Rådgivning bidragsansökningar

Du är alltid välkommen att ringa, mejla eller boka ett möte med våra handläggare för att ställa frågor eller för att diskutera projektidé och verksamhet.

Vi kan ge råd och information, till exempel om andra bidragsgivare och möjliga samarbetsparter.

Handläggare

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter