• KKN-utbildningen 2014/2015 inspirerade Bromölla till att med avstamp i stengodsfontänen ”Scanisaurus” utveckla en mötesplats för bland annat konstnärer och besökare. Foto: Viktoria Unosson

Utbildning för kommunala tjänstemän om kulturella och kreativa näringar

Region Skåne arrangerade en ny utbildning inom KKN-området för intresserade kommuner i samarbete med fyra av regionerna i Regionsamverkan Syd: Halland, Kronoberg, Blekinge och Kalmar län.

Utbildningen ägde rum under 2018-2019 och riktade sig till kultur-, näringslivs- och/eller turistchefer i södra Sveriges kommuner. Ämnet var utveckling av kulturella kreativa näringar. Planeringen av utbildningens innehåll och form utformades av ett programråd med representanter för de fem regionerna.

Både kultur- och näringslivs-/turismchefer deltog

Utbildningen erbjöds alla kommuner. 20 kommuner från fem regioner deltog i utbildningen. Både kultur- och näringslivs-/turismchefen (eller motsvarande) deltog. Utbildningen hade tre huvudsakliga moment: kunskapsuppbyggnad från forskningen, inspiration från praktiska exempel och gemensamt utvecklingsarbete/diskussion.

Syftet med utbildningen var dels att fördjupa och bredda kunskapen om utveckling av kulturella kreativa näringar och kulturturism, dels att skapa kontaktytor mellan kultur-, näringslivs- och turismansvariga i kommunerna samt att initiera ytterligare utvecklingsarbete för att optimera stödstrukturerna för aktörerna på området.

Kommunens roll

Det övergripande temat för utbildningen var kommunens roll i utvecklingen av kulturella och kreativa näringar. De fem seminarierna var geografiskt spridda i Skåne, Halland, Kronoberg, Blekinge och Kalmar län.

Seminarierna hade följande underteman

  1. Vad är KKN?
  2. Kommunens strategiska roll
  3. Kommunens operativa roll
  4. Företagsfrämjande infrastruktur och system
  5. Affärsutveckling

Seminarier

Det första seminariet ägde rum 29-30 maj 2018 i Malmö. Utbildningen avslutades 23-24 maj 2019 i Varberg. Den 3 oktober 2019 arrangerades även en spridningskonferens i Hässleholm. 

Dokumentation

Dokumentation med program, minnesanteckningar och bildspel från seminarierna och från spridningskonferensen finns samlade.

Dokumentation KKN-utbildning södra Sverige

Dokumentation KKN-konferens södra Sverige 2019

Bakgrund

Under 2016/2017 deltog trettio chefer inom kultur, turism och näringsliv från kommuner i Skåne och Blekinge i den gemensamma uppdragsutbildningen "När kultur är resans mål" vid Lunds universitet, Campus Helsingborg. Deltagarna fick lära mer om verksamhetsutveckling inom kulturella och kreativa näringar i Skåne och Blekinge – alltifrån musikfestivalen Live Green till Wanås Konst. Kursen var en uppdragsutbildning som genomfördes i samarbete mellan Region Skåne, Region Blekinge och Lunds universitet med stöd från Tillväxtverket.

Under 2014-2015 deltog femton skånska kommuner i en gemensam utbildning för skånska näringslivschefer och kulturchefer som Lunds universitet/Campus Helsingborg genomförde i samarbete med Region Skåne. Kursen "Att driva utveckling av kulturella och kreativa näringar" vände sig till kulturchefer och näringslivschefer och ledde till att många kommuner skapade nya tvärgående samarbeten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.