Tillfällig förstärkning av centrumbildningarna i Skåne

Med anledning av covid-19 utlyser Region Skåne ett tillfälligt sökbart stöd med snabb handläggning.

Många arrangörer och kulturskapare befinner sig med anledning av covid-19 i behov av omställning och stöd i en helt ny situation. Förstärkningen kan till exempel användas till insatser som främjar digital omställning, arbetsmarknadsinsatser, kompetensutveckling med mera.

Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av följande centrumbildningar som har verksamhet i Skåne; Centrum för dramatik, Danscentrum, Filmcentrum, Författarcentrum, Konsthantverkscentrum, Konstnärscentrum, Manegen, Musikcentrum, Seriefrämjandet och Teatercentrum.

När är det möjligt att söka?

Bidrag kan sökas mellan 13 och 28 maj 2020.

För vad kan man söka?

Medel kan till exempel användas för att stärka kulturskaparna genom:

  • Digital omställning
  • Nya arbetssätt
  • Insatser för breddad arbetsmarknad
  • Kompetensutveckling
  • Rådgivning

Vi ser gärna samarbete mellan Centrumbildningar men det är inget krav. Projekten ska genomföras under 2020.

Hur söker man?

Ansökan görs digitalt via kulturdatabasen. Första gången du använder kulturdatabasen måste du skapa ett nytt konto.

Kulturdatabasen.se

Support för frågor om ansökan och villkor

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller bidragsvillkoren kontaktar du ansvarig utvecklare.

Rådgivning bidragsansökningar

Support för tekniska frågor

Om du har tekniska frågor eller upplever störningar/problem med din ansökan, skickar du din fråga till Kulturförvaltningens support: kulturdatabasen@skane.se

Ditt e-brev besvaras normalt inom en till två dagar.

Vill du ha hjälp av Kulturförvaltningens support ser vi gärna att du tar kontakt i god tid.

Handläggning och beslut

Ansökningarna bedöms och bereds av en grupp utvecklare inom Kulturförvaltningen.

Beslut tas av förvaltningschef. Beslut meddelas på webbsidan den 10 juni kl 13.30 2020.

Utbetalning

Utbetalning av beviljade bidrag ska göras före midsommar.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter