Subventioner och arrangörsstöd för scenkonst

Riksteatern Skåne förmedlar, enligt riktlinjer, Region Skånes bidrag till arrangörer av scenkonstföreställningar.

Med scenkonst menas teater, dans och nycirkus.

Subventioner

Arrangörsstöd

Region Skånes kulturförvaltning subventionerar offentliga professionella scenkonstföreställningar som arrangeras av teaterförening eller av annan förening i kommunen.

Scenkonstsubvention

Region Skånes kulturförvaltning subventionerar professionella scenkonstföreställningar i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Även resor till och från scenkonstarrangemang kan subventioneras.

Kultur i vården

Region Skånes kulturförvaltning erbjuder äldreomsorgen subventionerad scenkonst samt subvention av barn- och ungdomsföreställningar inom barn- och ungdomssjukvården.

Läs mer och ansök på Riksteatern Skånes webbplats

Saltosubvention

Region Skånes kulturförvaltning subventionerar professionella dansföreställningar i förskolan till och med gymnasieskolan såväl som offentliga föreställningar inom ramen för barn- och ungdomsdansfestivalen Salto! Saltosubventionen hanteras av Dansstationen.

Läs mer och ansök på Dansstationens webbplats

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter