Rådgivning bidragsansökningar

Du är alltid välkommen att ringa, mejla eller boka ett möte med våra handläggare för att ställa frågor eller för att diskutera projektidé och verksamhet.

Vi kan ge råd och information, till exempel om andra bidragsgivare och möjliga samarbetsparter.

Handläggare

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter