Internationell satsning på skånska entreprenörer inom KKN

Region Skåne satsar internationellt på skånska små och medelstora entreprenörer inom film och rörlig bild, design samt digital spelutveckling.

Region Skåne har fått stöd av Tillväxtverket och EU för att driva en 3-årig satsning för att stärka små och medelstora entreprenörer inom Kulturella och kreativa näringar (KKN). Satsningen innebär att man vill öka entreprenörernas synlighet internationellt till exempel genom deltagande i konferenser, festivaler samt att stödja deras utveckling.

Projektet Southern Sweden Creatives leds av Invest in Skane och har inriktning på film och rörlig bild, design samt digital spelutveckling. Projektet startade i januari 2016 med partners som Form/Design Center, Film i Skåne, Malmö stad, Lunds kommun/The Creative Plot, Helsingborgs stad, Media Evolution, Region Skånes kulturförvaltning, Region Skåne Näringsliv och NetPort Science Park.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter