Tillfälligt expresstöd för kulturlivet i Skåne

Med anledning av covid-19 utlyser Region Skåne ett tillfälligt sökbart stöd med snabb handläggning.

Många av kulturlivets aktörer befinner sig med anledning av covid-19 i behov av omställning och stöd i en helt ny situation. Expresstödet ska stödja yrkesverksamma kulturskapare, arrangörer och andra kulturaktörer i Skåne och kan till exempel användas för kompetensutveckling i digitala arbetssätt och förmedling, att testa nya idéer eller nya format, även arvoden och utrustning kan omfattas. Expresstödet kan främst sökas av fria kulturlivet.

Expresstödet innebär att man kan söka max 50 000 kronor.

Vem kan söka?

Professionella aktörer inom kultursektorn kan söka expresstöd. Bidrag kan sökas av juridiska personer som till exempel ideella eller ekonomiska föreningar, organisationer, bolag, stiftelser och enskilda firmor. Bidrag beviljas inte till privatpersoner (fysisk person).

Bidrag kan sökas av aktörer som är verksamma i Skåne och till projekt som äger rum i Skåne

Vem kan inte söka?

Verksamheter med statlig, kommunal eller regional huvudman kan inte söka.

När är det möjligt att söka?

Bidrag kan sökas mellan 13 och 28 maj 2020.

För vad kan man söka?

Ni kan söka upp till 50 000 kronor för till exempel:

  • Insatser för att underlätta en digital omställning.
  • Genomgå en fortbildning eller utveckla och erbjuda en kunskapsdelande insats som andra kan ta del av, till exempel rörande digitala arbetssätt/digital förmedling.
  • Göra research inför ett nytt projekt/ eller en förstudie till en produktion.
  • Utforska nya metoder och modeller för konstnärligt skapande
  • Testa en idé eller ett nytt format för arrangemang etcetera.

Projekten ska genomföras under 2020.

Stödet kan exempelvis användas till:

  • löner/arvoden
  • kostnader för hyra/inköp av material och utrustning som krävs för genomförandet
  • kursavgift eller dylikt

Det går inte att söka för intäktsbortfall.

Hur söker man?

Ansökan görs digitalt via kulturdatabasen. Ansökan ska skrivas på svenska. Första gången du använder kulturdatabasen måste du skapa ett nytt konto.

Kulturdatabasen.se

Support för frågor om ansökan och villkor

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller bidragsvillkoren kontaktar du ansvarig utvecklare.

Rådgivning bidragsansökningar

Support för tekniska frågor

Om du har tekniska frågor eller upplever störningar/problem med din ansökan, skickar du din fråga till Kulturförvaltningens support: kulturdatabasen@skane.se

Ditt e-brev besvaras normalt inom en till två dagar.

Vill du ha hjälp av Kulturförvaltningens support ser vi gärna att du tar kontakt i god tid.

Handläggning och beslut

Ansökningarna bedöms och bereds av en grupp utvecklare inom Kulturförvaltningen.

Beslut tas av förvaltningschef. Beslut meddelas på webbsidan den 10 juni kl 13.30 2020.

Utbetalning

Utbetalning av beviljade bidrag ska göras före midsommar.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter