Referenspersoner för utvecklingsbidrag

Alla ansökningar bedöms i konkurrens med varandra. I arbetet med att handlägga ansökningarna stämmer respektive utvecklare av ansökningarna inom sitt konstområde med en extern referensperson. Referenspersonerna är sakkunniga inom olika områden och verkar rådgivande.

Beslut som avser bidrag över sex prisbasbelopp tas av Region Skånes kulturnämnd. Besluten som avser bidrag under sex prisbasbelopp tas av kulturförvaltningens chef.

Referenspersoner:

Bildkonst och form

Tor Billgren är radioman och frilansjournalist bosatt i Malmö. Han är konstkritiker på Sydsvenskan och på Kulturnytt i Sveriges Radios P1. Tor Billgren har också gjort flera dokumentärer och konstnärsintervjuer för radio.

Dans och nycirkus 

Rasmus Ölme arbetar inom fältet dans och koreografi sedan 1995, först som dansare och koreograf och sedan, efter att ha doktorerat vid Dans och Cirkushögskolan, har han fortsatt inom den konstnärliga forskningen. Han är nu verksam som utbildningsledare för programmet Dans och Koreografi på Den Danske Scenekunstskole där han även bedriver forskningsprojektet Movement Material. Rasmus gästundervisar internationellt, har erfarenhet av styrelsearbete från ett flertal dansorganisationer som Danscentrum Stockholm och Dansalliansen. Han ingår för närvarande i Riksteaterns dansavdelnings konstnärliga råd.

Film och rörlig bild

Susann Jonsson har under åren 2012–2018 varit vd för Filmpool Nord och är nu vd för det kommunala bolaget Boden Event. Susann har varit anställd på Svenska Filminstitutet med ansvar för bland annat regionalt utvecklingsarbete. Hon har även arbetet på Dramatiska institutet/Stockholms dramatiska högskola, bland annat som produktionschef. Susann är styrelseledamot i BD Pop – ett regionalt utvecklingsbolag i Norrbotten, vars uppdrag är att främja utvecklingen av populärmusik i länet. Hon är även ledamot i Sveriges Radios styrelse.

Folkbildning

Lina Cronzell arbetar sedan 2017 som verksamhetsutvecklare och kommunikatör på Folkhögskolan Hvilan. Hon har varit verksam inom folkbildningen sedan 2008 och har genom åren väglett och samverkat med en rad olika kulturaktörer och kulturprojekt i framförallt Skåne. Lina sitter sedan många år som styrelseledamot i Ideell kulturallians Skåne som samlar kulturorganisationer och är en samlad röst för den ideella kultursektorn. Hon har ytterligare förtroendeuppdrag och sitter bland annat som styrelseledamot i NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne.

Kulturarv 

Sara Grut disputerade i historia vid Uppsala universitet 2007. Hon har flerårig erfarenhet av projektledning inom kulturarvsområdet och har särskilt intresserat sig för det lärande som uppstår i människors möten med arkiv och museer. Sara är också författare till nationellt och internationellt publicerade artiklar som utforskar detta område. Hon är i dag verksam inom området internationalisering vid Mittuniversitetet i Östersund där hon bland annat samordnar och handlägger olika stipendieprogram.

Litteratur och serier

Johan Öberg är litteraturvetare och slavist, verksam som kritiker och översättare. Han har drivit utbildningen Litterär gestaltning vid Göteborgs universitet, varit kulturråd vid Sveriges ambassad i Moskva och redaktör för tidskriften Ord och Bild. Johan arbetar för närvarande som forskningsrådgivare för konstnärlig forskning vid Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet och översätter ryska författare. 

Musik

Ulrika Lind är utbildad vid Göteborgs universitet och har en bakgrund som musiker, pedagog och producent. Hon har arbetat som verksamhetsutvecklare med institutioner, myndigheter, förvaltningar och universitet över hela landet som uppdragsgivare. Ulrika har bland annat handlagt de statliga musikstöden på Kulturrådet, arbetat med uppbyggnaden av Musikalliansen samt varit sakkunnig för Nordisk kulturfond och Nordiska ministerrådet/Kulturkontakt Nord.

Teater

Åsa Sandström har en fil.mag. i kulturadministration från Umeå universitet och har verkat som teaterproducent och chef inom kultursektorn. Hon har arbetat både inom det fria kulturlivet och på institutioner samt i kommunala förvaltningar, till exempel på Regionteatern Blekinge Kronoberg och på Malmö stadsbibliotek. Åsa har även haft olika förtroendeuppdrag i styrelser, bland annat för Teatercentrum och Inkonst. Åsa är verksam inom folkbildningen som chef för ABF Malmö.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter