kreativa näringar" vände sig till kulturchefer och näringslivschefer och ledde till att många kommuner skapade nya tvärgående samarbeten.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter